Coaching

individuel coaching i aftalt antal sessioner eller i forløb som vist herunder.

For at tilbyde RessourceCoaching og StressCoaching i rammeaftaler, samarbejder jeg med Oceaim ApS.
Oceaim er ISO9000-certificeret og kåret til Børsens gazellepris i 2017.

RessourceCoaching

Få flere ressourcer og større livsduelighed

StressCoaching

Fri for stress og forebryg fremtidig stress

JobCoaching

Kom effektivt videre i dit arbejdsliv

RessourceCoaching: Selvledelse og empowerment

Ressourcecoaching styrker personlig selvledelse og empowerment hos personer med begrænsninger. Her åbnes op til flere ressourcer og større livsduelighed.

Evalueringer peger overordnet på, at det kan have en indvirkning på opnåelsen af job at styrke den funktionsnedsattes motivation og empowerment. Kilde: Metaevaluering fra Rambøll.

RessourceCoaching er udviklet af mig og anvender min bog ”Trods dine begrænsninger og styrk dine ressourcer indefra”.

Hvad er RessourceCoaching?

RessourceCoaching er målrettet hjælp til personer, hvor begrænsninger, sygdom, handicap, lavt selvværd eller lignende forlænger ledigheden og gør det vanskeligt at fastholde sig på arbejdsmarkedet. Målet er at hjælpe den enkelte til at opdage ressourcer, kompetencer og at klæde dem på med redskaber, der øger livsdueligheden og fastholder dem bedre i job. RessourceCoachingen er baseret på vejledning og hjælp til selvhjælp. Dette gør at virkningen er længere end forløbet.

Hvordan fungerer RessourceCoaching?

Forløbet foregår typisk over cirka 12-uger og er fordelt på 8 individuelle sessioner med hjemmearbejde imellem sessionerne. Forløbet er velegnet til personer der er sygemeldte, i ressourcerforløb eller jobafklaring. Forløbet er individuelt og tilpasses den enkeltes udfordringer.

Hvorfor investere i RessourceCoaching?

 • Fordi omkostningerne ved mistrivsel er høje
 • For at styrke jobfastholdelsen
 • Fordi personer med handicap har brug for individuelt og tilpasset hjælp
 • For at reducere varigheden af ledigheden
 • For at få mere energi og overskud
 • For at give sagsbehandleren en ny mulighed og et godt kort på hånden.

StressCoaching: Effektiv hjælp mod stress

Invester i et et trin for trin-coachingforløb og bliv fri for stress og at forebygge fremtidig stress.

“83 pct. af dem, der havde gennemgået et stresshåndteringsprogram, var i fuldtidsjob året efter, mens det kun gjaldt for 47 pct. af kontrolgruppen. StressCoaching Reducer sygemelding og forebyg tilbagefald” Kilde: Arbejdsmiljøportalen.

Hvad er StressCoaching?

StressCoaching er målrettet hjælp til personer, hvor stressen har taget over. Målet med forløbet er at hjælpe den enkelte ud af stresstilstanden og klæde dem på med konkrete redskaber, der fremadrettet forebygge skadelig stress. StressCoaching er baseret på hjælp til selvhjælp, hvilket gør at virkningen er længere end forløbet.

Hvordan fungerer StressCoaching?

StressCoaching foregår typisk over 10 til 12 uger, fordelt på 7 individuelle sessioner med hjemmearbejde mellem sessionerne. Forløbet henvender sig til personer der er sygemeldte på grund stress eller er i risikoen for en stressrelaterede sygemelding. Forløbet er individuelt og tilpasses den enkeltes problemstillinger.

Hvad er udbyttet af StressCoaching?

 • Reducerer stress
 • Accelererer restitueringen
 • Øget slevledelse og proaktivitet
 • Undgår længerevarende sygemelding
 • Lyst til genoptagelse af arbejde
 • En god værktøjskasse til håndtering af stress fremadrettet.

Hvorfor investere i StressCoaching?

 • Fordi omkostningerne ved langvarig stress er meget høje
 • Fordi der er brug for konkret hjælp til at komme ud af stress
 • For at få mere energi og overskud
 • For at reducere varigheden af sygemeldingen
 • For at forebygge tilbagefald.

JobCoaching: Hurtigt videre i arbejdslivet

Jobcoachingen er en investering til hele dit arbejdsliv. Du kan til enhver tid bruge dine indsigter og dit materiale, når du har behov for søge videre. At investerer i effektiv JobCoaching er en investering der kommer tilbage flere gange.

Hvad er JobCoaching

JobCoaching er din vej til en mere effektiv jobsøgning der øger din hitrate. Det er vejen til et fornyet, motiverende og interessant ansøgningsmateriale, og til nye jobsøgningsstrategier, flere jobmuligheder og flere relevante steder at søge. JobCoaching er både praktisk hjælp til eksempelvis skriveprocessen og hjælp til selvhjælp, hvilket gør det til en investering til hele dit arbejdsliv.

OBS: Har du et handicap eller en lignende begrænsning, inddrages dette gerne og præsenteres på en effektiv måde, der påvirker dine mulighederne positivt.

Hvordan fungerer JobCoaching?

JobCoaching foregår typisk over 3 til 5 sessioner med hjemmearbejde mellem sessionerne. Udfra dine ambitioner og behov aftaler vi hvordan dit forløb skal være.

Hvad er udbyttet af JobCoaching?

 • En effektiv jobsøgningsproces med højere hitrate
 • Et ansøgningsmateriale der fanger interessen for dig
 • Klarhed om jobmål og -muligheder
 • Nye kompetencer og styrker du ikke vidste du havde
 • Vende eventuelle begrænsninger positivt og håndtere dem, så de styrker jobsøgningen
 • Opleve at alder og andre fordomme ikke behøver at hæmme din succes.

Jeg har været ledig i knap 2 år og sendt omkring 100 ansøgninger uden positivt resultat. Så kommer jeg her hos dig, Thomas.
Efter få samtaler med afklaring og justering af mit materiale og min jobsøgningstaktik kommer jeg til 2 samtaler efter bare 4 ansøgninger. 
En succesrate på 50 procent!

Richard OlsenBygningskonstruktør

Ring til 6045 0474 eller send en mail til thomaswibling@gmail.com

og hør mere om pris og praktiske forhold