Udvikling og uddannelse inden for personlig udvikling og terapi, starter ofte med en spirende nysgerrighed. En nysgerrighed der handler om, at bliver afklaret med vores fortid og forme en bedre fremtid. Gør du nok for dig selv her?
– Artiklen er den fjerde i en række på seks – Artiklen er den fjerde i en række på seks artikler om Nysgerrighed: En nøgle til succes.

Flere og flere mennesker er nysgerrige omkring sig selv og deres udvikling, men desværre ikke alle. Flere benytter sig stort set ikke af personlig udvikling og hjælp til selvhjælp. Det kan betyde, at de ikke lærer sig selv bedre at kende, at de ikke lærer at stå ved sig selv og det der er vigtigt for dem – at være i balance med sig selv. Vi er os selv nærmest og må umiddelbart være det mest interessante menneske, at lære bedre at kende!

Er du nysgerrig med hensyn til dig selv? Kunne du med fordel være mere nysgerrig?…

Vi har længe haft overvejende fokus på faglig udvikling, men den har sine begrænsninger. Her lærer vi eksempelvis ikke hvordan vi kommunikere det vi ved bedre, hvordan vi styrker vores relationer eller hvordan vi bruger mere af vores mentale og menneskelige ressourcer. Områder der løfter udbyttet af vores faglige viden.

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til der gør en forskel.”

Albert Einstein

Jeg oplever flere med den opfattelse, at det er et svaghedstegn at dyrke personlig udvikling og bruge professionelle sparringspartnere (terapeuter, psykologer, coaches, healere mm.) til at lære sig selv bedre at kende. Men er det modsatte ikke mere sandt? Er det ikke et tegn på styrke, mod og interesse for at udvikle sig, og på denne måde give hver vores bidrag til en bedre verden? Er det ikke positivt, at ville lære mere og frigiver flere af vores menneskelige ressourcer (og dermed også vores faglige ressourcer)?

Hurdlen er, at det kan gøre ondt at lære sig selv bedre at kende. Måske oplever vi, at vi under vores ellers så seje facade, er sårbare og bange. At det er dette der holder os tilbage fra at leve livet fuldt ud. Vi oplever måske, at det er nødvendigt at møde vores ubehagelige følelser, inden vi kan komme mere i balance med os selv og leve livet fuldt ud.

Kendetegnet ved mennesker lever det liv de vil og lever deres ærlige ‘sig selv’ (dvs. ikke giver sig ud for at være noget andet end den de virkelig er) – eller med andre ord; ‘har succes’ – er, at de udvikler sig personligt og vokser som menneske. De benytter sig af personlig udviklingskurser, foredrag, bøger, professionelle sparringspartnere, forbilleder mm. De er nysgerrige omkring sig selv og bruger spørgsmål til at komme videre med sig selv. Eksempler på spørgsmål er (du er velkommen til at bruge dem selv):

  • Hvad er det der stopper mig i at være mig selv?
  • Hvad er det jeg frygter, og er min frygt velbegrundet?
  • Hvad har jeg brug for at give slip på for at komme videre?
  • Hvad skal jeg acceptere for at give mere plads til mig selv?
  • Hvad har jeg brug for at gøre eller vide mere om?
  • Hvem kan hjælpe mig videre?
  • Hvem har gjort det som jeg ønsker – hvem kan jeg lære af?

 >>Den som spørger dumt, ender med at blive klogere end den som tror at vide alt<<

Sokrates

At udvikle dig personligt smitter positivt af på alle områder, både privat og professionelt. Og det gør det i langt højere grad end faglig udvikling, der ofte kun smitter positivt af på enkelte omrder.

Rigtig god fornøjelse og udbytte med din selvudvikling.