Nysgerrighed er nøglen til øget kreativitet. Med nysgerrighed får vi flere informationer som vores kreativitet kan arbejde med. Med kreativitet skaber vi nye idéer og mere succes.– Artiklen er den tredje i en række på seks artikler om Nysgerrighed: En nøgle til succes.

 

Gennem vores opvækst og skolegang er vi præget til at bruge vores logiske og rationelle evner. De er blevet trænet og styrket i modsætning til vores kreative evner, som ofte kun udvikles af de mennesker der selv dyrker kreative aktiviteter. Mange af dem, der er overvejende logisk og rationelle, har svært ved at skabe nye og måske succesfulde idéer. De er bedre til at følge de som allerede er skabt og til at vedligeholde det.

Min fornemmelse er, at vi er langt flere der overvejende er logikere end kreatører. Det er ikke en fordel hvis vi ønsker mere kreativitet og innovation gennem nyskabelse og udvikling. Så skal den kreative muskel trænes og vi bruger mere af vores hjerne – så vi ikke vandre rundt som en flok halvhjerner – ment i spøg :-).

Det siges, at vores logiske og rationelle evner udspringer fra vores venstre hjernehalvdel og vores kreative og skabende evner fra højre. Vi har mulighed for at bruge mere af vores hjerne og at forbedre vores svage mentale ressourcer. Er dette de kreative evner, kan vi blandt andet forbedre dem ved at:

  • Vær åben for nyt og træne hjernen i at være mere åben.
  • Indtage nye informationer fra mange områder.
  • Træne visualisering.
  • Stille mange spørgsmål.

>>Mange tror at de er kreative når de bare er anderledes<<

Vær åben

I modsætning til et åbent sind, er et lukket sind ikke modtagelig for nye informationer. Det er lukket ned og vores hjerne vil arbejde med de informationer den allerede har. Chancen for at få input der sætter kreativiteten i gang, er ikke til stede. At være lukket er begrænsende. Det bremser fokus på muligheder, og måske opfanger vi ikke den mulighed eller idé der er lige foran os. Et åben sind er som en påfugl der har bredt sine smukke fjer ud. Klar til at suge til sig.

Indtage nye informationer

Jo flere informationer vores hjerne har at arbejde med, jo større kapacitet er der til at skabe nye idéer. Det der kendetegner en kreativ, intelligent og vidende hjerne er, at den har mange nerveforbindelser. Den har vævet et godt netværk af forbindelser, som den igen kan bruge til at skabe nye. En hjerne der får nye informationer og er vant til at tænke nyt, er bedre til at skabe nye forbindelser – forbindelser der kan forbedre kreativiteten og udviklingen.

Store tænkere indtager megen ny information, som de bruger til at “bygge” ny kreative idéer med. Det gør de gennem at være nysgerrige, udforske og læse bøger.

Visualisering

Visualisering er et vigtigt element i kreativitet og nyskabelse. Dels fordi billeder er det sprog vores hjerne forstår – den opfatter i billeder, og dels fordi, at alt hvad der er skabt i den ydre verden, er startet med et indre billede af en idéen. Tænk bare på arkitekter: De ser først bygningen i deres indre, og tegner derefter deres løsning så andre kan se, hvad det er de tænker.

Jeg spurgte engang én designer, hvordan han skabte nye designs. Han fortalte, at han ser det som et indre billede og skifter og tilpasser farver, former og elementer indtil han når frem til et design, som han er tilfreds med. Derefter udtrykker han designet som en tegning, så andre kan gøre det klar til produktion – Han bruger visualisering.

Stil spørgsmål

At stille spørgsmål er en måde at få nye informationer på. Informationer som vores kreativitet kan arbejde med. Leonardo Da Vinci stillede spørgsmål helt ned i bitte små detaljer. En historie fortæller:

>>At han kom forbi et træ, hvor et blad, der var faldet af træet, langsomt kom roterende ned mod jorden. Da Vinci samlede bladet op og nærstuderede det mens han spurgte ‘Hvorfor roterer bladet på denne måde når den har denne form?’. Det gav ham idéen til helikopterprincippet, om at holde en ‘jernklump’ i luften med propeller.<<

Det var en idé han fik længe før man kunne forstille sig at en ‘jernklump’ både kunne flyve og holde stille i luften. En idé der var forud for sin tid.

Når du stiller spørgsmål lytter du også til muligheder og nye idéer. Der findes desværre mange der stiller alt for få spørgsmål – eller måske slet ingen. Mange af dem taler til gengæld meget. Det er ikke noget der fremmer kreativitet (læs mere om det her: Er din oplevelse sand?).