2-dages kursus i Ressourcesagsbehandling: Styrk ressourcerne hos sagsbehandlere og hos borgere med udfordrende vilkår

Kursus i ressourcesagsbehandling er for sagsbehandlere og lignende der ønsker principper og praksisnære værktøjer til at styrke ressourcerne og mulighederne hos særlige sårbare og begrænsede borgere.

Kurset arbejder med tilgange der flytter mennesker med udfordrende vilkår, fysiske og mentale begrænsninger til flere ressourcer, mere empowerment og selvledelse samtidig med at medarbejderen øger trivslen i sit job.

Kurset tilbydes til jeres medarbejdergruppe og kan tilpasse jeres ønsker for særlig fokus og temaer.

Kursets udbytte:

Kurset giver blandt andet deltagerne:

 • Indsigt i borgerens udfordringer med at komme videre.
 • Redskaber og principper til at støtte borgere med svære udfordringer.
 • Måder at øge tilliden og trygheden, og åbne til mere potentiale.
 • Øget trivsel i jobbet som sagsbehandler eller medarbejder for svære målgrupper.
 • Integrering af kursusindholdet i hverdagen.

Deltager trænes til, uden mistrivsel og stress hos sig selv og hos borgeren, at skabe fremgang og på trods af vanskelige udfordringer, vilkår og eventuel modstand.

Ressorcesagsbehandling:

På dette kursus handler RessourceSagbehandling om at få flest mulige ressourcer og fremgang i
dialoger og processen på trods af svære vilkår, udfordringer og eventuel modstand fra borgere. Kursets flow er i hovedtræk:

 1. Kom godt fra start.
 2. Skab tillid og åbenhed.
 3. Forstå begrænsninger og modstand hos borger samt håndtering af dem.
 4. Skab fremdrift når borgers situation versus retningslinjer og regler konflikter.
 5. Inddrag borgeren optimalt i processen og bevar egne ressourcer.
 6. Pas på dig selv i svære og udfordrende borgerdialoger.

Kurset præsenterer elementer fra principper, værktøjer og tilgange, som er velanvendt med stor tilfredshed i mere end 600 coachingforløb for borgere med udfordringer som eksempelvis:

 • Kroniske tilstande.
 • Mentalt uro og ubalance.
 • Begrænsninger og handicaps.
 • Manglende energi og mistrivsel.
 • Manglende afklaring og usikkerhed.
 • Depression og angst.
 • Lav selvværd og selvtillid.

Kursets indhold anvendes i forløbet RessourceCoaching af tungere målgrupper med ovenstående og lignende begrænsninger og udfordringer. Indtil nu er indholdet anvendt med god effekt og stor tilfredshed  anvendt i mere end 600 coachingforløb for ovenstående målgrupper. På en 1 til 5 skala, (hvor 1 ikke tilfreds og 5 er meget tilfreds) har borgerne i gennemsnit scoret deres tilfreds til 4,9.

Målgruppe for kurset:

Kursus i ressourcesagsbehandling er til personer og medarbejdere der arbejder med borgere på sygedagpenge, i ressourceforløbet eller lignende. Det er for dem der ønsker
kompetencer og inspiration til at støtte, hjælpe og flytte borgere med få ressourcer, svære udfordringer og begrænsninger. Det kan eksempelvis være:

 • Sagsbehandlere og beskæftigelseskonsulenter.
 • Forenings- og organisationsmedarbejdere.
 • Sundhedspersonale.

Kurset kan ses som en videreudvikling og kompetenceløft til den baggrund og erfaring, man har i
forvejen, med fokus på udvikling og optimering af personlige ressourcer hos både borgere og
medarbejdere.

Pris:

Se prisen for kurset her.

Moduler og tid:

Kurset er fysisk og foregår over 2 dage og begge er fra 9:30 – 16:30 og gerne i lokaler, som I ønsker at anvende.

Før kurset:

Inden kursets start, kan det være hensigtsmæssigt at vælge nogle borger-cases, som kursets indhold
kan reflekteres og afprøves i forhold til.

Kursus i ressourcesagsbehandling - VærktøjskassenKursusdagenes indhold:

Undervisningen varierer mellem gennemgang af indholdet, dialog og øvelser. Overordnede har
modulerne følgende vejledende indhold:

Dag 1:

 • Indledning til ressourcer og begrænsninger.
 • Redskaber til RessourceSagsbehandler.
 • Kom godt fra start i dialogen.
 • Forventningsafstemning.
 • RessourceSagsbehandling og principperne bag.
 • Empowerligningen.
 • Ressourcebatteriet og energidisponering.
 • Empowerhjulet.
 • Personlig blomstring.
 • Ydre og indre ressourcestyring.
 • Afklaring af begrænsende oplevelser.
 • Indre ro og mental programmering.

Dag 2:

 • Oplevede begrænsning vs oplevede støttebehov.
 • Forståelse af personlig reaktion.
 • Ressourceopbyggende fokus.
 • Ressourcebalancering.
 • Fra begrænsninger til ressource-fokus.
 • Afklaring af kompetencer, hensyn og muligheder.
 • Fastholdelse af kursets udbytte

Følgende flyer er du velkommen til frit at gemme og printe ud: Flyer om kurset Ressoucesagsbehandler.

Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching og parterapi Køge, Køge Nord, Solrød, Roskilde, sjælland - Certficeret Stresscoach. Mastercoach og Perterapuet

Skal vi vende muligheden?