Tryg tilknytning (kaldes også sikker tilknytning og det trygge tilknytningsmønster)

Har du grundlæggende tillid til betydningsfulde relationer og til din partner og deres hensigter? Har du fornemmelse for dine følelser og behov? Og kan du trygt udtrykke dem? Så har du sandsynligvis en tryg og sikker tilknytningsstil.

Dette indlæg om tryg og sikker tilknytning giver idéer og inspiration til at værne om og styrke trygt tilknytningsstil. Denne tilknytningsstil anses for at være sund og harmonisk for både individet, parforholdet, betydningsfulde relationer og romantisk forhold. Trygt tilknytningsmønster svarer til mindre stress og færre konflikter end andre tilknytningsmønstrer.

Tryg tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre øvrige er undvigende tilknytning, ambivalent tilknytning og desorganiseret tilknytning.

Hvordan tryg tilknytning dannes

Opfattelsen er, at trygt tilknytningsmønster udvikles fra den tidlige barndom og at barnet fra en tidlig alder har oplevet, at følelser og behov betyder noget og er blevet taget alvorligt. De er blevet taget alvorligt af forældre og andre betydningsfulde voksne. Og relationen til disse voksne har følelsesmæssigt været præget af omsorg opmærksomhed og nærvær.

Unge og voksne med trygt tilknytningsmønster har typisk:

 • En god fornemmelse for, hvad deres nære tænker og føler, og hvorfor de reagerer, som de gør.
 • Tillid og går ud fra at andre har gode intentioner.
 • Et højt selvværd og føler at de er værd at elske.
 • Mod til vise sig sårbare og hengive sig i nære forhold.
 • Let ved at indgå i betydningsfulde og romantiske forhold uden frygt for at blive afvist, forladt eller miste sig selv.
 • Let ved at tilgive, undskylde og række ud ved konflikter.
 • Evnen til at at være opmærksom på både andre og sig selv.
 • Evnen til at være selvstændige samtidig med, at de ikke er bange for at have brug for andre.

PS: Kender du ikke din primære tilknytningsstil, kan du tage denne tilknytningstest og lære din tilknytningsstil bed re at kende.

Artiklen indeholder

Denne artikel beskriver tryg tilknytning og udforsker:

 • Hvordan tryg tilknytningsstil udvikling og øges.
 • En liste med gode råd til at dyrke og styrke tryg tilknytning.

Genkend og styrk tryg tilknytningsstil

At genkende, øge og styrke den trygge tilknytning er sundt og gavnligt, særligt hvis du overvejende er præget af et af de andre tre ovenstående tilknytningsstile (undvigende, ambivalent eller desorganiseret tilknytning). Skulle du allerede være præget af tryg tilknytningsstil, kan du alligevel få positive og sunde fordele ved at genkende, øge og styrke din trygge tilknytning endnu mere.

Du kan også bruge listen at tjekke om du rent faktisk har tryg tilknytningsstil, hvilket du sandsynligvis er, hvis du genkender de fleste udsagn hos dig selv. Listen kan også anvendes til at få idéer til yderligere fokus og træning af tryg tilknytningsstil.

Tjekliste med tegn på tryg tilknytning

Leg med og svar på om du:

Genkender du flere af udsagnene ovenfor, er du sandsynligvis præget af et trygt tilknytningsmønster.

At få øje på tryg tilknytning

At bemærke ens tilknytningsmønstre og -adfærd er lettest, når vi har rolige og trygge situationer og perioder. Når vi er følelsesmæssigt kapret, stresset, utrygge og lignende omstiller vores hjerne sig automatisk ageren og adfærd, som ofte er ubevidste og vaneagtige. Det er et en svær tilstand for hjernen, hvis vi samtidig ønsker at have kapacitet til at observere vores mønstrer og vaner.

Læs artikel om den 3 delte hjerne og stress og lær om hjerne.

Med ønske om tryg tilknytning, tak for nu

Tak fordi du læste med og rigtig tryg rejse mod tryggere tilknytning, Jeg ønsker du bliver tryggere i dine nære relationer og sammen med dig selv. Har du spørgsmål, kommentarer eller andet så kontakt mig gerne.

Er du og din partner et sted, hvor I har brug for en par- og relationsterapeut for at komme videre, er du også velkommen til at kontakte mig.

Læs også om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om tryg tilknytning

Thomas fra Wibling Coaching

 

Undvigende tilknytning (også kaldes undgående, afvisende og utryg tilknytning)

Har du ofte behov for mere afstand end din partner? Savner du mere plads til dig selv i jeres forhold? Er du mest tryg når du klarer det meste selv og når du er den stærke i dit forhold? Så er du måske præget i retning af et undvigende, afvisende og utrygt tilknytningsmønster.

Tæthed og nærhed kan udfordre dig og kan gøre at du kan virke fraværende, afvisende, distancerende, følelsesforladt og kritiserende. Og dette er samtidig med at du sandsynligvis bærer på indre stress over dit parforhold.

Denne artikel om undvigende tilknytning giver inspiration til at flytte dig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytningsstil til mere sikker og tryg tilknytningsstil. Dette er også en vej til et sundere og mere harmonisk parforhold og kærlighedsliv med et mindre stress og konfliktniveau.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, ambivalent tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Undvigende tilknytning kan stamme fra

Det siges, at undvigende og undgående adfærd udvikles hos børn. Børn der oplever, at interaktioner med deres primære voksne har været præget af utryghed og manglende opfyldelse af behov for tillid. En opvækst der har været præget af afvisning, ignorering, skæld ud, kritik, og lignende. Det virker naturligt at børn, der er for meget i sådanne miljøer, mere eller mindre stopper med at udtrykke sine behov, følelser og ønsker, og forsøger at klare sig selv.

Mennesker med undvigende tilknytningsmønster vil som unge og voksne isolere sig følelsesmæssigt fra andre. Det gør de ved at ignorere og undertrykke egne behov. Deres overbevisning er at de ikke har behov for andres omsorg, nærvær og kærlighed. Det er også en attitude der signaleres udadtil, og fungerer som en strategi for at undgå tæthed og nærhed. Og i sidste ende at blive såret. Selvom det kan lyde mærkeligt, kan det virke vigtigere at isolere sig fra romantiske og betydningsfulde relationer, end at risikere at blive såret. Derfor er partnere med undgående tilknytning ofte den der bryder ud af et romantisk forhold eller et parforhold. Denne form for uafhængighed gør det svært at skabe nære, tillidsfulde og åbne relationer til andre. At vise kærlighed, omsorg og tale om følelser anses som at være svagt og at tabe kontrol.

Indlægsindhold om undvigende tilknytning

Dette indlæg om undvigende tilknytning beskriver det at bevæge sig fra undvigende, afvisende og utryg tilknytning til en tryggere tilknytning. At flytte sig fra ubevidste undgåelse og afvisende adfærd til bevidst at blive tryggere og at kunne blive i tætte og sårbare samtidig med at indre stress og uro mindskes. Indlægget beskriver:

 • Hvordan undvigende tilknytningsstil genkendes.
 • En oplistning af anbefalinger og råd til bedre at håndtere undvigende tilknytning.
 • Hvordan undvigende tilknytningsstil kan transformere til tryg tilknytningsstil.

Genkend undvigende tilknytningsstil

Tegn og adfærd herunder er signaler der beskriver undvigende tilknytningsstil. Ved at tjekke dig selv i forhold til listen, øger de din bevidsthed om din ageren og tilknytningsstil i betydningsfulde relationer. Det er normalt at jo mere presset eller stresset man er, jo tydeligere vil vores utrygge tilknytningsstil udtrykke sig.

PS: Hvis du er bevidst om din primære tilknytningsstil, kan du springe listen over og læse videre. Men du kan også gå listen igennem med henblik på at lære mere om undvigende tilknytningsstil. Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du tage en tilknytningstest.

Du kan bemærke antallet af udsagn, der svarer til din adfærd. Des flere der er, des mere er undvigende tilknytning sandsynligvis udviklet hos dig. Besvar udsagnene så ærligt som muligt så din din bevidsthed om dig selv bliver så rigtig som muligt.

Liste med tegn på undvigende tilknytning

Hvis du genkender flere af ovenstående udsagn, er det sandsynligt, at du er præget af et undvigende og utrygt tilknytningsmønster.

Større livsduelighed via undvigende adfærd

Det er selvfølgelig ikke en diagnose, men en række vaner og strategier du har og anvender til at beskytte dig selv imod at blive såret i dine romantiske og betydningsfulde relationer. Hvis flere af udsagnene passer på dig, kan du:

 • Forbedrer din opmærksom på at du kan vælge andet end undvigende adfærd, så du giver dig selv en ny og mere positiv opfattelse af dig selv.
 • Styrke din forståelse for, at dine undgående mønstre hr til formål er at du beskytter dig mod flere relationære sår.
 • Styrke din overbevisning om at dit potentiale øges og frigives i takt med at du bliver bevidst om dine undvigende mønstre og kan vælge tryggere og mere gavnlige tilknytningsmønstre.
 • Være opmærksom på at undvigende tilknytningsstil i mange tilfælde virker modsat hensigten. Og at de kan gøre at du på længere sigt bliver mere utryg og utilfreds.
 • Lære om at omsætte undgående mønstre til mere trygge og gavnlige tilknytningsmønstre, og træne konkrete måder til proaktivt at gøre noget nyt i utrygge situationer.
 • Øge dine evner til at blive og være i intime, tætte og sårbare relationer.

At lægge mærke til undvigende tilknytning

At bemærke adfærden der henviser til undvigende tilknytning, er almindeligvis lettere, når vi har rolige og trygge perioder. Når vi er stresset, utrygge og lignende flytter vores hjerne sig til automatgear, hvor de ubevidste vaner og strategier startes. Det er ikke godt sted for hjernen, hvis vi vil have kapacitet til at bemærke undvigende adfærd og reaktioner.

Se om den 3 delte hjerne og forstå din adfærd, dine følelser og ageren bedre.

At lægge mærke til de ofte ukonstruktive reaktioner, er vanskeligt under pres, hvilket er helt naturligt. Det bedre at evaluere og vurdere dit indre liv, dine følelser og reaktioner, når du er rolig og har mere overskud til at se dig selv udefra. Som om du oplever dig selv spille en rolle i en film, der handler om dig og dit liv.

Måder at forandre undvigende adfærd

At forandre undgående vaner og adfærden kan kræve tage tid. Det er en proces du kan gøre på egen hånd eller ved at allierer dig med en par- og relationsterapeut, hvis det er en større udfordring for dig og dine relationer eller parforhold.

Herunder er der forslag til tiltag og råd, som kan hjælpe til at afvikle undvigende tilknytningsmønstrer. Vælg én, to eller tre af forslagene og anvend dem ofte. Undlad at gøre mere end du kan. Det giver ofte bedre resultater at gøre lidt, der virker.

 • Tro, træn og styrk en overbevisning om at du er værdifuld og elsket af dig selv og andre.
 • Dyrk de positive, varme, hengivne og kærlige følelser for din partner. Anerkend dem og bliv i dem i lidt længere tid for hver gang.
 • Gør dig mere åben for at dele dine indre tanker, følelser og fornemmelser med din partner. Fortæl på en blød og kærlig måde, hvad der sker i dig, også selvom du måske tror at det er farligt.
 • Husk at din trang til at klare dig selv, gøre ting selv og have dine inderste tanker og følelser for dig selv udspringer fra frygt for nærhed, som er dannet i tidligere parforhold og i barndommen.
 • Øv dig i at bede om støtte fra din partner. Sæt og på, hvad du har brug for hjælp og støtte til og invitér i passende omfang din partner ind i det som er svært.
 • Træn dig i at planlægge, tilrettelægge, koordinere og afstemme dine planer med dig partner.
 • Bliv bevidst og acceptér dine svære tanker og følelser. Undgå at have modstand på den, men forsørg at være omsorgsfuld over for dem. De er ikke forkerte eller virkelige, de er blot tanker og følelser, der har behov for din omsorg.
 • Øv dig i at følelsesregulerer i sårbare, ubehagelige og svære relative situationer. Eller tag en pause og få dine følelser reguleret og genoptag så den relative situation.
 • Åben op til din indre autentiske styrke og undgå at være hård udadtil. Styrk din tro på at ægte styrke er indre styrke. At kontakt med dine tanker, følelser fornemmelser er styrke og at du værdsætter dig selv, når du er ærlig omkring dem.
 • Øv dig i at overvinde frygten for nærhed. Du skal træne dig i at føle indre ro i tætte relationer ved at mindske din undvigen og være mere i blive i kontakten.
 • Vær mere lyttende, støttende og nærværende overfor dig selv og din partner end du plejer at være. Forsøg at blive en rollen i længere tid ad gangen.

