Kategorien stress

Parforholdet som kilde til jobtrivsel

”Jeg er vred når jeg er på jobbet og kort for hovedet overfor mine kollegaer, fordi intimiteten og sexlivet ikke fungerer i mit parforhold”.

Det udsagn kom fra en der mistrivedes på sit job. Selvom intimitet og parforhold normalt ikke er temaer, når vi taler om trivsel på jobbet, giver det alligevel mening. Det giver mening fordi, trivsel indeholder flere brikker end blot at trives i arbejdslivet og fritiden.

De udtrykte ord indikerede sandsynligvis manglende glæde, tillid og nærhed sammen med partneren. Måske var parforholdet i sted hvor distance, konflikter og misforståelser fyldte for meget. Så meget at det var begyndt at suge energien og lysten til at klare arbejdet tilfredsstillende.

Jobbet var måske blevet en flugt, et plaster på såret. Nu hvor parforholdet er lidt lunkent, kunne fokus på arbejdet dække over den manglende tilfredshed. Men er hårdt at være på flugt over længere tid. Og et plaster healer ikke et parforholds sår. Med tiden indhenter parforholdets mistrivsel parret. Når det sker, er det med risiko for, at konflikter og afstand mellem parterne er blevet større, og følelserne koldere.

Skal vi tale om parforhold og sexliv på jobbet?

Naturligvis skal vi ikke direkte tale om parforhold og sexliv på jobbet. Her skal der tales opgaver, ansvar, kompetencer, motivation, strategier og lignende arbejdsrelevant indhold. Men det er velkendt viden, at jo bedre vi trives privat, des bedre trives vi også på jobbet – og omvendt. Trives vi generelt, trives vi ofte også i privatlivet og arbejdslivet. Puslespillet for trivsel indeholder flere brikker, som alle skal vende ig sættes rigtigt sammen før vi oplever optimal trivsel. Også brikken parforholdet som kilde til jobtrivsel.

Par som prioriterede sex og intimitet i hverdagen, får en fordel på jobbet. De er mere tilbøjelige til at fordybe sig i opgaverne og nyde arbejdslivet, fortæller videnskab.dk i deres artikel ”Et aktivt sexliv kan give større arbejdsglæde”. Artiklen skriver om et studie udgivet af tidsskriftet Journal of Management. Her nævnes det at et sundt parforhold med et sundt sexliv, gør os til mere tilfredse og engagerede medarbejdere. Og det er jo til gavn både de ansatte og deres arbejdspladser. Der tilføjes at studiet viser, at arbejdsrelateret stress, som tages med hjem, påvirke sexlivet og parforholdet negativt.

Passer med erfaringer fra stresscoaching og parterapi

Det passer godt med mine erfaringer. Erfaringer fra mange coachinger og terapier med mennesker der mistrives. Mennesker som f,eks er syge med stress og har udfordringer i deres parforhold. Det spænder lige fra medarbejdere, der stressede på jobbet grundet konflikter i parforholdet og udfordringer i parforholdet grundet stort arbejdspres. Imellem de to yderpunkter har jeg mødt mange nuancer af problemstillingerne. Her er kunsten, at få øje på den reelle årsag til mistrivsel og stress. Er det i virkeligheden jobbet, der er årsagen, eller er udfordringer i parforholdet og privatlivet, der suger os for arbejdsmæssig energi og tilfredshed?

Styrk parforholdet og få et bedre arbejdsliv

Ovenstående er ikke ny viden. Vi ved godt at et sundt og tilfredsstillende parforhold har en positiv indflydelse på vores arbejdsliv, og på livet generelt. Et parforhold, hvor vi ikke kun har et godt sexliv. Men også er gode til tale sammen, give gensidig støtte og evner at håndtere det svære i fællesskab. Dette er kompetencer som mange ikke er trænet i, men som vi kan have gavn af at udvikle i stedet for kun at udvikle vores arbejdsmæssige kompetencer. I parforholdet kan der f.eks. arbejdes med:

