Er penge et problem for dit parforhold?

De fleste par oplever i en eller anden form problemer med penge og økonomi, som påvirker parforholdet og kærligheden negativt. Det kan være at den ene mister sit job, går ned i indtægt, ikke rentable investeringer, ændringer i samfundsøkonomien eller for høje udgifter og stort forbrug i forhold til løn og indtægter.

21% kvinder og 13% mænd oplever at penge udfordrer parforholdet

Det er almindeligt kendt at penge og økonomi kan være et konflikttema for parforholdet. En artikel fra intrum.dk fortæller at  21% kvinder og 13% mænd oplever, at penge og økonomi er kilde til udfordringer i parforholdet (Intrum.dk henviser til European Consumer Payment Report Danmark 2019, der undersøger økonomisk ageren hos forbrugerne).

Problemer med penge er stressende i sig selv, men når de også påvirker parforholdet og familielivet, kan de blive endnu mere udfordrende og stressende. 16% af par med børn siger, at økonomi er kilde til udfordringer, mens tallet er 10% for par uden børn.,

Penge og parforhold

At have et godt penge-parforhold afhænger af at I kan kommunikere med hinanden på en forbindende og ikke-reaktiv måde. Lav denne partest med 9 spørgsmål og test jeres forhold til penge og parforhold. Tag gerne partesten sammen med din partner og gør det eventuelt med jævne mellemrum for at hjælpe jer med at penge og økonomi ikke ødelægger jeres parforhold.

OBS: Gem gerne partesten til senere sammenligning.

Partest: Er penge et problem for dit parforhold?
Afrundende refleksioner af partest: Er penge et problem for dit parforhold?

Idéen med partesten er, at I bliver opmærksom på, hvordan penge og økonomi indvirker på jeres parforhold og via denne opmærksom sikre, at penge og økonomi ikke udfordrer jeres relation. Vil I være bedre til økonomi er der masser af inspiration på internettet og i bøger.

Er penge og økonomi blevet for stort et problem for jeres parforhold?

Har I forsøgt jer og oplever, at det er for svært ikke at lade penge og økonomi udfordrer jeres parforhold, kan vejen være at søge professionel parcoaching og parterapi. Her kan I får relationel og praktisk hjælp og på en tryg og progressiv måde finde vejen sammen.

Er du eller din partner stresset på grund af jeres økonimi, kan stresscoaching være værd at se nærmere på.

Prøv flere lærende partest her!

Tak for nu og god fornøjelse med testen.

Mange økonomiserede hilsner

Thomas, Wibling Coaching

Kilde: Ovenstående Partest: Er penge et problem i dit forhold? er motiveret fra Imagorelationshipswork.com

Motiveret og tålmodig parterapi tager tid

I parterapi er motivation og tålmodighed virksomme nøgler, når vi vil lirke låsen op til et bedre parforhold. Mange par benytter parterapi når problemerne er eskaleret til et niveau, der ikke er til at holde ud.

Et niveau hvor det kan virke som om kærligheden og forbindelsen er suget ud af forholdet. At kræfterne og tålmodigheden er ved at slippe op. Nogle par starter først, når de nærmer sig det endeligt brud, og har brug for hurtige forbedringer. Men hurtigt er ikke altid løsningen og sådan går det sjældent.

Parproblemer og 80/20 reglen

Det kan forklares med 80/20 reglen. At 20 procent af det vi bringer ind i parforholdet, er årsagen til 80 procent af problemerne. Mange par søger først parterapi, når de 20 procent er vokset til at fylde 80 procent. Eller endnu værre, når de fylder det hele. At det virker til at problemerne pludselig fylder 100 procent.

Hvis pardansen var så let, så…

Hvis pardansen nu var så let, og vi havde de parmæssige evner og kapaciteter til at komme om på den anden side af de grundlæggende årsager til misforståelser, konflikter og manglende opfyldelse af behov og længsler. Og mod et varmere parforhold, så havde vi jo gjort det!

Når nu problemerne er vokset til elefantiske størrelser, kan vi ikke forvente at sluge det hele i en mundfuld. At vi kan hapse en hurtig løsning.

At blive god til parforholdet tager tid og øvelse

Forestil dig som barn og er ved at lære at gå. I starten maver du rundt og får langsomt evnerne til at kravle. Senere rejser du dig, mens du holdet fast i benet på en voksen. Vedvarende træning resulterer i, at du pludselig tager de første skridt, hvorefter du bumper ned på numsen. Heldigvis giver du ikke op, men bliver ved. Efter måneders vedholdende indsats står og går du ved egen hjælp. Selvom du af og til falder og måske slår dig, fortsætter du. Forestil dig nu, at du som barn havde samme indstilling, som nogle par med parudfordringer har i dag, så ville du aldrig lære at gå.