Måske lyder det let, men det er det ofte ikke. Tilknytningsmønstre og vaner kan være sejlivede som der skal bearbejdes med vilje, tålmodighed og over tid. Nogle er måske ikke mulige at forandre. I disse tilfælde er det gavnligt at vide ar de er dere, og at vi må leve så godt som muligt med dem.

Tak fordi du var nysgerrig på undvigende tilknytning

God rejse mod tryggere tilknytning og adfærd og tak fordi du var med hertil. Jeg ønsker for dig at du blev klogere på undvigende tilknytning og på dig selv. Har du kommentarer, spørgsmål eller andet, kan du trygt kontakte mig.

Læs også om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlig tilknytning

Thomas frax Wibling Coaching

 

Du og din partner har besluttet at indrette stuen i jeres smukke hjem anderledes. Du foretrækker en rød sofa med plads til at flere kan sidde og tale sammen, men I er uenige. Din partner foretrækker nemlig en blå og blød sofa, der er designet til både at sidde eller at ligge i mens man ser TV.

OBS: Du kan frit skifte sofaeksemplet i artiklens test ud med et scenarie om indretning, der passer bedre til jer. Det er jo ikke sikkert, at I netop er i gang med at indrette TV-stuen :-). I kunne jo f.eks. være i gang med spisestuen, køkkenet, soveværelset, kontoret, børneværelset etc.

Se de fire svarmuligheder i partesten herunder og vælg hvad du normalt ville gøre.

Ville du:
 

Afsluttende tanker om partest: Uenig om indretning i hjemmet

Hvis du har valgt B eller D, er du i et godt udgangspunkt i forhold til effektiv kommunikation med din partner. Det er du fordi du søger god kontakt og vind-vind løsning. Du håndterer overvejende uenigheden på en konstruktiv og kærlig måde og er åben for din partner, og dig selv. Du fokuserer på muligheder, der er gavnlige for jeres kærlighed og parrelation.

Har du valgt A eller C er du nok allerede i, eller godt på vej ind i en konflikt, der kan skabe sår i jeres parforhold. A og C er rigide, kampagtige og hårde fremgangsmåder. De vil ikke vil gavne jeres parrelation og de varme følelser for hinanden.

Formålet med denne parforholdstest og de enkelte spørgsmål er at få dig og din partner at overveje, hvordan I håndterer uenigheder og træffer beslutninger. At få dig og jer til at tænker dybere over, årsagen til at du satte dit kryds, der hvor du gjorde.

Er det svært for dit parforhold at træffe fælles beslutninger og blive enige?

Er I uenige og det svært for jer at blive enige og træffe gensidige fælles beslutninger? Føles det mere som om I kæmper for at få ret? Og om få egne behov igennem end at nå frem til en kærlig vind-vind løsning? Så har I et potentiale til at blive bedre sammen. Der er masser af hjælp at hente i forskellige anerkendte metoder på internettet eller i bøger.

Hvis du og din partner alligevel ikke kan komme videre, kan I med fordel overveje professionel parterapi til at håndtere uenighederne. Her lærer I at bruge det I er uenige om til at styrke jeres relation og kærlighed. Ad denne ved får I hjælp til trygt og konfliktfrit at overkomme det, som er svært. Her anvendes dialoger som gør det lettere at finde vejen sammen og træffe kærlige og bedre fælles beslutninger.

Prøv flere partest:

Mange tak fordi du læste artiklen og rigtig god fornøjelse med indretningen.

De kærligste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Testen er inspireret fra Relationship Quiz: Relationship scenario – what would you do?

 

Desorganiseret tilknytning (modsatte og omskiftelige tilstande, kom tættere på, men hold afstand)

Skifter du mellem lyst til nærhed og behov for at have afstand, og sender du ofte modsatrettede signaler, der på en og samme tid siger til din partner kom tættere på, men hold dig på afstand? Har dit indre tillidskompas ofte svært ved at vide om du kan have tillid til din partner, og er det trygt at nærme dig, eller din partnere hellere holder afstand?

Det lyder måske forvirrende. Desorganiseret tilknytning udmønter sig ofte ved forvirrende signaler og give en oplevelse at, at være utydelig og tvetydig. Genkender du dette kan din primære tilknytningsstil kan være desorganiseret tilknytning. Det siges, at desorganiseret tilknytning ikke er et mønster, men mere en adfærd. Det skyldes at et mønster er gentagelse og desorganiseret tilknytning er et udtryk for atypisk og uregelmæssig adfærd, der ikke følger et mønster. Desorganiseret tilknytning trækker derfor på adfærd fra ambivalent tilknytning.

Det menes, at desorganiseret tilknytningsstil ofte udvikles hos børn, hvor forældrene har udvist splittede signaler. Signaler som ”Kom her og bliv væk!” eller har skiftet – uden hensyn til barnets behov – mellem ekstreme tilstande. Det kan skyldes at forældrene har været fulde eller selv har desorganiseret tilknytning, som deres primære tilknytningsstil. Det medføre f.eks. hyppige humørskifte og indre og ydre uro og tumult, og kan udvile en mere eller mindre grad af panik og angst i betydningsfulde relationer, som ud over forældre kan være romantiske partnere og nære relationer.

Desorganiseret tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilkmnytningstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

Læs videre og lær om desorganiseret tilknytningsstil og måder til at få en større grad af tryghed i vigtige relationer samt mere indre ro og sundhed.

PS: Kender du ikke din tilknytningsstil, kan du finde den med denne tilknytninigstest.

Artiklen “Desorganiseret tilknytning” omhandler

Artiklen om desorganiseret tilknytning omhandler måder at bevæge sig fra utryg og desorganiseret tilknytning til en mere tryg tilknytning. At bevæge sig fra ubevidste desorganiseret, atypisk og uregelmæssig adfærd til mere bevidst at opnå et mere stabilt humør og mere indre og ydre ro og tryghed. Det afdækker artiklen ved at beskrive:

 • Hvordan desorganiseret tilknytning kan genkendes.
 • En liste med råd og anbefalinger til bedre at håndtere desorganiseret tilknytning.
 • Hvordan desorganiseret tilknytningsstil kan omsættes til mere ro, tillid og tryghed (tryg tilknytningsstil).

Genkend desorganiseret tilknytning

Listen herunder indeholder tegn og adfærd der kan beskrive desorganiseret tilknytningsstil. Den kan øge bevidstheden om den atypisk, usammenhængende og uregelmæssig adfærd som én med interagerer med denne tilknytningsstil agere i betydningsfulde relationer. Typisk er det sådan, at des mere stresset eller presset man er, des mere vil ens utrygge tilknytningsstil komme til udtryk.

PS: Kender du din primære tilknytningsstil, kan du udelade listen og blot læse videre. Du kan også bruge listen til at blive mere bevidst om desorganiseret tilknytningsstil.

Du kan lægge mærke til hvor mange af signalerne eller udsagnene, der beskriver din adfærd. Jo flere der er, jo mere vil desorganiseret tilknytning sandsynligvis være udviklet hos dig. Bemærk, at jo mere ærlig du er omkring hvilke af listens udsagn der giver genklang i dig, jo bedre bliver din bevidsthed om dig selv

Liste med kendetegn svarende til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til desorganiseret tilknytning

At lægge mærke til adfærd og ageren der tyder på desorganiseret tilknytning, er normalt lettere, når du modsat stress og utryghed, har perioder med ro og tryghed. Når vi oplever stress, utryghed og lignende følelser bringer vi vores hjerne automatisk modus, hvor vores ubevidste vaner og strategier aktiveres. Og det er ikke det rette “hjerne”-sted at lægge mærke til desorganiseret adfærd og reaktioner.

Læs om den 3 delte hjerne og forstå egne adfærd, følelser og reaktioner bedre.

Selv at bemærke den ofte ukonstruktive adfærd og reaktioner, er altså svært under pres, og det er naturligt. Det bedre at vurdere og evaluere dine følelser, din adfærd og ageren i stressende situationer, når du er i ro og har mere overskud til at betragte dig selv udefra, som om du oplever dig selv i tredje person.

At få det bedre via desorganiseret adfærd

Bevidsthed om din desorganiseret gør det lettere at arbejde med at ændre ukonstruktive adfærd, så samspillet med dine nære relationer, bliver bedre og mere konstruktive. Du kan:

 • Øge din opmærksom på at du kan andet end desorganiseret mønstre, og give dig selv en anden og mere positiv selvopfattelse.
 • Få mere forståelse for, at formålet med dine desorganiseret mønstre er at du ikke får flere relationære sår.
 • Øge din tro på at dit personlige potentiale øges efterhånden som du bliver mere bevidst om desorganiseret mønstre og får tryggere tilknytningsmønstre.
 • Være bevidst om at utrygge tilknytningsmønster ofte virker modsat hensigten. I værste fald kan de kan gøre dig mere utryg.
 • Lære mere om at omsætte utrygge til trygge tilknytningsmønstre, og lære konkrete veje til at træne dig selv i at vælge noget andet i utrygge situationer.
 • Forbedrer dine evner til at være og blive i sårbare, intime og tætte relationer.

Råd til at forandre desorganiseret adfærd

At ændre desorganiserede adfærden og vaner er en proces, som kan kræve tage tid og eventuelt samarbejde med en relations- og parterapeut, såfremt din adfærd er en større udfordring for dine relationer eller parforhold.

I listen herunder får du gode tiltag og råd, som kan bruges til afvikling af desorganiserede mønstrer. De kan hjælpe på vej med din forandring. Vælg mellem én og tre af tiltagene og brug dem ofte. Undgå at gøre for meget. Det er bedre at gøre lidt, som virker.

 • Vær bevidst om dine indre behov for på den ene side at åbne op og på den anden at lukke ned. Modsætninger er automatiske reaktioner som har brug for omsorg i form af rolig og tryg tilgang.
 • Vær blød ved dig selv og undgå ekstreme udsving. Stræb efter stabilitet og accept af voldsomme følelser og værdsæt dig selv. Lær dig et frirum, hvor du distancerer dig fra dine voldsomme følelser, træder stille væk fra situationen, og er så og centreret og rolig du nu kan være.
 • Stræb efter integritet så dit ydre i højere grad afspejler dit indre. Vær opmærksom på at gamle sår, som er triggerne til deorganiseret tilknytning, kan få dig til at fremstå dobbeltmoralsk over for dig selv. Det kan ske ved et falsk selv vises udadtil, hvor du måske tager en maske på. Og et sandt selv, som er tanker, følelser og handlinger du holder tilbage, fordi du oplever at de er forbudte at vise til andre.
 • Sæt tempoet ned, så der bliver mere plads til dig og til omtanke. Også selvom dit indre mener at der skal mere fart på, vil du ofte have gavn af at stoppe mere op, lytte efter og vise omhu.
 • Øv dig i at bemærke dit indre liv og lær at agere bevidst og opmærksomt.
 • Vid at det er uforudsigelighed der starter uroen og usikkerheden, og sætter gang i de negative tolkninger, som får dig til at være på vagt og stresser din hjerne og krop. Træn dig i ikke at reagere automatisk og ubevidst.
 • Øv dig i at være bevidst om dig selv på et dybere niveau end dine automatiske reaktioner, så du nærmer dig de sunde, og naturlige behov for afstand og nærhed. Gør det gradvis og med tålmodighed.
 • Tilgiv dig selv, når du ikke håndtere dine tanker, følelser og handlinger, som du eller gerne ville. Vis dig selv kærlighed via bevidstheden om, at det er mønstre der spiller dig et puds, og ikke den sande dig.
 • Beslut dig for at finde ro og få ro på dit nervesystem. Gå en tur, lyt til afslappende musik eller trække vejret dybt og forstil dig at du slapper af i krop og sind.

Ovenstående råd lyder måske lette i dette læseøjeblik. Men det er det ikke. Vi er alle op imod vores vante mønstre og vi behøver tid, indsats og tålmodighed for at ændre dybere indre vaner og tilknytningsmønstre. Af og til er det måske ikke muligt at ændre dem, og her er det gavnligt at være bevidst om sine vaner og mønstre.

Tak for at du læste om desorganiseret tilknytning

God fornøjelse mod tryggere og sundere adfærd og tilknytning og tak fordi du var med hertil. Jeg håber at du blev lidt klogere på desorganiseret tilknytning. Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse om 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster.

Med ønske om kærlige tilknytninger

Thomas, Wibling Coaching

Ambivalent tilknytning (svingende, urolig, utryg og ængstelig tilknytning)

Savner du ofte nærhed, forståelse, støtte og bekræftelse fra dine nære relationer, og fra andre perifere relationer? Bliver du let urolig, såret og føler dig afvist af relationer og mennesker der betyder noget for dig? 

Så tyder det på at din primære tilknytningsstil kan være ambivalent tilknytning, som også kaldes urolig, utryg og ængstelig tilknytning (personligt bruger jeg også svingende tilknytning om ambivalent tilknytning da jeg oplever at tilkningsstilen hurtig og uden en ydre årsag kan skifte fra tryghed til utryghed).

