Organisationer

Peg på “Organisationer” i hovedmenuen øverst og det ønskede underpunkt.

Ydelser til virksomheder og organisationer. Ydelserne er relevante for sagsbehandlere, jobkonsulenter og socialfaglige medarbejdere

Ydelser til virksomheder og organisationer

Mine ydelser til virksomheder og organisationer er relevante for sagsbehandlere, jobkonsulenter og socialfaglige medarbejdere. Samarbejde kan være af kortere og længerevarende varighed med virksomheder, organisationer og foreninger. Se mere om mine tilbud ved at pege på “Organisationer” i hovedmenuen og vælg det ønskede underpunkt. Du kan også få et hurtigt overblik over mulighederne herunder.

Alle ydelserne har en grundform og -indhold, men kan skræddersyes og tilpasses efter jeres behov og ønsker for temaer og målgrupper. Ydelserne er relevante for medarbejdere i funktioner som sagsbehandlere, jobkonsulenter og i socialfaglige indsatser, personaler som jeg ynder at kalde for ressourcepersoner.

Kort samarbejde:

Her er mulighederne kursus i ressourcesagsbehandling, foredrag og workshop for medarbejdere i private og offentlige organisationer med fokus på ressourcefulde og progressive samarbejder og dialoger med personer med svære vilkår og udfordrende livssituationer.

Længerevarende samarbejde:

Ydelserne intern ressourcecoach og intern stress- og trivselscoach er længerevarende samarbejder, som kan være et aftalt antal dage pr. uge eller pr. måned. Samarbejdsformen kan være konsulent-. projekt-, freelance-, eller deltidssamarbejde.

Mine længerevarende ydelser til virksomheder og organisationer foregår typisk ved at relevante medarbejdere gennemgår et coachingforløb på mellem 3 til 6 samtaler. Varigheden og længden afhængig af deres udfordringer og deres opgaves kompleksitet. Ved opstart af samarbejdet afklarer vi sammen elementer som:

  • Samarbejdets omfang og integration hos jer.
  • Hvordan tilbuddet kommunikeres ud til relevante parter.
  • Proceduren og kanaler for henvisning.
  • Relevante informationsrytme.
  • Evaluerings- og administrative værktøjer.
  • Egnet lokale til personlige møder, hvis fysisk møde ønskes.

Se mere om ydelserne til virksomheder og organisationer ved at pege på “Organisationer” i hovedmenuen øverst og det ønskede underpunkt. Du er også velkommen til at kontakte mig angående en uforpligtende samtale eller møde. Her kan vi afstemme om der er muligheder for et samarbejde og hvordan det kan foregå.

Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching og parterapi Køge, Køge Nord, Solrød, Roskilde, sjælland - Certficeret Stresscoach. Mastercoach og Perterapuet

Har du spørgsmål?