Tryg tilknytning (kaldes også sikker tilknytning og det trygge tilknytningsmønster)

Har du grundlæggende tillid til betydningsfulde relationer og til din partner og deres hensigter? Har du fornemmelse for dine følelser og behov? Og kan du trygt udtrykke dem? Så har du sandsynligvis en tryg og sikker tilknytningsstil.

Dette indlæg om tryg og sikker tilknytning giver idéer og inspiration til at værne om og styrke trygt tilknytningsstil. Denne tilknytningsstil anses for at være sund og harmonisk for både individet, parforholdet, betydningsfulde relationer og romantisk forhold. Trygt tilknytningsmønster svarer til mindre stress og færre konflikter end andre tilknytningsmønstrer.

Tryg tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre øvrige er undvigende tilknytning, ambivalent tilknytning og desorganiseret tilknytning.

Hvordan tryg tilknytning dannes

Opfattelsen er, at trygt tilknytningsmønster udvikles fra den tidlige barndom og at barnet fra en tidlig alder har oplevet, at følelser og behov betyder noget og er blevet taget alvorligt. De er blevet taget alvorligt af forældre og andre betydningsfulde voksne. Og relationen til disse voksne har følelsesmæssigt været præget af omsorg opmærksomhed og nærvær.

Unge og voksne med trygt tilknytningsmønster har typisk:

 • En god fornemmelse for, hvad deres nære tænker og føler, og hvorfor de reagerer, som de gør.
 • Tillid og går ud fra at andre har gode intentioner.
 • Et højt selvværd og føler at de er værd at elske.
 • Mod til vise sig sårbare og hengive sig i nære forhold.
 • Let ved at indgå i betydningsfulde og romantiske forhold uden frygt for at blive afvist, forladt eller miste sig selv.
 • Let ved at tilgive, undskylde og række ud ved konflikter.
 • Evnen til at at være opmærksom på både andre og sig selv.
 • Evnen til at være selvstændige samtidig med, at de ikke er bange for at have brug for andre.

PS: Kender du ikke din primære tilknytningsstil, kan du tage denne tilknytningstest og lære din tilknytningsstil bed re at kende.

Artiklen indeholder

Denne artikel beskriver tryg tilknytning og udforsker:

 • Hvordan tryg tilknytningsstil udvikling og øges.
 • En liste med gode råd til at dyrke og styrke tryg tilknytning.

Genkend og styrk tryg tilknytningsstil

At genkende, øge og styrke den trygge tilknytning er sundt og gavnligt, særligt hvis du overvejende er præget af et af de andre tre ovenstående tilknytningsstile (undvigende, ambivalent eller desorganiseret tilknytning). Skulle du allerede være præget af tryg tilknytningsstil, kan du alligevel få positive og sunde fordele ved at genkende, øge og styrke din trygge tilknytning endnu mere.

Du kan også bruge listen at tjekke om du rent faktisk har tryg tilknytningsstil, hvilket du sandsynligvis er, hvis du genkender de fleste udsagn hos dig selv. Listen kan også anvendes til at få idéer til yderligere fokus og træning af tryg tilknytningsstil.

Tjekliste med tegn på tryg tilknytning

Leg med og svar på om du:

Genkender du flere af udsagnene ovenfor, er du sandsynligvis præget af et trygt tilknytningsmønster.

At få øje på tryg tilknytning

At bemærke ens tilknytningsmønstre og -adfærd er lettest, når vi har rolige og trygge situationer og perioder. Når vi er følelsesmæssigt kapret, stresset, utrygge og lignende omstiller vores hjerne sig automatisk ageren og adfærd, som ofte er ubevidste og vaneagtige. Det er et en svær tilstand for hjernen, hvis vi samtidig ønsker at have kapacitet til at observere vores mønstrer og vaner.

Læs artikel om den 3 delte hjerne og stress og lær om hjerne.

Med ønske om tryg tilknytning, tak for nu

Tak fordi du læste med og rigtig tryg rejse mod tryggere tilknytning, Jeg ønsker du bliver tryggere i dine nære relationer og sammen med dig selv. Har du spørgsmål, kommentarer eller andet så kontakt mig gerne.

Er du og din partner et sted, hvor I har brug for en par- og relationsterapeut for at komme videre, er du også velkommen til at kontakte mig.

Læs også om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om tryg tilknytning

Thomas fra Wibling Coaching

 

Undvigende tilknytning (også kaldes undgående, afvisende og utryg tilknytning)

Har du ofte behov for mere afstand end din partner? Savner du mere plads til dig selv i jeres forhold? Er du mest tryg når du klarer det meste selv og når du er den stærke i dit forhold? Så er du måske præget i retning af et undvigende, afvisende og utrygt tilknytningsmønster.

Tæthed og nærhed kan udfordre dig og kan gøre at du kan virke fraværende, afvisende, distancerende, følelsesforladt og kritiserende. Og dette er samtidig med at du sandsynligvis bærer på indre stress over dit parforhold.

