Brug den gode historie om dit handicap til at sætte fokus på det virksomhederne ønsker. At skabe værdi

“Sælg dig selv med den gode historie og brug begrænsningerne positivt til at sætte fokus på at skabe værdi”. Det er budskabet fra Thomas Wibling – forfatter, coach og hørehæmmet. Han har formået at skabe succes i sit eget arbejdsliv ved at sætte fokus på de kompetencer, han har udviklet på grund af – og ikke på trods af – sit handicap.

Artikel af Thomas Wibling skrevet til DH’s kampagne: “Søg Job – Evner i Fokus”.

DH har brugt Thomas Wibling som coach, motivator og barrierebryder på en række inspirationsmøder og jobsøgningsworkshops i Søg job – Evner i fokus-kampagnen. Her sætter Thomas sine metoder og sin tilgang ”på formel.

>>Brug den gode historie om dit handicap positivt til at sætte fokus på det virksomhederne ønsker, nemlig: At skabe værdi!<<

Arbejdsmarkedets hovedopgave er at skabe værdi. Det er ikke nok at være en rummelig og socialt ansvarlig arbejdsplads med ”plads til alle”. Virksomhederne interesserer sig for medarbejdere, der…

…skaber værdi. Derfor skal jobsøgende – med handicap eller ej – kunne overbevise en arbejdsgiver om, at de har værdiskabende kompetencer.

Fokusér ikke på begrænsningerne

Vi med handicap sælger derfor ikke os selv effektivt ved at fokusere på begrænsningerne og ved at have en negativ fremtræden. En sådan fokusering på vores situation og handicap tager den gode energi fra os selv og andre. Det skaber et dårligt udgangspunkt for at gøre sig interessant for sine samarbejdsrelationer.

Mange ved, at det er vigtigt at fokusere på det, man kan, frem for det, man ikke kan. Alligevel er jobsøgende ofte bedst til at redegøre for, hvad de ikke kan. Nogle føler, at de snyder arbejdsgiveren, hvis de ikke kommer godt rundt om det, de ikke kan. Men de fleste fokuserer på det, vi ikke kan af ren og skær vane.

Via spørgsmål, der først retter fokus på det, mennesker med handicap ubevidst gør for at kompensere for de svære situationer, der opstår på grund af deres handicap, kan et handicap omsættes til én eller flere kompetencer. Fokus flyttes fra handicap til kompetencer. Dette kan gøres metodisk.

Gør den positive tilgang til en vane

Netop for at tackle vanemæssige og ofte negative tankemønstre, virker metoden bedst, hvis den præsenteres i sammenhæng med en række eksempler. Eksempler, der viser effekten af at anskue sit handicap på en anderledes måde i jobsøgningsprocessen. Afhængig af den jobsøgendes opfattelse af egen situation og deres handicaps karakter, kan det være en større eller mindre udfordring at få øje på kompetencerne.

For nogle, som fx lider af en kronisk, måske progredierende sygdom, kan det være meget svært at se, at de afledte funktionsnedsættelser skulle have positive sider. Det kan være en meget provokerende tilgang, som ofte har betydning for den måde, man tackler sit liv på. Forvandlingen sker derfor sjældent på én dag. Udfordringen er, at så en række frø, der kan spire og med tiden trække den jobsøgendes opmærksomhed væk fra deres begrænsninger, og hen imod det, de kan – herunder bl.a. det, de har lært af et liv med et handicap. Det handler om at få den enkelte til at arbejde metodisk og målrettet med det.

Metoden: Fra ubevidst begrænsning til bevidst kompetence

At sætte den gode historie om dit handicap eller begrænsning kan gøre metodisk. Metoden skal præsenteres for den jobsøgende med handicap på en enkel måde og med opmærksomhed på, at den jobsøgende ikke falder tilbage til sin vanemæssige måde at præsentere sit handicap på.

Metoden indeholder 4 trin:

  1. Problem-identifikation: Vanskelig situation, der er afledt af mit handicap.
  2. Handling: Hvordan kompenserer jeg personligt i problemsituationen?
  3. Egenskab/Læring: Hvilke kompetencer bruger jeg til at kompensere?
  4. Proaktiv: Hvordan kan kompetencerne bruges positivt i min jobsøgning?

