Coaching for mænd

Coaching for mænd med elementer fra terapi, parterapi, relationscoaching, personlig lederskab, stresscoaching.
En stærk vifte af råmaterialer til indre harmoni, mestring af din mandlige rolle og retning
samt personlig styrke og blomstring.

Parterapi Køge, Parterapi, stresscoaching og ressourcecoaching med Thomas Wibling - Wibling Coaching - Imago perterapeut - Certificeret Master Coach - Stresscoach, Ressoucecoach, Trivselscoach, Mandecoach - Coaching for mænd

Kom i gang hurtigt...

Et stærkt fundament for mænd

Fundamentet for min coaching for mænd, er en stærk blanding af ingredienser fra parterapi, relationscoaching, stresscoaching og personligt lederskab. Ingredienser der giver et solidt afsæt til det, at arbejde med at være mand, som eksempelvis kan være at:

 • Blive den mand du gerne vil være og mærke dig selv som mere attraktiv.
 • Håndtere og styrke dit parforhold og jeres intimitet.
 • Kommunikere tydeligt dine behov og hvad der er vigtigt for dig.
 • Blive seksuelt stærkere og mere tiltrækkende.
 • Forstå dig selv, din partner og jeres intime og seksuelle relation bedre.  

Ovenstående krydres med mine mangeartede erfaringer fra flere års deltagelse i mandegrupper og mere end 12 års kærligt og lærende ægteskab med Lene, som er sexolog, og vores fire børn. Et kærligt ægteskab der, ligesom så mange andre, har budt på masser af glæder. Men også at overkomme udfordringer, konflikter, uenigheder, og at omsætte dem til fortsat læring, udvikling, gensidig og vedvarende kærlighed, intimitet og seksuel tiltrækning.

Coaching for mænd: Styrk selvforståelse, personlig ledelse og harmoni.

I coaching for mænd arbejder vi med terapi, principper, konkrete og praktiske redskaber til bedre selvforståelse, integritet og autencitet samt håndtering af det svære. Der anvendes elementer der øger den personlige og relationære harmoni og styrke til dig selv og andre essentielle områder i dit liv: Parforholdet, børnene, dine vennerne, jobbet og lignende (det uddybes nærmere i afsnittet om Mandens kompas længere nede).

Er mandecoaching rigtigt for dig?

Der er mange krav og forventninger til mænd, og ofte usagte forventninger. De kan stamme fra partner, familien, vennerne og arbejdspladsen. I dag skal mænd:

 • Forstå deres partner og være empatisk og lyttende.
 • Være aktive og gå op i udseende og sundhed.
 • Have interessante hobbyer og interesser.
 • Være handyman og kunne klare sig selv.
 • Tage sig af hjem og børn og skabe trygge rammer.
 • Have succes på jobbet og i karrieren.
 • Være stærke, beskyttende og kunne håndtere svære følelser og situationer.
 • Vide hvad de vil, kende kursen og have overblik.

Det kræver sin mand og er mænd ikke i harmoni og i balance med sig selv og de essentielle områder i livet, kan resultere i mistrivsel, stress, udbrændthed, depression og ensomhed. Resultater der hverken er sunde, gavnlige og attraktive for os, for vores nærmeste eller virke i livet.

Mænd er ikke rigtig tilfredse eller glade før vi har det godt med os selv og vores liv. Og det vores kvinde/partner og familie heller ikke. Det kræver, at vi hviler i os selv, vores roller, er tydelige og giver vores partner og familie det rigtige samspil og modspil. Det kræver sin mand at trives og se igennem:

 • Hvad der er rigtigt for andre.
 • Andres gode velmenende råd og anbefalinger.
 • Udefrakommende faktorer og påvirkninger.
 • Tvivl, stress, frustration, ensomhed, rastløshed, vrede og lignende.
 • Selvbedrag og selvforræderi.

Og se hvad der virker, er rigtigt og bedst for os og vores nærmeste.

Heldigvis er det ikke længere et tabu, at mænd arbejder med sig selv og deres udfordringer. Det er blevet in mænd forsøger at blive bedre mænd gennem personligt og/eller professionelt samarbejde med en terapeut eller coach. Der er mange kvinder finder det attraktivt, modigt og sexet, og vi mænd kan med fordel benytte os af sådanne lavthængende frugter, der er lige til at plukke.

