Kosten er et varmt emne i medier, på arbejdspladser og institutioner. Spørgsmålet om hvad vi skal spise og hvor meget – og hvor meget vi må spise af usund mad – vendes og drejes igen og igen. Ofte med forskellige svar. Men findes der reelt sund og usund kost?

Mange mennesker vil gerne spise sundere og tabe sig. Når snakken falder på hvordan de håndterer processen med at spise bedre, vælger nogle at have én dag om ugen hvor de må spise hvad de vil – også det der ikke er godt at spise.

Tænk lige nærmere over det: Hvordan kan det være at vi har behov for at indtage alt det som vi godt ved ikke er godt for os? Hvordan kan det være at vi overhovedet tænker tanker, som ”En dag med eller lidt af det usunde betyder da ikke noget?” Hvordan kan det være at vi skelner mellem sund og usund kost? Skulle vi ikke hellere skelne så det er til at forstå:

>> Der findes kost og der findes gift <<

Således at ’Kost’ er madarter der gavner og styrker vores krop og sind. Kost der gavner vores biologiske systemer og tilfører dem det de har brug for. ’Gift’ er alt det som ikke gavner kroppen og sindet. Det der dræner, belaster og efterlader affald i vores biologiske systemer. Det der gør, at vores krop og sind ikke fungerer optimalt.

Hvor går grænsen for hvad der er gift og ikke er gift? De fleste betragte det der skader her og nu, og tager livet af os, som gift. Mens det der skader os langsomt, og tager vores liv på længere sigt, betragtes ofte kun som usundt. Hvor er fornuften og logikken lige i det?

Ofte indtager vi gerne usund kost. Hvor mange ville gøre det, hvis vi betragtede det usunde som gift? Nok ikke ret mange? At skelne mellem kost og gift vil pege i retning af, at der ikke findes sund og usund kost. Kun kost der gavner os eller kost der ikke gør.

Mange af vores sundheds- og velværemæssige udfordringer har grobund i hvad vi tænker om kost. Hvad vores holdning er til det vi indtager. Hvis vi ændrer vores tanker, holdninger og oplevelser om kosten mod det der reelt er kost – og undgår giften – vil det stille og roligt ændrer vores madvaner til det bedre – og vi (og samfundet) ville langsomt blive sundere.

>> Du bliver ikke hvad du spiser, men hvad du tænker om det du spiser <<

Jeg har stor gavn af at stille følgende spørgsmål med hensyn til den kost jeg har til rådighed:

  1. Er det en hjælpsom kost, en kost der gavner min krop og mit sind? Hvis ja, værsgo at nyde den.
  2. Hvis nej, hvilken hjælpsom kost – der samtidig giver mig en bedre oplevelse – kan jeg erstatte den med?

Hvis jeg eksempelvis har en sodavand til rådighed, spørger jeg:

  1. Er sodavand en hjælpsom drikkelse, en drikkelse der gavner min krop og mit sind? Mit svar er ”Nej”.
  2. Hvilken hjælpsom drikkelse – der samtidig giver mig en bedre oplevelse – kan jeg erstatte den med? Mit svar er ”Smoothie” eller ”Kildevand med citronsmag”.

Det er velkendt for alle, at hvis vi i små skridt forbedrer vores kostvaner, vil det på lang sigt have en stor effekt. Vi vil blive sundere og få mere energi – og mange gange giver de hjælpsomme madarter en bedre oplevelse, både smags-, velværemæssigt og visuelt.

Bon appetit!