Det siges at ambivalent tilknytningsstil dannes, hos dem der har været utryg i deres betydningsfulde relationer i din barndom eller senere i livet. Betydningsfulde relationer er eksempelvis forældre, primære omsorgspersoner, romantiske relationer. Læs videre og bliv klogere på ambivalent tilknytningsstil og lær redskaber til at opnå mere tryghed i vigtige relationer og mere indre balance og sundhed.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

PS: Hvis du ikke dit tilknytningsmønster, kan du prøve denne tilknytninigstest.

Indholdet i artiklen om ambivalent tilknytning

Denne artikel går mere i dybden med ambivalent tilknytning og kommer ind på strategier til at bevæge sig fra utryg og ambivalent tilknytning til mere tryg tilknytning. At flytte sig fra ubevidste ambivalente, urolige og stressende strategier til mere bevidste strategier der er roligere, sundere og tryggere. Artiklen omhandler:

 • En række tegn og signaler der kendetegner ambivalent tilknytning.
 • En række anbefalinger og gode råd til hvordan ambivalent tilknytning håndteres.
 • Hvordan ambivalent tilknytningstil kan omsættes til en mere tryg tilknytningsstil.

Tegn og udsagn der kendetegner ambivalent tilknytning

Ambivalent tilknytning - Forstå ambivalent tilknytningsmøntre og adfærdNedenstående liste med tegn på ambivalent tilknytning, kan gøre dig mere bevidst om den måde du føler og agerer på, når du interagerer med dine betydningsfulde relationer. Jo mere betydningsfuld relationen er, jo mere vil reaktionen typisk udspille sig.

PS: Hvis du allerede kender dit primære tilknytningsmønster, kan du springe liste over og læse videre. Eller du kan bruge udsagnene til at styrke din bevidsthed om din tilknytningsstil.

Du kan med fordel bemærke hvor mange af udsagnene, der passer på dig. Jo flere der passer jo mere udviklet er ambivalent tilknytning hos dig. Det er selvfølge vigtigt at du er ærlig, når du gennemgår listens udsagn og vurderer hvilket der giver genklang i dig.

Liste med udsagn svarende til ambivalent tilknytning

 

Bemærk dine ambivalente tilknytningsmønstre

Det er normalt at signaler for ambivalent tilknytningsmønstre viser sig tydeligere, når du har stressede perioder, mærker utryghed eller befinder dig i udfordrende relationer. Under pres skifter vores hjerne til et gear til automatiske og ubevidste strategier og vaner, for at håndtere den presserende situation. Strategier og vaner der måske var til gavn for os tidligere i livet, men ikke altid er gavnlige nu.

Det kan være svært selv se tegnene da vi under pres og stress, har svære ved at observere os selv. Det er helt naturligt. Det er ofte bedre at evaluere din ageren i presserende situationer, når du er rolig og har kapacitet til at se dig selv udefra, som om du observerer dig selv.

Lær om den 3 delte hjerne og forstå dine reaktioner og følelser bedre.

Få det bedre via dine ambivalente reaktioner

Bevidsthed om ambivalente reaktioner, gør det lettere at arbejde med at omprogrammere de af slagsen, der ikke er gavnlige for samspillet med dine nære relationer. Du kan kort sagt bruge dem til at navigere i, hvor du kan få det bedre og heale fortidens sår, og herved opnå mere indre ro, sundhed og tilfredshed med dig selv. Du kan:

 • Blive opmærksom på at du indeholder andet end de ambivalente mønstre, og få en mere positiv oplevelse af dig selv.
 • Få en større forståelse for, at formålet med dine tilknytningsmønstre er at beskytte dig mod at få flere sociale sår.
 • Tro på at dit personlige potentiale foldes ud efterhånden som øger din bevidsthed om dine tilknytningsmønstre og lærer tryggere tilknytningsstille.
 • Vide at dine utrygge tilknytningsmønster af og til virker modsat hensigten. De kan gøre dig mere utryg og såre dig.
 • Lære mere om at bryde utrygge mønstre og styrke den trygge tilknytning, og finde mere konkrete måder at træne dig selv i at gøre noget bedre i utrygge situationer.
 • Styrke din evne til at være i tætte, sårbare og intime relationer.

At omprogammere ambivalente reaktioner og vaner er en proces. Det kan tage tid og det kan kræve samarbejde med en eksempelvis en parterapeut, hvis reaktionerne er en udfordring for parfoldet eller en anden betydningsfuld relation.

Herunder er en række gode råd og skridt, som kan anvendes på egen hånd, og kan hjælpe et stykke af vejen. Vælg én, to eller tre af mulighederne og brug dem. Det handler ikke om at gøre en hel masse, men om at gøre noget, som virker for dig.

Råd til at få det bedre med ambivalent tilknytning

 1. Rum dine sårede følelser. Drag omsorg for dig selv på en positiv måde. Øv dig i at trøste og bekræfte dig selv.
 2. Øv dig i at forstå og genkende dine tilknytningsmønstre, og hvorfor du føler dig utryg, ensom, urolig eller lignende. Bevidstheden om tilknytningsmønstre er det første skridt at slippe og ændre dem.
 3. Find dine konstruktive og proaktive grænser og principper, og værn om dem. Hvis det er svært søg hjælp hos en terapeut eller coach, eller beslut dig for nogle, og afprøv dem.
 4. Træn dig i at distancere dig fra dine følelser og skelne imellem dem. De er ofte ikke sandhed. De er blot følelser, som du ikke behøver at reagere på.
 5. Mød din sårbarhed med blødhed og undgå selvkritik. Giv dig selv lov til at være dig.
 6. Elsk dit indre liv og giv dig plads til fordybelse og værdsættelse af dig selv. Tro på, at du gør det bedste du kan.
 7. Find og skab tryggere relationer, hvor der er plads til sårbarhed, og hvor du kan være dig selv.
 8. Prioriter tid til ro og mindst mulig stress. Tag hver dag eller ofte tid til pauser, refleksion og hvile (stress og uro aktiverer ambivalente tilknytning).
 9. Holde fast i det, der er vigtigt og gør noget som er betyder noget for dig. Øv dig gerne i at gøre det sammen med andre. Men gør det primært for din egen skyld.
 10. Træn konstruktive og sundere tankemønstre og undgå bekymringer.
 11. Træn din evne til at acceptere negative tanker og følelser. Undgå at dyrker dem. Acceptér i stedet at de er der lige nu.
 12. Slut fredmed fortiden. Slip det der engang var. Fortiden kan ikke ændres, men du kan ændre din indstilling og oplevelse af fortiden. Øv dig i at tilgive det du ikke kan ændre.

Tak fordi du læste med

Rigtig god fornøjelse med rejsen mod tryggere og sundere tilknytning og tak fordi du læste med og forhåbentlig lærte mere om ambivalent tilknytning.

Læs også om desorganiseret tilknytningsmønstre.

Med ønske om de bedste tilknytninger

Thomas fra Wibling Coaching

At kende dit tilknytningsmønster: En vej til et bedre parforhold

Vores tilknytningsmønstre, som primært dannes i barndommen, påvirker hvordan vi opfatter og deltager i relationer og i et parforhold som voksne. At kende vores tilknytningsmønster og hvordan det udspiller i vores relationer, er afgørende for at opnå bevidsthed og selvindsigt. Det er en motorvej til sundere forbindelser og et bedre parforhold. Der tales ofte om følgende fire grundlæggende tilknytningsmønstre:

  1. Tryg og sikker tilknytning (læs om tryg tilknytning).
  2. Utryg og undvigende tilknytning (læs om undvigende tilknytning).
  3. Ambivalent tilknytning (læs om ambivalent tilknytning).
  4. Desorganiserede tilknytning (læs om desorganiseret tilknytning).

Du kan læse kort om hvordan tilknytningsmønstre udvikles i artiklen: Tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet. Herunder er 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster:

Trin 1: Reflekter over din barndoms oplevelser

At forstå dine tidlige erfaringer er nøglen til at lære dit tilknytningsmønster at kende. Overvej, hvordan dine forældre eller dine primære omsorgspersoner reagerede på dine behov og følelser:

Var de sammenhængende og tydelig i deres støtte, eller oplevede du perioder med fravær eller usammenhængende?

Disse tidlige interaktioner kan afsløre meget om, hvordan dit tilknytningsmønster blev formet.

Trin 2: Vær Opmærksom på din egen adfærd i parforholdet og betydningsfulde relationer:

Din nuværende adfærd i relationer kan give vigtige spor om dit tilknytningsmønster. Overvej om:

Du er komfortabel med tætte, intimitet og tillidsfulde forhold, eller føler du dig ofte usikker eller undgår nære forbindelser?

Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på følelsesmæssige situationer og konflikter. Det kan være at du f.eks. trækker dig eller optrapper konflikten. Dette kan afsløre mønstre, der stammer fra dine tidlige oplevelser.

Trin 3: Undersøg dine reaktionsmønstre under stress:

Stressfulde situationer kan bringe tilknytningsmønstre tydeligere frem. Reflekter over, hvordan du reagerer, når du føler dig truet, bange eller usikker. Nogle mennesker med undvigende tilknytningsmønstre kan trække sig tilbage eller undlade at dele deres følelser, mens dem med ambivalente mønstre måske søger overdreven bekræftelse. Reaktionerne kan være indikatorer for dit dybere tilknytningsmønster.

Trin 4: Tag en tilknytningsstil-test

Du kan tage en tilknytningstest her . Testen er designet til at analysere din adfærd i situationer med mennesker der betyder noget for dig, og give indblik i, hvilket tilknytningsmønster der mest sandsynligt beskriver dig. Tests kan være nyttige, menresultaterne tages som et supplement til din egen selvrefleksion.

Trin 5: Søg hjælp hos en professionel

Hvis du finder det udfordrende at identificere dit tilknytningsmønster alene, kan det være gavnligt at søge professionel hjælp. En psykolog, coach eller terapeut, der arbejder med eller ud fra tilknytningsmønstrer kan give en vurdering baseret på det du fortæller om din adfærd og interaktioner i betydningsfulde relationer og i et parforhold. Sammen kan I udforske dybere lag af dine tidlige oplevelser og arbejde mod at skabe positive ændringer.

Trin 6: Vær åben for selvudvikling

At finde dit tilknytningsmønster er ikke en endelig konklusion, men en løbende proces. Vær åben for selvudvikling og vær parat til at udforske, hvordan dit tilknytningsmønster kan påvirke dine relationer, og at blive mere bevidst om dig selv Det kræver mod, selvaccept og en vilje til at arbejde på at forbedre dit forhold til dig selv og andre.

Rejsen mod selvindsigt og sundere relationer

At finde sit tilknytningsmønster er en rejse mod selvindsigt og personlig vækst. Det er et værdifuldt skridt mod at skabe sundere, mere givende relationer, både romantiske relationer og familieforhold, kollegaer og venner. Ved at være bevidst om dine tilknytningsmønstre kan du tage mere styring over dine ageren og åbne døren til dybere forståelse og tilknytning i dine relationer.

Bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte af Jytte Vikkelsøe er en god bog om hvordan tilkytningsmønstre påvirker parforholdet.

Rigtig god fornøjelse med den 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster og at lære dit tilknytningsmønstre bedre at kende.

Mange gode hilsner

Thomas fra Wibling Coaching.

 

Læs flere artikler om parforhold her.

Tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet

De fleste parforhold oplever fra tid til anden stormvejr i form af konflikter, misforståelser, utryghed eller lignende i relationen. Ubehageligheder som rusker godt og grundigt i parforholdets forbindelse, kærlighed og lyst til at være sammen. Det kan opleves som om parforholdet kærlighedstræ bliver revet op med rod og det hele, og væltet omkuld for altid.

Tilknytningsmønstre spiller en afgørende rolle i vores evne til at danne og opretholde sunde relationer. Mønstre, som udvikler sig tidligt i livet som en reaktion på interaktioner med primære omsorgspersoner (f.eks. vores forældre), kan have dybe og tydelige konsekvenser for vores voksenliv. Særligt når det kommer til romantiske forhold.

Tilknytningsmønstre kan metaforisk betragtes som rødderne hos parforholdets kærlighedstræ. Parforholdet har måske gode rødder, men hvis vi ikke forstår at arbejde sammen rødderne og drage omsorg for dem, risikere vi at rødderne ikke kan holde vores kærlighedstræ, når det stormer omkring parforholdet.

Grundlæggende tilknytningsmønstre

Tilknytningsmønstre refererer til de måder, vi forbinder os til andre på, baseret på vores erfaringer i barndommen. Psykologen John Bowlby introducerede begrebet og argumenterede for, at mønstrene dannes som en reaktion på, hvor pålidelige og støttende vores omsorgspersoner var. De fire grundlæggende tilknytningsmønstre er:

  1. Tryg og sikker tilknytning.
  2. Utryg og undvigende tilknytning.
  3. Ambivalent tilknytning (svingende, urolig og ængstelig tilknytning).
  4. Desorganiserede tilknytning (kombineret “utryg og undvigende tilknytning” og “ambivalent tilknytning”).