At blive god til at begå sig i parforholdet og overkomme misforståelser, konflikter, manglende forbindelse og lignende udfordringer tager tid at kunne mestre. Det tager tid vedholdenhed og træning at nå tid at vi i højere grad dækker hinandens behov og længsler. Og det kræver accept af at vi som par falder og slår os af og til.

Parterapi tager tid fordi parforholdet har skygger

At løse udfordringer i et parforhold tager tid og tålmodighed er nødvendig. Grunder er, at vi er oppe imod stærke indre mønstre, vaner og udækkede behov som kan påvirke parforholdet og kærligheden negativt. Lad os kalde dem for parforholdets skygger. Ofte er vi ikke er bevidste om vores parforholds skygger, som er stærke indre kræfter, der kan være svære at få øje på. Er vi helt eller delvist uvidende om skyggerne, vil de drille og udfordrer parforholdet og kærligheden indtil vi bliver mere bevidste om dem og læres at danse med dem. Indtil vi som par og individer forstår at drage omsorg for dem, og med tiden viske skyggerne ud.

Ofte er vi ikke bevidste om parforholds skygger – de stærke kræfter – der står i vejen for den forbindelse, kærlighed og intimitet vi længes efter i parforholdet.

Parforholdets skygger kan betragtes som de 20 procent, der skaber 80 procent af problemerne i parforholdet. Det er dem der kan drive os så langt ud at det virker rigtigt, at holde afstand, at bryde op og måske gå fra hinanden. Men løsningen på parforholdets skygger er ikke langt fra altid at bryde op og gå ind i et nyt parforhold. Vi har jo hver især vores egne skygger, som vi tager med ind i den næste kærlige relation. Og når forelskelsens fantastiske ros aftager, dukker vores skygger frem igen.

Motiveret og tålmodig parterapi rettet mod parforholdets skygger

Parforholdets skygger stammer fra traumer vi fik tidligere i livet og fra strategier og overbevisninger vi lærte os tidligere i livet. Alt sammen noget vi lærte for følelsesmæssigt at mestrer og overkomme svære situationer og oplevelser. Strategier og overbevisninger vi med stor sandsynlighed lærte ubevidst og stadig kan være ubevidste om den dag i dag. De var gode og rigtige for os dengang, men er i dag dem der kan gøre det vanskeligt at lirke låsen op til et vedvarende, kærligt, trygt og tilfredsstillende parforhold.

Et eksempel fra mit parforhold

Når min partner og jeg oplever, at kærligheden og forbindelsen mellem os er dalende, ser vi det som en parknude, der trænger til at blive løsnet op. Vi er bevidste om at vores parskygger der driller os og stresser vores parforhold følelsesmæssigt. Knuden er blevet en metafor for vores 20 procent der er årsagen til 80 procent af vores parmæssige udfordringer. Jo mere de 20 procent fylder og udfordrer os, jo hårdere er knuden. Og jo sværere er det for os at mærke kærligheden, trygheden, tilliden og forbindelsen til hinanden. Vi ved at knuden er der og at kunsten er at holde den så løs som muligt.

Årsag til vores parknude

Den ene af os har behov for at opleve og mærke fællesskab, for at føle sig tryg og i kærlig forbindelse med den anden. Dette giver den ene en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket. Den anden har behov for at opleve og føle sig fri til at følge sine drømme. Dette er vigtigt for den anden ikke være fastlåst og fanget i parforholdet. For igennem at blive sat fri, får vedkommende en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket.

Vi vil begge naturligvis gerne føle os elsket og betyde noget for den anden. Men vi har forskellige kanaler til at mærke det. Vigtigt er det at vi er bevidste om dette og at vi drager omsorg for disse forskellige kanaler der løber i vores parforhold. Ellers risikerer vi at skyggerne vokser og kommer til at fylde for meget.

Kunsten er at bevare kapaciteten til at værne om parforholdet

Motiveret og tålmodig parterapi er en kærlig nøgle til kapacitet og engagement. Og til at være rummelig, empatisk og kærlig, når udfordringer, konflikter, stress og uro i parforholdet fylder for meget. Uro og stress hæmmer vores mentale og følelsesmæssige kapacitet til at kommunikere om det væsentlige. Samt at lytte oprigtigt, anerkende vores partners oplevelser og sårbarhed. Kunsten er at tage problemerne på en virksom måde, og gerne i tide. Så vi undgår at komme helt derud, hvor kapaciteten, motivationen og tålmodigheden lukker ned og et brud presser sig på.

