Vores livsstil er mere og mere præget af små hurtige her og nu glædespeaks frem for vedvarende lykke og tilfredshed der holder resten af livet.

Konstant bliver vi indoktrineret fra samfundet, medierne og sociale relationer om hvordan vi bør leve livet rigtigt. Vi fyldes med signaler om hvad vi har brug for, hvad der er rigtig at gøre og hvordan vi får den rigtige tilværelse. Vi skal have status, et særligt udseende, eje de rigtige ting og gøre karriere. Men hvilken værdi har alt dette hvis vi i det lange løb ikke er fuld af glæde og tilfredshed der udspringer fra vores indre?

>> Enhver indre ikke opfyldt lykke, kan blive en ulykke. << Franz Kafka

Hvem har ikke gjort, købt eller sagt noget i forventning om, at blive mere lykkelig? Blot for at opdage, at lykken var ganske kort? Det har jeg, masser af gange. Det har lært mig at lykken ikke kommer udefra, men fra vores indre. En indre glæde og tilfredshed vare ved og afspejler sig positiv i det ydre.

På trods af at vi inderst inde godt ved at glæde og lykke kommer fra vores indre, er der rigtig mange der søger disse tilfredsstillende følelser uden for dem selv. Vi shopper nye ting, får et nyt job, tjener flere penge, finder en ny partner, forbedrer boligen med mere og oplever kun korte glædespeaks (korte følelser af lykke og tilfredshed). Når den ene glædespeak er klinget af igen, må vi atter til at finde noget der kan skabe en ny. Sådan forsætter det når vi søger lykken i det ydre.

Jeg hørte engang én person sige: “Jeg bliver ikke lykkelig sammen med dig før vores hus er sat i stand og moderniseret.” I samme sekund for en kedelig tanke gennem mit hoved: “Er det så helt sikkert at parret derefter vil være lykkelige sammen, eller dukker der blot noget nyt op som skal være bedre inden de kan være lykkelige?” Hvis det var tilfældet, bliver det nok aldrig rigtig godt for dem. De vil hele tiden have behov for ydre glædespeaks som – for en stund – kan tænde deres glæde på ny.

Havde parret haft en indre glæde og lykke, ville de ikke have behov for at få det ydre på plads først. Så vil de kunne bo (næsten) hvor som helst og i (næsten) hvad som helst, og stadig være glade, tilfredse og lykkelige. De vil bedre kunne  hvile i deres egen indre lykke og opleve én mere vedvarende glæde og tilfredshed.

At styrke sin vedvarende glæde og tilfredshed, uanset hvad der sker i den ydre verden, er noget vi skal lære og løbende øve os på. Vi skal eksempelvis lære at være i balance med os selv, tro på at der er en god og positiv mening med der sker (også selvom det umiddelbart virker som noget negativt) og acceptere en situation som den nu er. For mange er dette et stort skridt og en kæmpe udfordring at lære sådanne rummelige egenskaber. Til gengæld er udbyttet, at du får mere glæde, sundhed og energi der smitter positivt af på mange områder.

>> For en del år siden havde jeg en svær periode. Jeg var langtidssygemeldt på grund af konstant svimmelhed, og fordi lægerne umiddelbart ikke var i stand til at finde årsagen, tiltrak jeg mig samtidig en depression. Det var yderst kedeligt og jeg ikke var i stand til at lave ret meget. Efter noget tid, hvor jeg havde ledt efter det positive i min situation, dukkede der pludselig en mening op for mig: At træne mig selv i at finde glæde og tilfredshed ved de små ting. Små ting som forandringer i naturen, at jeg trods alt var i stand til at rydde lidt op, lave lettere mad og handle lidt ind. Noget som jeg normalt ikke var opmærksom på at finde indre glæde ved. <<

En meget kedelig og svær periode lærte mig, at være mere tilfreds og finde glæden i mit indre – uanset de ydre omstændigheder. En læring jeg har haft meget glæde af sidenhen.

Øv dig i at være mere taknemmelig og glad for det som er, for den du er, for det du kan og for det du har. Gør det hver dag, så tit du kan. Læs nogle bøger om finde indre glæde og tilfredshed. Der findes et hav af dem. Der er masser foredrag og kurser på området (jeg kan eksempelvis anbefale mentaltræning og mindfulness med Silva Metoden). Alt sammen noget der kan hjælpe os på rejsen fra ydre til indre glæde. For langt de fleste er rejsen en proces. En proces hvor det tager tid at finde deres indre glæde – og den er det hele værd.

>> Kortsigtet glæde kan findes i vores ydre – vedvarende glæde skal findes i vores indre. <<