Denne artikel om undvigende tilknytning giver inspiration til at flytte dig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytningsstil til mere sikker og tryg tilknytningsstil. Dette er også en vej til et sundere og mere harmonisk parforhold og kærlighedsliv med et mindre stress og konfliktniveau.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, ambivalent tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Undvigende tilknytning kan stamme fra

Det siges, at undvigende og undgående adfærd udvikles hos børn. Børn der oplever, at interaktioner med deres primære voksne har været præget af utryghed og manglende opfyldelse af behov for tillid. En opvækst der har været præget af afvisning, ignorering, skæld ud, kritik, og lignende. Det virker naturligt at børn, der er for meget i sådanne miljøer, mere eller mindre stopper med at udtrykke sine behov, følelser og ønsker, og forsøger at klare sig selv.

Mennesker med undvigende tilknytningsmønster vil som unge og voksne isolere sig følelsesmæssigt fra andre. Det gør de ved at ignorere og undertrykke egne behov. Deres overbevisning er at de ikke har behov for andres omsorg, nærvær og kærlighed. Det er også en attitude der signaleres udadtil, og fungerer som en strategi for at undgå tæthed og nærhed. Og i sidste ende at blive såret. Selvom det kan lyde mærkeligt, kan det virke vigtigere at isolere sig fra romantiske og betydningsfulde relationer, end at risikere at blive såret. Derfor er partnere med undgående tilknytning ofte den der bryder ud af et romantisk forhold eller et parforhold. Denne form for uafhængighed gør det svært at skabe nære, tillidsfulde og åbne relationer til andre. At vise kærlighed, omsorg og tale om følelser anses som at være svagt og at tabe kontrol.

Indlægsindhold om undvigende tilknytning

Dette indlæg om undvigende tilknytning beskriver det at bevæge sig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytning til en tryggere tilknytning. At flytte sig fra ubevidste undgåelse og afvisende adfærd til bevidst at blive tryggere og at kunne blive i tætte og sårbare samtidig med at indre stress og uro mindskes. Indlægget beskriver:

 • Hvordan undvigende tilknytningsstil genkendes.
 • En oplistning af anbefalinger og råd til bedre at håndtere undvigende tilknytning.
 • Hvordan undvigende tilknytningsstil kan transformere til tryg tilknytningsstil.

Genkend undvigende tilknytningsstil

Tegn og adfærd herunder er signaler der beskriver undvigende tilknytningsstil. Ved at tjekke dig selv i forhold til listen, øger de din bevidsthed om din ageren og tilknytningsstil i betydningsfulde relationer. Det er normalt at jo mere presset eller stresset man er, jo tydeligere vil vores utrygge tilknytningsstil udtrykke sig.

PS: Hvis du er bevidst om din primære tilknytningsstil, kan du springe listen over og læse videre. Men du kan også gå listen igennem med henblik på at lære mere om undvigende tilknytningsstil. Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du tage en tilknytningstest.

Du kan bemærke antallet af udsagn, der svarer til din adfærd. Des flere der er, des mere er undvigende tilknytning sandsynligvis udviklet hos dig. Besvar udsagnene så ærligt som muligt så din din bevidsthed om dig selv bliver så rigtig som muligt.

Liste med tegn på undvigende tilknytning

Hvis du genkender flere af ovenstående udsagn, er det sandsynligt, at du er præget af et undvigende og utrygt tilknytningsmønster.

Større livsduelighed via undvigende adfærd

Det er selvfølgelig ikke en diagnose, men en række vaner og strategier du har og anvender til at beskytte dig selv imod at blive såret i dine romantiske og betydningsfulde relationer. Hvis flere af udsagnene passer på dig, kan du:

 • Forbedrer din opmærksom på at du kan vælge andet end undvigende adfærd, så du giver dig selv en ny og mere positiv opfattelse af dig selv.
 • Styrke din forståelse for, at dine undgående mønstre hr til formål er at du beskytter dig mod flere relationære sår.
 • Styrke din overbevisning om at dit potentiale øges og frigives i takt med at du bliver bevidst om dine undvigende mønstre og kan vælge tryggere og mere gavnlige tilknytningsmønstre.
 • Være opmærksom på at undvigende tilknytningsstil i mange tilfælde virker modsat hensigten. Og at de kan gøre at du på længere sigt bliver mere utryg og utilfreds.
 • Lære om at omsætte undgående mønstre til mere trygge og gavnlige tilknytningsmønstre, og træne konkrete måder til proaktivt at gøre noget nyt i utrygge situationer.
 • Øge dine evner til at blive og være i intime, tætte og sårbare relationer.

At lægge mærke til undvigende tilknytning

At bemærke adfærden der henviser til undvigende tilknytning, er almindeligvis lettere, når vi har rolige og trygge perioder. Når vi er stresset, utrygge og lignende flytter vores hjerne sig til automatgear, hvor de ubevidste vaner og strategier startes. Det er ikke godt sted for hjernen, hvis vi vil have kapacitet til at bemærke undvigende adfærd og reaktioner.

Se om den 3 delte hjerne og forstå din adfærd, dine følelser og ageren bedre.