Opsummering af motiveret og tålmodig parterapi

Parterapi går ud på at skabe bevidsthed og træne et sprog og og en omsorg for de 20 procent, som påvirker forholdet negativt. Det går ud på at få et godt fælles fundament i form forståelse, tryghed og tillid. Og en fælles værktøjskasse i form af rammer, redskaber og dialoger. Alt sammen elementer der hjælper os til at begå os bedre i et vedvarende og kærligt parforhold, som gode og sunde kærlighedspartnere.

Læs gerne mere om parterapi her og om hvordan du og din partner kommer igang.

Kærligt

Thomas fra Wibling Coaching

Parterapeut. Medlem af Imagoforeningen. 

5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet

Dårlig kommunikation er ofte årsagen til parforholdsproblemer. God kommunikation i parforholdet udfordret ofte af uoverensstemmelser, misforståelser og problemer i parforholdet, der opstår som følge af dårlig kommunikation. Gentagne konflikter skyldes ofte, at følelsesmæssige behov ikke bliver anerkendt via god og kærlig kommunikation.

Anklager, forsvar eller stilhed er ikke effektive kommunikationsstrategier. Det er vigtigt at give parforholdet opmærksomhed, finde måder at kommunkere på så parret også kan tale vanskelige og mere sårbare emner på en tryg og anerkendende måde. Her præsenteres ideer til, hvordan I kan få og forbedre god kommunikation mellem jer.

Oversigt Artiklen: 5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet

 • Giv tid og opmærksomhed til hinanden
 • Dårlig kommunikation er ofte årsag til problemer i parforhold
 • Skab rammer til god kommunikation
 • 5 tips til god kommunikation i parforholdet

Giv tid og opmærksomhed til hinanden

For at undgå at afstanden mellem jer vokser og overtages af konflikter og manglende kærlig forbindelse, er det afgørende at prioritere, at give tid og opmærksomhed til hinanden hver dag. Selv blot få minutters nærvær kan gøre en forskel. At se hinanden i øjnene dagligt og lytte omsorgsfuldt kan hjælpe jer følelsesmæssig forbinde og mindske betydningen af rutinemæssige diskussioner. Dette skaber ro og mindske konflikter.

Skab rammer til god kommunikation

For at undgå gentagne konflikter kan det være nødvendigt at etablere nye rammer for kommunikation. Dette sikrer, at begge parter hører og forstår hinanden, og at I begge oplever, at det i har på hjertet, giver mening for jeres partner.

5 tips til god kommunikation i parforholdet

 1. Planlæg samtaler om vanskelige emner: Aftal tid med din partner for at tale om udfordrende emner. Dette forbereder begge parter minimerer overraskelsesmomentet. Så undgår I oplevelsen af at den ene pludselig kommer brasende med et vigtigt emne, mens den anden part har er i gang med noget andet, og måske føler sig invaderet.
 2. Lad hinanden tale ud: Gør jeres bedste for at lade hinanden tale færdig uden afbrydelser. Dette giver begge parter mulighed for at udtrykke følelser og behov, hvilket øger forståelsen. I skal selvfølgelig passe på med at talen ikke bliver for lang og med for mange ord, så I mister fokus og overblik.
 3. Vis interesse: Dediker eventuelt ti minutter hver dag til at tale om dagen. Sluk eller fjern elektroniske enheder og vis ægte og nærværende interesse for din partner og vedkommendes oplevelser.
 4. Anerkend hinandens synspunkter: Gentag din partners synspunkter for at vise, at du har forstået dem og fortæl hvad der giver mening for dig. Dette reducerer risikoen for misforståelser og skaber en følelse af at blive taget alvorligt.
 5. Tilgiv og sig undskyld: I ethvert forhold opstår der misforståelser. At kunne tilgive og sige undskyld er afgørende for at komme videre positivt og signalere, at det er okay at svære situationer og oplevelser sker.

Ved at implementere disse tips styrker I jeres kommunikation og håndtere udfordringer på en konstruktivt, tryg og kærlig måde.

Har I brug for flere effektive tips og læring?

Er det for svært at klare selv kan i finde bøger om om parforhold om kommunikation på ereolen.dk (gratis) eller www.saxo.com. I er også velkommen til at søge professionel træning i effektiv, tryg  og kærlig kommunikation i parholdet hos undertegnede. Alternativt kan I lade jer inspirerer af partest og artikler på min blog.

God og kærlig lykke med jeres parkommunikation. Tak fordi du læste med i artiklen: 5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet.

