Foredrag om Ressourcesagsbehandling

Inspiration til gode samtaler med borger med svære vilkår

Foredrag om ressourcesagsbehandling giver inspiration til at forbedre resultaterne og trivslen. Det præsenterer tilgange der i dialoger åbner mennesker med svære vilkår, mentale og fysiske begrænsninger så møderne bevæger sig i retning af ressourcer og empowerment..

Målgruppen for foredraget

Foredraget henvender sig til personale og medarbejdere, der arbejder med borgere på sygedagpenge, i ressourceforløbet eller lignende borgere med svære vilkår, som eksempelvis:

 • Sagsbehandlere.
 • Jobkonsulenter.
 • Virksomhedskonsulenter.

Det henvender sig til dem der ønsker kompetencer og inspiration til at støtte og flytte borgere, der har få ressourcer, svære udfordringer og begrænsninger, hvilket ofte betyder de tungere målgrupper.

Foredragets udbytte:

I en underholdende blanding af eksempler, principper og teori giver foredraget blandt andet inspiration til bedre at:

 • Forstå begrænsninger og modstand hos borger samt håndtering af dem.
 • Styrke tillid og tryghed, der åbner til potentialet hos borgeren.
 • Styrke trivslen i rollen som sagsbehandler for tungere målgrupper.

Dette foredrag om ressourcesagbehandling præsenterer elementer fra coaching, terapi og guidning, som er velanvendt med stor tilfredshed i mere end 600 coachingforløb for borgere med udfordringer som eksempelvis:

 • foredrag om ressourcesagbehandlingKroniske tilstande.
 • Mentalt uro og ubalance.
 • Begrænsninger og handicaps.
 • Manglende energi og mistrivsel.
 • Manglende afklaring og usikkerhed.
 • Depression og angst.
 • Lav selvværd og selvtillid.

Pris:

Foredragets varighed er typisk én til to timer inklusiv en pause alt afhængig af jeres ønske. Prisen er kr. 12.500,- plus moms og plus transport iht. statens takst.

Foredraget kan også være en workshop, hvor vi  kan går mere i dybden og træne specifikke elementer og temaer. Her tillægges kr. 2.500,- pr. ekstra time.

Lidt om mig:

Jeg har mere end 3.000 coachinger af mennesker med særlige udfordringer og svære vilkår. Siden siden 2007 har jeg fungeret som coach, underviser og inspirator med fokus på at øge ressourcer og muligheder på trods af svære vilkår. Jeg har blandt andet udgivet bogen ”Trods dine begrænsninger”, fablen ”Rejsen til forvandlende tanker” og hæftet ”Mental Hovedrengøring”.

En del af foredragets indhold anvendes også i min ressourcecoaching.

Thomas Wibling - Wibling Coaching - Stresscoaching, Ressourcecoaching og trivselscoaching, parcoaching og parterapi Køge, Køge Nord, Solrød, Roskilde, sjælland - Certficeret Stresscoach. Mastercoach og Perterapuet

Skal vi drøfte muligheden?