Kategorien principper til personlig udvikling

Lær den 3 delte hjerne at kende

At kende den 3 delte hjerne giver et stærkt fundament til at forstå egne og andres følelser og reaktioner bedre. Dette hjerne-landkort kan hjælpe os med at undersøge og forstå vores tilgange og ståsteder i forhold til situationer og oplevelser. Det hjælper os til at forstå og møde andre mennesker bedre. At forstå hjerne-spillet kan hjælpe os til at undgå ubehagelige tilstande som tankemylder, pres og stress. Men det kræver naturligvis lidt viden om den 3 delte hjerne og at vi bruger denne i mødet med os selv og andre. Lad os se nærmere på denne spændende viden, som faktisk er ret ligetil.

Læs mere

Mange har oplevet lange perioder og manglende overskud til at komme igennem dagen. Det er helt naturligt og afhængigt af det pres der er i hverdagen. Heldigvis er sådanne til at komme ud af. Der hvor det kan bliver vanskeligere er, når manglende overskud og personlige begrænsninger gør, at der gennemsnitlige personlige ressourceniveau bliver levere end tidligere. Her kan de kræve grundlæggende ændringer til den måde ressourcer og dagligdagen håndteres på. Se en fil om ressourcebatteriet og energidisponering herunder.

Læs mere

Læs og lær om coaching, dens emner og oprindelse. Artiklen omhandler coachingemner og temaer og coachingens historie. Der coaches i flere emner og temaer end de fleste forstiller sig. Vi starter med coachingens historie og oprindelse. Derefter ser vi på hvad coaching er og hvilke typiske coachingemner og temaer der findes. 

Coachingens historie og oprindelse

Begrebet “en coach” er flere hundrede år gammelt. Det siges, at stamme fra 1500-tallet og betyder oprindeligt en karet eller hestevogn. Dengang var kuskens mål var at transportere passagerer til deres bestemmelsessted. Man kan sige, at kusken coachede hestene den rigtige ved og sikrede at karat, heste og passagerer kom frem i god behold. Umiddelbart er der nogle ligheder mellem kuskens opgave dengang og coachingens opgave i dag. Coachingen bringer den dag i dag mennesker fra et sted til et andet. Det er blot en noget anderledes rejse end at være på landevejen.

I 1970’erne blev ordet coach en betegnelse for en træner, en instruktør, en eller lignende. Ordet blev mest brugt i sportens verden. Du kan læse kort om skaberne af vores nuværende coach begreb, Harvard-pædagogen Timothy W. Gallwey og  Raserkøren Sir John Whitmore på wikipedia.org.

Udbredelse af coachingen uden for idrætsverdenen begyndte i midten af 1970’erne. Dengang begyndte nogle trænere at anvende deres erfaringer på andre områder. Én af pionererne Timothy W. Gallwey, der ændrede den gængse opfattelse af, hvordan coachen arbejder. Han mente, at modstanderen i ens eget hoved er større og stærkere end modstanderen man konkurrerede imod. Timothy W. Gallwey påstod, at hvis en coach kan hjælpe én med at fjerne eller reducere de indre modstande og forhindringer for at præstere optimalt, vil der ikke være brug for taktiske input fra træneren. Så ville den han coachede selv være i stand til at få tingene til at fungerer for sig.

i 1990’erne indtog coaching det danske erhvervsliv, og i dag er det helt almindeligt at coaching en del af den gode leders ledelsesstil samt at lederen selv anvender coaching for at præstere godt.

Hvad er Coaching?

Coaching er en systematisk og struktureret samtaleform med en coach. Coachen stiller åbne, afklarende og udfordrende spørgsmål til en eller flere problemstillinger, som coachee (coachee er betegnelsen for den person der bliver coachet) har svært ved at belyse eller håndtere selv.

I stedet for at komme med svar, råd og forslag til hvad coachee kunne gøre, finder coachen de rette spørgsmål der hjælper coachee til at finde de svar og muligheder der gør, at coachee kan løse sine problemstillinger og komme videre mod det ønskede mål.

I dag er det meget almindeligt at coachen hjælper til større bevidsthed og nye idéer igennem eksempler på mulige løsninger og måder coachees kan komme videre på. Men det er vigtigt at det er coachee selv, der vælger hvad vedkommende vil gøre. Dette er for at sikre commitment og ejerskab for processen.

