Empowerligningen - Begrænsninger og empowerment

Et princip som anvendes i ressourcecoaching kan illustreres via en matematisk lignende opstilling, som jeg kalder for empowerligningen. Empowerligningen gør det lettere at forstå forholdet mellem personlige begrænsninger, som sygdom, stress, manglende ressourcer, handicap og lignende, og personlige ressourcer som proaktivitet, indflydelse og empowerment.

Først en kort forklaring af empowerligningen inden du præsenteres for en film, som jeg vil anbefale dig at se. I filmen forklarer jeg empowerligningen nærmere. Den varer cirka 6 minutter.

Empowerligningen kort fortalt

Det er en udbredt opfattelse, at der skal kompenseres for begrænsninger, så de ikke hæmmer os. Kompensationen vil typisk være noget, der kommer udefra og kan eksempelvis være hjælpemidler, medicin, støtteordninger eller kompensation fra et andet menneske, som agerer og hjælper os. Denne opfattelse kan beskrives som:

Begrænsning + kompensation = normalt mulighedsniveau.

Hvis vi udelukkende benytter kompensationen udefra, kan dette betyde, at vi lægger indflydelse, handlemuligheder og udbyttet i andres hænder. Dette er ikke udviklende for vores egen tilgang til begrænsende situationer. Lidt firkantet kan vi sige, at vi ikke forholder os til om vi kunne bruge vores ressourcer og muligheder, vi trods begrænsninger har, bedre. Vi udnytter ikke mulighederne for eksempelvis at lære nyt, øve mere indflydelse og få bedre udbytte af begrænsende situationer.

For at komme dertil må vi se på, hvordan vi håndterer vores begrænsninger og de situationer, hvor den kommer til udtryk. Jo mere vi gør det, jo klogere kan vi blive på, hvordan begrænsning kan træde i baggrunden, og vi selv kan øge vores muligheder. Derfor syntes jeg at ligningen mangler en komponent.

Lad os tage et eksempel fra mig. Jeg er kompenseret for mit høretab via høreapparater. De hjælper mig til at høre bedre, men de forbedrer ikke min evne til at leve med nedsat hørelse. De hjælper mig ikke fuldt ud med at kompensere for de ekstra ressourcer, jeg bruger i situationer, hvor jeg skal lytte. Disse personlige ressourcer må jeg selv sørge for, at jeg har til rådighed, når jeg skal lytte. Det kan en ydre kompensation ikke hjælpe med. Høreapparater hjælper heller ikke til at få omverdenen til at forstå, hvordan det er at være mig, eller hvad der er nødvendigt for at have gode samtaler med mig. Det er op til mig selv at få dette til at lykkes. Det gør jeg ved brug af den komponent, der mangler i ovenstående ligning, nemlig empowerment. Når empowerment sættes ind i ligningen, ser den således ud:

Begrænsning + Kompensation + EMPOWERMENT = normalt mulighedsniveau.

Se mere om Empowerligningen i min film herunder.

Film om Empowerligningen

Hvis du vil læse mere om min ressourcecoaching kan du klikke her.

PS: Du er velkommen til at dele artiklen og filmen med dit relevante personer i dit netværk. Rigtig god fornøjelse.