At lægge mærke til de ofte ukonstruktive reaktioner, er vanskeligt under pres, hvilket er helt naturligt. Det bedre at evaluere og vurdere dit indre liv, dine følelser og reaktioner, når du er rolig og har mere overskud til at se dig selv udefra. Som om du oplever dig selv spille en rolle i en film, der handler om dig og dit liv.

Måder at forandre undvigende adfærd

At forandre undgående vaner og adfærden kan kræve tage tid. Det er en proces du kan gøre på egen hånd eller ved at allierer dig med en par- og relationsterapeut, hvis det er en større udfordring for dig og dine relationer eller parforhold.

Herunder er der forslag til tiltag og råd, som kan hjælpe til at afvikle undvigende tilknytningsmønstrer. Vælg én, to eller tre af forslagene og anvend dem ofte. Undlad at gøre mere end du kan. Det giver ofte bedre resultater at gøre lidt, der virker.

 • Tro, træn og styrk en overbevisning om at du er værdifuld og elsket af dig selv og andre.
 • Dyrk de positive, varme, hengivne og kærlige følelser for din partner. Anerkend dem og bliv i dem i lidt længere tid for hver gang.
 • Gør dig mere åben for at dele dine indre tanker, følelser og fornemmelser med din partner. Fortæl på en blød og kærlig måde, hvad der sker i dig, også selvom du måske tror at det er farligt.
 • Husk at din trang til at klare dig selv, gøre ting selv og have dine inderste tanker og følelser for dig selv udspringer fra frygt for nærhed, som er dannet i tidligere parforhold og i barndommen.
 • Øv dig i at bede om støtte fra din partner. Sæt og på, hvad du har brug for hjælp og støtte til og invitér i passende omfang din partner ind i det som er svært.
 • Træn dig i at planlægge, tilrettelægge, koordinere og afstemme dine planer med dig partner.
 • Bliv bevidst og acceptér dine svære tanker og følelser. Undgå at have modstand på den, men forsørg at være omsorgsfuld over for dem. De er ikke forkerte eller virkelige, de er blot tanker og følelser, der har behov for din omsorg.
 • Øv dig i at følelsesregulerer i sårbare, ubehagelige og svære relative situationer. Eller tag en pause og få dine følelser reguleret og genoptag så den relative situation.
 • Åben op til din indre autentiske styrke og undgå at være hård udadtil. Styrk din tro på at ægte styrke er indre styrke. At kontakt med dine tanker, følelser fornemmelser er styrke og at du værdsætter dig selv, når du er ærlig omkring dem.
 • Øv dig i at overvinde frygten for nærhed. Du skal træne dig i at føle indre ro i tætte relationer ved at mindske din undvigen og være mere i blive i kontakten.
 • Vær mere lyttende, støttende og nærværende overfor dig selv og din partner end du plejer at være. Forsøg at blive en rollen i længere tid ad gangen.

Måske lyder det let, men det er det ofte ikke. Tilknytningsmønstre og vaner kan være sejlivede som der skal bearbejdes med vilje, tålmodighed og over tid. Nogle er måske ikke mulige at forandre. I disse tilfælde er det gavnligt at vide ar de er dere, og at vi må leve så godt som muligt med dem.

Tak fordi du var nysgerrig på undvigende tilknytning

God rejse mod tryggere tilknytning og adfærd og tak fordi du var med hertil. Jeg ønsker for dig at du blev klogere på undvigende tilknytning og på dig selv. Har du kommentarer, spørgsmål eller andet, kan du trygt kontakte mig.

Læs også om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlig tilknytning

Thomas frax Wibling Coaching

 

Desorganiseret tilknytning (modsatte og omskiftelige tilstande, kom tættere på, men hold afstand)

Skifter du mellem lyst til nærhed og behov for at have afstand, og sender du ofte modsatrettede signaler, der på en og samme tid siger til din partner kom tættere på, men hold dig på afstand? Har dit indre tillidskompas ofte svært ved at vide om du kan have tillid til din partner, og er det trygt at nærme dig, eller din partnere hellere holder afstand?

Det lyder måske forvirrende. Desorganiseret tilknytning udmønter sig ofte ved forvirrende signaler og give en oplevelse at, at være utydelig og tvetydig. Genkender du dette kan din primære tilknytningsstil kan være desorganiseret tilknytning. Det siges, at desorganiseret tilknytning ikke er et mønster, men mere en adfærd. Det skyldes at et mønster er gentagelse og desorganiseret tilknytning er et udtryk for atypisk og uregelmæssig adfærd, der ikke følger et mønster. Desorganiseret tilknytning trækker derfor på adfærd fra ambivalent tilknytning.

Det menes, at desorganiseret tilknytningsstil ofte udvikles hos børn, hvor forældrene har udvist splittede signaler. Signaler som ”Kom her og bliv væk!” eller har skiftet – uden hensyn til barnets behov – mellem ekstreme tilstande. Det kan skyldes at forældrene har været fulde eller selv har desorganiseret tilknytning, som deres primære tilknytningsstil. Det medføre f.eks. hyppige humørskifte og indre og ydre uro og tumult, og kan udvile en mere eller mindre grad af panik og angst i betydningsfulde relationer, som ud over forældre kan være romantiske partnere og nære relationer.

