Parterapi går fra tabu til mere normalt. Det er forebyggende at bruge parterapi i tide - Wibling Coaching

Brug parterapi i tide, inden parforholdet gør ondt

I en tid, hvor næsten halvdelen af ægteskaber ender i skilsmisse, er parterapi blevet mere end bare et nødvendigt redskab. Det er blevet en bro mellem konflikt og forsoning. Alligevel siges det, at kun omkring 7% villige til at krydse den bro for at redde deres forhold.

Dertil kommer at mange par først søger parterapi, når problemerne har stået på længe og ofte i årevis. Søgninger på google fortæller, at par ofte har gået med problemerne i flere år. At de først kommer parterapi når udfordringer har sat sig dybe spor. Det er til trods parrene, der bruger parterapi, får gode resultater:

  • 70-75 % parrene oplever at de får løst udfordringerne, og flytter sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og bedre parforhold.
  • Op imod 90 % af parrene oplever markante og væsentlige forbedringer.

Se en kort film om parterapi i tide

At gå i parterapi er stadig svært, men andre udveje er ofte værre

Ovenstående tal indikerer, at de stadig er svært for mange at gå i parterapi, selvom det ofte er den bedste og sundeste løsning. Udover at mange par desværre venter for længe med at søge parterapi og lære den vedvarende kærligheds spilleregler, tror flere par, at parterapi er ubehageligt og dyrt. Et parforhold eller ægteskab der brydes, er ofte mere ubehageligt og dyrere. Det er ofte dyrere på både de økonomiske, følelsesmæssige, sociale og familiemæssige kontoer!

Parterapi er ikke en løftet pegefinger. Det er omsorg og træning der gør, at parforholdet kan selv.

Selvom tabuet omkring at gå i parterapi nedbrydes med tiden, er der stadig mange der oplever det som krænkende og svagt ikke at kunne klare problemer selv, og måske lever i konflikter og misforståelser i lang tid. Men her er det værd at huske på, at god og sund parterapi baner vejen for, at parret kan klare sig selv, både under og efter parterapien. Parterapien kommer ikke med en løftet pegefinger, men tilfører og træner relative forståelse og kompetencer, til at omsætte det svære til et stærkere og sundere parforhold. Relative kompetencer og læringer som alt for mange aldrig har fået med sig. Personligt måtte jeg læse bøger, artikler, gå i parterapi og øve mig sammen med min kone, før jeg lærte kompetencerne.

Andet der gør at par tøver med at gå i parterapi

Selvom vi erkender, at det er svært at løse situationen. At vores parforhold er fanget i gentagne konflikter og at kommunikation er problematisk, er der flere årsager til at vi ikke bare siger ja til parterapi. Og det kan være på trods af at vi godt ved, at vi har brug for det. Dette andet kan være, at:

  • Det kan være udfordrende at være åbne og ærlige om frustrationer og ønsker over for vores partner.
  • Tanken om parterapi virker ubehageligt, som et nederlag vi helst vil undgå.
  • Andre tænker nok at vi eller måske jeg eller vi ikke er gode nok.
  • Vi kommer fra opvækst eller kultur, hvor man ikke taler om den slags.
  • Det er grænseoverskridende at bringe en tredjepart (parterapeuten) ind i sig selv og ens forhold.

Læs om 10 almindelige problemer i parforholdet

Forandringer for parforholdet giver nye udfordringer

Mange par oplever med tiden forandringer, der påvirker forholdet, og får hidtil usete udfordringer op til overfladen. I løbet af nogle år er det ikke unormalt at et par går fra bare at være kærester til at flytte sammen, blive gift og få børn eller skabe en hverdag med delebørn. I starten er der færre faktorer der trigger skænderier, konflikter og uenigheder. Men når situationen ændrer sig, ændrer individerne, relationen og parforholdet sig også. Og hvis de ændrer sig i retning af mere pres, hvor behov og ønsker ikke imødekommes i samme omfang, er der naturligvis kortere vej til udfordringer i parforholdet og med kærligheden.

Prøv forskellige partest og tag temperaturen på dit parforhold!

Bekymringer og frygt for at konflikter og uoverensstemmelser ville overskygge kærligheden, er en følelse, mange par deler. Dette antyder at der er behov for at udforske parforholdets kompleksiteter og de forebyggende elementer som parterapi bringer ind i forholdet og bidrager til et solidt og trygt fundament. Det går parterapien fordi den fokuserer på de dybere følelserne og behov, der forbinder jer følelsesmæssigt til hinanden og som styrker jeres relation og kærlighed til hinanden.

Som tidligere nævnt oplever op imod 90% af parrene store forbedringer i parforholdet. Og 70-75% løser deres kriser og går fra konflikter til tryghed og forbedring af deres parforhold. Denne værdifulde erfaringer viser, at parterapi ikke kun er et redskab til at håndterer konflikter og kriser. Det er også en investering i fremtidig kærlighed, forbindelse og relationel sundhed. Få der går i parterapi, er der flere der gør det.

Få går i parterapi, men flere gør det

Selvom der stadig er få par der går i parterapi, er der alligevel flere par der gør det. Parterapi går fra tabu til mere normalt. Tabuet om parterapi nedbrydes med tiden. Og på trods af at mange par fortsat mener, at de skal løse deres problemer selv, er det mere normalt at gå i parterapi nu end tidligere. Det er også mere normalt at stå frem med at vi som par har udfordringer, og at parforholdet ikke altid er som at svære på en lyserød sky.

At bruge parterapi forebyggende i stedet for som sidste udvej, vinder også mere frem. Vi går til tandlægen for at forhindre tandproblemer eller kører bilen til service. På samme måde bliver parterapi også mere et middel til at forebygge konflikter og forbedre parforholdets sundhed. Dette ændrende syn på parterapi er nøglen til at parterapi ikke ses som et nederlag. Men at parterapi ses som en investering i et kærligt, sundt og nærende parforhold og fremtidig lykke.

Læs her, hvis du er nysgerrig på parterapi og hvad det kan gøre for dig og dit parforhold.

Stor tak fordi du læste med om at bruge parterapi i tide og at parterapi går fra tabu til mere normalt.

Kærligt Thomas

Fra Wibling Coaching