Motiveret og tålmodig parterapi tager tid

I parterapi er motivation og tålmodighed virksomme nøgler, når vi vil lirke låsen op til et bedre parforhold. Mange par benytter parterapi når problemerne er eskaleret til et niveau, der ikke er til at holde ud.

Et niveau hvor det kan virke som om kærligheden og forbindelsen er suget ud af forholdet. At kræfterne og tålmodigheden er ved at slippe op. Nogle par starter først, når de nærmer sig det endeligt brud, og har brug for hurtige forbedringer. Men hurtigt er ikke altid løsningen og sådan går det sjældent.

Parproblemer og 80/20 reglen

Det kan forklares med 80/20 reglen. At 20 procent af det vi bringer ind i parforholdet, er årsagen til 80 procent af problemerne. Mange par søger først parterapi, når de 20 procent er vokset til at fylde 80 procent. Eller endnu værre, når de fylder det hele. At det virker til at problemerne pludselig fylder 100 procent.

Hvis pardansen var så let, så…

Hvis pardansen nu var så let, og vi havde de parmæssige evner og kapaciteter til at komme om på den anden side af de grundlæggende årsager til misforståelser, konflikter og manglende opfyldelse af behov og længsler. Og mod et varmere parforhold, så havde vi jo gjort det!

Når nu problemerne er vokset til elefantiske størrelser, kan vi ikke forvente at sluge det hele i en mundfuld. At vi kan hapse en hurtig løsning.

At blive god til parforholdet tager tid og øvelse

Forestil dig som barn og er ved at lære at gå. I starten maver du rundt og får langsomt evnerne til at kravle. Senere rejser du dig, mens du holdet fast i benet på en voksen. Vedvarende træning resulterer i, at du pludselig tager de første skridt, hvorefter du bumper ned på numsen. Heldigvis giver du ikke op, men bliver ved. Efter måneders vedholdende indsats står og går du ved egen hjælp. Selvom du af og til falder og måske slår dig, fortsætter du. Forestil dig nu, at du som barn havde samme indstilling, som nogle par med parudfordringer har i dag, så ville du aldrig lære at gå.

At blive god til at begå sig i parforholdet og overkomme misforståelser, konflikter, manglende forbindelse og lignende udfordringer tager tid at kunne mestre. Det tager tid vedholdenhed og træning at nå tid at vi i højere grad dækker hinandens behov og længsler. Og det kræver accept af at vi som par falder og slår os af og til.

Parterapi tager tid fordi parforholdet har skygger

At løse udfordringer i et parforhold tager tid og tålmodighed er nødvendig. Grunder er, at vi er oppe imod stærke indre mønstre, vaner og udækkede behov som kan påvirke parforholdet og kærligheden negativt. Lad os kalde dem for parforholdets skygger. Ofte er vi ikke er bevidste om vores parforholds skygger, som er stærke indre kræfter, der kan være svære at få øje på. Er vi helt eller delvist uvidende om skyggerne, vil de drille og udfordrer parforholdet og kærligheden indtil vi bliver mere bevidste om dem og læres at danse med dem. Indtil vi som par og individer forstår at drage omsorg for dem, og med tiden viske skyggerne ud.

Ofte er vi ikke bevidste om parforholds skygger – de stærke kræfter – der står i vejen for den forbindelse, kærlighed og intimitet vi længes efter i parforholdet.

Parforholdets skygger kan betragtes som de 20 procent, der skaber 80 procent af problemerne i parforholdet. Det er dem der kan drive os så langt ud at det virker rigtigt, at holde afstand, at bryde op og måske gå fra hinanden. Men løsningen på parforholdets skygger er ikke langt fra altid at bryde op og gå ind i et nyt parforhold. Vi har jo hver især vores egne skygger, som vi tager med ind i den næste kærlige relation. Og når forelskelsens fantastiske ros aftager, dukker vores skygger frem igen.