Desorganiseret tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilkmnytningstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Læs videre og lær om desorganiseret tilknytningsstil og måder til at få en større grad af tryghed i vigtige relationer samt mere indre ro og sundhed.

PS: Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du finde den med denne tilknytninigstest.

Artiklen “Desorganiseret tilknytning” omhandler

Artiklen om desorganiseret tilknytning omhandler måder at bevæge sig fra utryg og desorganiseret tilknytning til en mere tryg tilknytning. At bevæge sig fra ubevidste desorganiseret, atypisk og uregelmæssig adfærd til mere bevidst at opnå et mere stabilt humør og mere indre og ydre ro og tryghed. Det afdækker artiklen ved at beskrive:

 • Hvordan desorganiseret tilknytning kan genkendes.
 • En liste med råd og anbefalinger til bedre at håndtere desorganiseret tilknytning.
 • Hvordan desorganiseret tilknytningsstil kan omsættes til mere ro, tillid og tryghed (tryg tilknytningsstil).

Genkend desorganiseret tilknytning

Listen herunder indeholder tegn og adfærd der kan beskrive desorganiseret tilknytningsstil. Den kan øge bevidstheden om den atypisk, usammenhængende og uregelmæssig adfærd som én med interagerer med denne tilknytningsstil agere i betydningsfulde relationer. Typisk er det sådan, at des mere stresset eller presset man er, des mere vil ens utrygge tilknytningsstil komme til udtryk.

PS: Kender du din primære tilknytningsstil, kan du udelade listen og blot læse videre. Du kan også bruge listen til at blive mere bevidst om desorganiseret tilknytningsstil.

Du kan lægge mærke til hvor mange af signalerne eller udsagnene, der beskriver din adfærd. Jo flere der er, jo mere vil desorganiseret tilknytning sandsynligvis være udviklet hos dig. Bemærk, at jo mere ærlig du er omkring hvilke af listens udsagn der giver genklang i dig, jo bedre bliver din bevidsthed om dig selv

Liste med kendetegn svarende til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til adfærd og ageren der tyder på desorganiseret tilknytning, er normalt lettere, når du modsat stress og utryghed, har perioder med ro og tryghed. Når vi oplever stress, utryghed og lignende følelser bringer vi vores hjerne automatisk modus, hvor vores ubevidste vaner og strategier aktiveres. Og det er ikke det rette “hjerne”-sted at lægge mærke til desorganiseret adfærd og reaktioner.

Læs om den 3 delte hjerne og forstå egne adfærd, følelser og reaktioner bedre.

Selv at bemærke den ofte ukonstruktive adfærd og reaktioner, er altså svært under pres, og det er naturligt. Det bedre at vurdere og evaluere dine følelser, din adfærd og ageren i stressende situationer, når du er i ro og har mere overskud til at betragte dig selv udefra, som om du oplever dig selv i tredje person.

At få det bedre via desorganiseret adfærd

Bevidsthed om din desorganiseret gør det lettere at arbejde med at ændre ukonstruktive adfærd, så samspillet med dine nære relationer, bliver bedre og mere konstruktive. Du kan:

 • Øge din opmærksom på at du kan andet end desorganiseret mønstre, og give dig selv en anden og mere positiv selvopfattelse.
 • Få mere forståelse for, at formålet med dine desorganiseret mønstre er at du ikke får flere relationære sår.
 • Øge din tro på at dit personlige potentiale øges efterhånden som du bliver mere bevidst om desorganiseret mønstre og får tryggere tilknytningsmønstre.
 • Være bevidst om at utrygge tilknytningsmønster ofte virker modsat hensigten. I værste fald kan de kan gøre dig mere utryg.
 • Lære mere om at omsætte utrygge til trygge tilknytningsmønstre, og lære konkrete veje til at træne dig selv i at vælge noget andet i utrygge situationer.
 • Forbedrer dine evner til at være og blive i sårbare, intime og tætte relationer.

Råd til at forandre desorganiseret adfærd

At ændre desorganiserede adfærden og vaner er en proces, som kan kræve tage tid og eventuelt samarbejde med en relations- og parterapeut, såfremt din adfærd er en større udfordring for dine relationer eller parforhold.

I listen herunder får du gode tiltag og råd, som kan bruges til afvikling af desorganiserede mønstrer. De kan hjælpe på vej med din forandring. Vælg mellem én og tre af tiltagene og brug dem ofte. Undgå at gøre for meget. Det er bedre at gøre lidt, som virker.

