Lær om undvigende tilknytning, undgående, afvisende - Wibling Coaching

Undvigende tilknytning (også kaldes undgående, afvisende og utryg tilknytning)

Har du ofte behov for mere afstand end din partner? Savner du mere plads til dig selv i jeres forhold? Er du mest tryg når du klarer det meste selv og når du er den stærke i dit forhold? Så er du måske præget i retning af et undvigende, afvisende og utrygt tilknytningsmønster.

Tæthed og nærhed kan udfordre dig og kan gøre at du kan virke fraværende, afvisende, distancerende, følelsesforladt og kritiserende. Og dette er samtidig med at du sandsynligvis bærer på indre stress over dit parforhold.

Denne artikel om undvigende tilknytning giver inspiration til at flytte dig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytningsstil til mere sikker og tryg tilknytningsstil. Dette er også en vej til et sundere og mere harmonisk parforhold og kærlighedsliv med et mindre stress og konfliktniveau.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, ambivalent tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Undvigende tilknytning kan stamme fra

Det siges, at undvigende og undgående adfærd udvikles hos børn. Børn der oplever, at interaktioner med deres primære voksne har været præget af utryghed og manglende opfyldelse af behov for tillid. En opvækst der har været præget af afvisning, ignorering, skæld ud, kritik, og lignende. Det virker naturligt at børn, der er for meget i sådanne miljøer, mere eller mindre stopper med at udtrykke sine behov, følelser og ønsker, og forsøger at klare sig selv.

Mennesker med undvigende tilknytningsmønster vil som unge og voksne isolere sig følelsesmæssigt fra andre. Det gør de ved at ignorere og undertrykke egne behov. Deres overbevisning er at de ikke har behov for andres omsorg, nærvær og kærlighed. Det er også en attitude der signaleres udadtil, og fungerer som en strategi for at undgå tæthed og nærhed. Og i sidste ende at blive såret. Selvom det kan lyde mærkeligt, kan det virke vigtigere at isolere sig fra romantiske og betydningsfulde relationer, end at risikere at blive såret. Derfor er partnere med undgående tilknytning ofte den der bryder ud af et romantisk forhold eller et parforhold. Denne form for uafhængighed gør det svært at skabe nære, tillidsfulde og åbne relationer til andre. At vise kærlighed, omsorg og tale om følelser anses som at være svagt og at tabe kontrol.

Indlægsindhold om undvigende tilknytning

Dette indlæg om undvigende tilknytning beskriver det at bevæge sig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytning til en tryggere tilknytning. At flytte sig fra ubevidste undgåelse og afvisende adfærd til bevidst at blive tryggere og at kunne blive i tætte og sårbare samtidig med at indre stress og uro mindskes. Indlægget beskriver:

 • Hvordan undvigende tilknytningsstil genkendes.
 • En oplistning af anbefalinger og råd til bedre at håndtere undvigende tilknytning.
 • Hvordan undvigende tilknytningsstil kan transformere til tryg tilknytningsstil.

Genkend undvigende tilknytningsstil

Tegn og adfærd herunder er signaler der beskriver undvigende tilknytningsstil. Ved at tjekke dig selv i forhold til listen, øger de din bevidsthed om din ageren og tilknytningsstil i betydningsfulde relationer. Det er normalt at jo mere presset eller stresset man er, jo tydeligere vil vores utrygge tilknytningsstil udtrykke sig.

PS: Hvis du er bevidst om din primære tilknytningsstil, kan du springe listen over og læse videre. Men du kan også gå listen igennem med henblik på at lære mere om undvigende tilknytningsstil. Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du tage en tilknytningstest.

Du kan bemærke antallet af udsagn, der svarer til din adfærd. Des flere der er, des mere er undvigende tilknytning sandsynligvis udviklet hos dig. Besvar udsagnene så ærligt som muligt så din din bevidsthed om dig selv bliver så rigtig som muligt.

Liste med tegn på undvigende tilknytning

Hvis du genkender flere af ovenstående udsagn, er det sandsynligt, at du er præget af et undvigende og utrygt tilknytningsmønster.

Større livsduelighed via undvigende adfærd

Det er selvfølgelig ikke en diagnose, men en række vaner og strategier du har og anvender til at beskytte dig selv imod at blive såret i dine romantiske og betydningsfulde relationer. Hvis flere af udsagnene passer på dig, kan du:

 • Forbedrer din opmærksom på at du kan vælge andet end undvigende adfærd, så du giver dig selv en ny og mere positiv opfattelse af dig selv.
 • Styrke din forståelse for, at dine undgående mønstre hr til formål er at du beskytter dig mod flere relationære sår.
 • Styrke din overbevisning om at dit potentiale øges og frigives i takt med at du bliver bevidst om dine undvigende mønstre og kan vælge tryggere og mere gavnlige tilknytningsmønstre.
 • Være opmærksom på at undvigende tilknytningsstil i mange tilfælde virker modsat hensigten. Og at de kan gøre at du på længere sigt bliver mere utryg og utilfreds.
 • Lære om at omsætte undgående mønstre til mere trygge og gavnlige tilknytningsmønstre, og træne konkrete måder til proaktivt at gøre noget nyt i utrygge situationer.
 • Øge dine evner til at blive og være i intime, tætte og sårbare relationer.