1. Tryg og sikker tilknytning: Styrke i samhørighed

Personer med trygge tilknytningsmønstre, som ofte er formet af trygge barndomsforhold, har en tendens til at udvikle sunde og stabile parforhold. De har tillid til deres partnere, føler sig trygge i intimitet og er i stand til at håndtere konflikter konstruktivt. De er ofte gode til at udtrykke følelser og søge støtte og det skaber et godt fundament for en sund forbindelse.

Læs mere om tryg tilknytning her.

2. Utryg og undvigende tilknytning: Barrierer for intimitet

Personer med undvigende tilknytningsmønstre har have oplevet en mangel på sammenhængende og tydelig støtte i barndommen. Dette kan føre til en tendens til at undgå intimitet og følelsesmæssig nærhed i voksenlivet. Dette kan skabe udfordringer i parforholdet da de kan have svært ved at åbne op, udvikle dybe forbindelser og at overgive sig til parrelationen.

Læs mere om undvigende tilknytning her.

3. Ambivalente tilknytning: Udfordringer med afhængighed

De med ambivalente tilknytningsmønstre har måske oplevet usammenhængende og utydelig støtte som børn. Det kan føre til en tendens til at være usikre på partnerens tilgængelighed og konstant søge bekræftelse. Det kan skabe udfordringer i et parforhold pga. at behovet for meget opmærksomhed kan blive overvældende.

Læs mere om ambivalent tilknytning her.

4. Desorganiserede tilknytning: Uforudsigelig adfærd

Individer med desorganiserede tilknytningsmønstre har ofte oplevet traumatiske begivenheder i barndommen. Dette kan føre til uforudsigelig adfærd i voksenlivet, som skaber udfordringer i parforholdet. De kan have svært ved at etablere tillidsfulde relationer og kan reagere impulsivt i nære forhold.

Læs mere om desorganiserede tilknytning her.

At overvinde tilknytningsudfordringer

At forstå ens eget og ens partners tilknytningsmønstre er et stærkt værktøj til at skabe et sundt, kærligt og romantisk parforhold. Dialog og kommunikation spiller selvfølgelig en central rolle i denne proces. Det gør den fordi åben dialog om tidlige erfaringer og hvordan disse kan påvirke nutidige adfærdsmønstre kan skabe øget forståelse og empati.

At skabe stærke rødder for kærlighed og parforholdet

Tilknytningsmønstre er som roden til et træ. De former grundlaget for, hvordan parforholdet vokser og udvikler sig. Mens tidlige erfaringer kan påvirke vores tilbøjelighed til bestemte mønstre, er de ikke er fastlåste. Det er muligt at forandre styrken og energien der kommer fra træets rødder, vores tidlige erindringer. Det kan vi gøre med åben dialog og villighed til at arbejde sammen på måder der øger vores bevidsthed om vores dybere mønstre og hvordan de påvirker parforholdet. Med øget bevidsthed kan par skabe stærkere og mere kærlige forbindelser, selv når der er udfordringer og storme rusker i træets grene og blade.

At tage tilknytningsmønstre og udfordringer i parforholdet seriøst og investere tid og energi i at forstå og navigere med mønstrene er en nøglen til et varigt og tilfredsstillende parforhold, der bygger på tillid, åbenhed og støtte.

Der findes litteratur og artikler på nettet, som kan lærer jer mere om tilknytningsmønstre. Du kommer nærmere dit tilknytningsmøntre med disse 6 trin til at finde dit tilknytningsmønster eller ved at lave en tilknytningstest her på siden.

Ønsker du og din partner en mere grundig forståelse for jeres dybere tilknytningsmøntre og hvordan de påvirker jeres parforhold, kan Imago parterapi og coaching anbefales.

Kærlige hilsner

Thomas fra Wibling Coaching. Medlem af Imagoforeningen.

 

Læs flere artikler om parforhold her.

Parforholdet som kilde til jobtrivsel

”Jeg er vred når jeg er på jobbet og kort for hovedet overfor mine kollegaer, fordi intimiteten og sexlivet ikke fungerer i mit parforhold”.

Det udsagn kom fra en der mistrivedes på sit job. Selvom intimitet og parforhold normalt ikke er temaer, når vi taler om trivsel på jobbet, giver det alligevel mening. Det giver mening fordi, trivsel indeholder flere brikker end blot at trives i arbejdslivet og fritiden.

De udtrykte ord indikerede sandsynligvis manglende glæde, tillid og nærhed sammen med partneren. Måske var parforholdet i sted hvor distance, konflikter og misforståelser fyldte for meget. Så meget at det var begyndt at suge energien og lysten til at klare arbejdet tilfredsstillende.

Jobbet var måske blevet en flugt, et plaster på såret. Nu hvor parforholdet er lidt lunkent, kunne fokus på arbejdet dække over den manglende tilfredshed. Men er hårdt at være på flugt over længere tid. Og et plaster healer ikke et parforholds sår. Med tiden indhenter parforholdets mistrivsel parret. Når det sker, er det med risiko for, at konflikter og afstand mellem parterne er blevet større, og følelserne koldere.

Skal vi tale om parforhold og sexliv på jobbet?

Naturligvis skal vi ikke direkte tale om parforhold og sexliv på jobbet. Her skal der tales opgaver, ansvar, kompetencer, motivation, strategier og lignende arbejdsrelevant indhold. Men det er velkendt viden, at jo bedre vi trives privat, des bedre trives vi også på jobbet – og omvendt. Trives vi generelt, trives vi ofte også i privatlivet og arbejdslivet. Puslespillet for trivsel indeholder flere brikker, som alle skal vende ig sættes rigtigt sammen før vi oplever optimal trivsel. Også brikken parforholdet som kilde til jobtrivsel.

Par som prioriterede sex og intimitet i hverdagen, får en fordel på jobbet. De er mere tilbøjelige til at fordybe sig i opgaverne og nyde arbejdslivet, fortæller videnskab.dk i deres artikel ”Et aktivt sexliv kan give større arbejdsglæde”. Artiklen skriver om et studie udgivet af tidsskriftet Journal of Management. Her nævnes det at et sundt parforhold med et sundt sexliv, gør os til mere tilfredse og engagerede medarbejdere. Og det er jo til gavn både de ansatte og deres arbejdspladser. Der tilføjes at studiet viser, at arbejdsrelateret stress, som tages med hjem, påvirke sexlivet og parforholdet negativt.

Passer med erfaringer fra stresscoaching og parterapi

Det passer godt med mine erfaringer. Erfaringer fra mange coachinger og terapier med mennesker der mistrives. Mennesker som f,eks er syge med stress og har udfordringer i deres parforhold. Det spænder lige fra medarbejdere, der stressede på jobbet grundet konflikter i parforholdet og udfordringer i parforholdet grundet stort arbejdspres. Imellem de to yderpunkter har jeg mødt mange nuancer af problemstillingerne. Her er kunsten, at få øje på den reelle årsag til mistrivsel og stress. Er det i virkeligheden jobbet, der er årsagen, eller er udfordringer i parforholdet og privatlivet, der suger os for arbejdsmæssig energi og tilfredshed?

Styrk parforholdet og få et bedre arbejdsliv

Ovenstående er ikke ny viden. Vi ved godt at et sundt og tilfredsstillende parforhold har en positiv indflydelse på vores arbejdsliv, og på livet generelt. Et parforhold, hvor vi ikke kun har et godt sexliv. Men også er gode til tale sammen, give gensidig støtte og evner at håndtere det svære i fællesskab. Dette er kompetencer som mange ikke er trænet i, men som vi kan have gavn af at udvikle i stedet for kun at udvikle vores arbejdsmæssige kompetencer. I parforholdet kan der f.eks. arbejdes med:

 • Work Life-balance: At skabe en tilfredsstillende balance mellem arbejds- og parforholdet (og familielivet) der reducerer stress og mistrivsel.
 • En positiv parrelation: At støtte og opmuntre hinanden mod mentale og følelsesmæssige tilfredshed og til at nå arbejdsmæssige og private mål.
 • At håndtere konflikter og misforståelser: At lære og træne dialog der håndterer og reducerer konflikter og misforståelser, og øger forbindelsen og tilliden i parforholdet.
 • Mål og ønsker: At finde fælles mål og ønsker samt afstemme gensidige støtte der skaber et positivt parmiljø, som igen fremmer karriereudvikling og vækst.
 • Sunde arbejdsmæssige beslutninger: At træffe fælles og sunde beslutninger for arbejdslivet, der understøtter begge parters interesser og behov. Det kan være beslutninger om karrierevalg, forfremmelser, jobskifte, arbejdsmængde og rytme og selvstændigt virke.
 • Prioritering af parforholdet: At give plads til et levende og sundt samliv samt til at bevare og dyrke den intime og kærlige forbindelse.

Brug parterapi til at styrke arbejdslivet

Parforholdet som kilde til jobtrivsel kan blive en realitet når et par udvikler parforholdets kompetencer mod gensidig tillid, støtte og kommunikation. Og det er til gavn for både medarbejdere og arbejdspladser. Har kan parterapi og parcoaching med udgangspunkt i Imago relationsterapi anvendes.

Kontakt mig gerne, hvis du er medarbejder og ønsker at styrke dit parforhold til fordel for dit arbejdsliv. Og hvis du er leder eller personalemedarbejder og ønsker, at støtte medarbejdere. Medarbejdere med udfordringer i parforholdet og privatlivet, der influere på trivslen i jobbet. Og medarbejdere der er sygemeldte eller på vej til at blive det.

De bedste hilsener

Thomas fra Wibling Coaching

PS: Brug eventuelt små partest til at tage temperaturen og trivslen i dit parforhold.

PPS: Er du syg af stress eller er ved at blive det, kan det være gvnligt at anvendes stresscoaching inden, eller samtidig med, at du forbedre dit parforhold.

Brug parterapi i tide, inden parforholdet gør ondt

I en tid, hvor næsten halvdelen af ægteskaber ender i skilsmisse, er parterapi blevet mere end bare et nødvendigt redskab. Det er blevet en bro mellem konflikt og forsoning. Alligevel siges det, at kun omkring 7% villige til at krydse den bro for at redde deres forhold.

Dertil kommer at mange par først søger parterapi, når problemerne har stået på længe og ofte i årevis. Søgninger på google fortæller, at par ofte har gået med problemerne i flere år. At de først kommer parterapi når udfordringer har sat sig dybe spor. Det er til trods parrene, der bruger parterapi, får gode resultater:

 • 70-75 % parrene oplever at de får løst udfordringerne, og flytter sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og bedre parforhold.
 • Op imod 90 % af parrene oplever markante og væsentlige forbedringer.

Se en kort film om parterapi i tide

At gå i parterapi er stadig svært, men andre udveje er ofte værre

Ovenstående tal indikerer, at de stadig er svært for mange at gå i parterapi, selvom det ofte er den bedste og sundeste løsning. Udover at mange par desværre venter for længe med at søge parterapi og lære den vedvarende kærligheds spilleregler, tror flere par, at parterapi er ubehageligt og dyrt. Et parforhold eller ægteskab der brydes, er ofte mere ubehageligt og dyrere. Det er ofte dyrere på både de økonomiske, følelsesmæssige, sociale og familiemæssige kontoer!

Parterapi er ikke en løftet pegefinger. Det er omsorg og træning der gør, at parforholdet kan selv.

Selvom tabuet omkring at gå i parterapi nedbrydes med tiden, er der stadig mange der oplever det som krænkende og svagt ikke at kunne klare problemer selv, og måske lever i konflikter og misforståelser i lang tid. Men her er det værd at huske på, at god og sund parterapi baner vejen for, at parret kan klare sig selv, både under og efter parterapien. Parterapien kommer ikke med en løftet pegefinger, men tilfører og træner relative forståelse og kompetencer, til at omsætte det svære til et stærkere og sundere parforhold. Relative kompetencer og læringer som alt for mange aldrig har fået med sig. Personligt måtte jeg læse bøger, artikler, gå i parterapi og øve mig sammen med min kone, før jeg lærte kompetencerne.

Andet der gør at par tøver med at gå i parterapi

Selvom vi erkender, at det er svært at løse situationen. At vores parforhold er fanget i gentagne konflikter og at kommunikation er problematisk, er der flere årsager til at vi ikke bare siger ja til parterapi. Og det kan være på trods af at vi godt ved, at vi har brug for det. Dette andet kan være, at:

 • Det kan være udfordrende at være åbne og ærlige om frustrationer og ønsker over for vores partner.
 • Tanken om parterapi virker ubehageligt, som et nederlag vi helst vil undgå.
 • Andre tænker nok at vi eller måske jeg eller vi ikke er gode nok.
 • Vi kommer fra opvækst eller kultur, hvor man ikke taler om den slags.
 • Det er grænseoverskridende at bringe en tredjepart (parterapeuten) ind i sig selv og ens forhold.

