Foredrag og kursus

Foredrag: Trods begrænsninger

Et foredrag med fokus på at omsætte handicap, ubehagelige symptomer,
udfordringer og lignende begrænsninger til empowerment og selvledelse

Kursus: Styrket selvledelse og flere muligheder

Find ressourcerne, modet og vejen til
navigere bedre i systemet

Mit foredrag inspirerer deltagerne til flere ressourcer., muligheder og øget livsduelighed. Det svarer på hvad de kan gøre, når de udfordres af manglende overskud og selvværd eller svære vilkår som sygdomme og handicap. Deltagerne efterlades underholdt, begejstret og motiveret.

I foredraget inddrager jeg egne erfaringer fra mit eget liv med et hørehandicap og lange perioder med svimmelhed, lavt selvværd, stress, depression og angst. Fra dette udgangspunkt leverer jeg på underholdende og motiverende vis lettilgængelige og letforståelige tilgange til eksempelvis at:

 • skabe bedre tanker og mere energi
 • tage styring med egen situation
 • få begrænsninger til at fylde mindre
 • træffe bedre valg og finde indre ro
 • lære af udfordringer og begrænsninger
 • øget selvledelse og empowerment.

Antal deltagere og pris

Prisen er afhængig af deltagerantallet og typen af jeres arrangement. Kontakt mig, så afklarer vi dette sammen.

”Nogle gange kan det virke, som om det er omgivelserne, der skal ændres, før du kan handle anderledes og få et bedre resultat. Men omgivelserne kan være svære at ændre på – af og til umulige. Ofte er det lettere at håndtere situationen anderledes …” – Citat fra bogen Trods dine begrænsninger af Thomas Wibling.

Alt for mange personer med funktionsnedsættelse føler sig klemt, misforstået eller dårligt behandlet i mødet med kommunen. Ofte under opslidende og langvarigt sagsforløb. De ønsker at komme i uddannelse, i job eller førtidspension, men oplever slet ikke blive hørt eller taget alvorligt. Det er nødvendigt at den pågældende:

 • Har styr på din funktionsnedsættelse og hvornår den er eller ikke er et problem
 • Opmærksom på hvordan vedkommende bruger sine ressourcer
 • Opmærksom på hvordan vedkommende tænker og taler om sin funktionsnedsættelse?
 • Har kendskab til mulighederne for kompensation, så funktionsnedsættelse ikke spænder ben for arbejde eller uddannelse.

Kurset giver viden og redskaber, så deltagerne mestre ovenstående.

På kurset får deltagerne indsigt i, hvordan man kan arbejde med tanker og handlinger omkring ens funktionsnedsættelse. De vil få redskaber til at styre og styrke sit fokus omkring deres ressourcer, styrker og kompetencer. Kurset giver desuden indsigt i, hvordan kommunens regler fungerer og hvordan sagsbehandleren på mange måder har mulighed for at hjælpe og støtte, hvis en funktionsnedsættelse spænder ben.

Målet med kurset er at flere bliver styrket til at:

 • træffe gode valg
 • navigere bedre i systemet
 • få et godt og ligeværdigt forløb og samarbejde med kommunen.

Målgruppe

Kurset tilbydes foreninger, organisationer, institutioner og lignende, Det er målrettet personer med funktionsnedsættelse og som ønsker at styrke egne ressourcer og muligheder samt viden om støttemuligheder.

Indhold, antal og pris

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser i mindre grupper og mulighed for at spørge og komme til orde. Kurset rundes af med mulighed for at få en personlig snak med Thomas eller Lisbet.

 • Kurset inderholder 4 timers undervisning efterfulgt af 1 time hvor deltagerne har mulighed for personlig samtale med underviserne.
 • Deltagerantal fra 8 til 24 deltagere. Kurset gennemføres hos jer.
 • Prisen er kr. 30.000,- inklusive forventningsafstemmende samtale, kursusafholdelse, materialer, befordring og transporttid.

Jeg afholder kurset sammen med Lisbet Bo, der er selvstændig specialkonsulent. Hun har 20 år erfaring som specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet for Specialfunktionen Job & Handicap hvor undervisning, vejledning og rådgivning til jobcentrene om regler og muligheder for beskæftigelse var fokusområderne.