Desorganiseret tilknytningsmønstre, tilknytning og adfærd - Wibling Coaching

Desorganiseret tilknytning (modsatte og omskiftelige tilstande, kom tættere på, men hold afstand)

Skifter du mellem lyst til nærhed og behov for at have afstand, og sender du ofte modsatrettede signaler, der på en og samme tid siger til din partner kom tættere på, men hold dig på afstand? Har dit indre tillidskompas ofte svært ved at vide om du kan have tillid til din partner, og er det trygt at nærme dig, eller din partnere hellere holder afstand?

Det lyder måske forvirrende. Desorganiseret tilknytning udmønter sig ofte ved forvirrende signaler og give en oplevelse at, at være utydelig og tvetydig. Genkender du dette kan din primære tilknytningsstil kan være desorganiseret tilknytning. Det siges, at desorganiseret tilknytning ikke er et mønster, men mere en adfærd. Det skyldes at et mønster er gentagelse og desorganiseret tilknytning er et udtryk for atypisk og uregelmæssig adfærd, der ikke følger et mønster. Desorganiseret tilknytning trækker derfor på adfærd fra ambivalent tilknytning.

Det menes, at desorganiseret tilknytningsstil ofte udvikles hos børn, hvor forældrene har udvist splittede signaler. Signaler som ”Kom her og bliv væk!” eller har skiftet – uden hensyn til barnets behov – mellem ekstreme tilstande. Det kan skyldes at forældrene har været fulde eller selv har desorganiseret tilknytning, som deres primære tilknytningsstil. Det medføre f.eks. hyppige humørskifte og indre og ydre uro og tumult, og kan udvile en mere eller mindre grad af panik og angst i betydningsfulde relationer, som ud over forældre kan være romantiske partnere og nære relationer.

Desorganiseret tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilkmnytningstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Læs videre og lær om desorganiseret tilknytningsstil og måder til at få en større grad af tryghed i vigtige relationer samt mere indre ro og sundhed.

PS: Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du finde den med denne tilknytninigstest.

Artiklen “Desorganiseret tilknytning” omhandler

Artiklen om desorganiseret tilknytning omhandler måder at bevæge sig fra utryg og desorganiseret tilknytning til en mere tryg tilknytning. At bevæge sig fra ubevidste desorganiseret, atypisk og uregelmæssig adfærd til mere bevidst at opnå et mere stabilt humør og mere indre og ydre ro og tryghed. Det afdækker artiklen ved at beskrive:

 • Hvordan desorganiseret tilknytning kan genkendes.
 • En liste med råd og anbefalinger til bedre at håndtere desorganiseret tilknytning.
 • Hvordan desorganiseret tilknytningsstil kan omsættes til mere ro, tillid og tryghed (tryg tilknytningsstil).

Genkend desorganiseret tilknytning

Listen herunder indeholder tegn og adfærd der kan beskrive desorganiseret tilknytningsstil. Den kan øge bevidstheden om den atypisk, usammenhængende og uregelmæssig adfærd som én med interagerer med denne tilknytningsstil agere i betydningsfulde relationer. Typisk er det sådan, at des mere stresset eller presset man er, des mere vil ens utrygge tilknytningsstil komme til udtryk.

PS: Kender du din primære tilknytningsstil, kan du udelade listen og blot læse videre. Du kan også bruge listen til at blive mere bevidst om desorganiseret tilknytningsstil.

Du kan lægge mærke til hvor mange af signalerne eller udsagnene, der beskriver din adfærd. Jo flere der er, jo mere vil desorganiseret tilknytning sandsynligvis være udviklet hos dig. Bemærk, at jo mere ærlig du er omkring hvilke af listens udsagn der giver genklang i dig, jo bedre bliver din bevidsthed om dig selv

Liste med kendetegn svarende til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til adfærd og ageren der tyder på desorganiseret tilknytning, er normalt lettere, når du modsat stress og utryghed, har perioder med ro og tryghed. Når vi oplever stress, utryghed og lignende følelser bringer vi vores hjerne automatisk modus, hvor vores ubevidste vaner og strategier aktiveres. Og det er ikke det rette “hjerne”-sted at lægge mærke til desorganiseret adfærd og reaktioner.

Læs om den 3 delte hjerne og forstå egne adfærd, følelser og reaktioner bedre.

Selv at bemærke den ofte ukonstruktive adfærd og reaktioner, er altså svært under pres, og det er naturligt. Det bedre at vurdere og evaluere dine følelser, din adfærd og ageren i stressende situationer, når du er i ro og har mere overskud til at betragte dig selv udefra, som om du oplever dig selv i tredje person.