De bedste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

Parforholds test, partest, test dit parforhold

Ja, der er mange ord for at tage temperaturen i parforholdet og der findes mange forskellige parforholdstest. Jeg har udformet en række partest som du og din partner kan hygge jer med og bruge til at blive bevidste om det der fungerer for jeres parhold. Og stille skarpt på det der trænger til kærlig omsorg og opmærksomhed. Partestene finder du senere i artiklen, først lidt om test af parforhold.

Formål med parforholds test

Parforholdstest kan synliggøre de magtkampe og konflikter der kan opstå mellem partnere. Det hjælper med at identificere de situationer, hvor dem ens partner søger at kontrollere eller dominere forholdet på bekostning af den anden. Det er ikke nødvendigved noger der sker bevidst. Det kan også ske uden at parterne er opmærksomme på mønstreret. Ved hjælp af en partest kan par og synliggøre uudnyttet potentiale opbygge mere sund og ligeværdig kommunikation, hvor begge føler sig respekteret, og hvor magtkampe minimeres og giver mere plads til et harmonisk og tilfredsstillende parforhold.

Tag parforholdstemperaturen med en partest

Her er partest som du og dit parforhold frit kan tage (test uden link er under udarbejdelse):

Lidt mere om parforholdstest

Partest i forhold til parforhold og kærlighed refererer psykologiske idéer eller teorier om at der i kærlighedsforhold, intime relationer som parforhold opstår dynamikker der medfører udfordringer, misforståelser og problemer.

Husk at partest skal være et kørligt hjælperedskab der skal støtte parforhold. Parforholdtest må ikke manifestere sig som en stræben efter styring og kontrol, konkurrence om hvem er bedst eller hvem der har ret og uret.

For at opretholde et sundt og harmonisk forhold er det vigtigt at partesten anvendes til at der opnås åben kommunikation og samspil og en ærlig dialog om parforholdet. Den skal bruges til at opbygge gensidig respekt, tillid og støtte.

Hvis partestene ikke hjælpsomme for jeres parforhold, kan I sikkert finde andre måder at tage temperaturen på jeres parforhold ved en simpel søgning på internettet. Er udfordringerne mere relatieret til jeres parforhold end til partestene, er det gavnligt for jer at søge professionel hjælp hos en parcoach og parterapuet. At leve i et stressende og for konfliktfyldt parforhold er ikke sundt.

OBS: I er meget velkommen til at dele testene med jeres venner og familie eller at bruge dem som underholdning i hyggeligr og kærlige sociale lag.

Rigtig god fornøjelse med at parteste jer.

De kærligste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Parforholdstestene er med begestring hentet fra Imago Relationship Quiz og frit tilpasset. 

 

Partest: Tjek dig selv som partner

En måde at slukke kærligheden og skabe distance i parforholdet er, at vurdere vores partner. Vurdere om vores partner er rigtig eller forkert, god eller dårlig, kærlig eller ej eller lignende domme. At vurdere og dømme vores partner, kan være ødelæggende for parforholdet og for os selv. Bliv klogere på det med partest: Tjek dig selv som partner.

En årsag er, at når vi vurderer vores partner, sker det med udgangspunkt i egne følelser, overbevisninger og oplevelser af hvordan vi mener vores partner bør tage sig ud. Vi kan godt have en mening, men vi reelt ikke ret meget indflydelse. Afstemmer vi ikke vores vurderinger og ønsker med vores partner, kan vi have kurs mod konflikter og at slukke for den kærlige forbindelse og for omsorgen. Når dette sker, kan vi komme ind i en negativ spiral, hvor vi peger fingre, kritiserer og sårer hinanden.

Selvom det af og til er sådan, er vi stadig mange der fokuserer mere på vores partner, fremfor at se på sig selv. Gaverne og væksten ligger i at tjekke af hvordan vi selv er som partner. Ved at se på os selv og måske ændre os selv, er vi proaktive, har indflydelse og vi signalerer at vi tager os selv og vores parforhold seriøst.

Prøv en parforholdstest og tjek dig selv som partner

Leg med i artiklens partest: Tjek dig selv som partner og se, hvor i dit forhold du har styrke, og hvor du har mulighed for vækst. Partesten tester dig på disse karaktertræk og egenskaber, som er vigtig for et sundt, kærligt og varmt parforhold:

 • Medfølelse og værdsættelse.
 • Støtte og opmuntring.
 • Følelsesmæssig intimitet.
 • Fysisk intimitet.
 • Respekfuld.
 • Transparent og tydelig.
 • Ærlig, loyal og tillidsfuld.

Læs parforholdstesten 7 egenskaber og karaktertræk og vurdér dig selv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Spørg dig selv om hvordan du er og tænk gerne lidt over, hvad der får dig til score dig som du gør.

