Er penge et problem for dit parforhold?

De fleste par oplever i en eller anden form problemer med penge og økonomi, som påvirker parforholdet og kærligheden negativt. Det kan være at den ene mister sit job, går ned i indtægt, ikke rentable investeringer, ændringer i samfundsøkonomien eller for høje udgifter og stort forbrug i forhold til løn og indtægter.

21% kvinder og 13% mænd oplever at penge udfordrer parforholdet

Det er almindeligt kendt at penge og økonomi kan være et konflikttema for parforholdet. En artikel fra intrum.dk fortæller at  21% kvinder og 13% mænd oplever, at penge og økonomi er kilde til udfordringer i parforholdet (Intrum.dk henviser til European Consumer Payment Report Danmark 2019, der undersøger økonomisk ageren hos forbrugerne).

Problemer med penge er stressende i sig selv, men når de også påvirker parforholdet og familielivet, kan de blive endnu mere udfordrende og stressende. 16% af par med børn siger, at økonomi er kilde til udfordringer, mens tallet er 10% for par uden børn.,

Penge og parforhold

At have et godt penge-parforhold afhænger af at I kan kommunikere med hinanden på en forbindende og ikke-reaktiv måde. Lav denne partest med 9 spørgsmål og test jeres forhold til penge og parforhold. Tag gerne partesten sammen med din partner og gør det eventuelt med jævne mellemrum for at hjælpe jer med at penge og økonomi ikke ødelægger jeres parforhold.

OBS: Gem gerne partesten til senere sammenligning.

Partest: Er penge et problem for dit parforhold?
Afrundende refleksioner af partest: Er penge et problem for dit parforhold?

Idéen med partesten er, at I bliver opmærksom på, hvordan penge og økonomi indvirker på jeres parforhold og via denne opmærksom sikre, at penge og økonomi ikke udfordrer jeres relation. Vil I være bedre til økonomi er der masser af inspiration på internettet og i bøger.

Er penge og økonomi blevet for stort et problem for jeres parforhold?

Har I forsøgt jer og oplever, at det er for svært ikke at lade penge og økonomi udfordrer jeres parforhold, kan vejen være at søge professionel parcoaching og parterapi. Her kan I får relationel og praktisk hjælp og på en tryg og progressiv måde finde vejen sammen.

Er du eller din partner stresset på grund af jeres økonimi, kan stresscoaching være værd at se nærmere på.

Prøv flere lærende partest her!

Tak for nu og god fornøjelse med testen.

Mange økonomiserede hilsner

Thomas, Wibling Coaching

Kilde: Ovenstående Partest: Er penge et problem i dit forhold? er motiveret fra Imagorelationshipswork.com

Familietest: Er din familie følelsesmæssig sund?

Manglende forståelse, empati og lytning, forskellige opfattelser, konflikter og uenigheder der ikke tilgives, er alt sammen mere eller mindre en del af et almindelig familiemiljø og sammenspil. Og de bidrager til følelsesmæssig afstand mellem familiens medlemmer og sker oftere, end vi forestiller os.

Distanceringen sker ikke fra den ene dag til den anden. Men er noget der opbygges gradvist når mængden af skuffelser, nag og ubehagelige ord, der ikke er draget omsorg for, bliver for stor, og skaber en form for ulmende og springbare sår i familien. Hvis I har dette i jeres familien, er I ikke alene. Mange familier har et eller flere medlemmer, som holder afstand på grund af manglende forståelse, empati, konflikter og uenigheder.

Prøv en familietest og tjek om din familie følelsesmæssigt sund

Det er ikke en del af skoleskemaet at lære at indgå i en familie og hvad denne særlige relation betyder for os. Ikke desto mindre kan der være behov at at søge støtte og læring, mens du tager varer på din familie så godt du kan.

Brug lidt tid på at reflektere over de følgende spørgsmål for at afgøre, om du og din familien skaber en relationær følelsesmæssig sund familie af kærlighed, empati og glæde.