At få det bedre via desorganiseret adfærd

Bevidsthed om din desorganiseret gør det lettere at arbejde med at ændre ukonstruktive adfærd, så samspillet med dine nære relationer, bliver bedre og mere konstruktive. Du kan:

 • Øge din opmærksom på at du kan andet end desorganiseret mønstre, og give dig selv en anden og mere positiv selvopfattelse.
 • Få mere forståelse for, at formålet med dine desorganiseret mønstre er at du ikke får flere relationære sår.
 • Øge din tro på at dit personlige potentiale øges efterhånden som du bliver mere bevidst om desorganiseret mønstre og får tryggere tilknytningsmønstre.
 • Være bevidst om at utrygge tilknytningsmønster ofte virker modsat hensigten. I værste fald kan de kan gøre dig mere utryg.
 • Lære mere om at omsætte utrygge til trygge tilknytningsmønstre, og lære konkrete veje til at træne dig selv i at vælge noget andet i utrygge situationer.
 • Forbedrer dine evner til at være og blive i sårbare, intime og tætte relationer.

Råd til at forandre desorganiseret adfærd

At ændre desorganiserede adfærden og vaner er en proces, som kan kræve tage tid og eventuelt samarbejde med en relations- og parterapeut, såfremt din adfærd er en større udfordring for dine relationer eller parforhold.

I listen herunder får du gode tiltag og råd, som kan bruges til afvikling af desorganiserede mønstrer. De kan hjælpe på vej med din forandring. Vælg mellem én og tre af tiltagene og brug dem ofte. Undgå at gøre for meget. Det er bedre at gøre lidt, som virker.

 • Vær bevidst om dine indre behov for på den ene side at åbne op og på den anden at lukke ned. Modsætninger er automatiske reaktioner som har brug for omsorg i form af rolig og tryg tilgang.
 • Vær blød ved dig selv og undgå ekstreme udsving. Stræb efter stabilitet og accept af voldsomme følelser og værdsæt dig selv. Lær dig et frirum, hvor du distancerer dig fra dine voldsomme følelser, træder stille væk fra situationen, og er så og centreret og rolig du nu kan være.
 • Stræb efter integritet så dit ydre i højere grad afspejler dit indre. Vær opmærksom på at gamle sår, som er triggerne til deorganiseret tilknytning, kan få dig til at fremstå dobbeltmoralsk over for dig selv. Det kan ske ved et falsk selv vises udadtil, hvor du måske tager en maske på. Og et sandt selv, som er tanker, følelser og handlinger du holder tilbage, fordi du oplever at de er forbudte at vise til andre.
 • Sæt tempoet ned, så der bliver mere plads til dig og til omtanke. Også selvom dit indre mener at der skal mere fart på, vil du ofte have gavn af at stoppe mere op, lytte efter og vise omhu.
 • Øv dig i at bemærke dit indre liv og lær at agere bevidst og opmærksomt.
 • Vid at det er uforudsigelighed der starter uroen og usikkerheden, og sætter gang i de negative tolkninger, som får dig til at være på vagt og stresser din hjerne og krop. Træn dig i ikke at reagere automatisk og ubevidst.
 • Øv dig i at være bevidst om dig selv på et dybere niveau end dine automatiske reaktioner, så du nærmer dig de sunde, og naturlige behov for afstand og nærhed. Gør det gradvis og med tålmodighed.
 • Tilgiv dig selv, når du ikke håndtere dine tanker, følelser og handlinger, som du eller gerne ville. Vis dig selv kærlighed via bevidstheden om, at det er mønstre der spiller dig et puds, og ikke den sande dig.
 • Beslut dig for at finde ro og få ro på dit nervesystem. Gå en tur, lyt til afslappende musik eller trække vejret dybt og forstil dig at du slapper af i krop og sind.

Ovenstående råd lyder måske lette i dette læseøjeblik. Men det er det ikke. Vi er alle op imod vores vante mønstre og vi behøver tid, indsats og tålmodighed for at ændre dybere indre vaner og tilknytningsmønstre. Af og til er det måske ikke muligt at ændre dem, og her er det gavnligt at være bevidst om sine vaner og mønstre.

Tak for at du læste om desorganiseret tilknytning

God fornøjelse mod tryggere og sundere adfærd og tilknytning og tak fordi du var med hertil. Jeg håber at du blev lidt klogere på desorganiseret tilknytning. Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlige tilknytninger

Thomas, Wibling Coaching