Motiveret og tålmodig parterapi rettet mod parforholdets skygger

Parforholdets skygger stammer fra traumer vi fik tidligere i livet og fra strategier og overbevisninger vi lærte os tidligere i livet. Alt sammen noget vi lærte for følelsesmæssigt at mestrer og overkomme svære situationer og oplevelser. Strategier og overbevisninger vi med stor sandsynlighed lærte ubevidst og stadig kan være ubevidste om den dag i dag. De var gode og rigtige for os dengang, men er i dag dem der kan gøre det vanskeligt at lirke låsen op til et vedvarende, kærligt, trygt og tilfredsstillende parforhold.

Et eksempel fra mit parforhold

Når min partner og jeg oplever, at kærligheden og forbindelsen mellem os er dalende, ser vi det som en parknude, der trænger til at blive løsnet op. Vi er bevidste om at vores parskygger der driller os og stresser vores parforhold følelsesmæssigt. Knuden er blevet en metafor for vores 20 procent der er årsagen til 80 procent af vores parmæssige udfordringer. Jo mere de 20 procent fylder og udfordrer os, jo hårdere er knuden. Og jo sværere er det for os at mærke kærligheden, trygheden, tilliden og forbindelsen til hinanden. Vi ved at knuden er der og at kunsten er at holde den så løs som muligt.

Årsag til vores parknude

Den ene af os har behov for at opleve og mærke fællesskab, for at føle sig tryg og i kærlig forbindelse med den anden. Dette giver den ene en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket. Den anden har behov for at opleve og føle sig fri til at følge sine drømme. Dette er vigtigt for den anden ikke være fastlåst og fanget i parforholdet. For igennem at blive sat fri, får vedkommende en oplevelse af at være betydningsfuld og elsket.

Vi vil begge naturligvis gerne føle os elsket og betyde noget for den anden. Men vi har forskellige kanaler til at mærke det. Vigtigt er det at vi er bevidste om dette og at vi drager omsorg for disse forskellige kanaler der løber i vores parforhold. Ellers risikerer vi at skyggerne vokser og kommer til at fylde for meget.

Kunsten er at bevare kapaciteten til at værne om parforholdet

Motiveret og tålmodig parterapi er en kærlig nøgle til kapacitet og engagement. Og til at være rummelig, empatisk og kærlig, når udfordringer, konflikter, stress og uro i parforholdet fylder for meget. Uro og stress hæmmer vores mentale og følelsesmæssige kapacitet til at kommunikere om det væsentlige. Samt at lytte oprigtigt, anerkende vores partners oplevelser og sårbarhed. Kunsten er at tage problemerne på en virksom måde, og gerne i tide. Så vi undgår at komme helt derud, hvor kapaciteten, motivationen og tålmodigheden lukker ned og et brud presser sig på.

Opsummering af motiveret og tålmodig parterapi

Parterapi går ud på at skabe bevidsthed og træne et sprog og og en omsorg for de 20 procent, som påvirker forholdet negativt. Det går ud på at få et godt fælles fundament i form forståelse, tryghed og tillid. Og en fælles værktøjskasse i form af rammer, redskaber og dialoger. Alt sammen elementer der hjælper os til at begå os bedre i et vedvarende og kærligt parforhold, som gode og sunde kærlighedspartnere.

Læs gerne mere om parterapi her og om hvordan du og din partner kommer igang.

Kærligt

Thomas fra Wibling Coaching

Parterapeut. Medlem af Imagoforeningen. 

Forståelse gennem Imago-dialog er vejen til dybere forbindelse og kærlighed

En Imago-dialog er en kraftfuld og struktureret dialogform, der hjælper par og relationer til en bedre forståelse og en dybere forbindelse og kærlighed. Par oplever af og til konflikter, misfortåelser, distancering og at romentikken og kærligheden daler. Resultater kan ofte være at parterne fjerner sig mere parforholdet og bruger energien og tiden andet steds, samtidig med at partnerne savner kontakt og forbindelser.

Imago-metoden er udviklet af psykoterapeuterne Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i 1980’erne med netop det formål at forbedre kommunikationen, forbindelsen og kærligheden i betydningsfulde relationer.