 • Work Life-balance: At skabe en tilfredsstillende balance mellem arbejds- og parforholdet (og familielivet) der reducerer stress og mistrivsel.
 • En positiv parrelation: At støtte og opmuntre hinanden mod mentale og følelsesmæssige tilfredshed og til at nå arbejdsmæssige og private mål.
 • At håndtere konflikter og misforståelser: At lære og træne dialog der håndterer og reducerer konflikter og misforståelser, og øger forbindelsen og tilliden i parforholdet.
 • Mål og ønsker: At finde fælles mål og ønsker samt afstemme gensidige støtte der skaber et positivt parmiljø, som igen fremmer karriereudvikling og vækst.
 • Sunde arbejdsmæssige beslutninger: At træffe fælles og sunde beslutninger for arbejdslivet, der understøtter begge parters interesser og behov. Det kan være beslutninger om karrierevalg, forfremmelser, jobskifte, arbejdsmængde og rytme og selvstændigt virke.
 • Prioritering af parforholdet: At give plads til et levende og sundt samliv samt til at bevare og dyrke den intime og kærlige forbindelse.

Brug parterapi til at styrke arbejdslivet

Parforholdet som kilde til jobtrivsel kan blive en realitet når et par udvikler parforholdets kompetencer mod gensidig tillid, støtte og kommunikation. Og det er til gavn for både medarbejdere og arbejdspladser. Har kan parterapi og parcoaching med udgangspunkt i Imago relationsterapi anvendes.

Kontakt mig gerne, hvis du er medarbejder og ønsker at styrke dit parforhold til fordel for dit arbejdsliv. Og hvis du er leder eller personalemedarbejder og ønsker, at støtte medarbejdere. Medarbejdere med udfordringer i parforholdet og privatlivet, der influere på trivslen i jobbet. Og medarbejdere der er sygemeldte eller på vej til at blive det.

De bedste hilsener

Thomas fra Wibling Coaching

PS: Brug eventuelt små partest til at tage temperaturen og trivslen i dit parforhold.

PPS: Er du syg af stress eller er ved at blive det, kan det være gvnligt at anvendes stresscoaching inden, eller samtidig med, at du forbedre dit parforhold.

De mest stressede i Danmark

Artiklen “Her er de mest stressede brancher i Danmark” fra TV2 Nyhederne understøtter mine erfaringer om, hvilke brancher der er mest stressede. Artiklen siger også, at undersøgelser viser, at knap én ud af fem ansatte på døgninstitutioner og i hjemmepleje følte sig stressede.

Læs hele artiklen fra TV2 nyhederne her.

Giver sig selv meget i job med relationsarbejde

Gennem tiden har jeg haft mange fra hjemmeplejen, og Det underbygger mine erfaringer da de fleste jeg har i stresscoaching kommer fra brancher som:

 • Hjemmeplejen (Ledere, SOSU-medarbejdere og SOSU-studerende).
 • Institutioner (Institionsledere, pædagoger og medhjælpere, skolelærer).
 • Hospitaler (sygeplejersker og administrative medarbejdere).

Som artiklen skriver, er det i jobs der indeholder en høj grad hvor relationsarbejde. Her er det ofte svært at balancere mellem forpligtelser og moral. Har man en borger, patient eller et barn og oplever at man kan levere det rigtige, kan det skabe pres og på sigt stress. Tendensen har længe været, et stigende pres på at vi ofte skal nå mere for mindre.

Selvledelse i at passe på sig selv

Et af hovedpunkterne i stresscoachingen af medarbejdere i relationskrævende jobs er, at træne evnen til at drage omsorg for sig selv. At havde tilstrækkelig med personlig selvledelse med på arbejde og inden for de rammer som arbejdspladet byder medarbejderen.

Det er nærliggende at placere ansvaret hos ledelsen, hvilket også umiddelbart giver mening. Men ofte har ledelsen, af forskellige årsager, ikke mulighed for at håndtere og ændre vilkårene, selvom de gerne ville. Og at ændre miljøet i brancherne er en større og kompliceret opgave som sikkert tager sin tager sin tid. Derfor er medarbejdere nødt til at væbne sin med god selvledelse for at trives i brancher med krævende raletive job.

