Parforholdstest, partest og test af parforholdet - Wibling Coaching

Parforholds test, partest, test dit parforhold

Ja, der er mange ord for at tage temperaturen i parforholdet og der findes mange forskellige parforholdstest. Jeg har udformet en række partest som du og din partner kan hygge jer med og bruge til at blive bevidste om det der fungerer for jeres parhold. Og stille skarpt på det der trænger til kærlig omsorg og opmærksomhed. Partestene finder du senere i artiklen, først lidt om test af parforhold.

Formål med parforholds test

Parforholdstest kan synliggøre de magtkampe og konflikter der kan opstå mellem partnere. Det hjælper med at identificere de situationer, hvor dem ens partner søger at kontrollere eller dominere forholdet på bekostning af den anden. Det er ikke nødvendigved noger der sker bevidst. Det kan også ske uden at parterne er opmærksomme på mønstreret. Ved hjælp af en partest kan par og synliggøre uudnyttet potentiale opbygge mere sund og ligeværdig kommunikation, hvor begge føler sig respekteret, og hvor magtkampe minimeres og giver mere plads til et harmonisk og tilfredsstillende parforhold.

Tag parforholdstemperaturen med en partest

Her er partest som du og dit parforhold frit kan tage (test uden link er under udarbejdelse):

Lidt mere om parforholdstest

Partest i forhold til parforhold og kærlighed refererer psykologiske idéer eller teorier om at der i kærlighedsforhold, intime relationer som parforhold opstår dynamikker der medfører udfordringer, misforståelser og problemer.

Husk at partest skal være et kørligt hjælperedskab der skal støtte parforhold. Parforholdtest må ikke manifestere sig som en stræben efter styring og kontrol, konkurrence om hvem er bedst eller hvem der har ret og uret.

For at opretholde et sundt og harmonisk forhold er det vigtigt at partesten anvendes til at der opnås åben kommunikation og samspil og en ærlig dialog om parforholdet. Den skal bruges til at opbygge gensidig respekt, tillid og støtte.

Hvis partestene ikke hjælpsomme for jeres parforhold, kan I sikkert finde andre måder at tage temperaturen på jeres parforhold ved en simpel søgning på internettet. Er udfordringerne mere relatieret til jeres parforhold end til partestene, er det gavnligt for jer at søge professionel hjælp hos en parcoach og parterapuet. At leve i et stressende og for konfliktfyldt parforhold er ikke sundt.

OBS: I er meget velkommen til at dele testene med jeres venner og familie eller at bruge dem som underholdning i hyggeligr og kærlige sociale lag.

Rigtig god fornøjelse med at parteste jer.

De kærligste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Parforholdstestene er med begestring hentet fra Imago Relationship Quiz og frit tilpasset.