Ambivalent tilknytning - Forstå ambivalent tilknytningsmøntre og få det bedre med dig selv, dit parforhold og andre betydningsfulde relationer

Ambivalent tilknytning (svingende, urolig, utryg og ængstelig tilknytning)

Savner du ofte nærhed, forståelse, støtte og bekræftelse fra dine nære relationer, og fra andre perifere relationer? Bliver du let urolig, såret og føler dig afvist af relationer og mennesker der betyder noget for dig? 

Så tyder det på at din primære tilknytningsstil kan være ambivalent tilknytning, som også kaldes urolig, utryg og ængstelig tilknytning (personligt bruger jeg også svingende tilknytning om ambivalent tilknytning da jeg oplever at tilkningsstilen hurtig og uden en ydre årsag kan skifte fra tryghed til utryghed).

Det siges at ambivalent tilknytningsstil dannes, hos dem der har været utryg i deres betydningsfulde relationer i din barndom eller senere i livet. Betydningsfulde relationer er eksempelvis forældre, primære omsorgspersoner, romantiske relationer. Læs videre og bliv klogere på ambivalent tilknytningsstil og lær redskaber til at opnå mere tryghed i vigtige relationer og mere indre balance og sundhed.

Undvigende tilknytningsstil er én ud af fire grundlæggende tilknytningsstile. De tre andre er tryg tilknytning, undvigende tilknytning, desorganiseret tilknytning.

PS: Hvis du ikke dit tilknytningsmønster, kan du prøve denne tilknytninigstest.

Indholdet i artiklen om ambivalent tilknytning

Denne artikel går mere i dybden med ambivalent tilknytning og kommer ind på strategier til at bevæge sig fra utryg og ambivalent tilknytning til mere tryg tilknytning. At flytte sig fra ubevidste ambivalente, urolige og stressende strategier til mere bevidste strategier der er roligere, sundere og tryggere. Artiklen omhandler:

 • En række tegn og signaler der kendetegner ambivalent tilknytning.
 • En række anbefalinger og gode råd til hvordan ambivalent tilknytning håndteres.
 • Hvordan ambivalent tilknytningstil kan omsættes til en mere tryg tilknytningsstil.

Tegn og udsagn der kendetegner ambivalent tilknytning

Ambivalent tilknytning - Forstå ambivalent tilknytningsmøntre og adfærdNedenstående liste med tegn på ambivalent tilknytning, kan gøre dig mere bevidst om den måde du føler og agerer på, når du interagerer med dine betydningsfulde relationer. Jo mere betydningsfuld relationen er, jo mere vil reaktionen typisk udspille sig.

PS: Hvis du allerede kender dit primære tilknytningsmønster, kan du springe liste over og læse videre. Eller du kan bruge udsagnene til at styrke din bevidsthed om din tilknytningsstil.

Du kan med fordel bemærke hvor mange af udsagnene, der passer på dig. Jo flere der passer jo mere udviklet er ambivalent tilknytning hos dig. Det er selvfølge vigtigt at du er ærlig, når du gennemgår listens udsagn og vurderer hvilket der giver genklang i dig.

Liste med udsagn svarende til ambivalent tilknytning

 

Bemærk dine ambivalente tilknytningsmønstre

Det er normalt at signaler for ambivalent tilknytningsmønstre viser sig tydeligere, når du har stressede perioder, mærker utryghed eller befinder dig i udfordrende relationer. Under pres skifter vores hjerne til et gear til automatiske og ubevidste strategier og vaner, for at håndtere den presserende situation. Strategier og vaner der måske var til gavn for os tidligere i livet, men ikke altid er gavnlige nu.

Det kan være svært selv se tegnene da vi under pres og stress, har svære ved at observere os selv. Det er helt naturligt. Det er ofte bedre at evaluere din ageren i presserende situationer, når du er rolig og har kapacitet til at se dig selv udefra, som om du observerer dig selv.

Lær om den 3 delte hjerne og forstå dine reaktioner og følelser bedre.

