Hyr en fast intern coach til jeres medarbejdere og sagsbehandler

Håndtering af stress og mistrivsel der øger effektiviteten, kvaliteten og reducere omkostninger

Skab bedre resultater i sagsbehandlingen, styrk medarbejderkapaciteten og arbejdsmiljøet med en lille indsats.

Få en fast intern ressourcecoach til løbende sparring og træning af medarbejdere og sagsbehandlere, som er i daglig dialog med borgere med svære vilkår og særlige begrænsninger.

Det skaber mistrivsel og stress hos medarbejderne og øget ineffektivitet og omkostninger i sagsbehandlingen når den begrænses og hæmmes af udfordrende borgere, der udviser modstand, som medarbejderne ikke har redskaber og kompetencer til at håndtere. Dette sker eksempelvis når:

 • Borgerens situation, retningslinjer og regler konflikter.
 • Ressourcer og forventninger ikke harmoniserer.
 • Borgeren ikke virker samarbejdsvillig.
 • Sagsbehandleren mangler fleksibel i sin dialogmæssige tilgang til en udfordrende borger.

Samarbejdet med mig som intern resspourcecoach fokuserer på elementer der styrker medarbejderkapaciteten, sagsbehandlingen og arbejdsmiljøet og præsenterer tilgange der under møder og samtaler flytter mennesker med svære vilkår, mentale og fysiske begrænsninger til flere ressourcer, mere livsduelighed, empowerment og selvledelse samtidig med at sagsbehandleren øger sin trivsel i jobbet.

Jobcenterets/organisationen fordele ved vores samarbejde

 • Mere effektiv sagsbehandling og øget kapaciteten.
 • Aflaster ledelsen og mindsker frustration i arbejdsstyrker.
 • Fastholder medarbejdere og mindsker behovet for at rekruttere nye.
 • Signalerer omsorgsvilje for medarbejderne.
 • Øger tryghed, medarbejder- og borgertilfredshed.

Medarbejdernes udbytte af vores samarbejde

 • Indsigt i borgerens begrænsninger, ressourcer og udfordringer med at komme videre.
 • Tilgange og principper til at flytte borgere med svære udfordringer.
 • Veje til at skabe tillid og tryghed, der åbner til potentialet.
 • Bedre trivsel i rollen som sagsbehandler for tungere målgrupper.

Medarbejderen klædes på til at håndtere svære samtaler. De trænes til, uden mistrivsel og stress hos medarbejdere og borgeren, at skabe progression og resultater på trods af svære vilkår, udfordringer og modstand. Træningen vil blandt andre indeholde følgende elementer:styrker arbejdsmiljøet via medarbejderkapacitet og sagsbehandlingen

 • Kom godt fra start i en svær dialog.
 • Skab tillid og åbenhed.
 • Forstå begrænsninger og modstand hos borger samt håndtering af dem.
 • Skab fremdrift når borgers situation versus retningslinjer og regler konflikter.
 • Inddrag borgeren optimalt i processen og bevar egne ressourcer.
 • Pas på dig selv i svære og udfordrende borgerdialoger.

Målgruppen for samarbejdet

Samarbejdet henvender sig til personale og medarbejdere, der arbejder med borgere på sygedagpenge, i ressourceforløbet eller lignende borgere med svære vilkår. Det henvender sig til dem der ønsker kompetencer og træning til at støtte og flytte borgere der har få ressourcer, svære udfordringer og begrænsninger, hvilket ofte betyder de tungere målgrupper.

 • Sagsbehandlere.
 • Jobkonsulenter.
 • Virksomhedskonsulenter.
 • Sundhedspersonale.

Samarbejdsform

Samarbejdet kan være det antal dage pr. uge som vi fælles aftaler, hvor medarbejder kan booke coaching og sparring omkring deres mistrivsel og svære sager. Det kan være én til tre dage pr. ugen som rummer løbende coaching af eksempelvis 5 til 14 medarbejdere ugentligt.

Medarbejderne gennemgår et forløb på mellem 3 til 6 samtaler, afhængig af deres udfordringer, ståsted og ressourcer. Samtalerne kan foregå ved personligt fremmøde eller online. Mellem møderne tildeles medarbejderne lidt læse- og refleksionsmateriale som styrker og fastholder udbyttet.

Samarbejdsformen kan være konsulent-. projekt-, freelance-, eller deltidssamarbejde. Ved opstart af samarbejdet afklarer vi:

 • Samarbejdets omfang og integration hos jer.
 • Hvordan tilbuddet kommunikeres ud til relevante parter.
 • Proceduren og kanaler for henvisning.
 • Relevante informationsrytme.
 • Evaluerings- og administrative værktøjer.
 • Egnet lokale til personlige møder, hvis fysisk møde ønskes.

Kort om min coachingform

Jeg arbejder med elementer og principper der styrker indre velbefindende og bevidsthed og dernæst virker som fundament til positive forandringer og resultater i arbejdsdagen. Min kombination af faglige og personlige erfaringer gør, forstår og møder dem effektivt og sætter effektivt ind med den rigtige hjælp.

Min coachingform er gang omsorgsfuld, nærværende og udfordrende og kan favne medarbejdere fra flere faglige niveauer og områder. Det siges, at min evne til at skabe progression i svære og komplekse coachingprocesser, er enestående.

Jeg har stor erfaring med coaching i følgende ydelser:

Kontakt mig for afstemmende dialog om mulighederne.

Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching og parterapi Køge, Køge Nord, Solrød, Roskilde, sjælland - Certficeret Stresscoach. Mastercoach og Perterapuet

Klar til dialog?