Imago-dialog dybere forbindelse og kærlighed - parforhold

Forståelse gennem Imago-dialog er vejen til dybere forbindelse og kærlighed

En Imago-dialog er en kraftfuld og struktureret dialogform, der hjælper par og relationer til en bedre forståelse og en dybere forbindelse og kærlighed. Par oplever af og til konflikter, misforståelser, distancering og at romantikken og kærligheden daler. Resultater kan ofte være at parterne fjerner sig mere parforholdet og bruger energien og tiden andet steds, samtidig med at partnerne savner kontakt og forbindelser.

Imago-metoden er udviklet af psykoterapeuterne Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i 1980’erne med netop det formål at forbedre kommunikationen, forbindelsen og kærligheden i betydningsfulde relationer.

Grundprincipper i en Imago-dialog

Imago-dialogen bygger på grundlæggende principper som blandt andet er:

Lyttende færdigheder

En nøgle til en vellykket Imago-dialog er evnen til at lytte aktivt og uden at danne sin egen mening om det er bliver sagt. Kunsten er at lytte til det der bliver sagt og ikke det vi selv tror, der bliver sagt. Dette indebærer at fokusere fuldt ud på den anden person, uden at afbryde eller dømme. Når vi lytter på denne måde, giver vi vores partner mulighed for at udtrykke sig frit, trygt og åbent.

Spejling og gentagelse

Under Imago-dialogen gentager du, hvad din partner siger, for at din partner kan bekræfte, at du har hørt din partners budskab korrekt. Hvis ikke, gentages eller uddybes budskabet. Dette giver klarhed og forhindrer misforståelser.

Validering

Du bekræfter din partners følelser og oplevelser som gyldige, også selvom du måske ikke er enig i dem. Dette styrker empati, tryghed og forståelse.

Empati

Imago-dialogen opfordrer til at sætte sig i den anden persons sko og forstå deres perspektiv. Dette skaber en dybere forbindelse og mindsker konflikter.

Udforskning af egen andel

En vigtig del af Imago-dialogen er at erkende og udforske ens egne mønstrer, følelser og behov. Det giver forståelse og grobund for personlig vækst og en større bevidsthed om, hvordan ens egne reaktioner påvirker forholdet.

Formålet med Imago-dialog

Imago-dialogen har flere formål. Eksempelvis sigter den mod at opbygge tillid i forholdet og at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor begge parter kan dele deres tanker og følelser uden stress og frygt for kritik.

Desuden identificere Imago-dialogen konflikter og måder at håndtere og læse den på. Det gør den ved at udforske og undersøge de underliggende årsager til eksempelvis konflikter og uenigheder. Når det sker, kan parret bedre finde løsninger, der opfylder begge parters behov.

Imago-dialogen styrker dybere forståelse og forbindelse i parret og giver mulighed for at opbygge en forbindelse, der styrker forholdet og gør det sundere og mere robust.

Imago-dialog i praksis

At bruge Imago-dialogens principper kan umiddelbart lyde let, og det er det grundlæggende også. MEN som med så meget andet, er det nødvendigt at træne og øve sig regelmæssigt, Så gamle vaner og mønstre kan erstattes med denne nye tilgang. For at blive fortrolige med Imago-dialogen bør I forpligte jer, etablere tid og rum til at engagere jer i dialogen, hvor I kan fokusere fuldt ud på hinanden og på at øve jer uden forstyrrelser. I bør indstille jer på at det kniber i begyndelse og at I måske føler at I fejler samt at metoden ikke virker for jer.

Ønsker du og din partner professionel træning i Imago metoden er i velkommen til at kontakte mig.  Eller du kan læse kort om Imago parterapi og relationsterapi her eller hos imagoforeningen som jeg er medlem af.

I sidste ende handler Imago-dialogen om at opbygge dybere forbindelser gennem ægte kommunikation og forståelse. Det er et værdifuldt værktøj for enhver, der ønsker at forbedre deres forhold og skabe en sund og stærk forbindelse med dem omkring dem. Derfor er en Imago-dialog ikke kun nyttig i romantiske forhold, men også i venskaber, familiære relationer og arbejdsforhold. Ved at anvende de grundlæggende principper om lytning, spejling, validering, empati og udforskning af egen andel, kan vi mennesker opnå en dybere forståelse og forbindelse med dem omkring os.

De bedste ønsker om kærlige dialoger og relationer

Thomas fra Wibling Coaching

 

 

Læs andre inspirerende artikler her.