Hyr en fast intern stress- og trivselscoach

Stress og trivsel coaching - Udbytte

For individuel trivselscoaching:

Skab mere overskud på bundlinjen, styrk medarbejderkapaciteten og arbejdsmiljøet med en lille indsats.

Få en intern stress- og trivselscoach i et mere fast samarbejde, der fremmer arbejdsmiljøet, fastholder og tiltrækker personale hos jer med en relativt lille indsats, der tjener sig selv hjem.

Omkostningerne ved sygemelding grundet stress og mistrivsel betyder, at I har overskud, når vores samarbejde sikrer, at mindre end to medarbejdere pr. måned ikke overgår til længerevarende sygemelding eller er bare én måned tidligere i arbejdet igen efter sygemelding. Dette og mere til er helt sikkert muligt at matche.

Værdiskabelsen ved vores samarbejde

Sygemeldinger grundet stress og mistrivsel vurderes at koste mellem kr. 30.000-100.000 om måneden pr. medarbejder.

Det siges, at ca. 10 procent af medarbejderne har symptomer på alvorlig stress hver dag. Dette vurderes at nedsætte arbejdsevnen med 20-25 procent. Dertil kommer et kølvand af ineffektivitet og mistrivsel.

At sætte ind inden sygemelding vil dække udgifterne ved vores samarbejde og sparer penge og reducere ressourcespild hos jer.

Fordele ved vores samarbejde

 • Sparer penge og øger kapaciteten.
 • Fastholder medarbejdere og mindsker behovet for at rekruttere nye.
 • Eliminere ventetid og ressourceforbrug ved ekstern stressbehandling.
 • Tidlig, effektiv og forebyggende indsat.
 • Signalerer omsorgsvilje.
 • Øger tryghed og medarbejdertilfredshed.

Samarbejdsform

Samarbejdet med mig som Intern stress- og trivselscoach kan være det antal dage pr. uge som vi fælles aftaler, hvor medarbejder kan booke coaching og sparring til enten at forebygge stress- og mistrivsel eller effektivt at komme igennem en presserende periode. Det kan være én til tre dage pr. ugen som rummer løbende coaching af eksempelvis 4 til 12 medarbejdere ugentligt.

Medarbejderne gennemgår et forløb på mellem 5 til 7 samtaler, afhængig af graden af stress og mistrivsel samt deres tilstand og ressourcer. Samtalerne kan foregå ved personligt fremmøde eller online. Mellem møderne tildeles medarbejderne lidt læse- og refleksionsmateriale som styrker og fastholder udbyttet.

Samarbejdsformen kan være konsulent-. projekt-, freelance-, eller deltidssamarbejde. Ved opstart af samarbejdet afklarer vi:

 • Samarbejdets omfang og integration hos jer.
 • Hvordan tilbuddet kommunikeres ud til relevante parter.
 • Proceduren og kanaler for henvisning.
 • Relevante informationsrytme.
 • Evaluerings- og administrative værktøjer.
 • Egnet lokale til personlige møder, hvis fysisk møde ønskes.

Tidligere feedback

Feedback i mine mere end 3.000 coachinger med fokus på stress og mistrivsel er (er målt på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ikke tilfreds og 5 er meget tilfreds).

 • Tilfredshed med coach = 4,5.
 • Tilfredshed med forløbet = 4,9.

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen stress og 10 er meget stresset vurderer deltagerne at deres stress er faldet med mere end 5 point i gennemsnit i løbet af et forløb med 7 samtaler.

Kort om min coachingform

Jeg arbejder med elementer der styrker indre velbefindende og balance, og dernæst virker som fundament til positive forandringer og resultater i hverdagen. Min kombination af faglige og personlige erfaringer gør, forstår og møder dem effektivt og sætter effektivt ind med den rigtige hjælp.

Min coachingform er gang omsorgsfuld, nærværende og trænende og kan favne medarbejdere fra flere faglige niveauer og områder. Det siges, at min evne til at skabe progression i svære og komplekse coachingprocesser, er enestående.

Andre samarbejdsmuligheder

Vi kan også have et kortere samarbejde igennem kursus i ressourcesagsbehandling eller foredrag om ressourcesagbehandling eller coachingsamarbejde til nogle enkelte af jeres medarbejdere.

Kontakt mig for afstemmende dialog om mulighederne.

Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching - Certficeret Stresscoach og Mastercoach

Klar til dialog?