Tag eventuelt partesten af og til for at tune ind på dig selv og din ageren i dit parforhold. Skriv gerne testen ud eller gem den elektronisk til senere brug og sammenligning.

Partest: Tjek dig selv som partner

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, hvordan vurdere dig selv som partner i følgende områder af dit parforhold?

 

1. Medfølelse og værdsættelse

Jeg taler venligt til min partner og jeg værdsætter og hjælper min partner til at trives. Jeg accepterer min partner og skaber et trygt sted, så min partner også kan være sig selv.

    

 

2. Støtte og opmuntring

Jeg støtter min partner i gode tider og i dårlige tider. Jeg opmuntrer min partner med hensyn til håb, drømme og mål.

    

 

3. Følelsesmæssig intimitet

Jeg er åben og sårbar over for min partner. Jeg deler mine fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Jeg udtrykker også taknemmelighed og påskønnelse over for min partner.

    

 

4. Fysisk intimitet

Jeg holder tit min partners hånd. Jeg rører, kysser og krammer ofte min partner. Jeg flirter og engagerer mig i intime og seksuelle aktiviteter med min partner.

    

 

5. Respekfuld

Jeg viser daglig respekt for min partner gennem mit kropssprog, mine ord og mine handlinger.

    

 

6. Transparent og tydelig

Jeg deler mine tanker, længsler, drømme og frygt med min partner. Jeg kommunikerer tydeligt mine ønsker og behov.

    

 

7. Ærlig, loyal og tillidsfuld

Mine ord er åbne, sandfærdige og nærværende. Mine daglige handlinger er loyale og tillidsfulde over for min partner.

    

 

Afsluttende overvejelser af partest: Tjek dig selv som partner

Formålet med partesten er, at få dig at blive opmærksom på, hvordan du bidrager i dit parforhold på række dybere egenskaber end det kun praktiske og familiære. Ønsket er at få dig til fokusere på, hvordan du bliver en bedre partner, og ikke for meget på, hvordan din partner bliver en bedre partner.

Ønsker du at blive en endnu bedre partner, findes der inspiration på internettet eller i bøger. Måske viste partesten dig egenskaber eller områder du ønsker at forbedre?

Er det for svært at blive en bedre partner og få et bedre parforhold?

Har du og I har forsøgt jer og oplever, at det er for svært, er løsningen måske at søge professionel parcoaching og parterapi. Her får du og din partner hjælp igennem en struktureret dialogform, der gør det trygt og let at finde en vej sammen.

Hvis du ønsker at arbejde med dig selv alene, er trivselscoaching eller stresscoaching værd at overveje, eller måske blot en enkel coaching eller terapi.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med. Rigtig god fornøjelse med testen og med din vækst som partner.

Gode hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest “Tjek dig selv som partner” er inspireret af: Relationship Quiz: Rate yourself as a partner

 

Forståelse gennem Imago-dialog er vejen til dybere forbindelse og kærlighed

En Imago-dialog er en kraftfuld og struktureret dialogform, der hjælper par og relationer til en bedre forståelse og en dybere forbindelse og kærlighed. Par oplever af og til konflikter, misfortåelser, distancering og at romentikken og kærligheden daler. Resultater kan ofte være at parterne fjerner sig mere parforholdet og bruger energien og tiden andet steds, samtidig med at partnerne savner kontakt og forbindelser.

Imago-metoden er udviklet af psykoterapeuterne Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i 1980’erne med netop det formål at forbedre kommunikationen, forbindelsen og kærligheden i betydningsfulde relationer.

Grundprincipper i en Imago-dialog

Imago-dialogen bygger på grundlæggende principper som blandt andet er:

Lyttende færdigheder

En nøgle til en vellykket Imago-dialog er evnen til at lytte aktivt og uden at danne sin egen mening om det er bliver sagt. Kunsten er, at lytte til det der bliver sagt og ikke det vi selv tror, der bliver sagt. Dette indebærer at fokusere fuldt ud på den anden person, uden at afbryde eller dømme. Når vi lytter på denne måde, giver vi vores partner mulighed for at udtrykke sig frit, trygt og åbent.

Spejling og gentagelse

Under Imago-dialogen gentager du, hvad din partner siger, for at din partner kan bekræfte, at du har hørt din partners budskab korrekt. Hvis ikke, gentages eller uddybes budskabet. Dette giver klarhed og forhindrer misforståelser.

Validering

Du bekræfter din partners følelser og oplevelser som gyldige, også selvom du måske ikke er enig i dem. Dette styrker empati, tryghed og forståelse.

