Hvad betyder det at leve fornuftigt? Er det at gøre som de fleste? Er det at gøre det, vi plejer at gøre? Er det at gøre det, der på papiret ser ud til at være det rigtige? Hvad er sund fornuft egentlig for noget?

 

I “sund fornuft” skal vi dvæle mere ved ordet “sund” end “fornuft“ og i højere grad bruge det “sunde” som en indikator for, hvad der er rigtigt, frem for at bruge “fornuften”. Umiddelbart virker dette meget nærliggende. Alligevel skal vi passe på med, at det ikke er vores “usunde fornuft”, der i virkeligheden træffer vores afgørelse.

Når noget skal vurderes som fornuftigt eller ufornuftigt, kan vi være både enige eller uenige om, hvordan en situation skal vurderes. Nogle tager udgangspunkt i det, de kender, det, de er vant til at gøre, eller det, andre gør (dette kalder vi nu den “logiske” måde at bruge fornuften på). Andre stikker en føler ned i kroppen og mærker efter, hvordan de vurderer situationen (og dette kalder vi så den “følende” måde). Lad os se lidt på, hvad det kan betyde, om vi bruger fornuften på den logiske eller den følende måde.

Den logiske fornuft

Den logiske fornuft tager udgangspunkt i at tænke sig frem til det fornuftige. Denne måde er overvejende forbundet med ydre forhold, som eksempelvis at måle og veje sig frem til det rigtige. Den tager ikke højde for, hvordan vi har det, når vi afgør, hvad der er fornuftigt. Vi lytter til hovedet og ikke til kroppen og risikerer herved at have dårlige og usunde følelser i kroppen, som vi i værste tilfælde ikke engang mærker.

Den følende fornuft

Den følende fornuft tager udgangspunkt i at tænke sig frem til det fornuftige. Denne måde er overvejende forbundet med indre forhold, som eksempelvis at fornemme og mærke sig frem til det rigtige. Den tager ikke højde for fakta og ydre forhold. I disse tilfælde lytter vi til kroppen og ikke til hovedet og risikerer, at vi ikke kan underbygge eller forklare vores vurdering. Vi kan blot konstatere, at det føles rigtigt. Når vi baserer vores fornuft på følelser, har vi bedre og sundere følelser i kroppen.

En sundere fornuft

Uanset om vi overvejende bruger den logiske eller den følende måde, når vi skal vurdere det fornuftige, er det vigtigt, at det føles godt i kroppen. Gode følelser er ikke kun behagelige, men også sunde for os. Af og til står vi og skal vurdere noget, der på papiret virker fornuftigt, men som ikke føles godt i kroppen. Måske vil vi alligevel gerne kalde vores vurdering for “sund fornuft”, men vi kan ikke løbe fra, at vurderingen er usund fornuft, hvis den føles skidt i kroppen!

>>Virkelig sund fornuft sidder i kroppen, ikke i hovedet!<<