Grundprincipper i en Imago-dialog

Imago-dialogen bygger på grundlæggende principper som blandt andet er:

Lyttende færdigheder

En nøgle til en vellykket Imago-dialog er evnen til at lytte aktivt og uden at danne sin egen mening om det er bliver sagt. Kunsten er, at lytte til det der bliver sagt og ikke det vi selv tror, der bliver sagt. Dette indebærer at fokusere fuldt ud på den anden person, uden at afbryde eller dømme. Når vi lytter på denne måde, giver vi vores partner mulighed for at udtrykke sig frit, trygt og åbent.

Spejling og gentagelse

Under Imago-dialogen gentager du, hvad din partner siger, for at din partner kan bekræfte, at du har hørt din partners budskab korrekt. Hvis ikke, gentages eller uddybes budskabet. Dette giver klarhed og forhindrer misforståelser.

Validering

Du bekræfter din partners følelser og oplevelser som gyldige, også selvom du måske ikke er enig i dem. Dette styrker empati, tryghed og forståelse.

Empati

Imago-dialogen opfordrer til at sætte sig i den anden persons sko og forstå deres perspektiv. Dette skaber en dybere forbindelse og mindsker konflikter.

Udforskning af egen andel

En vigtig del af Imago-dialogen er at erkende og udforske ens egne mønstrer, følelser og behov. Det giver forståelse og grobund for personlig vækst og en større bevidsthed om, hvordan ens egne reaktioner påvirker forholdet.

Formålet med Imago-dialog

Imago-dialogen har flere formål. Eksempelis sigter den mod opbygge tillid i forholdet og at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor begge parter kan dele deres tanker og følelser uden stress og frygt for kritik.

Desuden identificere Imago-dialogen konflikter og måder at håndtere og læse den på. Det gør den ved at udforske og undersøge de underliggende årsager til eksempelvis konflikter og uenigheder. Når det sker kan parret bedre finde løsninger, der opfylder begge parters behov.

Imago-dialogen styrker dybere forståelse og forbindelse i parret og  giver mulighed for at opbygge en forbindelse, der styrker forholdet og gør det sundere og mere robust.

Imago-dialog i praksis

At bruge Imago-dialogens principper kan umiddelbart lyde let, og det er det grundlæggende også. MEN som med så meget andet, er det nødvendigt at træne og øve sig regelmæssigt, Så gamle vaner og mønstre kan erstattes med denne nye tilgang. For at blive fortrolige med Imago-dialogen bør I forpligte jer, etablere tid og rum til at engagere jer i dialogen, hvor I kan fokusere fuldt ud på hinanden og på at øve jer uden forstyrrelser. I bør indstille jer på at det kniber i begyndelse og at I måske føler at I fejler samt at metoden ikke virker for jer.

Ønsker du og din partner professionel træning i Imago metoden er i velkommen til at kontakte mig.  Eller du kan læse kort om Imago parterapi og relationsterapi her eller hos imagoforeningen som jeg er medlem af.

I sidste ende handler Imago-dialogen om at opbygge dybere forbindelser gennem ægte kommunikation og forståelse. Det er et værdifuldt værktøj for enhver, der ønsker at forbedre deres forhold og skabe en sund og stærk forbindelse med dem omkring dem. Derfor er en Imago-dialog ikke kun nyttig i romantiske forhold, men også i venskaber, familiære relationer og arbejdsforhold. Ved at anvende de grundlæggende principper om lytning, spejling, validering, empati og udforskning af egen andel, kan vi mennesker opnå en dybere forståelse og forbindelse med dem omkring os.

De bedste ønsker om kærlige dialoger og relationer

Thomas fra Wibling Coaching

 

 

Læs andre inspirerende artikler her.

 

Hvad er en Imago-terapuet?