Empati

Imago-dialogen opfordrer til at sætte sig i den anden persons sko og forstå deres perspektiv. Dette skaber en dybere forbindelse og mindsker konflikter.

Udforskning af egen andel

En vigtig del af Imago-dialogen er at erkende og udforske ens egne mønstrer, følelser og behov. Det giver forståelse og grobund for personlig vækst og en større bevidsthed om, hvordan ens egne reaktioner påvirker forholdet.

Formålet med Imago-dialog

Imago-dialogen har flere formål. Eksempelis sigter den mod opbygge tillid i forholdet og at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor begge parter kan dele deres tanker og følelser uden stress og frygt for kritik.

Desuden identificere Imago-dialogen konflikter og måder at håndtere og læse den på. Det gør den ved at udforske og undersøge de underliggende årsager til eksempelvis konflikter og uenigheder. Når det sker kan parret bedre finde løsninger, der opfylder begge parters behov.

Imago-dialogen styrker dybere forståelse og forbindelse i parret og  giver mulighed for at opbygge en forbindelse, der styrker forholdet og gør det sundere og mere robust.

Imago-dialog i praksis

At bruge Imago-dialogens principper kan umiddelbart lyde let, og det er det grundlæggende også. MEN som med så meget andet, er det nødvendigt at træne og øve sig regelmæssigt, Så gamle vaner og mønstre kan erstattes med denne nye tilgang. For at blive fortrolige med Imago-dialogen bør I forpligte jer, etablere tid og rum til at engagere jer i dialogen, hvor I kan fokusere fuldt ud på hinanden og på at øve jer uden forstyrrelser. I bør indstille jer på at det kniber i begyndelse og at I måske føler at I fejler samt at metoden ikke virker for jer.

Ønsker du og din partner professionel træning i Imago metoden er i velkommen til at kontakte mig.  Eller du kan læse kort om Imago parterapi og relationsterapi her eller hos imagoforeningen som jeg er medlem af.

I sidste ende handler Imago-dialogen om at opbygge dybere forbindelser gennem ægte kommunikation og forståelse. Det er et værdifuldt værktøj for enhver, der ønsker at forbedre deres forhold og skabe en sund og stærk forbindelse med dem omkring dem. Derfor er en Imago-dialog ikke kun nyttig i romantiske forhold, men også i venskaber, familiære relationer og arbejdsforhold. Ved at anvende de grundlæggende principper om lytning, spejling, validering, empati og udforskning af egen andel, kan vi mennesker opnå en dybere forståelse og forbindelse med dem omkring os.

De bedste ønsker om kærlige dialoger og relationer

Thomas fra Wibling Coaching

 

 

Læs andre inspirerende artikler her.

 

Partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

En ferieperiode nærmer sig og både du og din partner vil holde ferie sammen. Én af jer vil gerne på charterrejse i én uge til sydens varme med all-inclusive. Den anden vi gerne på vandreferie i de Norske fjelde i to uger. Måske er du den af jer der gerne vil ned i varmen og din partner vil nordpå.

OBS: Du er velkommen til at skifte ferieeksemplerne i artiklens parforholdstest ud med et parscenarie om ferie, som passer bedre til jer. Det er jo ikke sikkert, at det er præcist de sammen ferieønsker I har :-). Det kunne være skiferie, bil- og campingferie, sejltur, krydstogt etc.

Se partesten fire svarmuligheder og beslut hvad du ville gøre. Ville du:
 

Afsluttende overvejelser af partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

Hvis du har valgt B eller D er det godt arbejde for dit parforhold! Du håndtere uenigheden på en god og konstruktiv måde med kærlig kommunikation og åbenhed for din partner, og dig selv. Du har fokus på muligheder, som gavner jeres parrelation og kærlighed.

Hvis du har valgt A eller C er du allerede i, eller på vej mod en konflikt, der kan efterlade sår i parforholdet. A og C er hårde og kampagtige fremgangsmåder, og vil sandsynligvis ikke gavne jeres parrelation og de kærlige følelser.

Artiklens parforholdstest har til formål, at få dig og din partner at tænke over, hvordan I træffer beslutninger og håndterer uenigheder, og få dig til at tænker over, hvad der fik dig til at sætte krydset, der hvor du satte det.

Er det svært for dit parforhold at træffe fælles beslutninger og blive enige?

Hvis det er svært for jer at træffer fælles beslutninger og blive enige, og det føles mere som om I hver især kæmper for at få ret, end at finde den en vind-vind løsning, er der potentiale for at blive bedre sammen. I kan søge hjælp til at løse sådanne uenigheder i forskellige anerkendte metoder på internettet eller i bøger.

