Ressourcecoaching og trivselscoaching

Et forløb med erfaren ressourcoach og trivselscoach til personer
med komplekse problemer og har brug for mestring,
empowerment og at omsætte udfordringerne til læring og ressourcer.

Udtalelser fra ressourcecoaching

 • “Thomas er en helt igennem fantastisk dygtig coach. Han viser vejen og giver en følelse af, at man ikke er alene. Hans enorme faglighed og livserfaring skaber lys selv i helt mørke tider”.
 • ”At arbejde sammen med en erfaren coach, der selv har oplevet svære begrænsninger, har skabt tillid, tryghed og et godt udbytte.for mig”.
Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching og parterapi Køge, Køge Nord, Solrød, Roskilde, sjælland - Certficeret Stresscoach. Mastercoach og Perterapuet

Én-til-én samtaler der overkommer begrænsninger og øger ressourcer og trivsel

I ressourcecoaching og trivselscoaching arbejder vi med kognitive og praktiske elementer til at afmontere begrænsninger, så de ikke står i vejen for dig. Vi arbejder med at styrke ressourceudvikling, mestring og livsduelighed.

Er vi begrænset af svære vilkår, fysiske og mentale begrænsninger og lignende, er evnen til selvledelse og mestring, særlig vigtig. Alligevel er det kun de færreste, der er trænet i discipliner, metoder og principper dertil.

Ressource- og trivselscoaching kan være en vej, når det virker som alt andet er afprøvet, at der er ikke flere ressourcer, muligheder eller indflydelse at trække på og vi oplever magtesløshed og opgivenhed.

Forløbet kan fint stå alene eller fungere som et led i en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, eller indgå i en naturlig forlængelse af stresscoaching og stressbehandling.

Udbytte af samarbejdet med ressourcecoach og trivselscoach

Coachingen udfolder potentialet til kommer videre og øge egne ressourcer og muligheder via at træne:

 • Mestring og disponering af egne ressourcer.
 • Håndtering af vanskelige følelser og bekymringer.
 • trivsel og troen på sig selv og egne evner.
 • Proaktiv indflydelse i livet og at håndtere svære udfordringer.
 • Evnen til at omsætte begrænsninger til læringer.
 • Evnen og ressourcerne til at komme videre i job og uddannelse, og dermed også privat.

Der er fokus på først at træne og styrke indre sundhed, velbefindende og balance, så der dernæst er et sundere og bedre fundament til yderligere positive forandringer og resultater. Dit udbytte af forløbet kan være, at du:

 • Sænker din påvirkning af ubehagelige tilstande.
 • Bliver bevidst om dit ressourceforbrug og bruge dine ressourcer bedre.
 • Sover bedre, trives bedre og føler dig bedre tilpas.
 • Øger din livskvalitet, få mere energi og overskud i dagligdagen.
 • Får en bedre balance i dit liv og bliver mere nærværende.
 • Blive bevidst om dine valg, prioriteter og hvad der er vigtigt for dig.
 • Håndterer svære situationer og relationer bedre.

Forløbet ressourcecoaching henvender sig til

Dette forløb med Ressource- og trivselscoach har været anvendt med god effekt og stor tilfredshed i mere end 600 forløb, for personer med eksempelvis:

 • Handicaps og kroniske tilstande.
 • Fysiske og mentale udfordringer.
 • Mistrivsel, stress, depression og angst.
 • Indre uro og ubalance.
 • Manglende energi, selvværd og selvtillid.
 • Manglende afklaring og usikkerhed.

Ressourcecoaching og trivselscoaching bliver ofte anvendt som et tilbud til via ungecenteret og jobcentrets sygemeldte borgere med udfordringer, der har andre og komplekse udfordringer udover ledighed.

Indhold og varighed

Ressource- og trivselscoach anvender kognitive og praktiske elementer fra coaching, terapi og guidning, hvor der er fokus på ressourceudvikling, mestring og livsduelighed. Det er en fleksibel tilgang, så fremgang og indhold tilpasses til deltagerens ståsted, udfordringer og behov. Det er et én-til-én forløb, der sikrer at træningen rummer og udvikler deltageren, i takt med de nuværende ressourcer og udfordringer. Forløbet har en struktur og et indhold, som tilpasses den enkeltes ståsted. Der fyldes ikke mere på, end den enkelte kan rumme og nå at fastholde, efter forløbet.

Ressourcecoaching og trivselscoaching af komplekse problemer der omsætter mistrivsel, fysiske og mentale begrænsninger til mestring, empowerment og ressourcer.I Ressource- og trivselscoaching kommer vi igennem en trin-for-trin metode og en række principper og værktøjer, der er beskrevet i bogen ”Trods dine begrænsninger og styrk dine ressourcer indefra”. Bogen indgår i forløbet, så deltagerne mellem coachingerne kan vedligeholde og styrke deres træning. Du kan se mere om bogen her: Bog: Trods dine begrænsninger.

Samtaler varer typisk én times tid og hver samtale har et overordnet indhold, som sikrer ro, struktur og mærkbar fremdrift. Undervejs arbejder vi med afstemte og relevante redskaber og øvelser, der også sikrer fremdrift i din proces. Du kan forvente lidt hjemmeopgaver, som gør det let at forsætte din udvikling mellem samtalerne og fastholde din positive proces.

Det anbefales at vores samarbejde strækker sig typisk over mindst to måneder, hvor der er én uge mellem de første samtaler og to uger mellem de efterfølgende.

Pris og mødeform

Der er flere prismodeller for din investering i dig selv via eessource- og trivselscoaching. Se priser her.

Kortere samarbejde (én eller tre coachinger) vælges typisk ved mindre komplekse og mere enkeltstående udfordringer. Længere samarbejde vælges typisk ved flere komplekse og dybere udfordringer samt at et større og dybere udbytte ønskes. Hvis du er i tvivl, så kontakt mig og lad os afstemme, hvad der rigtigt for dig.

Moms er inkluderet for privatpersoner og for virksomheder lægges moms oveni (kommunen og arbejdspladsen vil ofte gerne betale for ressource- og trivselscoaching for at mindske udgifter og undgå længerevarende sygemeldinger).

Mødeformen for ressourcecoaching og trivselscoaching kan foregå fysisk i mine lokaler nær Køge eller online/telefonisk. Det afhænger af hvad der er det bedste for dig.

Tidligere feedback

Feedback fra mine mere end 3.000 coachinger med fokus på håndtering er svære udfordringer og vilkår er (på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ikke tilfreds og 5 er meget tilfreds):

 • Tilfredshed med coach = 4,5.
 • Tilfredshed med forløbet = 4,8.
Ressourcecoaching til personer med komplekse problemer der har brug for mestring, empowerment og omsætte udfordringerne til læring og ressourcer - Wibling Coaching

Produktblad

Klik på billedet og udskriv et produktblad for ressourcecoaching til deling med jobcenteret, uddannelsesstedet, vejleder eller en anden i dit netværk

Det får du:

 • Prisvenligt forløb og værdi for pengene
 • Forløb med 7 coachinger af 60 – 75 min.
 • Forløb over 2 – 3 måneder
 • Hurtig opstart og fleksibilitet
 • Velafprøvet ressourceforløb der virker
 • Ressourcecoach med stor erfaring
 • Stor tilfredshed fra tidligere kunder
 • Relevant forløbsmateriale
 • Udbytte for fremtiden

Kom i gang nu...

Se videoen om Empowerhjulet, som overordnet præsenterer nogle af de elementer forløbet arbejder med (Varighed knap 6 minutter).