Få det bedre via dine ambivalente reaktioner

Bevidsthed om ambivalente reaktioner, gør det lettere at arbejde med at omprogrammere de af slagsen, der ikke er gavnlige for samspillet med dine nære relationer. Du kan kort sagt bruge dem til at navigere i, hvor du kan få det bedre og heale fortidens sår, og herved opnå mere indre ro, sundhed og tilfredshed med dig selv. Du kan:

 • Blive opmærksom på at du indeholder andet end de ambivalente mønstre, og få en mere positiv oplevelse af dig selv.
 • Få en større forståelse for, at formålet med dine tilknytningsmønstre er at beskytte dig mod at få flere sociale sår.
 • Tro på at dit personlige potentiale foldes ud efterhånden som øger din bevidsthed om dine tilknytningsmønstre og lærer tryggere tilknytningsstille.
 • Vide at dine utrygge tilknytningsmønster af og til virker modsat hensigten. De kan gøre dig mere utryg og såre dig.
 • Lære mere om at bryde utrygge mønstre og styrke den trygge tilknytning, og finde mere konkrete måder at træne dig selv i at gøre noget bedre i utrygge situationer.
 • Styrke din evne til at være i tætte, sårbare og intime relationer.

At omprogammere ambivalente reaktioner og vaner er en proces. Det kan tage tid og det kan kræve samarbejde med en eksempelvis en parterapeut, hvis reaktionerne er en udfordring for parfoldet eller en anden betydningsfuld relation.

Herunder er en række gode råd og skridt, som kan anvendes på egen hånd, og kan hjælpe et stykke af vejen. Vælg én, to eller tre af mulighederne og brug dem. Det handler ikke om at gøre en hel masse, men om at gøre noget, som virker for dig.

Råd til at få det bedre med ambivalent tilknytning

 1. Rum dine sårede følelser. Drag omsorg for dig selv på en positiv måde. Øv dig i at trøste og bekræfte dig selv.
 2. Øv dig i at forstå og genkende dine tilknytningsmønstre, og hvorfor du føler dig utryg, ensom, urolig eller lignende. Bevidstheden om tilknytningsmønstre er det første skridt at slippe og ændre dem.
 3. Find dine konstruktive og proaktive grænser og principper, og værn om dem. Hvis det er svært søg hjælp hos en terapeut eller coach, eller beslut dig for nogle, og afprøv dem.
 4. Træn dig i at distancere dig fra dine følelser og skelne imellem dem. De er ofte ikke sandhed. De er blot følelser, som du ikke behøver at reagere på.
 5. Mød din sårbarhed med blødhed og undgå selvkritik. Giv dig selv lov til at være dig.
 6. Elsk dit indre liv og giv dig plads til fordybelse og værdsættelse af dig selv. Tro på, at du gør det bedste du kan.
 7. Find og skab tryggere relationer, hvor der er plads til sårbarhed, og hvor du kan være dig selv.
 8. Prioriter tid til ro og mindst mulig stress. Tag hver dag eller ofte tid til pauser, refleksion og hvile (stress og uro aktiverer ambivalente tilknytning).
 9. Holde fast i det, der er vigtigt og gør noget som er betyder noget for dig. Øv dig gerne i at gøre det sammen med andre. Men gør det primært for din egen skyld.
 10. Træn konstruktive og sundere tankemønstre og undgå bekymringer.
 11. Træn din evne til at acceptere negative tanker og følelser. Undgå at dyrker dem. Acceptér i stedet at de er der lige nu.
 12. Slut fredmed fortiden. Slip det der engang var. Fortiden kan ikke ændres, men du kan ændre din indstilling og oplevelse af fortiden. Øv dig i at tilgive det du ikke kan ændre.

Tak fordi du læste med

Rigtig god fornøjelse med rejsen mod tryggere og sundere tilknytning og tak fordi du læste med og forhåbentlig lærte mere om ambivalent tilknytning.

Læs også om desorganiseret tilknytningsmønstre.

Med ønske om de bedste tilknytninger

Thomas fra Wibling Coaching