Mange tror, at sådan som de oplever verden, er sådan den er. Men har du tænkt på hvordan vi virkelig kan vide, at det vi nu oplever, også er sandheden?

Er du åben og nysgerrig eller er du lukket?

Vi har sikkert alle oplevet, at være uenig med andre eller overværet mennesker der ikke har samme opfattelse og holdning. Vi har det med at tillægge situationer vores egen sandhed. En sandhed der virker indlysende ud fra vores mentale programmeringer der blandt andet rummer vores erfaringer, viden, holdninger og vaner. Med vores mentale programmer skaber vi vores egen indre oplevelse af det der sker, og det er ikke nødvendigvis den rigtige eller eneste måde at opfatte det der sker. Inden for moderne psykologi og kommunikation…

…Kaldes dette også for vores indre ‘landkort’.

Udfordring er at ligge de mentale programmeringer væk og i stedet være åben, nysgerrig og undersøgende. Vi har ofte mere travlt med at trække vores eget ‘landkort’ ned over hovedet på andre. Dels fordi vi mener, at vores opfattelse er sandheden og dels fordi mange af os hellere vil have ret, frem for åben, nysgerrige og undersøgende.

Vi lærer mest ved at lytte frem for at tale. Når vi lytter uden at lade vores ‘landkort’ farve informationerne, men forholder os åbent, nysgerrigt og undersøgende over for de input vi får, udvider vi vores viden – vores ‘landkort’. Hvis vi taler mere end vi lytter, får vi ikke nær så mange nye informationer, men udtrykker blot det som vi allerede har i vores indre ‘landkort’. Ved et foredrag hørte jeg følgende:

>>Vi har to øre og én mund, og vi skal bruge dem alle tre lige meget. Lytte dobbelt så meget som vi taler!<<

Ønsker du at opleve situationer mere nuanceret og med andre perspektiver så øv dig i at ligge dit eget ‘landkort’ væk og vær nysgerrig og undersøgende over for, at opleve det som sker på en ny måde. Du kan eksempeltvis spørge dig selv:

  • Hvordan kunne jeg forestille mig en anden vil opleve dette?
  • Hvordan kunne denne situation også opleves?
  • Hvordan ser denne situation ud udefra?

Inden for mindfulness kaldes det at ligge sine egne erfaringer, viden, holdninger og vaner på hylden og møde det som sker med en åben, nysgerrig og undersøgende opmærksomhed for ‘Beginners mind’. I mindfulness er dette et udtryk for, at bringe sig selv i en tilstand som dengang vi var børn, og endnu ikke var begyndt at opleve verden gennem erfaringer, viden, holdninger og vaner – den fik vi først senere i livet. Et barnesind har et mere åbent tilgang til livet, og har ikke de samme mentale programmer og forudfattede meninger om, hvad der er rigtig og forkert, godt eller mindre godt.

At ligge sit ‘landkort’ på hylden og bringe sig i ‘Beginners mind’ tilstand kan give anledning til andre oplevelser og nye læringer. Se disse sjove og mærkelige billeder, der er gode eksempler på, at verden ikke altid er, som vi tror: Narrer din hjerne dig? – Klik her! Og overvej om dit indre ‘landkort’ – dine mentale programmeringer – ikke også spiller dig et puds i mange andre sammenhænge…

God fornøjelse!