Kort om Imago parterapi og relationsterapi

Har du problemer i parforhold og udfordringer med din partner der er svære at overvinde. løse og komme videre fra? Eller savner du at mærke gnistens, forbundethedens, romantikkens og kærlighedens brusende fornemmelser, kan Imago-parterapi være en gavnlig og tryg vej at gå. Imago-parterapi er den gren terapi og coaching, som jeg tager udgangspunkt i min parterapi og parcoaching. Læs kort om Imago parterapi og relationsterapi i denne artikel.

Hvad er Imago-parterapi?

Imago parterapi er en terapiform, der trækker på ideen om billeder og erindringer i form af oplevelser, følelser og forestillinger der stammer fra tidligere stadier i vores liv. Disse erindringer og normer er noget, vi har overtaget fra vores omsorgspersoner eller personer vi har oplevet som omsorgspersoner.

Imago-parterapi kan anvendes generelt i alle menneskelige relationer, selvom den oprindeligt er udviklet som en terapiform for par. Ved hjælp af en struktureret dialog, hvor en parterapeut fungerer som vejleder og coach, skabes der muligheder for at udvikle den åndelige, følelsesmæssige og lidenskabelige dimension i forholdet til en anden person. Dialogen er afgørende og involverer elementer som fortælling, spejling, anerkendelse og empati. Disse elementer banner vejen til at opnå gensidig forståelse og accept af både forskelle og ligheder.

Imago-parterapi er bevidst dialog

Imago-parterapi er en terapiform, der fremelsker bevidsthed og bevidst dialog. Den hjælper par med at blive opmærksomme på deres interaktion, personlige mønstre og negative dans i forholdet. Ved at skabe bevidsthed om disse får parret mulighed for at skabe nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i deres forhold. Og igennem kommunikations- og adfærdsmønstre skabe og genskabe varme følelser af forbundethed og romantik.

Teoretisk baggrund for Imago-parterapi

Imago-parterapi er baseret på en syntese af velkendte teorier og metoder inden for det terapeutiske felt. Den indeholder elementer fra forskellige teoretiske retninger som psykodynamisk, kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk og objektrelationistisk teori. Denne integrerede tilgang giver en sammenhængende og dynamisk ramme til at forstå parforhold og relationer generelt. Udover at blive anvendt i parrelationer, kan centrale dele af Imago-metoden også være relevante i forhold til børn, familie, netværk og arbejdspladsen.

Historien bag Imago-parterapi

Imago-parterapi blev udviklet af ægteparret Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i USA i løbet af 1980’erne. De baserede deres tilgang på deres egne erfaringer og mere end 20 års terapi med tusindvis af par samt studier af parforhold. Imago-parterapi bygger på deres syntese og udvidelse af vigtige interpersonelle indsigter fra forskellige psykologiske teorier og metoder og skaber en integreret og systematisk tilgang til at forstå og behandle langvarige kærlighedsforhold.

Imago-parterapien nærmer sig et videnskabelige gennembrud

Når par søger hjælp til deres forhold gennem parterapi, er de ofte sårbare. Beslutningen om at søge parterapi kan have været længe undervejs. Nogle par kan være i en situation, hvor den ene part ønsker terapi, mens den anden er mere modstræbende. Nogle kan endda tro, at hvis de ikke selv kan løse problemerne, betyder det, at de ikke er det rigtige match, at de er vokset fra hinanden eller at forholdet bare ikke er meningen at vare.

Ikke desto mindre begynder de fleste par deres forhold med en fælles drøm. Drømmen var der fra begyndelsen. Så hvad er der sket undervejs? Et brud er sjældent lykkeligt, selvom det undertiden kan føles som en lettelse. De fleste brud er også præget af smerte og sorg, hvilket tyder på, at man giver op på noget, man faktisk ønskede.

Imago-parterapi virker, når det læres og anvendes. Vores hjerne er plastisk og i stand til at lære nyt. Selvom det kan tage tid at ændre de mønstre, vores hjerne har lært, kan mange par allerede efter den første Imago-session mærke en anderledes måde at mødes i deres forhold på – måske den måde, de har savnet.

Imago-terapi kan hjælpe med

Imago kan træne par i og hjælpe dem med at løse og at overvinde mange aspekter og problemer i parforholdet. Herunder er listet en række af de mest almindelige hjælpsomme og gavnlige udbytter:

 • Genskabe lysten til hinanden og oplevelsen af at være forbundet.
 • Glæde, kærlighed og kreativitet styrkes igennem sårbarhed og autencitet.
 • Skifte fra konflikt til kontakt og skabe den nødvendige tryghed for begge parter.
 • Genetablere håbet og skabe en fælles vision om et godt parforhold.
 • Designe eller genetablerer en fremadrettet vision for parforholdet.
 • Ændre lytte- og talemønstre og træne bedre kommunikationsmønstre.
 • Lære par at være sårbare sammen og dele det følsomme.
 • Skabe bevidsthed om virkningen af din adfærd overfor din partner.
 • Skabe indsigt i hvad der giver næring til henholdsvis de negative og positive mønstre.
 • Udvikle gensides empati, medfølelse og omsorg.
 • Bevæge jer fra individuel til relationel sundhed.
 • Hele livshistoriske sar og traumatiske oplevelser.

Jeg håber at denne artikel “Kort om Imago parterapi og relationsterapi” har givet dig noget med. Artiklen er inspireret at tekster og beskrivelser fra Imago-foreningen, som jeg er medlem af. Min parterapi og parcoaching tager udgangspunkt i Imago-terapi og dens principper, teknikker og metoder, principper og teknikker.

Er du interesseret i at vide mere og styrke dit parforhold, kan du læse mere om min ydelse parcoaching og parterapi her og du er også velkommen til at kontakte mig.

De bedste hilsner

Thomas Wibling

PS: Prøv gerne nogle partest og få en fornemmelse af hvordan det står til i dit parforhold:

Læs flere artikler med emner om parforhold, stress, empowerment og selvledelse her.

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] professionel træning i Imago metoden er i velkommen til at kontakte mig.  Eller du kan læse kort om Imago parterapi og relationsterapi her eller hos imagoforeningen som jeg er medlem […]

 2. […] Læs en kort artikel om parterapi her. […]

 3. […] kan også læse mere om Imago-parterapi her, som er en konstruktiv og tryg måde at styrke forbindelsen i parforholdet og eliminere […]

Kommentarer er lukkede.