Kategorien arbejde

Vi behøver ikke vente med at tjekke og måle vores trivsel på jobbet indtil arbejdspladsen gør det, eller endnu værre indtil vores læge gør det! Det kan være en god idé at give sig selv et servicetjek på hvordan du har det, om du trives og om du overvejende er i godt humør. Et løbende tjek på dette kan sikre, at du kan justere inden det er for sent.

Læs mere

Sig ikke dette til en stresset

De fleste kommer til at forholde sig til en medarbejder, kollega eller borger der er stresset eller mistrives. Vi ønsker selvfølgelig at hjælpe og have en god dialog, men for mange er det en svær opgave. Her er gavnligt at være opmærksom på hvordan vi serverer hjælpen.

Vi kan med fordel undgå velmenende gode råd med mindre at vi har tjekket med vedkommende, at de er klar til at modtage dem. Giver vi bare råd uden samtykke, risikerer vi at virke intimiderende og at det ikke bliver modtaget. I værste fald kan vi sidde tilbage med en dårlig oplevelse.

Læs mere

Jeg fik et yderst relevant spørgsmål fra en medarbejder i omsorgsbranchen nær slutningen af en individuel coaching. Det bed sig fast, gjorde mig nysgerrig og undrende. En simpel googlesøgning fortalte, at sygemeldinger grundet stress og mistrivsel kan koste kr. 50.000-100.000,- pr. medarbejder i direkte og indirekte omkostninger pr måned.

Jeg var lettere rystet over, at jeg ikke selv havde noget indlysende svar på et så relevant spørgsmål:

“Hvorfor sætter man ikke ind med at håndtere stress og mistrivsel og før det bliver til sygdom?”

Læs mere

“Sælg dig selv med den gode historie og brug begrænsningerne positivt til at sætte fokus på at skabe værdi”. Det er budskabet fra Thomas Wibling – forfatter, coach og hørehæmmet. Han har formået at skabe succes i sit eget arbejdsliv ved at sætte fokus på de kompetencer, han har udviklet på grund af – og ikke på trods af – sit handicap.

Artikel af Thomas Wibling skrevet til DH’s kampagne: “Søg Job – Evner i Fokus”. Læs mere