Coachingemner og temaer

Coaching er et effektivt værktøj til at hjælpe mennesker med at nå deres mål og skabe positive forandringer. Det tilbyder en unik og personlig tilgang til at hjælpe med forskellige udfordringer, og det er blevet brugt af mange mennesker over hele verden. Coaching kan være et vigtigt skridt på vejen mod succes og personlig udvikling og kan hjælpe folk med at forbedre deres tilgange.

Coaching kan også hjælpe folk med at lære nye teknikker til at håndtere svære udfordringer og nå deres ønsker. Coaching kan være en stor fordel for en person, der ønsker at forbedre deres livskvalitet og få mere ud af deres liv. Det kan hjælpe folk med at skabe langsigtede forandringer, der kan vare ved i lang tid.

Coaching er i dag populært indenfor både erhvervslivet og private område, hvor flere anvender en coach for bedre at skabe positive forandringer. Der findes mange coachingemner og der kommer løbende nye til. De mest almindelig coachingemner og temaer er (for at lette læsningen kaldes personen som coaches i det fælgende for “coachee”):

Stresscoaching

Stresscoaching er særligt til mennesker, der er syge af stress eller på vej til at blive det. Stresscoaching arbejder på, at coachee får mere overskud, både fysisk og psykisk, at får hverdagen med en fritid, familieliv og arbejdsliv til at hænge bedre sammen, så fremtidig og unødvendig stress forebygges. Stresscoaching kan anvendes forebyggende og afhjælpende.

Ressourcecoaching

Ressourcecoaching udfolder potentialet til kommer videre og øge egne ressourcer og muligheder via at træne mestring og disponering af egne ressourcer, håndtering af vanskelige følelser og bekymringer og evnen til at omsætte begrænsninger til læringer. Ressourcecoaching er også træning af empowerment og selvledelse.

Ungecoaching

Ungecoaching er for unge, der har brug hjælp til at lære at tackle og mestrer svære udfordringer i forhold til din skole, uddannelse, job, kæreste, familie, venner og personlige udfordringer med eksempel selvværd, bekymringer og trives i livet. På flere områder ligner ungecoaching voksencoaching. Forskellen er, at coachen møder den unge i ungelivet og matcher det udviklingsstadie den unge er på.

Mandecoaching (eller coaching for mænd)

Mandecoaching (kaldes også for mandeterapi) er for mænd der populært sagt ønsker at arbejde med det at være mere mand, bruge og styrke sin maskulinitet bedre og stå mere i sig selv, også når det billedeligt talt stormer omkring manden. Mandecoaching arbejder ofte med principper og redskaber til bedre selvforståelse, integritet og autencitet samt håndtering af det svære. Fokus er på at øge den personlige, seksuelle og relationære harmoni og styrke til dig selv og det feminisme (kvinden) og andre essentielle områder som parforholdet, børnene, vennerne, jobbet og lignende. Kaldes også ofte for mandeterapi.

Parcoaching (et kommende coachingtema hos Wibling Coaching)

Parcoaching (kaldes også perterapi) er almindelig vis rettet mod parforhold eller lignende nære relationer. Det foregår som en parsamtale, hvor begge parter deltager. Parcoaching bruges til at hjælpe par og relationer til at håndtere deres relative udfordringer bedre. Den hjælper til at forstå de dybere årsager og perspektiver til at der udfordringerne opstår. Herfra finder den veje til at bevare kærlighedsforbindelsen eller den gode relation. Nogle bruger også parcoaching, når forholdet er forbi. Det hjælper til at begge parter kan blive bedre rustet til den følelsesmæssige udfordringer, som et brud kan medføre. En parcoach er en coach, der har specialiseret sig i kærlighed og relationer mellem mennesker.

Angstcoaching

Angstcoaching (kaldes også angstterapi) er håndtering af det der trigger angstsymptomer, som er irrationelle og ikke gavnlige. Angst er stressende for vores krop. Derfor kan angst også vise sig som symptomer på stress. For nogle der oplever udfordringer med angst og angstsymptomer, kan stresscoaching og være et godt alternativ til at håndtere angst og få mere ro og velbehag i tilværelsen.

Work-life balance

Coaching i work-life balance er at arbejde med at finde den rette balance mellem arbejdet (work) og livet (life). Arbejdet omhandler eksempelvis job, transport, professionelle netværk og uddannelse. Livet omhandler fritid, familie, interesser og private netværk. I Work-life balance ses der ofte på mængden af energi og tid der bruges på arbejdet sammenholdt med den tid der bruges på livet ved siden af. Formålet er, at finde den rette balance for at fungere og trives i hverdagen, og for at undgå stress og anden mistrivsel.