Vejledende indhold og mandens kompas

Vores samarbejde tilpasses efter behov. Opstartsfasen er typisk præget af at afstemme formål, form, forventninger, udfordringer og afgrænsninger. Derefter glider vi over i at finde og afdække konkrete og funktionelle tilgange som trænes og øves. Slutfasen indeholder typisk opsamling, fastholdelse, evaluering og afrunding.

Jeg tager udgangspunkt i en model jeg kalder for mandens kompas, Formålet med kompasset er at gøre processen og selvledelsen mere konkret og håndgribeligt, så vi mænd bedre kan:

 1. Bevare overblikket og finjusterer kursen.
 2. Afklare områder der fungerer og ikke fungerer.
 3. Vælge indsats for selvledelse og forandringsindsats.
 4. Fremme bevidst på os selv og andre.

Hver hovedområde i kompasset indeholder punkter eller indsatsområder, der folder kompasset og coachingprocessen mere ud og øger forståelsen.

Wibling Coaching - Mandens kompas - Mandekompas - Coaching for mænd, mandecoachingSelvforståelse for:

 • Dybere og ubevidste navigationsmønstre.
 • Sexuelle behov og længsler.
 • Selvbedrag og selvretfærdighed.
 • Tanker, følelser og adfærd.
 • Sammenhængen mellem drømme, længsler og frygt.

Relationsforståelse for:

 • Polaritet (maskulin og feminin).
 • Seksualitet.
 • Kvinde/partner.
 • Børn, familie og venner.
 • Konflikter

Mening og retning:

 • Livsindhold og prioritering,
 • Interesser og hobby.
 • Mål og hensigter.
 • Omdømme hos os selv og andre.
 • Disponering af ressourcer.

Roller:

 • Parforhold og kvinde/partner.
 • Familie.
 • Job og karriere eller pension.
 • Socialt og samfund.

Tydeligt sprog for:

 • Lyster og seksualitet.
 • Grænser og krænkelser.
 • Tanker, følelser og adfærd.
 • Proaktivt sprog.

Udbytte af coaching for mænd

At bruge en mandecoach er det rigtige for dig, hvis du vil:

 • Blive mere attraktiv over for dig selv og din kvinde eller partner.
 • Forstå dine dybere personlige navigationskort og -mønstre.
 • Blive bevidst om hvordan din frygt, længsler og drømme hænger sammen.
 • Håndtere konflikter og udfordringer med omgivelser og dine nærmeste bedre.
 • Opnå større selvrespekt, selvværd og indre og ydre harmoni.
 • Stå ved dig selv, dine behov, din seksualitet og dine grænser.
 • Håndtere ubehagelige tanker, følelser og krænkelser.
 • Finde mission og mening og træffe gavnlige og rigtige valg.

Coaching for mænd er det rigtige, hvis du vil forbedre din personlige ledelse, dit mod og din indre styrke til stå mere harmonisk og stærkt når orkanen rusker inden i eller omkring dig.

Varighed

Med mig som din mandecoach, vil vores samarbejde faciliteres over et aftalte antal samtaler af op til 75 minutters varighed. De første samtaler kan varer op til 90 minutter. Undervejs tager vi fat i  afstemte udfordringer og problemstillinger og tilfører konkrete og brugbare redskaber og principper, der giver fremdrift. Der kan forekomme hjemmeopgaver, som styrker refleksioner og udvikling samt fastholder dit udbytte.

Det anbefales at vores samarbejdet strækker sig over mindst to måneder, så udviklingen, læringer og nye perspektiver integreres bedre og udbyttet dermed bliver større.

Pris og mødeform

Se priser her.

Moms er inklusiv for privatpersoner. For virksomheder kommer moms oveni (arbejdspladser sponsorer coaching og udvikling for mindske udgifter og undgå længerevarende mistrivsel).

Med coaching for mænd, mandecoaching og mandeterapien kan vi mædes fysisk i mine lokaler nær Køge på sjælland, cirka 300 meter fra Lille Skensveds stationen hvor toget kører mellem Køge og Roskilde. Lokalet er også tæt på Køge Nord, Solrød, Solrød Strand, Ølby og Roskilde. Se adresse og kort under kontakt ved at klikke her.

Vi kan fint mødes eller online eller telefonisk. Det er helt op til dig.

Kontakt mig og hør mere...

Det unikke du får:

 • Hurtigt opstart og fleksibelt forløb.
 • Principper og værktøjer der virker.
 • Værdi for pengene.
 • Stor tilfredshed fra tidligere kunder.
 • Udfordrende coach med stor erfaring.
 • Udbytte for fremtiden.