Film om ressourcebatteriet og energidisponering - Empowerment, mestring og livsduelighed

Mange har oplevet lange perioder og manglende overskud til at komme igennem dagen. Det er helt naturligt og afhængigt af det pres der er i hverdagen. Heldigvis er sådanne til at komme ud af. Der hvor det kan bliver vanskeligere er, når manglende overskud og personlige begrænsninger gør, at der gennemsnitlige personlige ressourceniveau bliver levere end tidligere. Her kan det kræve grundlæggende ændringer til den måde ressourcer og dagligdagen håndteres på. Se en film om ressourcebatteriet og energidisponering herunder.

Der kan være mange begrænsninger, der sænker det personlige ressourceniveau: Koniske tilstande, længerevarende sygdom, fysiske skader, opståede handicaps og lignende kan være eksempler på udfordringer kan påvirke vores gennemsnitlige overskud. Fælles for udfordringerne er, at de ikke blot er forbigående. De er vedvarende og kan give en oplevelse af at have mistet førligheden.

Det kan sammenlignes med et batteri, der ikke længere kan lade 100 procent op, men kun 75 procent. De manglende 25 procent kan betragtes som den ressourcemængde eller mængde batteri, der er sat af til vores begrænsning. Det gennemsnitlige ressourceniveau er nu 75 procent af det tidligere.

Bliv klog på ressourcebatteriet

Her er det en fordel at at blive klog på ressourcebatteriet og agere i overensstemmelse med at vores personlige batteri ikke bliver slidt end nødvendigt. Og bidrager til at begrænsninger fylder mere end nødvendigt. Det kan blive en negativ spiral, hvor vi tager os mere og mere sammen for at klare hverdagen, samtidig med at batteriet ikke når at lades tilstrækkeligt op.

Se en film ressourcebatteriet og energidisponering her:

Kom let i gang med energisdisponering

Hvis du vil starte din personlige energisdisponering, kan du begynde med at lave et overblik over hvordan du bruger din energi. Et forslag kan være at du deler dit energiforbrug op i rød, gul og grøn. Få inspiration og redskaber til energipisponering her.

Rigtig god fornøjelse. Hvis du har brug for professionel støtte i din proces mod mere energi og velbefindende, kan jeg tilbyde følgende ydelser stresscoaching, ressourcecoaching og ungecoaching.