 • Vær bevidst om dine indre behov for på den ene side at åbne op og på den anden at lukke ned. Modsætninger er automatiske reaktioner som har brug for omsorg i form af rolig og tryg tilgang.
 • Vær blød ved dig selv og undgå ekstreme udsving. Stræb efter stabilitet og accept af voldsomme følelser og værdsæt dig selv. Lær dig et frirum, hvor du distancerer dig fra dine voldsomme følelser, træder stille væk fra situationen, og er så og centreret og rolig du nu kan være.
 • Stræb efter integritet så dit ydre i højere grad afspejler dit indre. Vær opmærksom på at gamle sår, som er triggerne til deorganiseret tilknytning, kan få dig til at fremstå dobbeltmoralsk over for dig selv. Det kan ske ved et falsk selv vises udadtil, hvor du måske tager en maske på. Og et sandt selv, som er tanker, følelser og handlinger du holder tilbage, fordi du oplever at de er forbudte at vise til andre.
 • Sæt tempoet ned, så der bliver mere plads til dig og til omtanke. Også selvom dit indre mener at der skal mere fart på, vil du ofte have gavn af at stoppe mere op, lytte efter og vise omhu.
 • Øv dig i at bemærke dit indre liv og lær at agere bevidst og opmærksomt.
 • Vid at det er uforudsigelighed der starter uroen og usikkerheden, og sætter gang i de negative tolkninger, som får dig til at være på vagt og stresser din hjerne og krop. Træn dig i ikke at reagere automatisk og ubevidst.
 • Øv dig i at være bevidst om dig selv på et dybere niveau end dine automatiske reaktioner, så du nærmer dig de sunde, og naturlige behov for afstand og nærhed. Gør det gradvis og med tålmodighed.
 • Tilgiv dig selv, når du ikke håndtere dine tanker, følelser og handlinger, som du eller gerne ville. Vis dig selv kærlighed via bevidstheden om, at det er mønstre der spiller dig et puds, og ikke den sande dig.
 • Beslut dig for at finde ro og få ro på dit nervesystem. Gå en tur, lyt til afslappende musik eller trække vejret dybt og forstil dig at du slapper af i krop og sind.

Ovenstående råd lyder måske lette i dette læseøjeblik. Men det er det ikke. Vi er alle op imod vores vante mønstre og vi behøver tid, indsats og tålmodighed for at ændre dybere indre vaner og tilknytningsmønstre. Af og til er det måske ikke muligt at ændre dem, og her er det gavnligt at være bevidst om sine vaner og mønstre.

Tak for at du læste om desorganiseret tilknytning

God fornøjelse mod tryggere og sundere adfærd og tilknytning og tak fordi du var med hertil. Jeg håber at du blev lidt klogere på desorganiseret tilknytning. Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlige tilknytninger

Thomas, Wibling Coaching

Ambivalent tilknytning (svingende, urolig, utryg og ængstelig tilknytning)

Savner du ofte nærhed, forståelse, støtte og bekræftelse fra dine nære relationer, og fra andre perifere relationer? Bliver du let urolig, såret og føler dig afvist af relationer og mennesker der betyder noget for dig? 

Så tyder det på at din primære tilknytningsstil kan være ambivalent tilknytning, som også kaldes urolig, utryg og ængstelig tilknytning (personligt bruger jeg også svingende tilknytning om ambivalent tilknytning da jeg oplever at tilkningsstilen hurtig og uden en ydre årsag kan skifte fra tryghed til utryghed).

Det siges at ambivalent tilknytningsstil dannes, hos dem der har været utryg i deres betydningsfulde relationer i din barndom eller senere i livet. Betydningsfulde relationer er eksempelvis forældre, primære omsorgspersoner, romantiske relationer. Læs videre og bliv klogere på ambivalent tilknytningsstil og lær redskaber til at opnå mere tryghed i vigtige relationer og mere indre balance og sundhed.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

PS: Hvis du ikke dit tilknytningsmønster, kan du prøve denne tilknytninigstest.

Indholdet i artiklen om ambivalent tilknytning

Denne artikel går mere i dybden med ambivalent tilknytning og kommer ind på strategier til at bevæge sig fra utryg og ambivalent tilknytning til mere tryg tilknytning. At flytte sig fra ubevidste ambivalente, urolige og stressende strategier til mere bevidste strategier der er roligere, sundere og tryggere. Artiklen omhandler:

 • En række tegn og signaler der kendetegner ambivalent tilknytning.
 • En række anbefalinger og gode råd til hvordan ambivalent tilknytning håndteres.
 • Hvordan ambivalent tilknytningstil kan omsættes til en mere tryg tilknytningsstil.

Tegn og udsagn der kendetegner ambivalent tilknytning

Ambivalent tilknytning - Forstå ambivalent tilknytningsmøntre og adfærdNedenstående liste med tegn på ambivalent tilknytning, kan gøre dig mere bevidst om den måde du føler og agerer på, når du interagerer med dine betydningsfulde relationer. Jo mere betydningsfuld relationen er, jo mere vil reaktionen typisk udspille sig.

PS: Hvis du allerede kender dit primære tilknytningsmønster, kan du springe liste over og læse videre. Eller du kan bruge udsagnene til at styrke din bevidsthed om din tilknytningsstil.