Læs om 10 almindelige problemer i parforholdet

Forandringer for parforholdet giver nye udfordringer

Mange par oplever med tiden forandringer, der påvirker forholdet, og får hidtil usete udfordringer op til overfladen. I løbet af nogle år er det ikke unormalt at et par går fra bare at være kærester til at flytte sammen, blive gift og få børn eller skabe en hverdag med delebørn. I starten er der færre faktorer der trigger skænderier, konflikter og uenigheder. Men når situationen ændrer sig, ændrer individerne, relationen og parforholdet sig også. Og hvis de ændrer sig i retning af mere pres, hvor behov og ønsker ikke imødekommes i samme omfang, er der naturligvis kortere vej til udfordringer i parforholdet og med kærligheden.

Prøv forskellige partest og tag temperaturen på dit parforhold!

Bekymringer og frygt for at konflikter og uoverensstemmelser ville overskygge kærligheden, er en følelse, mange par deler. Dette antyder at der er behov for at udforske parforholdets kompleksiteter og de forebyggende elementer som parterapi bringer ind i forholdet og bidrager til et solidt og trygt fundament. Det går parterapien fordi den fokuserer på de dybere følelserne og behov, der forbinder jer følelsesmæssigt til hinanden og som styrker jeres relation og kærlighed til hinanden.

Som tidligere nævnt oplever op imod 90% af parrene store forbedringer i parforholdet. Og 70-75% løser deres kriser og går fra konflikter til tryghed og forbedring af deres parforhold. Denne værdifulde erfaringer viser, at parterapi ikke kun er et redskab til at håndterer konflikter og kriser. Det er også en investering i fremtidig kærlighed, forbindelse og relationel sundhed. Få der går i parterapi, er der flere der gør det.

Få går i parterapi, men flere gør det

Selvom der stadig er få par der går i parterapi, er der alligevel flere par der gør det. Parterapi går fra tabu til mere normalt. Tabuet om parterapi nedbrydes med tiden. Og på trods af at mange par fortsat mener, at de skal løse deres problemer selv, er det mere normalt at gå i parterapi nu end tidligere. Det er også mere normalt at stå frem med at vi som par har udfordringer, og at parforholdet ikke altid er som at svære på en lyserød sky.

At bruge parterapi forebyggende i stedet for som sidste udvej, vinder også mere frem. Vi går til tandlægen for at forhindre tandproblemer eller kører bilen til service. På samme måde bliver parterapi også mere et middel til at forebygge konflikter og forbedre parforholdets sundhed. Dette ændrende syn på parterapi er nøglen til at parterapi ikke ses som et nederlag. Men at parterapi ses som en investering i et kærligt, sundt og nærende parforhold og fremtidig lykke.

Læs her, hvis du er nysgerrig på parterapi og hvad det kan gøre for dig og dit parforhold.

Stor tak fordi du læste med om at bruge parterapi i tide og at parterapi går fra tabu til mere normalt.

Kærligt Thomas

Fra Wibling Coaching

Er penge et problem for dit parforhold?

De fleste par oplever i en eller anden form problemer med penge og økonomi, som påvirker parforholdet og kærligheden negativt. Det kan være at den ene mister sit job, går ned i indtægt, ikke rentable investeringer, ændringer i samfundsøkonomien eller for høje udgifter og stort forbrug i forhold til løn og indtægter.

21% kvinder og 13% mænd oplever at penge udfordrer parforholdet

Det er almindeligt kendt at penge og økonomi kan være et konflikttema for parforholdet. En artikel fra intrum.dk fortæller at  21% kvinder og 13% mænd oplever, at penge og økonomi er kilde til udfordringer i parforholdet (Intrum.dk henviser til European Consumer Payment Report Danmark 2019, der undersøger økonomisk ageren hos forbrugerne).

Problemer med penge er stressende i sig selv, men når de også påvirker parforholdet og familielivet, kan de blive endnu mere udfordrende og stressende. 16% af par med børn siger, at økonomi er kilde til udfordringer, mens tallet er 10% for par uden børn.,

Penge og parforhold

At have et godt penge-parforhold afhænger af at I kan kommunikere med hinanden på en forbindende og ikke-reaktiv måde. Lav denne partest med 9 spørgsmål og test jeres forhold til penge og parforhold. Tag gerne partesten sammen med din partner og gør det eventuelt med jævne mellemrum for at hjælpe jer med at penge og økonomi ikke ødelægger jeres parforhold.

OBS: Gem gerne partesten til senere sammenligning.

Partest: Er penge et problem for dit parforhold?
Afrundende refleksioner af partest: Er penge et problem for dit parforhold?

Idéen med partesten er, at I bliver opmærksom på, hvordan penge og økonomi indvirker på jeres parforhold og via denne opmærksom sikre, at penge og økonomi ikke udfordrer jeres relation. Vil I være bedre til økonomi er der masser af inspiration på internettet og i bøger.

Er penge og økonomi blevet for stort et problem for jeres parforhold?

Har I forsøgt jer og oplever, at det er for svært ikke at lade penge og økonomi udfordrer jeres parforhold, kan vejen være at søge professionel parcoaching og parterapi. Her kan I får relationel og praktisk hjælp og på en tryg og progressiv måde finde vejen sammen.

Er du eller din partner stresset på grund af jeres økonimi, kan stresscoaching være værd at se nærmere på.

Prøv flere lærende partest her!

Tak for nu og god fornøjelse med testen.

Mange økonomiserede hilsner

Thomas, Wibling Coaching

Kilde: Ovenstående Partest: Er penge et problem i dit forhold? er motiveret fra Imagorelationshipswork.com

Motiveret og tålmodig parterapi tager tid

I parterapi er motivation og tålmodighed virksomme nøgler, når vi vil lirke låsen op til et bedre parforhold. Mange par benytter parterapi når problemerne er eskaleret til et niveau, der ikke er til at holde ud.

Et niveau hvor det kan virke som om kærligheden og forbindelsen er suget ud af forholdet. At kræfterne og tålmodigheden er ved at slippe op. Nogle par starter først, når de nærmer sig det endeligt brud, og har brug for hurtige forbedringer. Men hurtigt er ikke altid løsningen og sådan går det sjældent.

Parproblemer og 80/20 reglen

Det kan forklares med 80/20 reglen. At 20 procent af det vi bringer ind i parforholdet, er årsagen til 80 procent af problemerne. Mange par søger først parterapi, når de 20 procent er vokset til at fylde 80 procent. Eller endnu værre, når de fylder det hele. At det virker til at problemerne pludselig fylder 100 procent.

Hvis pardansen var så let, så…

Hvis pardansen nu var så let, og vi havde de parmæssige evner og kapaciteter til at komme om på den anden side af de grundlæggende årsager til misforståelser, konflikter og manglende opfyldelse af behov og længsler. Og mod et varmere parforhold, så havde vi jo gjort det!

Når nu problemerne er vokset til elefantiske størrelser, kan vi ikke forvente at sluge det hele i en mundfuld. At vi kan hapse en hurtig løsning.

At blive god til parforholdet tager tid og øvelse

Forestil dig som barn og er ved at lære at gå. I starten maver du rundt og får langsomt evnerne til at kravle. Senere rejser du dig, mens du holdet fast i benet på en voksen. Vedvarende træning resulterer i, at du pludselig tager de første skridt, hvorefter du bumper ned på numsen. Heldigvis giver du ikke op, men bliver ved. Efter måneders vedholdende indsats står og går du ved egen hjælp. Selvom du af og til falder og måske slår dig, fortsætter du. Forestil dig nu, at du som barn havde samme indstilling, som nogle par med parudfordringer har i dag, så ville du aldrig lære at gå.

At blive god til at begå sig i parforholdet og overkomme misforståelser, konflikter, manglende forbindelse og lignende udfordringer tager tid at kunne mestre. Det tager tid vedholdenhed og træning at nå tid at vi i højere grad dækker hinandens behov og længsler. Og det kræver accept af at vi som par falder og slår os af og til.

Parterapi tager tid fordi parforholdet har skygger

At løse udfordringer i et parforhold tager tid og tålmodighed er nødvendig. Grunder er, at vi er oppe imod stærke indre mønstre, vaner og udækkede behov som kan påvirke parforholdet og kærligheden negativt. Lad os kalde dem for parforholdets skygger. Ofte er vi ikke er bevidste om vores parforholds skygger, som er stærke indre kræfter, der kan være svære at få øje på. Er vi helt eller delvist uvidende om skyggerne, vil de drille og udfordrer parforholdet og kærligheden indtil vi bliver mere bevidste om dem og læres at danse med dem. Indtil vi som par og individer forstår at drage omsorg for dem, og med tiden viske skyggerne ud.

Ofte er vi ikke bevidste om parforholds skygger – de stærke kræfter – der står i vejen for den forbindelse, kærlighed og intimitet vi længes efter i parforholdet.

Parforholdets skygger kan betragtes som de 20 procent, der skaber 80 procent af problemerne i parforholdet. Det er dem der kan drive os så langt ud at det virker rigtigt, at holde afstand, at bryde op og måske gå fra hinanden. Men løsningen på parforholdets skygger er ikke langt fra altid at bryde op og gå ind i et nyt parforhold. Vi har jo hver især vores egne skygger, som vi tager med ind i den næste kærlige relation. Og når forelskelsens fantastiske ros aftager, dukker vores skygger frem igen.

Motiveret og tålmodig parterapi rettet mod parforholdets skygger

Parforholdets skygger stammer fra traumer vi fik tidligere i livet og fra strategier og overbevisninger vi lærte os tidligere i livet. Alt sammen noget vi lærte for følelsesmæssigt at mestrer og overkomme svære situationer og oplevelser. Strategier og overbevisninger vi med stor sandsynlighed lærte ubevidst og stadig kan være ubevidste om den dag i dag. De var gode og rigtige for os dengang, men er i dag dem der kan gøre det vanskeligt at lirke låsen op til et vedvarende, kærligt, trygt og tilfredsstillende parforhold.

Et eksempel fra mit parforhold

Når min partner og jeg oplever, at kærligheden og forbindelsen mellem os er dalende, ser vi det som en parknude, der trænger til at blive løsnet op. Vi er bevidste om at vores parskygger der driller os og stresser vores parforhold følelsesmæssigt. Knuden er blevet en metafor for vores 20 procent der er årsagen til 80 procent af vores parmæssige udfordringer. Jo mere de 20 procent fylder og udfordrer os, jo hårdere er knuden. Og jo sværere er det for os at mærke kærligheden, trygheden, tilliden og forbindelsen til hinanden. Vi ved at knuden er der og at kunsten er at holde den så løs som muligt.

Årsag til vores parknude

Den ene af os har behov for at opleve og mærke fællesskab, for at føle sig tryg og i kærlig forbindelse med den anden. Dette giver den ene en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket. Den anden har behov for at opleve og føle sig fri til at følge sine drømme. Dette er vigtigt for den anden ikke være fastlåst og fanget i parforholdet. For igennem at blive sat fri, får vedkommende en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket.

Vi vil begge naturligvis gerne føle os elsket og betyde noget for den anden. Men vi har forskellige kanaler til at mærke det. Vigtigt er det at vi er bevidste om dette og at vi drager omsorg for disse forskellige kanaler der løber i vores parforhold. Ellers risikerer vi at skyggerne vokser og kommer til at fylde for meget.

Kunsten er at bevare kapaciteten til at værne om parforholdet

Motiveret og tålmodig parterapi er en kærlig nøgle til kapacitet og engagement. Og til at være rummelig, empatisk og kærlig, når udfordringer, konflikter, stress og uro i parforholdet fylder for meget. Uro og stress hæmmer vores mentale og følelsesmæssige kapacitet til at kommunikere om det væsentlige. Samt at lytte oprigtigt, anerkende vores partners oplevelser og sårbarhed. Kunsten er at tage problemerne på en virksom måde, og gerne i tide. Så vi undgår at komme helt derud, hvor kapaciteten, motivationen og tålmodigheden lukker ned og et brud presser sig på.

Opsummering af motiveret og tålmodig parterapi

Parterapi går ud på at skabe bevidsthed og træne et sprog og og en omsorg for de 20 procent, som påvirker forholdet negativt. Det går ud på at få et godt fælles fundament i form forståelse, tryghed og tillid. Og en fælles værktøjskasse i form af rammer, redskaber og dialoger. Alt sammen elementer der hjælper os til at begå os bedre i et vedvarende og kærligt parforhold, som gode og sunde kærlighedspartnere.

Læs gerne mere om parterapi her og om hvordan du og din partner kommer igang.

Kærligt

Thomas fra Wibling Coaching

Parterapeut. Medlem af Imagoforeningen. 

