Foredrag og kursus

Foredrag: Trods begrænsninger

Et foredrag med fokus på at omsætte handicap, ubehagelige symptomer,
udfordringer og lignende begrænsninger til empowerment og selvledelse

Kursus: Styrket selvledelse og flere muligheder

Find ressourcerne, modet og vejen til
navigere bedre i systemet

Mit foredrag inspirerer deltagerne til flere ressourcer., muligheder og øget livsduelighed. Det svarer på hvad de kan gøre, når de udfordres af manglende overskud og selvværd eller svære vilkår som sygdomme og handicap. Deltagerne efterlades underholdt, begejstret og motiveret.

I foredraget inddrager jeg egne erfaringer fra mit eget liv med et hørehandicap og lange perioder med svimmelhed, lavt selvværd, stress, depression og angst. Fra dette udgangspunkt leverer jeg på underholdende og motiverende vis lettilgængelige og letforståelige tilgange til eksempelvis at:

 • skabe bedre tanker og mere energi
 • tage styring med egen situation
 • få begrænsninger til at fylde mindre
 • træffe bedre valg og finde indre ro
 • lære af udfordringer og begrænsninger
 • øget selvledelse og empowerment.

Antal deltagere og pris

Prisen er afhængig af deltagerantallet og typen af jeres arrangement. Kontakt mig, så afklarer vi dette sammen.

”Nogle gange kan det virke, som om det er omgivelserne, der skal ændres, før du kan handle anderledes og få et bedre resultat. Men omgivelserne kan være svære at ændre på – af og til umulige. Ofte er det lettere at håndtere situationen anderledes …” – Citat fra bogen Trods dine begrænsninger af Thomas Wibling.

Alt for ofte får personer med funktionsnedsættelse indtrykket af et sagsforløb, som opleves utilfredsstillende. Resultatet kan være frustration og stress over at:

 • føle sig misforstået
 • dialogen med systemet er besværlig og lang
 • føle sig fanget og fastlåst
 • føle sig tilsidesat og at tiden bare går, mens de
 • egentlige problemstillinger stadig er uløste.

Kurset giver viden og redskaber, så deltagerne mestre ovenstående.

Formål

At inspirere til proaktive metoder og styrke deltagerens gennemslagskraft – uden at skulle bruge flere kræfter! Deltageren får viden og redskaber til at stå bedre i samarbejdet med kommune/jobcenter o.l. til at:

 • få flere ressourcer/større udbytte af anstrengelserne
 • blive mere sikker på sig selv og på sine muligheder
 • kommunikere sin situation tydeligere
 • styrke selvledelse og empowerment
 • forstå hvordan kommunen arbejder
 • kende støtte- og kompensationsmuligheder
 • udnytte de offentlige muligheder bedre.

Målgruppe

Foreninger, handicaporganisationer og institutioner m.v. der ønsker at give medlemmer og relevante interessenter muligheden for at udvikle større personlig handlekraft og at få et godt kendskab til deres muligheder.

Kursets opbygning

Interagerende og informativ undervisning fordelt på to temaer:

1. Få flere personlige ressourcer
2. Kommunens opgaver og muligheder for støtte og kompensation

To temaer, der tilsammen øger mulighederne for bedre resultater og et mere tilfredsstillende sagsforløb. Kurset rundes af med mulighed for en personlig samtale med underviserne om den enkelte deltagers egen problemstilling.

Hvorfor investere i kurset?

 • Det øger deltagernes evner til at opnå succes og større livskvalitet.
 • Sagsbehandlingen har tendens til at blive lang og tung.
 • Dårligt sagsforløb har store personlige omkostninger.
 • Deltagerne har flere muligheder.
 • Flere med funktionsnedsættelse kan få en ønsket tilværelse med uddannelse og job.

Antal og pris

 • Deltagerantal: 8 til 24 personer.
 • Pris for dagskursus: kr. 26.000,- (incl. forventningsafstemmende samtale, transport, og transporttid og materialer).
 • Kurset kan matches til jeres ønsker til indhold og form, herunder evt. flere kursusdage. Kontakt mig og få et tilbud på netop jeres kursus.

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser i mindre grupper og mulighed for at spørge og komme til orde. Kurset rundes af med mulighed for at få en personlig snak.

Jeg afholder kurset sammen med Lisbet Bo (lisbetbo.dk), der er selvstændig specialkonsulent. Hun har 20 år erfaring som specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet for Specialfunktionen Job & Handicap hvor undervisning, vejledning og rådgivning til jobcentrene om regler og muligheder for beskæftigelse var fokusområderne.