Lifecoaching

Lifecoaching er en bredt coachingområder. Det tager ofte udgangspunkt i hele coachees tilværelse og tuner derfra ind på det eller de livsområder der er behov for at arbejde med. Her anvendes af nogle coaches et såkaldt livshjul, der er et redskab til  at afdække de område der med fordel kan arbejdes med. Det kan være udfordringer i retning af job og uddannelse, parforhold, helbred, økonomi, selvværd, mål og mening. Lifecoaching kan opleves som en bredere og generel coachingform.

Familiecoaching

Familiecoaching er en helhedsorienteret coaching til forældre og børn og relationen mellem dem. Det essentielle ved familiecoaching er at hjælpe forældrene med støttes til at tilegne sig værktøjer og strategier til at sikre og forankre trivsel og udvikling for deres børn og deres familie. Det kaldes også for familiebehandling, familieindsats eller familierådgivning.

Studiecoaching

Studiecoaching er at coache studenter eller elever til at mestrer og lykkes med deres skole og uddannelse. Studiecoaching kan eksempelvis indeholde eksamenstræning og eksemensforberedelse, lektiehjælp, privatundervisning, trivselstræning, valg af fag og studieretning (kaldes også studievedlejning).  

Trivselscoaching (og selvværdscoaching)

Trivselscoaching er coaching, der har fokus på tilfredshed, glæde, selvværd og lignende tilstande, der øger trivslen. I trivselscoaching hjælper coachen med at finde dem frem til, hvad der kan øge trivslen for coachee, og via dette sikre at stress, sygdom, tristhed, angst og lignende mindskes.

Karriere- og jobcoaching

Karriere- og jobcoaching er hjælp til afdække individuelle og arbejdsmæssige muligheder, og træffe de rigtige valg. Træffe de rigtige valg i forhold til at styrke karrieren og arbejdslivet. Her arbejdes på at finde vejen via kompetencer, motivationen og jobmuligheder, og gribe processen bedst muligt an, så chancerne for succes stiger. Det gælder uanset om coachee er ledig jobsøger eller om vedkemmende allerede er i job, men ønsker at komme videre i arbejdslivet og i karrieren.

Ledercoaching

Ledercoaching er coaching af ledere med fokus på målopfyldelse, motivation og lederudvikling. For mange ledere er det at træne og udvikle selverkendelse og indsigt i ledelsessituationer og ledelsesformer nødvendigt for at udøve god, effektiv ledelse samtdig med at medarbejderne trives jobbet. Ledercoaching kan omfatte leder på flere organisatoriske niveauer niveauer. Ledercoaching kaldes ofte også for ledersparring.

Teamcoaching

Teamcoaching (også kaldes gruppecoaching) er coaching af en gruppe for at identificere muligheder, udvikle strategier til at løse udfordringer og implementere ændringer der skaber et positivt arbejdsmiljø. Der kan være fokus på at forbedre gruppedynamikken, kommunikation og samarbejdet mellem teammedlemmer. At øge forståelsen for hinanden, styrke relationerne og sammenholdet kan også være fokusområder. Teamcoachingen endelige mål er øget trivsel i gruppen for at sikre, at teamet og medlemmerne når deres mål.

Fitnesscoaching

Fitnesscoaching (kaldes også personlig træner) er vejledning om træningsformer, fysiologi og afklaring af coachees niveau og målsætning. En fitnesscoach motiverer coachee ved at samarbejde om at sætte mål og give feedback på træningen. En fitnesscoach sikre også den grundlæggende viden indenfor træningsteknik, basisbegreber og øvelser i praksis. De laver træningsprogrammer til personer og grupper, der ikke af helbredsmæssigt eller medicinsk årsager er begrænset i forhold til at træne almindelig fitness.

Lifecoaching

Lifecoaching er coaching der omhandler hele coachees liv og tilværelse. Der er fokus på at åbne op for coachees potentiale til at forandre og øge sine præstationer i eksempelvis uddannelse, arbejdet, det sociale eller private liv. Lifecoachen hjælper med at afklare en problemstilling og udgangspunkt heri, definere et mål. Der kan også tages udgangspunkt i en på forhånd kendt eller valgt problemstilling og herfra arbejde frem mod et mål og positive forandringer. 

Selvværdscoaching

Selvværdscoaching (kaldes også ressourcecoaching og trivselscoaching) med fokus på at opbygge og træne et godt og solidt selvværd. Coachen støtter coachee til at ændre sit negative selvbillede til et positivt selvbillede eller til at ændre en negativ opfattelse af en situation til det bedre. Coachee trænes i at styrke for sine egne oplevelser og tilgange til sit indre (tanker og følelser) og ydre liv (relationer, uddannelse og arbejde).