Familietesten tester din familie på følgende karaktertræk, som er vigtig for et sundt, kærligt og varmt familiemiljø:

 • Respekt.
 • Venlighed og medfølelse.
 • Påskønnelser og hengivenhed.
 • Fælles familieværdier.
 • Familien som team.
 • Tilgivelse.
 • Daglig stress.
 • Åben og ærlig kommunikation.
 • Støtte og accept.
 • Tid sammen.
 • Engagement og fællesskab.
 • Rleksibilitet og tilpasning.

Du er også velkommen til at dele testen og lave den sammen med din familie. Tag eventuelt familietesten af og til for at tune ind på dig selv og din familie. Skriv gerne testen ud eller gem den elektronisk til senere brug og sammenligning.

Familietest: Er din familie følelsesmæssigt sund?

Vurder følgende udsagn din families følelsesmæssige helbred på en skala fra 1 til 5.

 

Vores familie viser respekt på daglig basis.

Respekt er, når individer betragtes som værdifulde og vigtige for hinanden. Hver persons tanker og følelser er plejet og vigtige.

 

Vores familie fungerer dagligt med venlighed og medfølelse.

Medfølelse i en familie handler om at tale venligt til hinanden, værdsætte og pleje hinanden. Det handler også om at acceptere og skabe et trygt sted for hinanden til at være sig selv.

 

Vores familie deler daglige påskønnelser og hengivenhed med hinanden.

Påskønnelse og hengivenhed styrker relationer og er vigtig i sund menneskelig forbindelse. Ikke kun gavner det modtageren, men evnen til at dele disse følelser med succes er givende for alle.

 

Vores familie opererer i henholdt til en fælles familieværdier.

I har fælles værdier med en vision om mål og drømme, som I vil arbejde hen imod sammen. Du har også et sæt retningslinjer, du tror på som familie og overholder dagligt.

 

Vores familie fungerer godt som team.

Deling af familieansvar, husholdningsopgaver, regninger og mere. Hvert medlem bringer en særlig færdighed og rolle til familien, og er med til at balancere familien.

 

Vores familie praktiserer tilgivelse, når det er nødvendigt.

Tilgivelse sætter os i stand til at overvinde ubehagelige følelser eller heale situationer hvor vi oplever os forurettet. At tilgive indebærer også at komme videre og ikke bære nag.

 

Vores familie håndterer daglig stress effektivt.

Vi oplever alle tider med stress og krise, så at arbejde i harmoni i disse tider vil kun styrke familiebåndet og er en nøglefaktor i sunde familier.

 

Vores familie praktiserer åben og ærlig kommunikation.

God kommunikation i et hjem er, hvor alle ofte deler tanker, drømme og frygt. Det er også her, du effektivt kommunikerer omkring emner, der kan skabe konflikt.

 

Vores familie viser støtte og accept for alle medlemmer.

Støtte og accept er vigtigt at give og modtage i gode tider og i dårlige tider. Det handler også om opmuntring til hvert familiemedlems håb, drømme og mål.

 

Vores familie nyder at tilbringe tid sammen og have det sjovt.

At have det sjovt sammen handler om at få tid til at lege sammen for at grine og nyde livet som familie.

 

Vores familie har et stærkt engagement og følelse af at høre til hinanden.

En følelse af at høre til betyder accept som et medlem eller en del af noget større, og et menneskeligt behov. At føle, at man hører til, er vigtigst for at se værdi i livet og i at håndtere smertefulde følelser.

 

Vores familie praktiserer fleksibilitet til at tilpasse sig omstændighederne.

Fleksibilitet i relationer handler om at kunne tilpasse sig at tænke og kommunikere med dem omkring dig. Familieenheden vil fungere meget bedre, stressniveauet falder, og modstandskraften vil øges for alle i hjemmet.

 

Overvejelser af familietest: Er din familie følelsesmæssig sund

Formålet med familietesten er at få dig og din familie til tænke over, hvordan I bidrager følelsesmæssigt til jeres familie og til relationerne mellem. Ønsket er at få jer til fokusere på, hvordan I hver ivær kan støtte familien bedre og på, hvordan de andre familiemedlemmer skal ændre sig.