Hvad er en Imago-terapuet egentlig for en og hvilken rolle og funktion har sådan en? En imago parterapeut er specialiseret i at hjælpe par med at overvinde konflikter og problemer i parforholdet og genskabe kontakten. Imago-teknikker og -metoder er trygge og strukturerede måder til at mindske parforholdsproblemer og til at forbedre parrelationen, kommunikation og genskabe kontakten og forbindelsen mellem parterne. Imago-terapi er parterapi og relationsterapi, der blev udviklet i 1980’erne og som i dag er på vej til videnskabeligt gennembrud.

Kendetegnende for en imago parterapeut er deres tro på, at parforhold kan være en kilde til personlig vækst og udvikling. Terapeuten tror på, at det er muligt for par og relationer at skabe et mere tilfredsstillende og harmonisk forhold via dybdegående kommunikation og forståelse af parternes behov og ønsker.

Imago-parterapi skaber en trygt og støttende rum, hvor parforholdet kan åbne op og dele deres følelser, tanker og oplevelser. Terapeuten støtter parret i at identificere de dybere følelser, erindringer og erfaringer, og identificere og mindske eventuelle konflikter og uoverensstemmelser, der kan være til stede i forholdet og påvirke forbindelsen, samværet og samspillet negativt.

Imago parterapeuten vil typisk opbygge og for stærkere forbindelsen mellem parterne via metoder og principper, der hjælper med at styrke samspillet og forståelsen for hinanden. Dette sker via en række teknikker og øvelser, såsom dialog og spejling, som hjælper til at kommunikere mere effektivt og forbedre relationens forbindelse. De vil også træne parret i at udvikle evnen til at lytte og vise empati over for hinanden, så problemer i parforholdet træder i baggrunden og giver plads til løsninger.

Imago-parterapeuter der er uddannet i imago-terapi og har ofte stor erfaring og en baggrund i psykologi eller terapi. De vil have en dyb forståelse af, hvordan relationer fungerer, og vil have træning og erfaring i at hjælpe par med at skabe mere tilfredsstillende og harmonisk forhold.

Imago parterapi kan træne og hjælpe par med at

Der er meget som Imago parterapi kan hjælpe med i det relationære og i forhold. Listen herunder er ikke komplet, den er blot ment som mulige eksempler:

 • Løse problemer i parforholdet.
 • Genskabe forbindelse og lyst til hinanden.
 • Via ærlighed, sårbarhed og autencitet blomstrer glæde, kærlighed og kreativitet.
 • Gå fra konflikt til kontakt med nødvendig tryghed for begge parter.
 • Etablere håbet og en fælles vision for det gode parforhold.
 • Designe eller etablerer en gensidig vision for parforholdet.
 • Forbedre og træne virksomme kommunikationsmønstre.
 • Træne par i at være sårbare og dele det svære.
 • Skabe indsigt om årsag og virkning af reaktioner og adfærd i forholdet.
 • Udvikle gensides respekt, medfølelse og omsorg for hinanden.
 • Flytte parrat fra individuel til relationel sundhed.
 • Heale traumatiske oplevelser og sår.

Lær af Imago parterapi og parcoaching

Tak for at interessem i og læse med om hvad er en Imago-terapuet. Ønsker I træne og integrere ovenstående i eres parforhold, kan I læse mere om Parcoaching og parterapi.

De bedste hilsner

Thomas fra Wibling Coaching

 

Kilde: Dele af artiklens indhold er inspireret fra Dansk Imagocenter (DIC).

Parforholdsproblemer er en naturlig del af enhver parforholdsrejse. Det er vigtigt at være opmærksom på udfordringerne og aktivt arbejde med dem for at opretholde et sundt og lykkeligt forhold. Læs her om 10 almindelige problemer i parforholdet. 

Læs mere

Har du problemer i parforhold og udfordringer med din partner der er svære at overvinde. løse og komme videre fra? Eller savner du at mærke gnistens, forbundethedens, romantikkens og kærlighedens brusende fornemmelser, kan Imago-parterapi være en gavnlig og tryg vej at gå. Imago-parterapi er den gren terapi og coaching, som jeg tager udgangspunkt i min parterapi og parcoaching. Læs kort om Imago parterapi og relationsterapi i denne artikel.

Læs mere