Kan du og din partner ikke komme videre af disse veje, kan I overveje at at søge professionel parcoaching og parterapi til at håndtere uenigheder. Her får I hjælp til trygt og konfliktfrit at håndtere det. Her anvendes dialogformer som gør det lettere at finde en vej sammen og træffe bedre og mere kærlige beslutninger.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med og rigtig god fornøjelse med testen og ferien.

Afslappede hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Testen er lavet ud fra Relationship Quiz: Relationship scenario – what would you do?

 

Hvad er forspil?

Forspil defineres ofte som seksuel aktivitet og intimitet, der finder sted inden sex. Forspil kan lede op til sex eller blot være en positiv oplevelse i sig selv. Det kan være kram, kys og berøring, tale kærligt til hinanden, skrive småfrække beskeder sammen osv. Leg med jeres forspil med denne lille partest: Hvad er dit forspil?

Under forspillet sker en opbygning af tryghed, seksuel spænding og lyst. Forspillet kan gøre den samlede sexoplevelse længere og få den til at  “smage” af og fylde mere. Et godt forspil er ofte vejen til en større oplevelse og mere nydelse. Lidt ligesom er veltilberedt måltid og fremfor hurtig fastfood (som selvfølgelig kan være helt fint af og til). Nogle siger, at de oplever forspillet som noget af det bedste ved sex.

Både fysisk og følelsesmæssig nærvær og intimitet er gode elementer i et forspil. De gør forbindelsen til din partner bedre, også selvom det ikke lige fører til sex. Når du tænker på og mærker efter, hvad der får dig til at komme i seksuel stemning, hvor vigtig er intimitet og følelsesmæssig kontakt så for dig? Ja, hvad mon tænder dig og din partner?

Partest: Hvad er dit forspil?

Spørg dig selv: Hvad tænder dig? Og tænk så lidt over hvad der får dig til at sætte dit kryds som du gør? Hvem ved, måske kan denne partest være et forspil, der ender med sex eller en energifyldt og hyggelig stund med din partner.

Prøv andre partest:

Tag eventuelt parforholdstesten af og til for at holde fokus på dit parforhold og jeres forspil. Scor hvor enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 til 5. Gem gerne testen til at senere sammenligning:

1. Fysisk intimitet i hverdagen

Det kan være at holde i hånden, et kys inden man går ud af døren, et legende lille smæk i måsen, nus i hårret, en skuldergnidning eller en hånd på ryggen.

 

2. Fysisk intimitet i soveværelset

Dette er det gode, lange og dybe kys (måske med tungen), berøring af hele eller dele af kroppen, oralsex, sensuel massage, rollespil eller legetøj.

 

3. Følelsesmæssig intimitet i hverdagen

Du kan stole på din partner, du engagerer dig i åben og ærlig kommunikation, du taler om følelser og føler dig tryg ved at være sårbar over for din partner.

 

4. Følelsesmæssig intimitet i soveværelset

Du kan være tryg overfor din partner med din krop, åbenhed og medfølelse, og du kan overgive dig til din partner med din sårbarhed, at prøve nyt og udforske sammen.

 

5. Får det, du har brug for og ønsker?

Nu hvor du har identificeret det forspil intimitet du foretrækker, så vurder om du lige nu du får og har det, du har brug for? 

Afsluttende overvejelser af partest: Hvad er dit forspil?

Partestens formål er at få dig og din partner til at vurdere jeres forspil. Og at tænke over, hvad der gjorde at du eller I satte krydset der hvor det blev sat.

Hvis jeres forspil er vigtigt og I, via partesten, opdagede at jeres forspil ikke er som I ønsker, kan testen måske motivere jer til forbedre jeres forspil. Find eventuelt inspiration i bøger eller via internettet.

Er forspillet og sexlivet for svært?

Forspillet og sexlivet kan være svært. For nogle kan være svært og nærmest umuligt at tale om og sætte ord på. Kan I ikke komme videre selv og ønsker værktøjer til at åbne op, fostå og nærme jer hinanden, kan I søge professionel parcoaching og parterapi. Her støttes I på en struktureret og tryg måde , der gør det lettere at finde vejen sammen. Tak for at læss med. Rigtig god fornøjelse med partesten og med jeres forspil.

Mange hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Partest: Hvad er dit forspil? er inspireret fra Imago Relationship: Relationship Quiz: What’s YOUR Foreplay?

Partest: Er dit parforhold sundt?

Ingen parforhold er perfekte. De fleste par vil fra tid til anden have brug for at reflektere og tale om hvordan det står til. Med en partest kan du og din partner på kort tid og på en enkel måde tage temperaturen af sundheden i jeres parforhold.