Du kan med fordel bemærke hvor mange af udsagnene, der passer på dig. Jo flere der passer jo mere udviklet er ambivalent tilknytning hos dig. Det er selvfølge vigtigt at du er ærlig, når du gennemgår listens udsagn og vurderer hvilket der giver genklang i dig.

Liste med udsagn svarende til ambivalent tilknytning

 

Bemærk dine ambivalente tilknytningsmønstre

Det er normalt at signaler for ambivalent tilknytningsmønstre viser sig tydeligere, når du har stressede perioder, mærker utryghed eller befinder dig i udfordrende relationer. Under pres skifter vores hjerne til et gear til automatiske og ubevidste strategier og vaner, for at håndtere den presserende situation. Strategier og vaner der måske var til gavn for os tidligere i livet, men ikke altid er gavnlige nu.

Det kan være svært selv se tegnene da vi under pres og stress, har svære ved at observere os selv. Det er helt naturligt. Det er ofte bedre at evaluere din ageren i presserende situationer, når du er rolig og har kapacitet til at se dig selv udefra, som om du observerer dig selv.

Lær om den 3 delte hjerne og forstå dine reaktioner og følelser bedre.

Få det bedre via dine ambivalente reaktioner

Bevidsthed om ambivalente reaktioner, gør det lettere at arbejde med at omprogrammere de af slagsen, der ikke er gavnlige for samspillet med dine nære relationer. Du kan kort sagt bruge dem til at navigere i, hvor du kan få det bedre og heale fortidens sår, og herved opnå mere indre ro, sundhed og tilfredshed med dig selv. Du kan:

 • Blive opmærksom på at du indeholder andet end de ambivalente mønstre, og få en mere positiv oplevelse af dig selv.
 • Få en større forståelse for, at formålet med dine tilknytningsmønstre er at beskytte dig mod at få flere sociale sår.
 • Tro på at dit personlige potentiale foldes ud efterhånden som øger din bevidsthed om dine tilknytningsmønstre og lærer tryggere tilknytningsstille.
 • Vide at dine utrygge tilknytningsmønster af og til virker modsat hensigten. De kan gøre dig mere utryg og såre dig.
 • Lære mere om at bryde utrygge mønstre og styrke den trygge tilknytning, og finde mere konkrete måder at træne dig selv i at gøre noget bedre i utrygge situationer.
 • Styrke din evne til at være i tætte, sårbare og intime relationer.

At omprogammere ambivalente reaktioner og vaner er en proces. Det kan tage tid og det kan kræve samarbejde med en eksempelvis en parterapeut, hvis reaktionerne er en udfordring for parfoldet eller en anden betydningsfuld relation.

Herunder er en række gode råd og skridt, som kan anvendes på egen hånd, og kan hjælpe et stykke af vejen. Vælg én, to eller tre af mulighederne og brug dem. Det handler ikke om at gøre en hel masse, men om at gøre noget, som virker for dig.

Råd til at få det bedre med ambivalent tilknytning

 1. Rum dine sårede følelser. Drag omsorg for dig selv på en positiv måde. Øv dig i at trøste og bekræfte dig selv.
 2. Øv dig i at forstå og genkende dine tilknytningsmønstre, og hvorfor du føler dig utryg, ensom, urolig eller lignende. Bevidstheden om tilknytningsmønstre er det første skridt at slippe og ændre dem.
 3. Find dine konstruktive og proaktive grænser og principper, og værn om dem. Hvis det er svært søg hjælp hos en terapeut eller coach, eller beslut dig for nogle, og afprøv dem.
 4. Træn dig i at distancere dig fra dine følelser og skelne imellem dem. De er ofte ikke sandhed. De er blot følelser, som du ikke behøver at reagere på.
 5. Mød din sårbarhed med blødhed og undgå selvkritik. Giv dig selv lov til at være dig.
 6. Elsk dit indre liv og giv dig plads til fordybelse og værdsættelse af dig selv. Tro på, at du gør det bedste du kan.
 7. Find og skab tryggere relationer, hvor der er plads til sårbarhed, og hvor du kan være dig selv.
 8. Prioriter tid til ro og mindst mulig stress. Tag hver dag eller ofte tid til pauser, refleksion og hvile (stress og uro aktiverer ambivalente tilknytning).
 9. Holde fast i det, der er vigtigt og gør noget som er betyder noget for dig. Øv dig gerne i at gøre det sammen med andre. Men gør det primært for din egen skyld.
 10. Træn konstruktive og sundere tankemønstre og undgå bekymringer.
 11. Træn din evne til at acceptere negative tanker og følelser. Undgå at dyrker dem. Acceptér i stedet at de er der lige nu.
 12. Slut fredmed fortiden. Slip det der engang var. Fortiden kan ikke ændres, men du kan ændre din indstilling og oplevelse af fortiden. Øv dig i at tilgive det du ikke kan ændre.

Tak fordi du læste med

Rigtig god fornøjelse med rejsen mod tryggere og sundere tilknytning og tak fordi du læste med og forhåbentlig lærte mere om ambivalent tilknytning.

Læs også om desorganiseret tilknytningsmønstre.