4 Hurtige gode råd til selvledelse og mindre stress

 1. Sig “ja” og “nej” i rette balance.
 2. Afstem din opgaver og priritér.
 3. Tag pauser.
 4. Undlad at tænke og tale om arbejde, når du har fri.

Er du stresset?

Er du stresset eller har mistanke om at du er det? Så lav en hurtig stresstrest eller tal med din leder eller læge. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for hjælp til at blive fri af stress.

Læs også: Stress koster arbejdspladser over 16 milliarder årligt, viser ny undersoegelse.

Strssfrie hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

I dagens samfund, hvor alt skal være perfekt og optimalt, kan det være svært at indrømme, at der stress og problemer i parforholdet. Mens vi ofte taler om arbejdsrelateret stress, er stress skabt af ubalance i parforholdet tabubelagt og kan føles skamfuldt at tage op. Men det er vigtigt at huske på, at parforholdet og hjemmet er den base, der skal fylde os med glæde, energi og overskud, og hvis det ikke fungerer, kan det have stor indflydelse på vores mentale og fysiske helbred. I denne artikel vil vi undersøge, hvad der kan være de grundlæggende årsager til stress i parforholdet og give dig redskaber til at håndtere det.

Årsager til stress i parforholdet

Tilknytningsteorien forklarer, at vores personlighed og hjerne præges af de relationer, vi har haft tidligere i livet. Disse erfaringer lagrer sig i vores sind, så vi i vores nuværende relationer forventer at møde den samme form for tryghed eller utryghed, vi kender fra tidligere. Hvis vi som børn ikke har fået vores grundlæggende behov for tæt kontakt og kærlighed dækket, kan det påvirke vores senere relationer og føre til stress og utryghed i parforholdet.

Desuden kan manglende kommunikation og dårlige vaner også føre til stress i parforholdet. Hvis man ikke taler om, hvordan man har det, eller undlader at sige fra, kan det føre til frustrationer og konflikter, som kan skabe stress. Hvis man prioriterer relationen til børnene over parforholdet, kan det føre til manglende intimitet og sexliv, hvilket også kan skabe stress.

Tegn på stress i parforholdet

Det kan være svært at spotte tegn på stress i parforholdet, da det ofte er en gradvis proces. Men her er nogle almindelige tegn, du skal være opmærksom på:

 • Du glæder dig ikke til at komme hjem til din partner eller familie efter en lang dag på jobbet.
 • Jeres morgener starter ofte skævt.
 • I taler ikke om, hvordan I har det.
 • Du får ikke sagt fra.
 • Du prioriterer relationen til dine børn over dit parforhold.
 • Intimiteten og jeres sexliv lider.

Hvis du oplever nogle af disse tegn, kan det være en god idé at tage hånd om situationen. At finde redskaber til at håndtere stressen i parforholdet.

6 tips til at håndtere stress i parforholdet

1. Kommunikation er nøglen

En åben og ærlig kommunikation er afgørende for at undgå stress i parforholdet. Det er vigtigt at tale om, hvordan man har det, og hvad der bekymrer en. Det kan være en god idé at sætte tid af til at tale om sine følelser og behov.

2. Prioriter parforholdet

Det er vigtigt at prioritere parforholdet og sørge for at dyrke intimitet og nærhed. Det kan være alt fra små gestus som at give en krammer eller en kompliment til at planlægge en romantisk date night. Det er også vigtigt at sørge for at have tid til sig selv og sine egne interesser, så man ikke føler sig overskredet.

3. Søg hjælp udefra

Hvis man har svært ved at kommunikere eller håndtere stress i parforholdet, kan det være en god idé at søge hjælp udefra. En terapeut eller en coach, der kan hjælpe med at identificere problemområder og give redskaber til at håndtere stressen. Det kan være ydelser som stresscocahing og parterapi alt afhængig af jeres situaion og udfordringer.

