Fundraising og projektsamarbejde med Fundraising Manager

Gennem fundraising og projektsamarbejde er min vision at nå ud flere mennesker og nye målgrupper med svære vilkår med:

  • Stress- og RessourceCoaching
  • Foredrag
  • Kurser.

Samarbejdet ydes til organisationer, foreninger eller kommuner der ønsker at ud til nye relevante målgrupper.

Jeg bidrager med kompetencer og værktøjer til at indhente midler og at gennemføre projekter, der gør positive forskelle for målgruppen og lokalsamfundet.

Jeg kan yde praktisk og koordinerende fundraisingindsats fra screening af støttemuligheder til udarbejdelse af projektbeskrivelse og målrettede fondansøgninger.

Jeg kan bidrage til idéudvikling, kvalitetssikring af ansøgningsmateriale, planlægning og at gennemføre og lede selve projektet, når midlerne er indhentet. Sammen afstemmer vi forventninger og opgaver mellem partnerne og udarbejder en handlingsplan.