Når man ser rundt i det danske samfund, virker det umiddelbart ikke som om, at der ikke er så mange der har et handicap. Men har du tænkt på hvor mange du tror der er? Der er måske flere end du regner med.

Det er ikke let at sige helt nøjagtigt, hvor mange mennesker i det danske samfund som har et handicap. Blandt andet fordi at det af og til kan være svært at fastlægge, hvornår et menneske har eller ikke har et handicap. Det gør det ikke lettere at der også er mange forskellige former for fysiske og psykiske handicaps.

I Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, der er lavet i 2. kvartal 2002, anslås det…

…Samlede antal handicappede (i dette tilfælde er der tale om personer med længerevarende helbredsproblemer eller handicap) i alderen 14 til 64 år udgør 692.000 ud af en befolkningsmængde på 3.499.000. Det svare til, at 20 % af befolkningen i alderen 14 til 64 år har et handicap.

Det samlede antal personer med handicap er fordelt på følgende typer:

 • Arme eller hænder: 47.000 svarende til 7 %
 • Ben eller føder: 71.000 svarende til 10 %
 • Ryg og nakke: 193.000 svarende til 28 %
 • Nedsat syn 1): 15.000 svarende til 2 %
 • Nedsat hørelse 2): 13.000 svarende til 2 %
 • Hudlidelse, vansiring og allergi: 31.000 svarende til 4 %
 • Åndedrætsproblemer: 50.000 svarende til 7 %
 • Hjerte, blodtryk, kredsløb: 66.000 svarende til 10 %
 • Mave, lever, nyre, eller fordøjelse: 36.000 svarende til 5 %
 • Sukkersyge: 28.000 svarende til 4 %
 • Epilepsi eller anfald: 10.000 svarende til 1 %
 • Mentale eller psykiske problemer: 63.000 svarende til 9 %
 • Andre alvorlige, fremadskridende sygdomme: 21.000 svarende til 3 %
 • Andre helbredsproblemer eller handicap: 48.000 svarende til 7 %
 • Uoplyst: 1.000 svarende til 0 %

1) Eksklusiv personer der kan klare sig med briller eller kontaktlinser
2) Eksklusiv personer der kan klare sig med høreapparat eller lignende

Så selvom det i hverdagen ikke ser ud til, at der er mange personer som har et handicap, viser det sig, at op imod hver femte går under kategorien ‘Handicap’. Mennesker med handicap i udgør således et stort segment i det danske samfund.