At lægge mærke til undvigende tilknytning

At bemærke adfærden der henviser til undvigende tilknytning, er almindeligvis lettere, når vi har rolige og trygge perioder. Når vi er stresset, utrygge og lignende flytter vores hjerne sig til automatgear, hvor de ubevidste vaner og strategier startes. Det er ikke godt sted for hjernen, hvis vi vil have kapacitet til at bemærke undvigende adfærd og reaktioner.

Se om den 3 delte hjerne og forstå din adfærd, dine følelser og ageren bedre.

At lægge mærke til de ofte ukonstruktive reaktioner, er vanskeligt under pres, hvilket er helt naturligt. Det bedre at evaluere og vurdere dit indre liv, dine følelser og reaktioner, når du er rolig og har mere overskud til at se dig selv udefra. Som om du oplever dig selv spille en rolle i en film, der handler om dig og dit liv.

Måder at forandre undvigende adfærd

At forandre undgående vaner og adfærden kan kræve tage tid. Det er en proces du kan gøre på egen hånd eller ved at allierer dig med en par- og relationsterapeut, hvis det er en større udfordring for dig og dine relationer eller parforhold.

Herunder er der forslag til tiltag og råd, som kan hjælpe til at afvikle undvigende tilknytningsmønstrer. Vælg én, to eller tre af forslagene og anvend dem ofte. Undlad at gøre mere end du kan. Det giver ofte bedre resultater at gøre lidt, der virker.

 • Tro, træn og styrk en overbevisning om at du er værdifuld og elsket af dig selv og andre.
 • Dyrk de positive, varme, hengivne og kærlige følelser for din partner. Anerkend dem og bliv i dem i lidt længere tid for hver gang.
 • Gør dig mere åben for at dele dine indre tanker, følelser og fornemmelser med din partner. Fortæl på en blød og kærlig måde, hvad der sker i dig, også selvom du måske tror at det er farligt.
 • Husk at din trang til at klare dig selv, gøre ting selv og have dine inderste tanker og følelser for dig selv udspringer fra frygt for nærhed, som er dannet i tidligere parforhold og i barndommen.
 • Øv dig i at bede om støtte fra din partner. Sæt og på, hvad du har brug for hjælp og støtte til og invitér i passende omfang din partner ind i det som er svært.
 • Træn dig i at planlægge, tilrettelægge, koordinere og afstemme dine planer med dig partner.
 • Bliv bevidst og acceptér dine svære tanker og følelser. Undgå at have modstand på den, men forsørg at være omsorgsfuld over for dem. De er ikke forkerte eller virkelige, de er blot tanker og følelser, der har behov for din omsorg.
 • Øv dig i at følelsesregulerer i sårbare, ubehagelige og svære relative situationer. Eller tag en pause og få dine følelser reguleret og genoptag så den relative situation.
 • Åben op til din indre autentiske styrke og undgå at være hård udadtil. Styrk din tro på at ægte styrke er indre styrke. At kontakt med dine tanker, følelser fornemmelser er styrke og at du værdsætter dig selv, når du er ærlig omkring dem.
 • Øv dig i at overvinde frygten for nærhed. Du skal træne dig i at føle indre ro i tætte relationer ved at mindske din undvigen og være mere i blive i kontakten.
 • Vær mere lyttende, støttende og nærværende overfor dig selv og din partner end du plejer at være. Forsøg at blive en rollen i længere tid ad gangen.

Måske lyder det let, men det er det ofte ikke. Tilknytningsmønstre og vaner kan være sejlivede som der skal bearbejdes med vilje, tålmodighed og over tid. Nogle er måske ikke mulige at forandre. I disse tilfælde er det gavnligt at vide ar de er dere, og at vi må leve så godt som muligt med dem.

Tak fordi du var nysgerrig på undvigende tilknytning

God rejse mod tryggere tilknytning og adfærd og tak fordi du var med hertil. Jeg ønsker for dig at du blev klogere på undvigende tilknytning og på dig selv. Har du kommentarer, spørgsmål eller andet, kan du trygt kontakte mig.

Læs også om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlig tilknytning

Thomas frax Wibling Coaching