Med ønske om de bedste tilknytninger

Thomas fra Wibling Coaching

At kende dit tilknytningsmønster: En vej til et bedre parforhold

Vores tilknytningsmønstre, som primært dannes i barndommen, påvirker hvordan vi opfatter og deltager i relationer og i et parforhold som voksne. At kende vores tilknytningsmønster og hvordan det udspiller i vores relationer, er afgørende for at opnå bevidsthed og selvindsigt. Det er en motorvej til sundere forbindelser og et bedre parforhold. Der tales ofte om følgende fire grundlæggende tilknytningsmønstre:

  1. Tryg og sikker tilknytning (læs om tryg tilknytning).
  2. Utryg og undvigende tilknytning (læs om undvigende tilknytning).
  3. Ambivalent tilknytning (læs om ambivalent tilknytning).
  4. Desorganiserede tilknytning (læs om desorganiseret tilknytning).

Du kan læse kort om hvordan tilknytningsmønstre udvikles i artiklen: Tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet. Herunder er 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster:

Trin 1: Reflekter over din barndoms oplevelser

At forstå dine tidlige erfaringer er nøglen til at lære dit tilknytningsmønster at kende. Overvej, hvordan dine forældre eller dine primære omsorgspersoner reagerede på dine behov og følelser:

Var de sammenhængende og tydelig i deres støtte, eller oplevede du perioder med fravær eller usammenhængende?

Disse tidlige interaktioner kan afsløre meget om, hvordan dit tilknytningsmønster blev formet.

Trin 2: Vær Opmærksom på din egen adfærd i parforholdet og betydningsfulde relationer:

Din nuværende adfærd i relationer kan give vigtige spor om dit tilknytningsmønster. Overvej om:

Du er komfortabel med tætte, intimitet og tillidsfulde forhold, eller føler du dig ofte usikker eller undgår nære forbindelser?

Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på følelsesmæssige situationer og konflikter. Det kan være at du f.eks. trækker dig eller optrapper konflikten. Dette kan afsløre mønstre, der stammer fra dine tidlige oplevelser.

Trin 3: Undersøg dine reaktionsmønstre under stress:

Stressfulde situationer kan bringe tilknytningsmønstre tydeligere frem. Reflekter over, hvordan du reagerer, når du føler dig truet, bange eller usikker. Nogle mennesker med undvigende tilknytningsmønstre kan trække sig tilbage eller undlade at dele deres følelser, mens dem med ambivalente mønstre måske søger overdreven bekræftelse. Reaktionerne kan være indikatorer for dit dybere tilknytningsmønster.

Trin 4: Tag en tilknytningsstil-test

Du kan tage en tilknytningstest her . Testen er designet til at analysere din adfærd i situationer med mennesker der betyder noget for dig, og give indblik i, hvilket tilknytningsmønster der mest sandsynligt beskriver dig. Tests kan være nyttige, menresultaterne tages som et supplement til din egen selvrefleksion.

Trin 5: Søg hjælp hos en professionel

Hvis du finder det udfordrende at identificere dit tilknytningsmønster alene, kan det være gavnligt at søge professionel hjælp. En psykolog, coach eller terapeut, der arbejder med eller ud fra tilknytningsmønstrer kan give en vurdering baseret på det du fortæller om din adfærd og interaktioner i betydningsfulde relationer og i et parforhold. Sammen kan I udforske dybere lag af dine tidlige oplevelser og arbejde mod at skabe positive ændringer.

Trin 6: Vær åben for selvudvikling

At finde dit tilknytningsmønster er ikke en endelig konklusion, men en løbende proces. Vær åben for selvudvikling og vær parat til at udforske, hvordan dit tilknytningsmønster kan påvirke dine relationer, og at blive mere bevidst om dig selv Det kræver mod, selvaccept og en vilje til at arbejde på at forbedre dit forhold til dig selv og andre.

Rejsen mod selvindsigt og sundere relationer

At finde sit tilknytningsmønster er en rejse mod selvindsigt og personlig vækst. Det er et værdifuldt skridt mod at skabe sundere, mere givende relationer, både romantiske relationer og familieforhold, kollegaer og venner. Ved at være bevidst om dine tilknytningsmønstre kan du tage mere styring over dine ageren og åbne døren til dybere forståelse og tilknytning i dine relationer.

Bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte af Jytte Vikkelsøe er en god bog om hvordan tilkytningsmønstre påvirker parforholdet.

Rigtig god fornøjelse med den 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster og at lære dit tilknytningsmønstre bedre at kende.

Mange gode hilsner

Thomas fra Wibling Coaching.

 

Læs flere artikler om parforhold her.

Tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet

De fleste parforhold oplever fra tid til anden stormvejr i form af konflikter, misforståelser, utryghed eller lignende i relationen. Ubehageligheder som rusker godt og grundigt i parforholdets forbindelse, kærlighed og lyst til at være sammen. Det kan opleves som om parforholdet kærlighedstræ bliver revet op med rod og det hele, og væltet omkuld for altid.