Rygestopcoaching

Rygestopcoaching er hjælp til at stoppe med at ryge. Her hjælper coaching med mentale aspekter, så motivationen og glæden ved at stoppe rygningen og ved et sundere liv fremmes. Det hjælper til gøre det lettere at stoppe og holde de dele af coachee, der alligevel gerne vil have en smøg i skak.

Afhængighedscoaching

Afhængighedscoaching (kaldes også kognitiv adfærdsterapi) for misbrug tilrettelægges omkring coachees individuelle behov, styrker og svagheder. Der laves undersøgelse af hvilke typer stof der indtages, hvor længe misbruget har stået på, hvilken funktion det har for coachee og i hvilke situationer stoffet anvendes. Omgivelserne ved begyndelsen af misbruget undersøges og om coachee har haft evnen til at holde pauser. Afhængighedscoaching og terapi er en dybdegående proces.

Sportscoaching

Sportscoaching (kaldes også sportsterapi) er støtte og behandlingsformer til sportsudøvere.  Det anvendes for det meste til eliteudøver og professionelle, men også fritids- og hobbyudøvere kan få gavn af coachingen. Sportscoaching kan både anvendes i forbindelse med forbedre og styrke præstationer via mentale og fysiske tilgange, men sportscoaching anvendes også når uheldet har været ude og der opstår sportsskader. Har kan sportscoaching bruges i forbindelse med genoptræning og tilbagevenden til tidligere præstationer.

Selvcoaching

I selvcoaching stiller man spørgsmålene og finder selv svarene. Her er man både coachen er coachee. Der er mange veje og måder til selvcoaching. Det kan eksempelvis være meditation, bevidsthedstræning, yoga og mental træning. Inspiration til hvordan selvcoaching kan foregå kan tilegnes via bøger, artikler, kurser om selvcoaching og personlig udvikling. Det kan også komme fra en professionel coach eller anden ressourceperson. Man kan vil sige, at et mål for ethvert coaching eller terapiforløb er, at coachee lærer at gøre det selv. Og på den måde fastholde de positive og gavnlige læringer.

Afrunding

Som listen viser, coaches der i mange retninger, emner og temaer og der er naturligvis overlab mellem mange af dem. Eksempelvis kan stresscoaching ofte også indeholde elementer fra worklife-balance coaching, life-, trivsels-, karriere- og job-, ressource-, selvværds- og sundhedscoaching.

De beskrivelser af coachingemner, der har et link i overskriften (de første på listen), er de emner som undertegnede primært tilbyder. Jeg håber du har haft glæde af artiklen og er blevet lidt klogere på coaching.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontante mig.

De bedste hilsner

Thomas Wibling

Et princip som anvendes i ressourcecoaching kan illustreres via en matematisk lignende opstilling, som jeg kalder for empowerligningen. Empowerligningen gør det lettere at forstå forholdet mellem personlige begrænsninger, som sygdom, stress, manglende ressourcer, handicap og lignende, og personlige ressourcer som proaktivitet, indflydelse og empowerment.

Først en kort forklaring af empowerligningen inden du præsenteres for en film, som jeg vil anbefale dig at se. I filmen forklarer jeg empowerligningen nærmere. Den varer cirka 6 minutter.

Læs mere

At have få ressourcer og mindre energi opleves ofte som spild, særligt hvis vi ikke kan gøre det vi mener vi skal. Vi kan opleve, at tiden og muligheder spildes og at livet suser forbi os. Vi er blot tilskuere. “Jeg har ikke ressourcer til alt det jeg skal og burde gøre, jeg laver ingenting” er udsagn der ofte kommer fra personer, som jeg har i coaching. Men det er blot en oplevelse, for vi kan ikke lave ingenting. Det er umuligt at lave ingenting. Uanset hvad vi laver, lavet vi noget. Et princip i Ressourcecoaching er, at du ikke kan lave ingenting.

Læs mere

Når vi ønsker noget skal være anderledes og at opnå nye og bedre resultater, er det ofte nødvendigt at ændre vaner. En svær udfordring og en afgørende faktor for at nå vores mål. Her er vi oppe mod en stædig modstander. Nemlig vores hjerne. Snyd vanerne og få bedre resultater med små ubetydelige ændringer i hverdagen, så hjernen ikke opdager det.

Læs mere