Ønsker du at lære mere om at skabe en følelsesmæssig sund familie, findes der inspiration på internettet eller i bøger. Måske viste familietesten dig egenskaber eller områder du ønsker at forbedre?

Er det for svært at få et bedre familiemiljøet?

Har du og familien forsøgt jer og oplever, at det er for svært, kan en løsning måske være at søge professionel relationsterapi. Her får du og din familie hjælp igennem en struktureret dialogform, der gør det trygt og let at finde en vej sammen.

Du kan også arbejde med dig selv alene via trivselscoaching eller stresscoaching eller ved en enkel coaching eller terapi.

Prøv også andre relationstest og partest her.

Tak fordi du læste med. Rigtig god fornøjelse med familietesten og med jeres vækst som familie.

Mange hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Inspirationen til familietesten kommer fra Imago Relationship: Relationship Quiz: Rate yourself as a partner

Parforholds test, partest, test dit parforhold

Ja, der er mange ord for at tage temperaturen i parforholdet og der findes mange forskellige parforholdstest. Jeg har udformet en række partest som du og din partner kan hygge jer med og bruge til at blive bevidste om det der fungerer for jeres parhold. Og stille skarpt på det der trænger til kærlig omsorg og opmærksomhed. Partestene finder du senere i artiklen, først lidt om test af parforhold.

Formål med parforholds test

Parforholdstest kan synliggøre de magtkampe og konflikter der kan opstå mellem partnere. Det hjælper med at identificere de situationer, hvor dem ens partner søger at kontrollere eller dominere forholdet på bekostning af den anden. Det er ikke nødvendigved noger der sker bevidst. Det kan også ske uden at parterne er opmærksomme på mønstreret. Ved hjælp af en partest kan par og synliggøre uudnyttet potentiale opbygge mere sund og ligeværdig kommunikation, hvor begge føler sig respekteret, og hvor magtkampe minimeres og giver mere plads til et harmonisk og tilfredsstillende parforhold.

Tag parforholdstemperaturen med en partest

Her er partest som du og dit parforhold frit kan tage (test uden link er under udarbejdelse):

Lidt mere om parforholdstest

Partest i forhold til parforhold og kærlighed refererer psykologiske idéer eller teorier om at der i kærlighedsforhold, intime relationer som parforhold opstår dynamikker der medfører udfordringer, misforståelser og problemer.

Husk at partest skal være et kørligt hjælperedskab der skal støtte parforhold. Parforholdtest må ikke manifestere sig som en stræben efter styring og kontrol, konkurrence om hvem er bedst eller hvem der har ret og uret.

For at opretholde et sundt og harmonisk forhold er det vigtigt at partesten anvendes til at der opnås åben kommunikation og samspil og en ærlig dialog om parforholdet. Den skal bruges til at opbygge gensidig respekt, tillid og støtte.

Hvis partestene ikke hjælpsomme for jeres parforhold, kan I sikkert finde andre måder at tage temperaturen på jeres parforhold ved en simpel søgning på internettet. Er udfordringerne mere relatieret til jeres parforhold end til partestene, er det gavnligt for jer at søge professionel hjælp hos en parcoach og parterapuet. At leve i et stressende og for konfliktfyldt parforhold er ikke sundt.

OBS: I er meget velkommen til at dele testene med jeres venner og familie eller at bruge dem som underholdning i hyggeligr og kærlige sociale lag.

Rigtig god fornøjelse med at parteste jer.

De kærligste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Parforholdstestene er med begestring hentet fra Imago Relationship Quiz og frit tilpasset. 

 

Partest: Tjek dig selv som partner

En måde at slukke kærligheden og skabe distance i parforholdet er, at vurdere vores partner. Vurdere om vores partner er rigtig eller forkert, god eller dårlig, kærlig eller ej eller lignende domme. At vurdere og dømme vores partner, kan være ødelæggende for parforholdet og for os selv. Bliv klogere på det med partest: Tjek dig selv som partner.