De to første trin sker ofte ubevidst. Den handicappede gør ubevidst en handling, der kompenserer for den vanskelige situation. Når vi bliver bevidste om den handling, kan vi bruge den til at lære noget, og se på, hvor den også kan bruges. På grund af vanemæssige tankemønstre er det ofte en udfordring at få øje på, hvordan man kompenserer. Trin 3 og 4 handler om at blive bevidst om, hvor vi også kan bruge disse personlige kompenserende kompetencer henne, eksempelvis i et job. Metoden resulterer i viden, der også er med til at styrke motivationen og troen på, at det kan lade sig gøre at få et positivt udbytte af at søge job med et handicap.

Et eksempel

Ved et af inspirationsmøderne i kampagnen: Søg job – Evner i fokus-kampagnen, deltog en kvinder, der er begrænset af at hun hurtig bliver udmattet. Tidligere var hun vant til at arbejde med mange opgaver på én gang. Udover at det var et stressende job, var det også vanskeligt at få opgaverne færdige til tiden. Hun havde svært ved at sige fra og passe på sig selv.

Efter at hun blev begrænset af hurtig udmattelse, lærte hun at passe på sig selv, sige fra, prioritere og fokusere på få, men vigtigste opgaver. Hun er blevet mere effektiv med de få opgaver, hun nu kan arbejde med. Gennem ovenstående 4 trin er hun nu opmærksom på, at hun har gode kompetencer til at søge et job, hvor det er vigtigt at gøre få opgaver færdige til tiden. Hun har samtidig en troværdig forklaring på, at hun egner sig til et job med få opgaver og med deadlines. Dette er værdiskabende for arbejdspladser, der har brug for at overholde deadlines. En yderligere gevinst var, at hun i dag har færre fraværsdage, da hun nu har lært at passe bedre på sig selv.
Sat ”på formel” skete der følgende med kvinden:

  1. Problem: Kvinden bliver hurtig udmattet. Kan ikke klare flere opgaver ad gangen.
  2. Handling: Siger fra. Tager forebyggende pauser.
  3. Egenskab/Læring: Proriterer, fokuserer, arbejder godt med få opgaver, passer på sig selv.
  4. Proaktiv: Arbejder effektivt i jobs, der har færre opgaver ad gangen, og gerne med deadline.

Det handler om kompetencer, ikke hjælpemidler

Det er vigtigt, at fokus ikke er rettet mod, hvordan hjælpemidler og andre særlige forhold i omverdenen, kompenserer for de vanskelige situationer. Disse forhold handler nemlig ikke om personens egne kompetencer og er ikke unikke eller værdiskabende for arbejdspladsen. De er naturligvis en nødvendighed – en forudsætning.

For at bruge mit eget eksempel, er det ikke nok, at jeg håndterer mit hørehandicap ved at gå med mine høreapparater – dette er en selvfølge. Jeg skal fokusere på, hvad mit handicap blandt andet har lært mig. Det har for eksempel lært mig aktiv lytning: Hvordan jeg fokuserer min energi og opmærksomhed i udvalgte lyttende situationer. Det er en måde at kompensere for, at jeg på grund af min hørelse ikke kan følge med i alt, hvad der sker omkring mig. Fremfor at fokusere på dette, vender jeg det i stedet til en fordel ved at fokusere opmærksomt på én situation. Det bruger jeg proaktivt i mit arbejde.

De rette omstændigheder

Den tilgang, jeg har beskrevet ovenfor, som er et af mine udgangspunkter til at coache og rådgive mennesker på, kan udføres på forskellige måder. Men for mange mennesker vil det være svært og ofte provokerende og kan derfor kræve særlig vejledning. Det er vigtigt, at det ikke sker under pres, men i en konstruktiv og støttende proces. For at nå dertil, hvor den jobsøgende bruger tilgangen metodisk, kræver det en vis accept af sit handicap og en erkendelse af sin situation. Metoden kan være en hjælp til at opnå denne erkendelse.

Den gode historie om dit handicap eller begrænsning er ofte en del af indholdet i Ressourcecoaching.

De bedste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching