Få nøgler til et godt parforhold - Parterapi Imago - parterapi tager tid og motivation og tålmodighed er gode nøgler

Motiveret og tålmodig parterapi tager tid

I parterapi er motivation og tålmodighed virksomme nøgler, når vi vil lirke låsen op til et bedre parforhold. Mange par benytter parterapi når problemerne er eskaleret til et niveau, der ikke er til at holde ud.

Et niveau hvor det kan virke som om kærligheden og forbindelsen er suget ud af forholdet. At kræfterne og tålmodigheden er ved at slippe op. Nogle par starter først, når de nærmer sig det endeligt brud, og har brug for hurtige forbedringer. Men hurtigt er ikke altid løsningen og sådan går det sjældent.

Parproblemer og 80/20 reglen

Det kan forklares med 80/20 reglen. At 20 procent af det vi bringer ind i parforholdet, er årsagen til 80 procent af problemerne. Mange par søger først parterapi, når de 20 procent er vokset til at fylde 80 procent. Eller endnu værre, når de fylder det hele. At det virker til at problemerne pludselig fylder 100 procent.

Hvis pardansen var så let, så…

Hvis pardansen nu var så let, og vi havde de parmæssige evner og kapaciteter til at komme om på den anden side af de grundlæggende årsager til misforståelser, konflikter og manglende opfyldelse af behov og længsler. Og mod et varmere parforhold, så havde vi jo gjort det!

Når nu problemerne er vokset til elefantiske størrelser, kan vi ikke forvente at sluge det hele i en mundfuld. At vi kan hapse en hurtig løsning.

At blive god til parforholdet tager tid og øvelse

Forestil dig som barn og er ved at lære at gå. I starten maver du rundt og får langsomt evnerne til at kravle. Senere rejser du dig, mens du holdet fast i benet på en voksen. Vedvarende træning resulterer i, at du pludselig tager de første skridt, hvorefter du bumper ned på numsen. Heldigvis giver du ikke op, men bliver ved. Efter måneders vedholdende indsats står og går du ved egen hjælp. Selvom du af og til falder og måske slår dig, fortsætter du. Forestil dig nu, at du som barn havde samme indstilling, som nogle par med parudfordringer har i dag, så ville du aldrig lære at gå.

At blive god til at begå sig i parforholdet og overkomme misforståelser, konflikter, manglende forbindelse og lignende udfordringer tager tid at kunne mestre. Det tager tid vedholdenhed og træning at nå tid at vi i højere grad dækker hinandens behov og længsler. Og det kræver accept af at vi som par falder og slår os af og til.

Parterapi tager tid fordi parforholdet har skygger

At løse udfordringer i et parforhold tager tid og tålmodighed er nødvendig. Grunder er, at vi er oppe imod stærke indre mønstre, vaner og udækkede behov som kan påvirke parforholdet og kærligheden negativt. Lad os kalde dem for parforholdets skygger. Ofte er vi ikke er bevidste om vores parforholds skygger, som er stærke indre kræfter, der kan være svære at få øje på. Er vi helt eller delvist uvidende om skyggerne, vil de drille og udfordrer parforholdet og kærligheden indtil vi bliver mere bevidste om dem og læres at danse med dem. Indtil vi som par og individer forstår at drage omsorg for dem, og med tiden viske skyggerne ud.

Ofte er vi ikke bevidste om parforholds skygger – de stærke kræfter – der står i vejen for den forbindelse, kærlighed og intimitet vi længes efter i parforholdet.

Parforholdets skygger kan betragtes som de 20 procent, der skaber 80 procent af problemerne i parforholdet. Det er dem der kan drive os så langt ud at det virker rigtigt, at holde afstand, at bryde op og måske gå fra hinanden. Men løsningen på parforholdets skygger er ikke langt fra altid at bryde op og gå ind i et nyt parforhold. Vi har jo hver især vores egne skygger, som vi tager med ind i den næste kærlige relation. Og når forelskelsens fantastiske ros aftager, dukker vores skygger frem igen.

Motiveret og tålmodig parterapi rettet mod parforholdets skygger

Parforholdets skygger stammer fra traumer vi fik tidligere i livet og fra strategier og overbevisninger vi lærte os tidligere i livet. Alt sammen noget vi lærte for følelsesmæssigt at mestrer og overkomme svære situationer og oplevelser. Strategier og overbevisninger vi med stor sandsynlighed lærte ubevidst og stadig kan være ubevidste om den dag i dag. De var gode og rigtige for os dengang, men er i dag dem der kan gøre det vanskeligt at lirke låsen op til et vedvarende, kærligt, trygt og tilfredsstillende parforhold.

Et eksempel fra mit parforhold

Når min partner og jeg oplever, at kærligheden og forbindelsen mellem os er dalende, ser vi det som en parknude, der trænger til at blive løsnet op. Vi er bevidste om at vores parskygger der driller os og stresser vores parforhold følelsesmæssigt. Knuden er blevet en metafor for vores 20 procent der er årsagen til 80 procent af vores parmæssige udfordringer. Jo mere de 20 procent fylder og udfordrer os, jo hårdere er knuden. Og jo sværere er det for os at mærke kærligheden, trygheden, tilliden og forbindelsen til hinanden. Vi ved at knuden er der og at kunsten er at holde den så løs som muligt.

Årsag til vores parknude

Den ene af os har behov for at opleve og mærke fællesskab, for at føle sig tryg og i kærlig forbindelse med den anden. Dette giver den ene en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket. Den anden har behov for at opleve og føle sig fri til at følge sine drømme. Dette er vigtigt for den anden ikke være fastlåst og fanget i parforholdet. For igennem at blive sat fri, får vedkommende en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket.

Vi vil begge naturligvis gerne føle os elsket og betyde noget for den anden. Men vi har forskellige kanaler til at mærke det. Vigtigt er det at vi er bevidste om dette og at vi drager omsorg for disse forskellige kanaler der løber i vores parforhold. Ellers risikerer vi at skyggerne vokser og kommer til at fylde for meget.

Kunsten er at bevare kapaciteten til at værne om parforholdet

Motiveret og tålmodig parterapi er en kærlig nøgle til kapacitet og engagement. Og til at være rummelig, empatisk og kærlig, når udfordringer, konflikter, stress og uro i parforholdet fylder for meget. Uro og stress hæmmer vores mentale og følelsesmæssige kapacitet til at kommunikere om det væsentlige. Samt at lytte oprigtigt, anerkende vores partners oplevelser og sårbarhed. Kunsten er at tage problemerne på en virksom måde, og gerne i tide. Så vi undgår at komme helt derud, hvor kapaciteten, motivationen og tålmodigheden lukker ned og et brud presser sig på.

Opsummering af motiveret og tålmodig parterapi

Parterapi går ud på at skabe bevidsthed og træne et sprog og og en omsorg for de 20 procent, som påvirker forholdet negativt. Det går ud på at få et godt fælles fundament i form forståelse, tryghed og tillid. Og en fælles værktøjskasse i form af rammer, redskaber og dialoger. Alt sammen elementer der hjælper os til at begå os bedre i et vedvarende og kærligt parforhold, som gode og sunde kærlighedspartnere.

Læs gerne mere om parterapi her og om hvordan du og din partner kommer igang.

Kærligt

Thomas fra Wibling Coaching

Parterapeut. Medlem af Imagoforeningen.