En årsag er, at når vi vurderer vores partner, sker det med udgangspunkt i egne følelser, overbevisninger og oplevelser af hvordan vi mener vores partner bør tage sig ud. Vi kan godt have en mening, men vi reelt ikke ret meget indflydelse. Afstemmer vi ikke vores vurderinger og ønsker med vores partner, kan vi have kurs mod konflikter og at slukke for den kærlige forbindelse og for omsorgen. Når dette sker, kan vi komme ind i en negativ spiral, hvor vi peger fingre, kritiserer og sårer hinanden.

Selvom det af og til er sådan, er vi stadig mange der fokuserer mere på vores partner, fremfor at se på sig selv. Gaverne og væksten ligger i at tjekke af hvordan vi selv er som partner. Ved at se på os selv og måske ændre os selv, er vi proaktive, har indflydelse og vi signalerer at vi tager os selv og vores parforhold seriøst.

Prøv en parforholdstest og tjek dig selv som partner

Leg med i artiklens partest: Tjek dig selv som partner og se, hvor i dit forhold du har styrke, og hvor du har mulighed for vækst. Partesten tester dig på disse karaktertræk og egenskaber, som er vigtig for et sundt, kærligt og varmt parforhold:

 • Medfølelse og værdsættelse.
 • Støtte og opmuntring.
 • Følelsesmæssig intimitet.
 • Fysisk intimitet.
 • Respekfuld.
 • Transparent og tydelig.
 • Ærlig, loyal og tillidsfuld.

Læs parforholdstesten 7 egenskaber og karaktertræk og vurdér dig selv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Spørg dig selv om hvordan du er og tænk gerne lidt over, hvad der får dig til score dig som du gør.

Tag eventuelt partesten af og til for at tune ind på dig selv og din ageren i dit parforhold. Skriv gerne testen ud eller gem den elektronisk til senere brug og sammenligning.

Partest: Tjek dig selv som partner

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, hvordan vurdere dig selv som partner i følgende områder af dit parforhold?

 

1. Medfølelse og værdsættelse

Jeg taler venligt til min partner og jeg værdsætter og hjælper min partner til at trives. Jeg accepterer min partner og skaber et trygt sted, så min partner også kan være sig selv.

    

 

2. Støtte og opmuntring

Jeg støtter min partner i gode tider og i dårlige tider. Jeg opmuntrer min partner med hensyn til håb, drømme og mål.

    

 

3. Følelsesmæssig intimitet

Jeg er åben og sårbar over for min partner. Jeg deler mine fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Jeg udtrykker også taknemmelighed og påskønnelse over for min partner.

    

 

4. Fysisk intimitet

Jeg holder tit min partners hånd. Jeg rører, kysser og krammer ofte min partner. Jeg flirter og engagerer mig i intime og seksuelle aktiviteter med min partner.

    

 

5. Respekfuld

Jeg viser daglig respekt for min partner gennem mit kropssprog, mine ord og mine handlinger.

    

 

6. Transparent og tydelig

Jeg deler mine tanker, længsler, drømme og frygt med min partner. Jeg kommunikerer tydeligt mine ønsker og behov.

    

 

7. Ærlig, loyal og tillidsfuld

Mine ord er åbne, sandfærdige og nærværende. Mine daglige handlinger er loyale og tillidsfulde over for min partner.

    

 

Afsluttende overvejelser af partest: Tjek dig selv som partner

Formålet med partesten er, at få dig at blive opmærksom på, hvordan du bidrager i dit parforhold på række dybere egenskaber end det kun praktiske og familiære. Ønsket er at få dig til fokusere på, hvordan du bliver en bedre partner, og ikke for meget på, hvordan din partner bliver en bedre partner.

Ønsker du at blive en endnu bedre partner, findes der inspiration på internettet eller i bøger. Måske viste partesten dig egenskaber eller områder du ønsker at forbedre?

Er det for svært at blive en bedre partner og få et bedre parforhold?

Har du og I har forsøgt jer og oplever, at det er for svært, er løsningen måske at søge professionel parcoaching og parterapi. Her får du og din partner hjælp igennem en struktureret dialogform, der gør det trygt og let at finde en vej sammen.