5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet

Dårlig kommunikation er ofte årsagen til parforholdsproblemer. God kommunikation i parforholdet udfordret ofte af uoverensstemmelser, misforståelser og problemer i parforholdet, der opstår som følge af dårlig kommunikation. Gentagne konflikter skyldes ofte, at følelsesmæssige behov ikke bliver anerkendt via god og kærlig kommunikation.

Anklager, forsvar eller stilhed er ikke effektive kommunikationsstrategier. Det er vigtigt at give parforholdet opmærksomhed, finde måder at kommunkere på så parret også kan tale vanskelige og mere sårbare emner på en tryg og anerkendende måde. Her præsenteres ideer til, hvordan I kan få og forbedre god kommunikation mellem jer.

Oversigt Artiklen: 5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet

 • Giv tid og opmærksomhed til hinanden
 • Dårlig kommunikation er ofte årsag til problemer i parforhold
 • Skab rammer til god kommunikation
 • 5 tips til god kommunikation i parforholdet

Giv tid og opmærksomhed til hinanden

For at undgå at afstanden mellem jer vokser og overtages af konflikter og manglende kærlig forbindelse, er det afgørende at prioritere, at give tid og opmærksomhed til hinanden hver dag. Selv blot få minutters nærvær kan gøre en forskel. At se hinanden i øjnene dagligt og lytte omsorgsfuldt kan hjælpe jer følelsesmæssig forbinde og mindske betydningen af rutinemæssige diskussioner. Dette skaber ro og mindske konflikter.

Skab rammer til god kommunikation

For at undgå gentagne konflikter kan det være nødvendigt at etablere nye rammer for kommunikation. Dette sikrer, at begge parter hører og forstår hinanden, og at I begge oplever, at det i har på hjertet, giver mening for jeres partner.

5 tips til god kommunikation i parforholdet

 1. Planlæg samtaler om vanskelige emner: Aftal tid med din partner for at tale om udfordrende emner. Dette forbereder begge parter minimerer overraskelsesmomentet. Så undgår I oplevelsen af at den ene pludselig kommer brasende med et vigtigt emne, mens den anden part har er i gang med noget andet, og måske føler sig invaderet.
 2. Lad hinanden tale ud: Gør jeres bedste for at lade hinanden tale færdig uden afbrydelser. Dette giver begge parter mulighed for at udtrykke følelser og behov, hvilket øger forståelsen. I skal selvfølgelig passe på med at talen ikke bliver for lang og med for mange ord, så I mister fokus og overblik.
 3. Vis interesse: Dediker eventuelt ti minutter hver dag til at tale om dagen. Sluk eller fjern elektroniske enheder og vis ægte og nærværende interesse for din partner og vedkommendes oplevelser.
 4. Anerkend hinandens synspunkter: Gentag din partners synspunkter for at vise, at du har forstået dem og fortæl hvad der giver mening for dig. Dette reducerer risikoen for misforståelser og skaber en følelse af at blive taget alvorligt.
 5. Tilgiv og sig undskyld: I ethvert forhold opstår der misforståelser. At kunne tilgive og sige undskyld er afgørende for at komme videre positivt og signalere, at det er okay at svære situationer og oplevelser sker.

Ved at implementere disse tips styrker I jeres kommunikation og håndtere udfordringer på en konstruktivt, tryg og kærlig måde.

Har I brug for flere effektive tips og læring?

Er det for svært at klare selv kan i finde bøger om om parforhold om kommunikation på ereolen.dk (gratis) eller www.saxo.com. I er også velkommen til at søge professionel træning i effektiv, tryg  og kærlig kommunikation i parholdet hos undertegnede. Alternativt kan I lade jer inspirerer af partest og artikler på min blog.

God og kærlig lykke med jeres parkommunikation. Tak fordi du læste med i artiklen: 5 hurtige tips til god kommunikation i parforholdet.

De bedste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

Parforholds test, partest, test dit parforhold

Ja, der er mange ord for at tage temperaturen i parforholdet og der findes mange forskellige parforholdstest. Jeg har udformet en række partest som du og din partner kan hygge jer med og bruge til at blive bevidste om det der fungerer for jeres parhold. Og stille skarpt på det der trænger til kærlig omsorg og opmærksomhed. Partestene finder du senere i artiklen, først lidt om test af parforhold.

Formål med parforholdstest

Parforholdstest kan synliggøre de magtkampe og konflikter der kan opstå mellem partnere. Det hjælper med at identificere de situationer, hvor dem ens partner søger at kontrollere eller dominere forholdet på bekostning af den anden. Det er ikke nødvendigved noger der sker bevidst. Det kan også ske uden at parterne er opmærksomme på mønstreret. Ved hjælp af en partest kan par og synliggøre uudnyttet potentiale opbygge mere sund og ligeværdig kommunikation, hvor begge føler sig respekteret, og hvor magtkampe minimeres og giver mere plads til et harmonisk og tilfredsstillende parforhold.

Tag parforholdstemperaturen med en partest

Her er partest som du og dit parforhold frit kan tage (test uden link er under udarbejdelse):

PS: Vil du at kende dit tilknytningsmønster, og hvor tryg du grundlæggende er i parforhold, kan du tage kan du teste din tilknytningsstil her. Vil du teste dit stressniveau, kan du prøve stresstesten her.

Lidt mere om parforholdstest

Partest i forhold til parforhold og kærlighed refererer psykologiske idéer eller teorier om at der i kærlighedsforhold, intime relationer som parforhold opstår dynamikker der medfører udfordringer, misforståelser og problemer.

Husk at partest skal være et kørligt hjælperedskab der skal støtte parforhold. Parforholdtest må ikke manifestere sig som en stræben efter styring og kontrol, konkurrence om hvem er bedst eller hvem der har ret og uret.

For at opretholde et sundt og harmonisk forhold er det vigtigt at partesten anvendes til at der opnås åben kommunikation og samspil og en ærlig dialog om parforholdet. Den skal bruges til at opbygge gensidig respekt, tillid og støtte.

Hvis partestene ikke hjælpsomme for jeres parforhold, kan I sikkert finde andre måder at tage temperaturen på jeres parforhold ved en simpel søgning på internettet. Er udfordringerne mere relatieret til jeres parforhold end til partestene, er det gavnligt for jer at søge professionel hjælp hos en parcoach og parterapuet. At leve i et stressende og for konfliktfyldt parforhold er ikke sundt.

OBS: I er meget velkommen til at dele testene med jeres venner og familie eller at bruge dem som underholdning i hyggeligr og kærlige sociale lag.

Rigtig god fornøjelse med at parteste jer.

De kærligste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Parforholdstestene er med begestring hentet fra Imago Relationship Quiz og frit tilpasset. 

 

Partest: Tjek dig selv som partner

En måde at slukke kærligheden og skabe distance i parforholdet er, at vurdere vores partner. Vurdere om vores partner er rigtig eller forkert, god eller dårlig, kærlig eller ej eller lignende domme. At vurdere og dømme vores partner, kan være ødelæggende for parforholdet og for os selv. Bliv klogere på det med partest: Tjek dig selv som partner.

En årsag er, at når vi vurderer vores partner, sker det med udgangspunkt i egne følelser, overbevisninger og oplevelser af hvordan vi mener vores partner bør tage sig ud. Vi kan godt have en mening, men vi reelt ikke ret meget indflydelse. Afstemmer vi ikke vores vurderinger og ønsker med vores partner, kan vi have kurs mod konflikter og at slukke for den kærlige forbindelse og for omsorgen. Når dette sker, kan vi komme ind i en negativ spiral, hvor vi peger fingre, kritiserer og sårer hinanden.

Selvom det af og til er sådan, er vi stadig mange der fokuserer mere på vores partner, fremfor at se på sig selv. Gaverne og væksten ligger i at tjekke af hvordan vi selv er som partner. Ved at se på os selv og måske ændre os selv, er vi proaktive, har indflydelse og vi signalerer at vi tager os selv og vores parforhold seriøst.

Prøv en parforholdstest og tjek dig selv som partner

Leg med i artiklens partest: Tjek dig selv som partner og se, hvor i dit forhold du har styrke, og hvor du har mulighed for vækst. Partesten tester dig på disse karaktertræk og egenskaber, som er vigtig for et sundt, kærligt og varmt parforhold:

 • Medfølelse og værdsættelse.
 • Støtte og opmuntring.
 • Følelsesmæssig intimitet.
 • Fysisk intimitet.
 • Respekfuld.
 • Transparent og tydelig.
 • Ærlig, loyal og tillidsfuld.

Læs parforholdstesten 7 egenskaber og karaktertræk og vurdér dig selv på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Spørg dig selv om hvordan du er og tænk gerne lidt over, hvad der får dig til score dig som du gør.

Tag eventuelt partesten af og til for at tune ind på dig selv og din ageren i dit parforhold. Skriv gerne testen ud eller gem den elektronisk til senere brug og sammenligning.

Partest: Tjek dig selv som partner

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, hvordan vurdere dig selv som partner i følgende områder af dit parforhold?

 

1. Medfølelse og værdsættelse

Jeg taler venligt til min partner og jeg værdsætter og hjælper min partner til at trives. Jeg accepterer min partner og skaber et trygt sted, så min partner også kan være sig selv.

    

 

2. Støtte og opmuntring

Jeg støtter min partner i gode tider og i dårlige tider. Jeg opmuntrer min partner med hensyn til håb, drømme og mål.

    

 

3. Følelsesmæssig intimitet

Jeg er åben og sårbar over for min partner. Jeg deler mine fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Jeg udtrykker også taknemmelighed og påskønnelse over for min partner.

    

 

4. Fysisk intimitet

Jeg holder tit min partners hånd. Jeg rører, kysser og krammer ofte min partner. Jeg flirter og engagerer mig i intime og seksuelle aktiviteter med min partner.

    

 

5. Respekfuld

Jeg viser daglig respekt for min partner gennem mit kropssprog, mine ord og mine handlinger.

    

 

6. Transparent og tydelig

Jeg deler mine tanker, længsler, drømme og frygt med min partner. Jeg kommunikerer tydeligt mine ønsker og behov.

    

 

7. Ærlig, loyal og tillidsfuld

Mine ord er åbne, sandfærdige og nærværende. Mine daglige handlinger er loyale og tillidsfulde over for min partner.

    

 

Afsluttende overvejelser af partest: Tjek dig selv som partner

Formålet med partesten er, at få dig at blive opmærksom på, hvordan du bidrager i dit parforhold på række dybere egenskaber end det kun praktiske og familiære. Ønsket er at få dig til fokusere på, hvordan du bliver en bedre partner, og ikke for meget på, hvordan din partner bliver en bedre partner.

Ønsker du at blive en endnu bedre partner, findes der inspiration på internettet eller i bøger. Måske viste partesten dig egenskaber eller områder du ønsker at forbedre?

Er det for svært at blive en bedre partner og få et bedre parforhold?

Har du og I har forsøgt jer og oplever, at det er for svært, er løsningen måske at søge professionel parcoaching og parterapi. Her får du og din partner hjælp igennem en struktureret dialogform, der gør det trygt og let at finde en vej sammen.

Hvis du ønsker at arbejde med dig selv alene, er trivselscoaching eller stresscoaching værd at overveje, eller måske blot en enkel coaching eller terapi.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med. Rigtig god fornøjelse med testen og med din vækst som partner.

Gode hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest “Tjek dig selv som partner” er inspireret af: Relationship Quiz: Rate yourself as a partner

 

Forståelse gennem Imago-dialog er vejen til dybere forbindelse og kærlighed

En Imago-dialog er en kraftfuld og struktureret dialogform, der hjælper par og relationer til en bedre forståelse og en dybere forbindelse og kærlighed. Par oplever af og til konflikter, misforståelser, distancering og at romantikken og kærligheden daler. Resultater kan ofte være at parterne fjerner sig mere parforholdet og bruger energien og tiden andet steds, samtidig med at partnerne savner kontakt og forbindelser.

Imago-metoden er udviklet af psykoterapeuterne Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i 1980’erne med netop det formål at forbedre kommunikationen, forbindelsen og kærligheden i betydningsfulde relationer.

Grundprincipper i en Imago-dialog

Imago-dialogen bygger på grundlæggende principper som blandt andet er:

Lyttende færdigheder

En nøgle til en vellykket Imago-dialog er evnen til at lytte aktivt og uden at danne sin egen mening om det er bliver sagt. Kunsten er at lytte til det der bliver sagt og ikke det vi selv tror, der bliver sagt. Dette indebærer at fokusere fuldt ud på den anden person, uden at afbryde eller dømme. Når vi lytter på denne måde, giver vi vores partner mulighed for at udtrykke sig frit, trygt og åbent.

Spejling og gentagelse

Under Imago-dialogen gentager du, hvad din partner siger, for at din partner kan bekræfte, at du har hørt din partners budskab korrekt. Hvis ikke, gentages eller uddybes budskabet. Dette giver klarhed og forhindrer misforståelser.

Validering

Du bekræfter din partners følelser og oplevelser som gyldige, også selvom du måske ikke er enig i dem. Dette styrker empati, tryghed og forståelse.