Betragt spørgsmålene og svarende som vejledende. Som et øjebliksbillede og et udgangspinkt for videre dialog og udvikling af jeres kærlighed og parforhold. Brug de 10 spørgsmål til at vurdere, om jeres parforhold er sundt. Om der er behov for at tage kærlig hånd om jeres kærlighed og måde at være par sammen på. Måske har I brug for at værne og forbedre sundheden i parforholdet.

Prøv et par test mere:

Tag eventuelt parforholdstesten med jævne mellemrum for at fokusere på dit parforhold og vedligeholde jeres relation.

Vurdér på en 1 til 5 skala, hvor enig du er i nedenstående udsagn. Gem eller print gerne testen til senere sammenligning, så du kan følge din udvikling:

 

Vi er ligeværdige partnere.

Lige partnere er, hvor du og din partner træffer beslutninger sammen, og ingen af jer står med ansvaret alene.

 

Vi har gensidig respekt.

Gensidig respekt er, hvor du og din partner betragtes som vigtige og betydningsfylde for hinanden. At dine og din partners tanker og følelser rummes og anses for vigtige.

 

Vi kommunikerer ofte og godt.

God kommunikation i et forhold er, hvor du og din partner ofte deler tanker, drømme og frygt. Det er også her, hvor I effektivt taler omkring emner, der er svære og kan skabe konflikt.

 

Vi støtter hinanden.

At støtte hinanden er hvor du og din partner giver og modtager støtte i gode tider og i dårlige tider. Det er hvor I giver og modtager opmuntring om jeres håb, drømme og mål.

 

Vi er ærlige over for hinanden.

Ærlighed i forholdet er, at du og din partner er åbne, sandfærdige og imødekommende. Ærlighed er også at være en loyal og tro partner i jeres handlinger.

 

Vi støtter og opmuntrer individualitet.

Individualitet er, hvor du og din partner opmuntres hinanden til at bevare jeres egne venskaber, hobbyer og interesser.

 

Vi deler følelsesmæssig intimitet.

Følelsesmæssig intimitet er, hvor du og din partner er åbne og sårbare over for hinanden. Det er hvor det er okay at dele dine og jeres store fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Det er også her, I udtrykker taknemmelighed og påskønnelse over for hinanden.

 

Vi deler fysisk intimitet.

Fysisk intimitet er mere end sex, det er at holde i hånden, røre ved, kysse, kramme og også at have gensidigt tilfredsstillende seksuel aktivitet.

 

Vi har det sjovt sammen.

At have det sjovt sammen handler om at være venner og at lege, grine og nyde livet og oplevelser sammen.

 

Vi har medfølelse i vores forhold.

Medfølelse i et forhold handler om at tale venligt og kærligt til hinanden. Det handler om at værdsætte og pleje hinanden. Og om at acceptere hinanden og gøre der trygt være sig selv.

 

Afsluttende overvejelser af partest: Er dit parforhold sundt

Ovenstående parforholdstest har til formål, at du og din partner kan se på jer som par og vurdere, hvordan det kan være at du eller I sætte krydset, hvor det blev sat.

Hvis du eller I synes at parforholdets sundhed er vigtigt og opdagede at det ikke er så sundt som ønsket, kan det måske være en motivation til at gøre noget for og udvikle parforholdet. Her kan forskellig litteratur hjælpe.

Er parforholdet for svært?

Det kan være svært at tale om parforholdet og om følelser, ønsker og behov, men det behøver ikke være sådan. Er det for svært at klare selv og I ønsker værktøjer til at kommunikere og møde hinanden bedre, kan en idé være at benytte jer af professionel parterapi, som tilbyder jer en struktureret måde og dialogform, der føles tryg, rart og kontruktiv.

Rigtig god fornøjelse med testen og god og kærlg vind med jeres perforhold.

Mange sunde hilsner

Thomas, Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest findes på engelsk via Relationship Quiz: Is your Relationship Healthy?, hvor idéen til at bringe den her, også udspringer.

 

Langt de fleste af os har en drøm, når vi bliver forelskede og begynder et parforhold. En drøm om at blive elsket, at få opfyldt vores længsler og behov, at dele glæder og sorger, at skabe familie, at leve sammen i kærlighed etc. Sådan går det ikke altid.

Parforholdets dans er også svær og udfordres af uenigheder, misforståelser og forskelligheder. Det kan gå så vidt, at det at bryde op og skilles kan føles som den eneste rigtige løsning. Dog er rigtig mange brud præget af stress, smerte og sorg. Det er sjældent rart og det giver fint mening, når vi egentlig opgiver en drøm vi helst så lykkedes.

Læs mere