Vred på jobbet på grund af parforholdet- Parforholdet som kilde til jobtrivsel - Wibling Coaching

Parforholdet som kilde til jobtrivsel

”Jeg er vred når jeg er på jobbet og kort for hovedet overfor mine kollegaer, fordi intimiteten og sexlivet ikke fungerer i mit parforhold”.

Det udsagn kom fra en der mistrivedes på sit job. Selvom intimitet og parforhold normalt ikke er temaer, når vi taler om trivsel på jobbet, giver det alligevel mening. Det giver mening fordi, trivsel indeholder flere brikker end blot at trives i arbejdslivet og fritiden.

De udtrykte ord indikerede sandsynligvis manglende glæde, tillid og nærhed sammen med partneren. Måske var parforholdet i sted hvor distance, konflikter og misforståelser fyldte for meget. Så meget at det var begyndt at suge energien og lysten til at klare arbejdet tilfredsstillende.

Jobbet var måske blevet en flugt, et plaster på såret. Nu hvor parforholdet er lidt lunkent, kunne fokus på arbejdet dække over den manglende tilfredshed. Men er hårdt at være på flugt over længere tid. Og et plaster healer ikke et parforholds sår. Med tiden indhenter parforholdets mistrivsel parret. Når det sker, er det med risiko for, at konflikter og afstand mellem parterne er blevet større, og følelserne koldere.

Skal vi tale om parforhold og sexliv på jobbet?

Naturligvis skal vi ikke direkte tale om parforhold og sexliv på jobbet. Her skal der tales opgaver, ansvar, kompetencer, motivation, strategier og lignende arbejdsrelevant indhold. Men det er velkendt viden, at jo bedre vi trives privat, des bedre trives vi også på jobbet – og omvendt. Trives vi generelt, trives vi ofte også i privatlivet og arbejdslivet. Puslespillet for trivsel indeholder flere brikker, som alle skal vende ig sættes rigtigt sammen før vi oplever optimal trivsel. Også brikken parforholdet som kilde til jobtrivsel.

Par som prioriterede sex og intimitet i hverdagen, får en fordel på jobbet. De er mere tilbøjelige til at fordybe sig i opgaverne og nyde arbejdslivet, fortæller videnskab.dk i deres artikel ”Et aktivt sexliv kan give større arbejdsglæde”. Artiklen skriver om et studie udgivet af tidsskriftet Journal of Management. Her nævnes det at et sundt parforhold med et sundt sexliv, gør os til mere tilfredse og engagerede medarbejdere. Og det er jo til gavn både de ansatte og deres arbejdspladser. Der tilføjes at studiet viser, at arbejdsrelateret stress, som tages med hjem, påvirke sexlivet og parforholdet negativt.

Passer med erfaringer fra stresscoaching og parterapi

Det passer godt med mine erfaringer. Erfaringer fra mange coachinger og terapier med mennesker der mistrives. Mennesker som f,eks er syge med stress og har udfordringer i deres parforhold. Det spænder lige fra medarbejdere, der stressede på jobbet grundet konflikter i parforholdet og udfordringer i parforholdet grundet stort arbejdspres. Imellem de to yderpunkter har jeg mødt mange nuancer af problemstillingerne. Her er kunsten, at få øje på den reelle årsag til mistrivsel og stress. Er det i virkeligheden jobbet, der er årsagen, eller er udfordringer i parforholdet og privatlivet, der suger os for arbejdsmæssig energi og tilfredshed?

Styrk parforholdet og få et bedre arbejdsliv

Ovenstående er ikke ny viden. Vi ved godt at et sundt og tilfredsstillende parforhold har en positiv indflydelse på vores arbejdsliv, og på livet generelt. Et parforhold, hvor vi ikke kun har et godt sexliv. Men også er gode til tale sammen, give gensidig støtte og evner at håndtere det svære i fællesskab. Dette er kompetencer som mange ikke er trænet i, men som vi kan have gavn af at udvikle i stedet for kun at udvikle vores arbejdsmæssige kompetencer. I parforholdet kan der f.eks. arbejdes med:

  • Work Life-balance: At skabe en tilfredsstillende balance mellem arbejds- og parforholdet (og familielivet) der reducerer stress og mistrivsel.
  • En positiv parrelation: At støtte og opmuntre hinanden mod mentale og følelsesmæssige tilfredshed og til at nå arbejdsmæssige og private mål.
  • At håndtere konflikter og misforståelser: At lære og træne dialog der håndterer og reducerer konflikter og misforståelser, og øger forbindelsen og tilliden i parforholdet.
  • Mål og ønsker: At finde fælles mål og ønsker samt afstemme gensidige støtte der skaber et positivt parmiljø, som igen fremmer karriereudvikling og vækst.
  • Sunde arbejdsmæssige beslutninger: At træffe fælles og sunde beslutninger for arbejdslivet, der understøtter begge parters interesser og behov. Det kan være beslutninger om karrierevalg, forfremmelser, jobskifte, arbejdsmængde og rytme og selvstændigt virke.
  • Prioritering af parforholdet: At give plads til et levende og sundt samliv samt til at bevare og dyrke den intime og kærlige forbindelse.

Brug parterapi til at styrke arbejdslivet

Parforholdet som kilde til jobtrivsel kan blive en realitet når et par udvikler parforholdets kompetencer mod gensidig tillid, støtte og kommunikation. Og det er til gavn for både medarbejdere og arbejdspladser. Har kan parterapi og parcoaching med udgangspunkt i Imago relationsterapi anvendes.

Kontakt mig gerne, hvis du er medarbejder og ønsker at styrke dit parforhold til fordel for dit arbejdsliv. Og hvis du er leder eller personalemedarbejder og ønsker, at støtte medarbejdere. Medarbejdere med udfordringer i parforholdet og privatlivet, der influere på trivslen i jobbet. Og medarbejdere der er sygemeldte eller på vej til at blive det.

De bedste hilsener

Thomas fra Wibling Coaching

PS: Brug eventuelt små partest til at tage temperaturen og trivslen i dit parforhold.

PPS: Er du syg af stress eller er ved at blive det, kan det være gvnligt at anvendes stresscoaching inden, eller samtidig med, at du forbedre dit parforhold.