Empati

Imago-dialogen opfordrer til at sætte sig i den anden persons sko og forstå deres perspektiv. Dette skaber en dybere forbindelse og mindsker konflikter.

Udforskning af egen andel

En vigtig del af Imago-dialogen er at erkende og udforske ens egne mønstrer, følelser og behov. Det giver forståelse og grobund for personlig vækst og en større bevidsthed om, hvordan ens egne reaktioner påvirker forholdet.

Formålet med Imago-dialog

Imago-dialogen har flere formål. Eksempelvis sigter den mod at opbygge tillid i forholdet og at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor begge parter kan dele deres tanker og følelser uden stress og frygt for kritik.

Desuden identificere Imago-dialogen konflikter og måder at håndtere og læse den på. Det gør den ved at udforske og undersøge de underliggende årsager til eksempelvis konflikter og uenigheder. Når det sker, kan parret bedre finde løsninger, der opfylder begge parters behov.

Imago-dialogen styrker dybere forståelse og forbindelse i parret og giver mulighed for at opbygge en forbindelse, der styrker forholdet og gør det sundere og mere robust.

Imago-dialog i praksis

At bruge Imago-dialogens principper kan umiddelbart lyde let, og det er det grundlæggende også. MEN som med så meget andet, er det nødvendigt at træne og øve sig regelmæssigt, Så gamle vaner og mønstre kan erstattes med denne nye tilgang. For at blive fortrolige med Imago-dialogen bør I forpligte jer, etablere tid og rum til at engagere jer i dialogen, hvor I kan fokusere fuldt ud på hinanden og på at øve jer uden forstyrrelser. I bør indstille jer på at det kniber i begyndelse og at I måske føler at I fejler samt at metoden ikke virker for jer.

Ønsker du og din partner professionel træning i Imago metoden er i velkommen til at kontakte mig.  Eller du kan læse kort om Imago parterapi og relationsterapi her eller hos imagoforeningen som jeg er medlem af.

I sidste ende handler Imago-dialogen om at opbygge dybere forbindelser gennem ægte kommunikation og forståelse. Det er et værdifuldt værktøj for enhver, der ønsker at forbedre deres forhold og skabe en sund og stærk forbindelse med dem omkring dem. Derfor er en Imago-dialog ikke kun nyttig i romantiske forhold, men også i venskaber, familiære relationer og arbejdsforhold. Ved at anvende de grundlæggende principper om lytning, spejling, validering, empati og udforskning af egen andel, kan vi mennesker opnå en dybere forståelse og forbindelse med dem omkring os.

De bedste ønsker om kærlige dialoger og relationer

Thomas fra Wibling Coaching

 

 

Læs andre inspirerende artikler her.

 

Partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

En ferieperiode nærmer sig og både du og din partner vil holde ferie sammen. Én af jer vil gerne på charterrejse i én uge til sydens varme med all-inclusive. Den anden vi gerne på vandreferie i de Norske fjelde i to uger. Måske er du den af jer der gerne vil ned i varmen og din partner vil nordpå.

OBS: Du er velkommen til at skifte ferieeksemplerne i artiklens parforholdstest ud med et parscenarie om ferie, som passer bedre til jer. Det er jo ikke sikkert, at det er præcist de sammen ferieønsker I har :-). Det kunne være skiferie, bil- og campingferie, sejltur, krydstogt etc.

Se partestens fire svarmuligheder og beslut hvad du ville gøre.

Ville du:
 

Afsluttende overvejelser af partest: Uenighed om ferie, hvad gør du?

Hvis du har valgt B eller D er det godt arbejde for dit parforhold! Du håndtere uenigheden på en god og konstruktiv måde med kærlig kommunikation og åbenhed for din partner, og dig selv. Du har fokus på muligheder, som gavner jeres parrelation og kærlighed.

Hvis du har valgt A eller C er du allerede i, eller på vej mod en konflikt, der kan efterlade sår i parforholdet. A og C er hårde og kampagtige fremgangsmåder, og vil sandsynligvis ikke gavne jeres parrelation og de kærlige følelser.

Artiklens parforholdstest har til formål, at få dig og din partner at tænke over, hvordan I træffer beslutninger og håndterer uenigheder, og få dig til at tænker over, hvad der fik dig til at sætte krydset, der hvor du satte det.

Er det svært for dit parforhold at træffe fælles beslutninger og blive enige?

Hvis det er svært for jer at træffe fælles beslutninger og blive enige, og det føles mere som om I hver især kæmper for at få ret, end at finde den en vind-vind løsning, er der potentiale for at blive bedre sammen. I kan søge hjælp til at løse sådanne uenigheder i forskellige anerkendte metoder på internettet eller i bøger.

Kan du og din partner ikke komme videre af disse veje, kan I overveje at at søge professionel parcoaching og parterapi til at håndtere uenigheder. Her får I hjælp til trygt og konfliktfrit at håndtere det. Her anvendes dialogformer som gør det lettere at finde en vej sammen og træffe bedre og mere kærlige beslutninger.

Prøv flere partest:

Tak fordi du læste med og rigtig god fornøjelse med testen og ferien.

Afslappede hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Testen er lavet ud fra Relationship Quiz: Relationship scenario – what would you do?

 

Hvad er forspil?

Forspil defineres ofte som seksuel aktivitet og intimitet, der finder sted inden sex. Forspil kan lede op til sex eller blot være en positiv oplevelse i sig selv. Det kan være kram, kys og berøring, tale kærligt til hinanden, skrive småfrække beskeder sammen osv. Leg med jeres forspil med denne lille partest: Hvad er dit forspil?

Under forspillet sker en opbygning af tryghed, seksuel spænding og lyst. Forspillet kan gøre den samlede sexoplevelse længere og få den til at  “smage” af og fylde mere. Et godt forspil er ofte vejen til en større oplevelse og mere nydelse. Lidt ligesom er veltilberedt måltid og fremfor hurtig fastfood (som selvfølgelig kan være helt fint af og til). Nogle siger, at de oplever forspillet som noget af det bedste ved sex.

Både fysisk og følelsesmæssig nærvær og intimitet er gode elementer i et forspil. De gør forbindelsen til din partner bedre, også selvom det ikke lige fører til sex. Når du tænker på og mærker efter, hvad der får dig til at komme i seksuel stemning, hvor vigtig er intimitet og følelsesmæssig kontakt så for dig? Ja, hvad mon tænder dig og din partner?

Partest: Hvad er dit forspil?

Spørg dig selv: Hvad tænder dig? Og tænk så lidt over hvad der får dig til at sætte dit kryds som du gør? Hvem ved, måske kan denne partest være et forspil, der ender med sex eller en energifyldt og hyggelig stund med din partner.

Prøv andre partest:

Tag eventuelt parforholdstesten af og til for at holde fokus på dit parforhold og jeres forspil. Scor hvor enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 til 5. Gem gerne testen til at senere sammenligning:

1. Fysisk intimitet i hverdagen

Det kan være at holde i hånden, et kys inden man går ud af døren, et legende lille smæk i måsen, nus i hårret, en skuldergnidning eller en hånd på ryggen.

 

2. Fysisk intimitet i soveværelset

Dette er det gode, lange og dybe kys (måske med tungen), berøring af hele eller dele af kroppen, oralsex, sensuel massage, rollespil eller legetøj.

 

3. Følelsesmæssig intimitet i hverdagen

Du kan stole på din partner, du engagerer dig i åben og ærlig kommunikation, du taler om følelser og føler dig tryg ved at være sårbar over for din partner.

 

4. Følelsesmæssig intimitet i soveværelset

Du kan være tryg overfor din partner med din krop, åbenhed og medfølelse, og du kan overgive dig til din partner med din sårbarhed, at prøve nyt og udforske sammen.

 

5. Får det, du har brug for og ønsker?

Nu hvor du har identificeret det forspil intimitet du foretrækker, så vurder om du lige nu du får og har det, du har brug for? 

Afsluttende overvejelser af partest: Hvad er dit forspil?

Partestens formål er at få dig og din partner til at vurdere jeres forspil. Og at tænke over, hvad der gjorde at du eller I satte krydset der hvor det blev sat.

Hvis jeres forspil er vigtigt og I, via partesten, opdagede at jeres forspil ikke er som I ønsker, kan testen måske motivere jer til forbedre jeres forspil. Find eventuelt inspiration i bøger eller via internettet.

Er forspillet og sexlivet for svært?

Forspillet og sexlivet kan være svært. For nogle kan være svært og nærmest umuligt at tale om og sætte ord på. Kan I ikke komme videre selv og ønsker værktøjer til at åbne op, fostå og nærme jer hinanden, kan I søge professionel parcoaching og parterapi. Her støttes I på en struktureret og tryg måde , der gør det lettere at finde vejen sammen. Tak for at læss med. Rigtig god fornøjelse med partesten og med jeres forspil.

Mange hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Partest: Hvad er dit forspil? er inspireret fra Imago Relationship: Relationship Quiz: What’s YOUR Foreplay?

Partest: Er dit parforhold sundt?

Ingen parforhold er perfekte. De fleste par vil fra tid til anden have brug for at reflektere og tale om hvordan det står til. Med en partest kan du og din partner på kort tid og på en enkel måde tage temperaturen af sundheden i jeres parforhold.

Betragt spørgsmålene og svarende som vejledende. Som et øjebliksbillede og et udgangspinkt for videre dialog og udvikling af jeres kærlighed og parforhold. Brug de 10 spørgsmål til at vurdere, om jeres parforhold er sundt. Om der er behov for at tage kærlig hånd om jeres kærlighed og måde at være par sammen på. Måske har I brug for at værne og forbedre sundheden i parforholdet.

Prøv et par test mere:

Tag eventuelt parforholdstesten med jævne mellemrum for at fokusere på dit parforhold og vedligeholde jeres relation.

Vurdér på en 1 til 5 skala, hvor enig du er i nedenstående udsagn. Gem eller print gerne testen til senere sammenligning, så du kan følge din udvikling:

 

Vi er ligeværdige partnere.

Lige partnere er, hvor du og din partner træffer beslutninger sammen, og ingen af jer står med ansvaret alene.

 

Vi har gensidig respekt.

Gensidig respekt er, hvor du og din partner betragtes som vigtige og betydningsfylde for hinanden. At dine og din partners tanker og følelser rummes og anses for vigtige.

 

Vi kommunikerer ofte og godt.

God kommunikation i et forhold er, hvor du og din partner ofte deler tanker, drømme og frygt. Det er også her, hvor I effektivt taler omkring emner, der er svære og kan skabe konflikt.

 

Vi støtter hinanden.

At støtte hinanden er hvor du og din partner giver og modtager støtte i gode tider og i dårlige tider. Det er hvor I giver og modtager opmuntring om jeres håb, drømme og mål.

 

Vi er ærlige over for hinanden.

Ærlighed i forholdet er, at du og din partner er åbne, sandfærdige og imødekommende. Ærlighed er også at være en loyal og tro partner i jeres handlinger.

 

Vi støtter og opmuntrer individualitet.

Individualitet er, hvor du og din partner opmuntres hinanden til at bevare jeres egne venskaber, hobbyer og interesser.

 

Vi deler følelsesmæssig intimitet.

Følelsesmæssig intimitet er, hvor du og din partner er åbne og sårbare over for hinanden. Det er hvor det er okay at dele dine og jeres store fejl, pinligheder og følelser af utilstrækkelighed. Det er også her, I udtrykker taknemmelighed og påskønnelse over for hinanden.

 

Vi deler fysisk intimitet.

Fysisk intimitet er mere end sex, det er at holde i hånden, røre ved, kysse, kramme og også at have gensidigt tilfredsstillende seksuel aktivitet.

 

Vi har det sjovt sammen.

At have det sjovt sammen handler om at være venner og at lege, grine og nyde livet og oplevelser sammen.

 

Vi har medfølelse i vores forhold.

Medfølelse i et forhold handler om at tale venligt og kærligt til hinanden. Det handler om at værdsætte og pleje hinanden. Og om at acceptere hinanden og gøre der trygt være sig selv.

 

Afsluttende overvejelser af partest: Er dit parforhold sundt

Ovenstående parforholdstest har til formål, at du og din partner kan se på jer som par og vurdere, hvordan det kan være at du eller I sætte krydset, hvor det blev sat.

Hvis du eller I synes at parforholdets sundhed er vigtigt og opdagede at det ikke er så sundt som ønsket, kan det måske være en motivation til at gøre noget for og udvikle parforholdet. Her kan forskellig litteratur hjælpe.

Er parforholdet for svært?

Det kan være svært at tale om parforholdet og om følelser, ønsker og behov, men det behøver ikke være sådan. Er det for svært at klare selv og I ønsker værktøjer til at kommunikere og møde hinanden bedre, kan en idé være at benytte jer af professionel parterapi, som tilbyder jer en struktureret måde og dialogform, der føles tryg, rart og kontruktiv.