4. Tag ansvar

Det er vigtigt at tage ansvar for sine egne følelser og reaktioner. Hvis man føler sig frustreret eller vred, er det vigtigt at udtrykke det på en konstruktiv måde og undgå at bebrejde sin partner. Det kan være en god idé at øve sig i at tage ansvar og udtrykke sine følelser på en god måde.

5. Tænk positivt

Positive tanker kan have en stor indvirkning på vores mentale helbred. Det kan være en god idé at fokusere på det positive i parforholdet og sætte pris på de små øjeblikke af glæde og kærlighed i hverdagen.

6. Sørg for god søvn og motion

God søvn og motion kan have en stor indvirkning på vores fysiske og mentale helbred. Det kan være en god idé at sørge for at få nok søvn og dyrke regelmæssig motion. Det hjælper med at reducere stress og øge velvære.

Opsummering af stress og problemer i parforholdet

Stress i parforholdet kan have stor indvirkning på vores mentale og fysiske helbred. Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene og tage hånd om situationen ved at prioritere kommunikation, intimitet og selvpleje. Hvis man har svært ved at håndtere stressen alene, kan det være en god idé at søge hjælp udefra. Med de rette redskaber kan man håndtere stressen og skabe et sundt og lykkeligt parforhold.

 

Læs flere artikler med emner om parforhold, stress, empowerment og selvledelse her.

Kort om hvad stress er

Stress kan ramme os alle, når livet og omstændighederne er til det. Stress kommer af mange forskellige årsager og kan være en kombination af omstændigheder i privat- og uddannelses-/arbejdslivet samt vores personlighed. Travlhed og stress er ikke det samme. Vi kan sagtens have travlt uden stress, og være stressede uden at have travlt.

Stress er en helt naturlig biologisk proces gør kroppen klar til at handle, når vi udsættes for og oplever pressede situationer. Stress opstår, når kroppen går i alarmberedskab og gør sig klar til at forsvare og beskytte sig selv via kamp, frys eller flugt.

Hjernen, kroppen og stress

Når vi mærker pres og der er behov for en ekstraordinær håndtering af en situation, gør hjernen kroppen klar ved at bede den om at frigive stresshormoner. Når det sker, bruger kroppen færre ressourcer på sunde processer som f.eks. stofskiftet, fordøjelsen, immunforsvaret og ”slukker” for kapaciteter i hjernen, mens stressen står på. Alt dette gør hjernen og kroppen for at omdirigere vores ressourcer og sikre vores overlevelse.

Stresshormonerne

Stresshormonerne adrenalin, nordadrenalin og kortisol skærper vores opmærksomhed og sanser. De frigiver energi så vi få et skud power til at klare og overkomme en krævende præstation. Når situationen er overstået, vil nervesystemet, kroppen og hjernen igen falde til ro og hormonbalance justeres til det normale.

I stresscoaching og stressbehandling skelnes mellem kortvarig og langvarig stress

Når vi taler om stress, kan der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress.

Kortvarig stress

Kortvarig stress hjælper os til at yde en ekstra indsats i en krævende situation. Selv når vi er i kontrol og har styr på situationen, reagerer kroppen alligevel med stresshormoner. Kortvarigt stress kan være med til at styrke vores krop og sind. Men her af det er vigtigt at være opmærksom på, at komme ned i gear igen og slappe af og restituere. Gør vi ikke det, kan det på længere sigt have negative konsekvenser og vi oplever det som noget godt.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når vi gennem en længere periode er fysisk eller psykisk belastning og ikke får slappet af og restitueret tilstrækkeligt. Stressen forværres, hvis vi oplever, at vi ikke har styring eller evner til at håndtere belastningen. Langvarig stress giver forøget produktion af stresshormoner og påvirker hjernen negativt. Og give problemer med søvn, koncentration, indlæring, hukommelse og andre ubehagelige symptomer på stress. På længere sigt kan stress føre til sygdomme som f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, blodprop, depression og angst. Langvarig stress er en tilstand, hvor krop og hjerne er ude af naturlig balance. Hvis vi håndterer den rigtigt, er tilstanden midlertidig.

