Trivsel og jobglæde

Vi behøver ikke vente med at tjekke og måle vores trivsel på jobbet indtil arbejdspladsen gør det, eller endnu værre indtil vores læge gør det! Det kan være en god idé at give sig selv et servicetjek på hvordan du har det, om du trives og om du overvejende er i godt humør. Et løbende tjek på dette kan sikre, at du kan justere inden det er for sent.

En måling af trivslen giver en værdifuld pejling af om du leder dig selv på den rigtigt eller der er brug for at finde nye græsgange, læringer og måder at tackle dine udfordrende situationer på. Måske kan der være brug for at få sagt til og fra til de rigtige opgaver og ansvarsområder. Måske kan der være brug for en afstemning af forventninger til opgaver og arbejdsbyrde med din leder eller dine nærmeste.

Ordet ”trivsel” kommer af ”at trives”, der er af oldnordisk oprindelse. I daglig tale henviser ordet til sundhed, livskraft, vækst og velvære.

Længere nede finder du en generelt test fra Djøf der indeholder 12 spørgsmål og udsagn om dit arbejdsliv og om det er i balance i forhold til dig og din fritid. Testen kommer også lidt omkring stress, men hvis du ønsker en test der er mere målrettet til stress så så klik her. Testen fra Djøf er en god, hurtig og generel test med udgangspunkt i din jobtrivsel.

Når du har udført testen, får du nogle tips til at forbedre eller (gen)finde din balance og trivsel. Følg linket her til testen med fokus på det gode arbejdsliv: Djøfs trivselstest.

5 veje til bedre trivsel

  • Fokuser på opgaver der føles gode for dig.
  • Vælg opgaver og projekter hvor dine styrker kommer i spil. Gør det du er god til.
  • Dyrk relationer med kollegaer du trives med.
  • Præstér kun det bedste du kan, ikke endnu bedre end du kan (og vær tilfreds med det).
  • Sig til og fra i den rigtige balance for dig.

Rigtig god test-

De bedste hilsner

Thomas Wibling