Rigtig god fornøjelse med testen og god og kærlg vind med jeres perforhold.

Mange sunde hilsner

Thomas, Wibling Coaching

 

Kilde: Denne partest findes på engelsk via Relationship Quiz: Is your Relationship Healthy?, hvor idéen til at bringe den her, også udspringer.

 

Langt de fleste af os har en drøm, når vi bliver forelskede og begynder et parforhold. En drøm om at blive elsket, at få opfyldt vores længsler og behov, at dele glæder og sorger, at skabe familie, at leve sammen i kærlighed etc. Sådan går det ikke altid.

Parforholdets dans er også svær og udfordres af uenigheder, misforståelser og forskelligheder. Det kan gå så vidt, at det at bryde op og skilles kan føles som den eneste rigtige løsning. Dog er rigtig mange brud præget af stress, smerte og sorg. Det er sjældent rart og det giver fint mening, når vi egentlig opgiver en drøm vi helst så lykkedes.

Læs mere

I dagens samfund, hvor alt skal være perfekt og optimalt, kan det være svært at indrømme, at der stress og problemer i parforholdet. Mens vi ofte taler om arbejdsrelateret stress, er stress skabt af ubalance i parforholdet tabubelagt og kan føles skamfuldt at tage op. Men det er vigtigt at huske på, at parforholdet og hjemmet er den base, der skal fylde os med glæde, energi og overskud, og hvis det ikke fungerer, kan det have stor indflydelse på vores mentale og fysiske helbred. I denne artikel vil vi undersøge, hvad der kan være de grundlæggende årsager til stress i parforholdet og give dig redskaber til at håndtere det.

Årsager til stress i parforholdet

Tilknytningsteorien forklarer, at vores personlighed og hjerne præges af de relationer, vi har haft tidligere i livet. Disse erfaringer lagrer sig i vores sind, så vi i vores nuværende relationer forventer at møde den samme form for tryghed eller utryghed, vi kender fra tidligere. Hvis vi som børn ikke har fået vores grundlæggende behov for tæt kontakt og kærlighed dækket, kan det påvirke vores senere relationer og føre til stress og utryghed i parforholdet.

Desuden kan manglende kommunikation og dårlige vaner også føre til stress i parforholdet. Hvis man ikke taler om, hvordan man har det, eller undlader at sige fra, kan det føre til frustrationer og konflikter, som kan skabe stress. Hvis man prioriterer relationen til børnene over parforholdet, kan det føre til manglende intimitet og sexliv, hvilket også kan skabe stress.

Tegn på stress i parforholdet

Det kan være svært at spotte tegn på stress i parforholdet, da det ofte er en gradvis proces. Men her er nogle almindelige tegn, du skal være opmærksom på:

 • Du glæder dig ikke til at komme hjem til din partner eller familie efter en lang dag på jobbet.
 • Jeres morgener starter ofte skævt.
 • I taler ikke om, hvordan I har det.
 • Du får ikke sagt fra.
 • Du prioriterer relationen til dine børn over dit parforhold.
 • Intimiteten og jeres sexliv lider.

Hvis du oplever nogle af disse tegn, kan det være en god idé at tage hånd om situationen. At finde redskaber til at håndtere stressen i parforholdet.

6 tips til at håndtere stress i parforholdet

1. Kommunikation er nøglen

En åben og ærlig kommunikation er afgørende for at undgå stress i parforholdet. Det er vigtigt at tale om, hvordan man har det, og hvad der bekymrer en. Det kan være en god idé at sætte tid af til at tale om sine følelser og behov.

2. Prioriter parforholdet

Det er vigtigt at prioritere parforholdet og sørge for at dyrke intimitet og nærhed. Det kan være alt fra små gestus som at give en krammer eller en kompliment til at planlægge en romantisk date night. Det er også vigtigt at sørge for at have tid til sig selv og sine egne interesser, så man ikke føler sig overskredet.

3. Søg hjælp udefra

Hvis man har svært ved at kommunikere eller håndtere stress i parforholdet, kan det være en god idé at søge hjælp udefra. En terapeut eller en coach, der kan hjælpe med at identificere problemområder og give redskaber til at håndtere stressen. Det kan være ydelser som stresscocahing og parterapi alt afhængig af jeres situaion og udfordringer.

4. Tag ansvar

Det er vigtigt at tage ansvar for sine egne følelser og reaktioner. Hvis man føler sig frustreret eller vred, er det vigtigt at udtrykke det på en konstruktiv måde og undgå at bebrejde sin partner. Det kan være en god idé at øve sig i at tage ansvar og udtrykke sine følelser på en god måde.

5. Tænk positivt

Positive tanker kan have en stor indvirkning på vores mentale helbred. Det kan være en god idé at fokusere på det positive i parforholdet og sætte pris på de små øjeblikke af glæde og kærlighed i hverdagen.

6. Sørg for god søvn og motion

God søvn og motion kan have en stor indvirkning på vores fysiske og mentale helbred. Det kan være en god idé at sørge for at få nok søvn og dyrke regelmæssig motion. Det hjælper med at reducere stress og øge velvære.

Opsummering af stress og problemer i parforholdet

Stress i parforholdet kan have stor indvirkning på vores mentale og fysiske helbred. Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene og tage hånd om situationen ved at prioritere kommunikation, intimitet og selvpleje. Hvis man har svært ved at håndtere stressen alene, kan det være en god idé at søge hjælp udefra. Med de rette redskaber kan man håndtere stressen og skabe et sundt og lykkeligt parforhold.

 

Læs flere artikler med emner om parforhold, stress, empowerment og selvledelse her.

Sommerferien kan få problemerne i parforholdet ud i solen

Sommerferie og problemer i parforholdet kender mange til. Sommerferien er en tid, hvor mange af os ser frem til at slappe af og nyde livet uden hverdagens forpligtelser. Det er en tid, hvor vi kan genopdage vores kærlighed og romantiske tiltrækning til vores partner. Desværre kan ferien også være en tid, hvor konflikter og problemer i parforholdet forværres. Det kan føre til øget stress og i nogle tilfælde kan ende med skilsmisser.

Ifølge Parterapeut og stresscoach Thomas Wibling er sommerferie og problemer i parforholdet et kendt fænomen. Behovet for professionel hjælp stiger i månederne efter, at mange danskere vender tilbage fra ferie. Særligt i forhold til udfordringer med stress og i parforholdet. Ferien kan blive en konfrontation med virkeligheden og tvinge os til at se vores parforhold og vores partner i et nyt lys. Pludselig kan vi mærke os selv og hinanden på en anderledes måde og se, at vores relation er blevet påvirket af hverdagens hektiske rutiner og manglende tid og opmærksomhed på os selv og vores partner.

Men hvorfor opstår der ofte problemer i parforholdet igennem og efter sommerferien? Og hvordan kan vi undgå at blive en del af statistikken over skilsmisser efter ferien? Dette og meget mere vil vi undersøge i denne artikel.

Årsager til sommerferie og problemer i parforholdet

Som tidligere nævnt kan ferien være en konfrontation med virkeligheden, hvor vi ser vores parforhold og vores partner i et nyt lys. Det kan være en tid, hvor vi opdager, at vi ikke længere elsker vores partner på samme måde som før, eller hvor konflikter og problemer i parforholdet forværres. Men hvorfor opstår disse udfordringer ofte i ferien?

Ifølge Thomas Wibling skyldes det ofte, at parret ikke har talt om og håndteret de underliggende frustrationer og vigtige emner, som kan være undertrykt i længere tid af f.eks. arbejde, uddannelse, børn og fritidsinteresser. I hverdagens travlhed og stress er der ofte ikke tid til at reflektere over vores forhold og vores egne behov. Vi bliver fanget i en rutine, hvor pligterne og arbejdet fylder det meste og fokus på at mærke efter og lytte til os selv og vores partner kan blive skubbet i baggrunden, hvilket trækker romantikken og kærligheden ud af forholdet.

En anden årsag til problemer i parforholdet efter ferien er forskelle i forventninger til ferien og parforholdet. Hvis den ene part har store forventninger til ferien, mens den anden ikke har så høje forventninger, kan det føre til konflikter og skuffelse. Det samme gælder forventninger til parforholdet generelt. Hvis den ene part forventer mere tid og opmærksomhed fra den anden part, kan det føre til konflikter og frustrationer.

Endelig kan udfordringer i parforholdet efter ferien skyldes manglende kommunikation og manglende tid til hinanden. Hvis vi ikke taler åbent og ærligt med hinanden om vores følelser, behov og forventninger til forholdet, kan det føre til misforståelser og konflikter. Hvis vi ikke prioriterer tid til hinanden og til at pleje kærligheden og romantikken, kan det føre til afstand og manglende tilfredshed i forholdet.

Sådan kan du styrke dit parforhold i ferien

Selvom ferien kan være en udfordring for vores parforhold, er der heldigvis også mange måder, hvorpå vi kan styrke vores forhold i ferien.  Og undgå at blive en del af statistikken over skilsmisser efter ferien. Her er nogle konkrete tips til, hvordan du kan styrke dit parforhold i ferien:

1. Tal åbent og ærligt med hinanden

Kommunikation er nøglen til et godt parforhold. Tal åbent og ærligt med hinanden om jeres følelser, behov og forventninger til forholdet. Lyt aktivt til hinanden og vis interesse for hinandens perspektiver. Hvis der opstår konflikter eller udfordringer, så tal om dem og find løsninger sammen.

2. Prioriter tid sammen

Vælg bevidst tid til hinanden i ferien. Planlæg fælles aktiviteter, gå på dates og vis interesse for hinandens interesser og liv. Det kan være en god idé at lave en liste over ting, I gerne vil opleve og gøre sammen i ferien, så I er sikre på, at I får brugt tiden sammen på en meningsfuld måde.

3. Skab balance

Det er vigtigt at finde en balance mellem arbejde, familieliv og tid til jer selv. Prioriter tid til at pleje kærligheden og romantikken. Husk også at tage tid til at pleje jeres individuelle behov og interesser. Det kan være en god idé at lave en plan for, hvordan I fordeler jeres tid i ferien, så I begge føler jer tilfredse og glade.

4. Fokus på kærligheden

Gør bevidste handlinger for at vise din kærlighed og værdsættelse over for din partner. Giv f.eks. kærlige komplimenter, vis fysisk nærhed og vær opmærksom på de små ting. Det kan være en god idé at lave en liste over ting, du kan gøre for at vise din kærlighed og værdsættelse over for din partner, så du altid har inspiration til at skabe kærlig og romantisk tiltrækning.

5. Søg hjælp i tide

Hvis I oplever udfordringer, som I ikke selv kan løse, så tøv ikke med at søge professionel hjælp. En parterapeut kan hjælpe og træne jer til at kommunikere bedre og finde løsninger på det, der slukker kærligheden og øger afstanden mellem jer.

Opsumering af ferien og parforholdets udfordringer

Sommerferien kan være en tid, hvor vi genopdager vores kærlighed og romantiske tiltrækning til vores partner. Det kan også være en tid, hvor sommerferie og problemer i parforholdet er en kilde til mistrivsel for parret. For at undgå at blive en del af statistikken over skilsmisser efter ferien, er det vigtigt at tale åbent og ærligt med hinanden, prioritere tid sammen og skabe balance mellem arbejde, familieliv og tid til hinanden. Gør bevidste handlinger for at vise din kærlighed og værdsættelse over for din partner. Søg hjælp i tide, hvis I oplever udfordringer, som I ikke selv kan løse. På den måde kan ferien blive en tid, hvor I styrker jeres parforhold og genfinder kærligheden og romantikken.

 

Læs flere artikler med emner om parforhold, stress, empowerment og selvledelse her.

Parforholdsproblemer er en naturlig del af enhver parforholdsrejse. Det er vigtigt at være opmærksom på udfordringerne og aktivt arbejde med dem for at opretholde et sundt og lykkeligt forhold. Læs her om 10 almindelige problemer i parforholdet. 

Læs mere

Har du problemer i parforhold og udfordringer med din partner der er svære at overvinde. løse og komme videre fra? Eller savner du at mærke gnistens, forbundethedens, romantikkens og kærlighedens brusende fornemmelser, kan Imago-parterapi være en gavnlig og tryg vej at gå. Imago-parterapi er den gren terapi og coaching, som jeg tager udgangspunkt i min parterapi og parcoaching. Læs kort om Imago parterapi og relationsterapi i denne artikel.

Læs mere

Grobunden for længsler vi tager med ind i parforholdet

Længsler siges, at komme inden fra os selv og giver sig til udtryk igennem vores sind, hjerte og følelser. Ved at være opmærksom på det vi har savnet, higer efter eller har et dybt ønske om, kan vi finde brændstof til at gentænde gnisten i parforholdet og til mere kærlighed. Denne artikel “Brug længsler til et bedre parforhold” giver anvisninger hertil.

Læs mere