Stor set alt hvad vi gør udspringer enten fra frygt eller ønsker: Frygt for det ubehagelige eller ønsket om det behagelige. Alle vores tanker, følelser og handlinger tager afsæt i et af disse yderpunkter.

De fleste menneskers, hvis ikke alles, reaktioner tager form ud fra om vi ønsker at flytte os væk fra eller hen imod noget. Nu er det ikke sådan at vi kan dele os op i to grupper: Dem der kun handler og reagerer med udgangspunkt i frygt og dem der kun gør det med udgangspunkt i ønsker.

Men de fleste mennesker handler og reagerer overvejende ud fra det ene eller det andet yderpunkt. Med andre ord; vi motiveres overvejende af noget vi vil ‘væk fra’ eller ‘hen imod’. Vi kan alle placere os alle et eller andet sted på denne motivationsakse.

Har du tænkt på hvilket yderpunkt der overvejende får dig op af sofaen og vækker dig til at handle og reagere? Og ved du hvordan du bruger motivationsaksen som en behagelig fordel?

Læs artiklen og lær din motivationsretning at kende,  hvordan du bruger motivationsaksen til at skabe mere og bedre energi og bevægelse i dagligdagen – noget der samtidig får dig til at føle dig bedre tilpas.

De fleste mennesker ønsker et godt helbred, gode relationer, tryghed, kærlighed, en god karriere, velvære og nydelse – kort sagt, at have godt. Og de ønsker samtidig at undgå et dårligt helbred, dårlige relationer, utryghed, ensomhed, en kedelig karriere, mangel på velvære og nydelse – eller kort sagt, at have det kedeligt og dårligt.

Hvad der driver os, er afhængig af om vi overvejende motiveres af det vi frygter og ikke ønsker (kaldes ‘væk fra’ inden for NLP). Her er det de faktorer der er ubehagelige, der får os til at handle og reagere (kaldes også ‘aversion’ inden for Mindfulness), eller om vi motiveres af det vi ønsker mere af og af vores drømme (kaldes ‘hen imod’ inden for NLP). Her er det de faktorer der er behagelige, der får os til at flytte os (kaldes ’tiltrækning’ inden for Mindfulness).

‘Vi mennesker har det til fælles, at vi søger væk fra frygt, smerte og ubehag og hen imod lykke, velvære og behag’

Drives vi overvejende af ‘væk fra’-faktorer, kunne det at stoppe med at ryge eller trøstespise være noget lettere når lægen påpeger, at det er ved at være sidste chance. Hvis vi modsat drives af ‘hen imod’-faktorer, ville ønsket om et sundere helbred eller en bedre økonomi kunne få os til at stoppe. I disse tilfælde, samt langt de fleste andre, vil det være en mere positivt og behageligt at være motiveret af ønsker og drømme frem for frygt og ubehag. ‘Hen imod’-faktorer afføder positive tanker og gode, sunde og behagelige følelser i kroppen, mens ‘væk fra’-faktorer afføder negative tanker, usunde og ubehagelige følelser i kroppen (læs mere om dette via linket nederst i artiklen).

En øvelse du kan lave for at reflektere over, om du drives af frygt og smerte eller drømme og behag, er at du tænker på forskellige vigtige områder i din hverdag. Det kan være sundhed, job og karriere, parforhold, økonomi, relationer, familie mm. Mens du tænker på et af dine vigtige områder, stiller du dig selv spørgsmålet: Hvordan kan det være, at (eksempelvis sundhed) er vigtigt for mig?

Hvis du eksempelvis svarer:

  1. Fordi jeg vil undgå sygdom = Så er du på dette område drevet af frygt og smerte (du er ‘væk fra’-motiveret) da du vil undgå 
  2. Fordi jeg vil leve længe = Så er du på dette område drevet af drømmet og behag (du er ‘hen imod’-motiveret) da du vil opnå

Stil spørgsmålet til flere af dine vigtige områder, og vurdér om du har flest svar der ligner svareksempel 1 (undgånoget) eller svareksempel 2 (opnå noget). Hvis du har flest der svar der ligner svareksempel 1, drives du overvejende af frygt og smerte. Hvis du har flest der ligner svareksempel 2, drives du overvejende af drømme og behag.

Det er ikke ligegyldigt hvad der driver dig. Læs mere om hvilke fordele og ulemper der er ved at være drevet af henholdsvis at undgå eller opnå noget i artiklen: ‘Den sundeste drivkraft, frygt eller ønsker?‘ der lanceret om få dage.