Lever du bevidst ubevidst?

Eller er autopiloten ofte slået til og den ene time, dag, uge og måned tager den anden? Så er du blot én ud af mange, der bevidst lever ubevidst.

Flere og flere ønsker at leve mere bevidst. At blive mere bevidst om indholdet af tilværelsen, om det liv og de hændelser, der konstant sker omkring os. Det er ikke længere nok bare at lade autopiloten køre derudad. Nu skrives og tales der mere end nogensinde om at finde mening, formål og passion.

Begreberne bliver en naturlig del af tilværelsen, når vi retter vores bevidsthed mod vores tanker, ord, handlinger, vaner og overbevisninger. Først når vi er bevidste om disse, kan vi se, om de tilfører os harmoni (eksempelvis glæde og kærlighed) eller disharmoni (eksempelvis uro og frustration).

Bevidsthed er en slags opmærksomhedslygte. Det, du retter den mod, lyser op og bliver synligt.

Mange tror, at det er enkelt at være bevidst og at rette opmærksomheden mod det, som kræver dens opmærksomhed. Men hvor enkelt er det egentlig, når man regner med, at maksimalt 10 procent af alt, hvad vi gør, gør vi bevidst? De resterende – og ofte mere end 90 procent – foregår ubevidst. De trækker konstant vores opmærksomhed mod det ubevidste. Det er ikke særlig enkelt overvejende at leve bevidst. Det kræver træning!

At meget foregår ubevidst, er på nogle områder en fordel. Eksempelvis ville det være ret anstrengende, hvis vi konstant skulle tænke over hver eneste bevægelse, vi laver. Ulempen er, at hvis vi lader en for stor del af tilværelsen foregå ubevidst, risikerer vi, at livet, oplevelserne og mulighederne suser forbi os, uden at vi bemærker det, der gør livet værd at leve. Vi observerer heller ikke, om det, der suser forbi, bringer os harmoni eller disharmoni.
Fordelen ved at være mere bevidst er, at du bliver opmærksom på, om dine tanker, ord, handlinger, vaner og overbevisninger gavner dig i retning af det, der giver mening for dig. Det, der er dit livs formål og passion.

Måske opdager du, at du:

  • Bruger din tid og energi disharmonisk
  • Tænker og siger ord, der ikke gavner
  • Har handlinger og vaner, der trækker dig væk fra det harmoniske
  • Har en indstilling, der skader dig mere, end den gavner.

Når din ”opmærksomhedslygte” oplyser disharmoniske forhold, er det lettere at forholde dig konstruktiv til dem og ændre dem til mere harmoniske forhold. Bare du fjerner et lille disharmonisk forhold, og/eller tilfører et harmonisk, kan du på langt sigt opleve en stor positiv effekt.

Forstil dig et skib, der ændrer sin kurs ganske lidt. På kort sigt vil det ikke have den store betydning, men på langt sigt vil skibet være et helt andet sted.