Hvordan forholder du dig til en situation? Hvilke tanker har du? Hvordan er din indstilling? Læg mærke til dine tanker lige nu, de har sikkert allerede forholdt sig til det du lige har læst – du har klistret en etiket på.

Uanset hvad vi laver, hvem vi er sammen med eller hvad der sker omkring os – så er der én ting vi stort set kan regne hundrede procent med: Vores sind er i gang med at bedømme og forholde sig til den situation vi befinder os i. Sindet er i gang med at sætte etiketter på og placere situationen, og det er uanset hvilke sanseindtryk vi får. Vi er straks i gang med at vurdere, kategorisere, vi putter det vi oplever i den ‘kasse’ vi mener situationen hører hjemme.

Typisk opdeler vi i tre…

…Kategoriseringer:

  • Det er ikke noget for mig / Det kan jeg ikke lide
  • Det er noget for mig / Det kan jeg lide
  • Ikke relevant for mig / Neutral

Vores evne til at kategorisere er vigtig for os. Særligt når vi skal bedømme om noget er farligt. Her sikre vi vores overlevelse. Men ved ufarlige situationer kan evnen fratage os muligheden for at få fuld udnyttelse af de muligheder der ligger i dem. Bedømmelser medfører, at vi vælger at opleve situationen inden for nogle kendte rammer (som blandt andet stilles op af vores tanker, holdninger og vaner), og fratager vores sind for en bredere, mere nuanceret og mulighedsorienteret oplevelse af situationen. Samtidig kan du ikke kan være sikker på, at din oplevelse er sand.

Tager vi i stedet en ikke-dømmende indstilling, hvor vi observere – uden at vurdere, kategorisere eller bedømme – får vi ofte en større og mere nuanceret oplevelse. Vi vil kunne observere mere og derved være åben for at opleve situationen på nye måder. Måder der med større sandsynlighed giver anledning til andre tanker, ideer og holdninger – som ellers var smuttet forbi os i bedømmelsernes snævre kikkertsigte.

At være ikke-dømmende er samtidig en mere rolig, nærværende og afstresset måde at møde en situation på – en mindful måde. Vores sind er mere til stede i det der foregår nu, frem for allerede at være stukket af i bestemte tanker, forudfattede holdninger og meninger. Sker det, at vores sind stikker af i denne retning, kan det –  afhængig af hvilke tanker og meninger sindet starter op – medføre at vi føler skidt tilpas, er ængstelige og måske ligefrem føler, at situationen stresser os på forhånd. At møde en situation i en ubehagelig tilstand, er et dårligt udgangspunkt for, at få det bedste ud af situationen.

For mig er det at møde situationer med en ikke-dømmende indstilling en måde at bevare min positive energi, min klarhed og holde min opmærksomhed på det der sker lige her og nu. Jeg får herved bedre mulighed for at få optimal udbytte af situationen. Et udbytte der ofte har vist sig at være fulde af nye og værdifulde informationer og indsigter – noget der ofte smutter fra mig, når jeg har haft en indstilling der fremmer det snævre kikkertsigte.

“Anspændelse er den, du tror, du bør være. Afslapning er den, du er.”

Kinesisk ordsprog

Mange vil sige, at – fordi de kender resultatet på forhånd – er der ikke er nogen grund til at møde visse velkendte situationer med en ikke-dømmende indstilling: Eksempelvis en dialog med deres partner eller en kollega. Netop her, hvor vi tror at vi kender resultatet på forhånd og allerede har taget vores standpunkt omkring situationen og dermed også banet vejen til et velkendte resultat, er det bedre at indtage en ikke-dømmende indstilling. Det åbner op for at få nye og anderledes resultater.

Det kan være en udfordring at indtage og bevare en ikke-dømmende indstilling. Dit sind vil konstant forsøge at modarbejde dig. For de fleste af os, kan det være nødvendigt at trække vores sind i retning af indre ro, nærvær og opmærksomhed igen og igen. Du kan træne dette gennem meditation og mindfulness. I de daglige situationer, hvor du ikke kan være i en meditativ tilstand, kan du træne din ikke-dømmende indstilling via disse 5-trins:

  1. Slet enhver dømmende og forudindtaget tanke om situationen.
  2. Inden du møder situationen, mind dig selv om, at du vil møde den med fuld og åben opmærksomhed.
  3. Når du møder situationen, husk at slette enhver dømmende og forudindtaget tanke om situationen.
  4. Når du taler, så tal ud fra hvordan du oplever situationen og hvad den betyder for dig – undlad at dømme.
  5. Hvis du under situationen mister din ikke-dømmende indstilling, så flyt din opmærksomhed tilbage til punkt 3.

Ønsker du at lære og træne meditation og mindfulness (så du bedre kan indtage en ikke-dømmende indstilling), så se: www.silvametoden.dk

God fornøjelse med mere ro, klarhed og bedre oplevelser i hverdagens mange situationer.