Hvis du ønsker at arbejde med dig selv alene, er trivselscoaching eller stresscoaching værd at overveje, eller måske blot en enkel coaching eller terapi.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med. Rigtig god fornøjelse med testen og med din vækst som partner.

Gode hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest “Tjek dig selv som partner” er inspireret af: Relationship Quiz: Rate yourself as a partner

 

Partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

En ferieperiode nærmer sig og både du og din partner vil holde ferie sammen. Én af jer vil gerne på charterrejse i én uge til sydens varme med all-inclusive. Den anden vi gerne på vandreferie i de Norske fjelde i to uger. Måske er du den af jer der gerne vil ned i varmen og din partner vil nordpå.

OBS: Du er velkommen til at skifte ferieeksemplerne i artiklens parforholdstest ud med et parscenarie om ferie, som passer bedre til jer. Det er jo ikke sikkert, at det er præcist de sammen ferieønsker I har :-). Det kunne være skiferie, bil- og campingferie, sejltur, krydstogt etc.

Se partesten fire svarmuligheder og beslut hvad du ville gøre. Ville du:
 

Afsluttende overvejelser af partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

Hvis du har valgt B eller D er det godt arbejde for dit parforhold! Du håndtere uenigheden på en god og konstruktiv måde med kærlig kommunikation og åbenhed for din partner, og dig selv. Du har fokus på muligheder, som gavner jeres parrelation og kærlighed.

Hvis du har valgt A eller C er du allerede i, eller på vej mod en konflikt, der kan efterlade sår i parforholdet. A og C er hårde og kampagtige fremgangsmåder, og vil sandsynligvis ikke gavne jeres parrelation og de kærlige følelser.

Artiklens parforholdstest har til formål, at få dig og din partner at tænke over, hvordan I træffer beslutninger og håndterer uenigheder, og få dig til at tænker over, hvad der fik dig til at sætte krydset, der hvor du satte det.

Er det svært for dit parforhold at træffe fælles beslutninger og blive enige?

Hvis det er svært for jer at træffer fælles beslutninger og blive enige, og det føles mere som om I hver især kæmper for at få ret, end at finde den en vind-vind løsning, er der potentiale for at blive bedre sammen. I kan søge hjælp til at løse sådanne uenigheder i forskellige anerkendte metoder på internettet eller i bøger.

Kan du og din partner ikke komme videre af disse veje, kan I overveje at at søge professionel parcoaching og parterapi til at håndtere uenigheder. Her får I hjælp til trygt og konfliktfrit at håndtere det. Her anvendes dialogformer som gør det lettere at finde en vej sammen og træffe bedre og mere kærlige beslutninger.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med og rigtig god fornøjelse med testen og ferien.

Afslappede hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Testen er lavet ud fra Relationship Quiz: Relationship scenario – what would you do?

 

Hvad er forspil?

Forspil defineres ofte som seksuel aktivitet og intimitet, der finder sted inden sex. Forspil kan lede op til sex eller blot være en positiv oplevelse i sig selv. Det kan være kram, kys og berøring, tale kærligt til hinanden, skrive småfrække beskeder sammen osv. Leg med jeres forspil med denne lille partest: Hvad er dit forspil?

Under forspillet sker en opbygning af tryghed, seksuel spænding og lyst. Forspillet kan gøre den samlede sexoplevelse længere og få den til at  “smage” af og fylde mere. Et godt forspil er ofte vejen til en større oplevelse og mere nydelse. Lidt ligesom er veltilberedt måltid og fremfor hurtig fastfood (som selvfølgelig kan være helt fint af og til). Nogle siger, at de oplever forspillet som noget af det bedste ved sex.

Både fysisk og følelsesmæssig nærvær og intimitet er gode elementer i et forspil. De gør forbindelsen til din partner bedre, også selvom det ikke lige fører til sex. Når du tænker på og mærker efter, hvad der får dig til at komme i seksuel stemning, hvor vigtig er intimitet og følelsesmæssig kontakt så for dig? Ja, hvad mon tænder dig og din partner?

