Før vi kan få flere mennesker med handicap i arbejde, skal vi styrke vores personlige kompetencer så vi selv kan gøre en bedre indsats for at komme i job, og ikke mindst bevare det.

Der er brug for tilbud til os med hadicap som fremmer de selvstændige og langtidsholdbare løsninger. Et tilbud der styrker vores personlige ressourcer og løfter vores potentiale og indstilling, så vi i højere grad selv kan bide os fast i arbejdsmarkedet.

Læs min artikel på CABI´s blog (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) her: Hjælp os ud over handicappets barrierer!