Stop alvorlig stress i tide og søg eventuelt stresscoaching og stressbehandling

Ved alvorligt stress fungerer vores hjerne ikke optimalt. Og vi vil have svært ved at beslutte, bevare overblikket, være kreative og handlekraftige. Det bliver sværere at skelne mellem hvad der haster og vigtigt og vi vil ofte føle os irritable og ubehagelige tilpas.

Det kan føles pinligt, forkert og svagt at blive syg af stress. Men det er helt naturligt og der er rigtig mange der bliver syge af stress. Det kan være svært selv at håndtere det at få det bedre og vi kan have brug for hjælp fra en stresscoach.

Du er velkommen til at teste din stress med en stresstest (tager 5 minutter).

Lær den 3 delte hjerne at kende

At kende den 3 delte hjerne giver et stærkt fundament til at forstå egne og andres følelser og reaktioner bedre. Dette hjerne-landkort kan hjælpe os med at undersøge og forstå vores tilgange og ståsteder i forhold til situationer og oplevelser. Det hjælper os til at forstå og møde andre mennesker bedre. At forstå hjerne-spillet kan hjælpe os til at undgå ubehagelige tilstande som tankemylder, pres og stress. Men det kræver naturligvis lidt viden om den 3 delte hjerne og at vi bruger denne i mødet med os selv og andre. Lad os se nærmere på denne spændende viden, som faktisk er ret ligetil.

Læs mere

Syptomer på stress

Symptomer på stress kan deles op i grønne, gule og røde stresssymptomer. De grønne symptomer er hverdagsstress eller kortvarige ”her og nu” stress, og er helt i orden. De gule symptomer er mere alvorlige. Her du bør stoppe op og overveje om du skal gribe ind og gøre noget anderledes. Du kan forsætte, hvis du er i gang med noget meget vigtigt, som samtidigt er i en afgrænset periode. Røde symptomer betyder at du skal stoppe og gøre noget for at afstresse din krop. Du bør ikke under normale omstændigheder opleve røde symptomer.

Læs mere

Tag en gratis stresstest

I alt for mange tilfælde opdager vi først, at vi er stresset når grænsen er overskredet, og en ubehagelig og lang sygemelding, der udfordrer vores tålmodighed, venter forude. Vi opdager og erkender stress alt for sent. Men det er kan let være anderledes. Tag en gratis stresstest længere nede i artiklen.

Med en stresstest har du en hurtig indikator for dit stressniveau og du kan agere og gribe ind, inden du eventuelt ender med en ubehagelig sygemelding og med personlige konsekvenser. Det gode ved stresstesten er, at du kan udfører den her og nu og online.

Gå videre til stresstesten med det samme her.

Læs mere

Sig ikke dette til en stresset

De fleste kommer til at forholde sig til en medarbejder, kollega eller borger der er stresset eller mistrives. Vi ønsker selvfølgelig at hjælpe og have en god dialog, men for mange er det en svær opgave. Her er gavnligt at være opmærksom på hvordan vi serverer hjælpen.

Vi kan med fordel undgå velmenende gode råd med mindre at vi har tjekket med vedkommende, at de er klar til at modtage dem. Giver vi bare råd uden samtykke, risikerer vi at virke intimiderende og at det ikke bliver modtaget. I værste fald kan vi sidde tilbage med en dårlig oplevelse.

Læs mere

Jeg fik et yderst relevant spørgsmål fra en medarbejder i omsorgsbranchen nær slutningen af en individuel coaching. Det bed sig fast, gjorde mig nysgerrig og undrende. En simpel googlesøgning fortalte, at sygemeldinger grundet stress og mistrivsel kan koste kr. 50.000-100.000,- pr. medarbejder i direkte og indirekte omkostninger pr måned.

Jeg var lettere rystet over, at jeg ikke selv havde noget indlysende svar på et så relevant spørgsmål:

“Hvorfor sætter man ikke ind med at håndtere stress og mistrivsel og før det bliver til sygdom?”

Læs mere