Partest: Hvad er dit forspil?

Spørg dig selv: Hvad tænder dig? Og tænk så lidt over hvad der får dig til at sætte dit kryds som du gør? Hvem ved, måske kan denne partest være et forspil, der ender med sex eller en energifyldt og hyggelig stund med din partner.

Prøv andre partest:

Tag eventuelt parforholdstesten af og til for at holde fokus på dit parforhold og jeres forspil. Scor hvor enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 til 5. Gem gerne testen til at senere sammenligning:

1. Fysisk intimitet i hverdagen

Det kan være at holde i hånden, et kys inden man går ud af døren, et legende lille smæk i måsen, nus i hårret, en skuldergnidning eller en hånd på ryggen.

 

2. Fysisk intimitet i soveværelset

Dette er det gode, lange og dybe kys (måske med tungen), berøring af hele eller dele af kroppen, oralsex, sensuel massage, rollespil eller legetøj.

 

3. Følelsesmæssig intimitet i hverdagen

Du kan stole på din partner, du engagerer dig i åben og ærlig kommunikation, du taler om følelser og føler dig tryg ved at være sårbar over for din partner.

 

4. Følelsesmæssig intimitet i soveværelset

Du kan være tryg overfor din partner med din krop, åbenhed og medfølelse, og du kan overgive dig til din partner med din sårbarhed, at prøve nyt og udforske sammen.

 

5. Får det, du har brug for og ønsker?

Nu hvor du har identificeret det forspil intimitet du foretrækker, så vurder om du lige nu du får og har det, du har brug for? 

Afsluttende overvejelser af partest: Hvad er dit forspil?

Partestens formål er at få dig og din partner til at vurdere jeres forspil. Og at tænke over, hvad der gjorde at du eller I satte krydset der hvor det blev sat.

Hvis jeres forspil er vigtigt og I, via partesten, opdagede at jeres forspil ikke er som I ønsker, kan testen måske motivere jer til forbedre jeres forspil. Find eventuelt inspiration i bøger eller via internettet.

Er forspillet og sexlivet for svært?

Forspillet og sexlivet kan være svært. For nogle kan være svært og nærmest umuligt at tale om og sætte ord på. Kan I ikke komme videre selv og ønsker værktøjer til at åbne op, fostå og nærme jer hinanden, kan I søge professionel parcoaching og parterapi. Her støttes I på en struktureret og tryg måde , der gør det lettere at finde vejen sammen. Tak for at læss med. Rigtig god fornøjelse med partesten og med jeres forspil.

Mange hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Partest: Hvad er dit forspil? er inspireret fra Imago Relationship: Relationship Quiz: What’s YOUR Foreplay?

Partest: Er dit parforhold sundt?

Ingen parforhold er perfekte. De fleste par vil fra tid til anden have brug for at reflektere og tale om hvordan det står til. Med en partest kan du og din partner på kort tid og på en enkel måde tage temperaturen af sundheden i jeres parforhold.

Betragt spørgsmålene og svarende som vejledende. Som et øjebliksbillede og et udgangspinkt for videre dialog og udvikling af jeres kærlighed og parforhold. Brug de 10 spørgsmål til at vurdere, om jeres parforhold er sundt. Om der er behov for at tage kærlig hånd om jeres kærlighed og måde at være par sammen på. Måske har I brug for at værne og forbedre sundheden i parforholdet.

Prøv et par test mere:

Tag eventuelt parforholdstesten med jævne mellemrum for at fokusere på dit parforhold og vedligeholde jeres relation.

Vurdér på en 1 til 5 skala, hvor enig du er i nedenstående udsagn. Gem eller print gerne testen til senere sammenligning, så du kan følge din udvikling:

 

Vi er ligeværdige partnere.

Lige partnere er, hvor du og din partner træffer beslutninger sammen, og ingen af jer står med ansvaret alene.

 

Vi har gensidig respekt.