Tilknytningsmønstre spiller en afgørende rolle i vores evne til at danne og opretholde sunde relationer. Mønstre, som udvikler sig tidligt i livet som en reaktion på interaktioner med primære omsorgspersoner (f.eks. vores forældre), kan have dybe og tydelige konsekvenser for vores voksenliv. Særligt når det kommer til romantiske forhold.

Tilknytningsmønstre kan metaforisk betragtes som rødderne hos parforholdets kærlighedstræ. Parforholdet har måske gode rødder, men hvis vi ikke forstår at arbejde sammen rødderne og drage omsorg for dem, risikere vi at rødderne ikke kan holde vores kærlighedstræ, når det stormer omkring parforholdet.

Grundlæggende tilknytningsmønstre

Tilknytningsmønstre refererer til de måder, vi forbinder os til andre på, baseret på vores erfaringer i barndommen. Psykologen John Bowlby introducerede begrebet og argumenterede for, at mønstrene dannes som en reaktion på, hvor pålidelige og støttende vores omsorgspersoner var. De fire grundlæggende tilknytningsmønstre er:

  1. Tryg og sikker tilknytning.
  2. Utryg og undvigende tilknytning.
  3. Ambivalent tilknytning (svingende, urolig og ængstelig tilknytning).
  4. Desorganiserede tilknytning (kombineret “utryg og undvigende tilknytning” og “ambivalent tilknytning”).

1. Tryg og sikker tilknytning: Styrke i samhørighed

Personer med trygge tilknytningsmønstre, som ofte er formet af trygge barndomsforhold, har en tendens til at udvikle sunde og stabile parforhold. De har tillid til deres partnere, føler sig trygge i intimitet og er i stand til at håndtere konflikter konstruktivt. De er ofte gode til at udtrykke følelser og søge støtte og det skaber et godt fundament for en sund forbindelse.

Læs mere om tryg tilknytning her.

2. Utryg og undvigende tilknytning: Barrierer for intimitet

Personer med undvigende tilknytningsmønstre har have oplevet en mangel på sammenhængende og tydelig støtte i barndommen. Dette kan føre til en tendens til at undgå intimitet og følelsesmæssig nærhed i voksenlivet. Dette kan skabe udfordringer i parforholdet da de kan have svært ved at åbne op, udvikle dybe forbindelser og at overgive sig til parrelationen.

Læs mere om undvigende tilknytning her.

3. Ambivalente tilknytning: Udfordringer med afhængighed

De med ambivalente tilknytningsmønstre har måske oplevet usammenhængende og utydelig støtte som børn. Det kan føre til en tendens til at være usikre på partnerens tilgængelighed og konstant søge bekræftelse. Det kan skabe udfordringer i et parforhold pga. at behovet for meget opmærksomhed kan blive overvældende.

Læs mere om ambivalent tilknytning her.

4. Desorganiserede tilknytning: Uforudsigelig adfærd

Individer med desorganiserede tilknytningsmønstre har ofte oplevet traumatiske begivenheder i barndommen. Dette kan føre til uforudsigelig adfærd i voksenlivet, som skaber udfordringer i parforholdet. De kan have svært ved at etablere tillidsfulde relationer og kan reagere impulsivt i nære forhold.

Læs mere om desorganiserede tilknytning her.

At overvinde tilknytningsudfordringer

At forstå ens eget og ens partners tilknytningsmønstre er et stærkt værktøj til at skabe et sundt, kærligt og romantisk parforhold. Dialog og kommunikation spiller selvfølgelig en central rolle i denne proces. Det gør den fordi åben dialog om tidlige erfaringer og hvordan disse kan påvirke nutidige adfærdsmønstre kan skabe øget forståelse og empati.

At skabe stærke rødder for kærlighed og parforholdet

Tilknytningsmønstre er som roden til et træ. De former grundlaget for, hvordan parforholdet vokser og udvikler sig. Mens tidlige erfaringer kan påvirke vores tilbøjelighed til bestemte mønstre, er de ikke er fastlåste. Det er muligt at forandre styrken og energien der kommer fra træets rødder, vores tidlige erindringer. Det kan vi gøre med åben dialog og villighed til at arbejde sammen på måder der øger vores bevidsthed om vores dybere mønstre og hvordan de påvirker parforholdet. Med øget bevidsthed kan par skabe stærkere og mere kærlige forbindelser, selv når der er udfordringer og storme rusker i træets grene og blade.

At tage tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet seriøst og investere tid og energi i at forstå og navigere med mønstrene er en nøglen til et varigt og tilfredsstillende parforhold, der bygger på tillid, åbenhed og støtte.

Der findes litteratur og artikler på nettet, som kan lærer jer mere om tilknytningsmønstre. Du kommer nærmere dit tilknytningsmøntre med disse 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster eller ved at lave en tilknytningstest her på siden.

Ønsker du og din partner en mere grundig forståelse for jeres dybere tilknytningsmøntre og hvordan de påvirker jeres parforhold, kan Imago parterapi og coaching anbefales.

Kærlige hilsner

Thomas fra Wibling Coaching. Medlem af Imagoforeningen.

 

Læs flere artikler om parforhold her.