Gensidig respekt er, hvor du og din partner betragtes som vigtige og betydningsfylde for hinanden. At dine og din partners tanker og følelser rummes og anses for vigtige.

 

Vi kommunikerer ofte og godt.

God kommunikation i et forhold er, hvor du og din partner ofte deler tanker, drømme og frygt. Det er også her, hvor I effektivt taler omkring emner, der er svære og kan skabe konflikt.

 

Vi støtter hinanden.

At støtte hinanden er hvor du og din partner giver og modtager støtte i gode tider og i dårlige tider. Det er hvor I giver og modtager opmuntring om jeres håb, drømme og mål.

 

Vi er ærlige over for hinanden.

Ærlighed i forholdet er, at du og din partner er åbne, sandfærdige og imødekommende. Ærlighed er også at være en loyal og tro partner i jeres handlinger.

 

Vi støtter og opmuntrer individualitet.

Individualitet er, hvor du og din partner opmuntres hinanden til at bevare jeres egne venskaber, hobbyer og interesser.

 

Vi deler følelsesmæssig intimitet.

Følelsesmæssig intimitet er, hvor du og din partner er åbne og sårbare over for hinanden. Det er hvor det er okay at dele dine og jeres store fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Det er også her, I udtrykker taknemmelighed og påskønnelse over for hinanden.

 

Vi deler fysisk intimitet.

Fysisk intimitet er mere end sex, det er at holde i hånden, røre ved, kysse, kramme og også at have gensidigt tilfredsstillende seksuel aktivitet.

 

Vi har det sjovt sammen.

At have det sjovt sammen handler om at være venner og at lege, grine og nyde livet og oplevelser sammen.

 

Vi har medfølelse i vores forhold.

Medfølelse i et forhold handler om at tale venligt og kærligt til hinanden. Det handler om at værdsætte og pleje hinanden. Og om at acceptere hinanden og gøre der trygt være sig selv.

 

Afsluttende overvejelser af partest: Er dit parforhold sundt

Ovenstående parforholdstest har til formål, at du og din partner kan se på jer som par og vurdere, hvordan det kan være at du eller I sætte krydset, hvor det blev sat.

Hvis du eller I synes at parforholdets sundhed er vigtigt og opdagede at det ikke er så sundt som ønsket, kan det måske være en motivation til at gøre noget for og udvikle parforholdet. Her kan forskellig litteratur hjælpe.

Er parforholdet for svært?

Det kan være svært at tale om parforholdet og om følelser, ønsker og behov, men det behøver ikke være sådan. Er det for svært at klare selv og I ønsker værktøjer til at kommunikere og møde hinanden bedre, kan en idé være at benytte jer af professionel parterapi, som tilbyder jer en struktureret måde og dialogform, der føles tryg, rart og kontruktiv.

Rigtig god fornøjelse med testen og god og kærlg vind med jeres perforhold.

Mange sunde hilsner

Thomas, Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest findes på engelsk via Relationship Quiz: Is your Relationship Healthy?, hvor idéen til at bringe den her, også udspringer.

 

Vi behøver ikke vente med at tjekke og måle vores trivsel på jobbet indtil arbejdspladsen gør det, eller endnu værre indtil vores læge gør det! Det kan være en god idé at give sig selv et servicetjek på hvordan du har det, om du trives og om du overvejende er i godt humør. Et løbende tjek på dette kan sikre, at du kan justere inden det er for sent.

Læs mere

Tag en gratis stresstest

I alt for mange tilfælde opdager vi først, at vi er stresset når grænsen er overskredet, og en ubehagelig og lang sygemelding, der udfordrer vores tålmodighed, venter forude. Vi opdager og erkender stress alt for sent. Men det er kan let være anderledes. Tag en gratis stresstest længere nede i artiklen.

Med en stresstest har du en hurtig indikator for dit stressniveau og du kan agere og gribe ind, inden du eventuelt ender med en ubehagelig sygemelding og med personlige konsekvenser. Det gode ved stresstesten er, at du kan udfører den her og nu og online.

Gå videre til stresstesten med det samme her.

Læs mere