Mange med handicap skal udover deres handicap, forholde sig til andres opfattelse af dem og eventuelle mobning og drillerier der ofte følger med. Noget der betyder, at vi kan føle os forkerte, diskrimineret og utilstrækkelig.

Når vi bliver udsat for ubehagelige situationer, som mobning og diskrimineringer der ofte udspringer fra andres manglende indsigt om, hvordan de skal omgå os, skal vi mestrer vores følelser og håndtere situationen godt. Så godt at vi kan afværges den uden, at vi bliver genstand for ubehagelig og pinlig opmærksomhed. Gør vi ikke det, kan det på længere sigt gå udover selvværdet og trivslen både privat og i arbejdslivet.

Af og til sker det at andre udsætter os for ubehagelige og pinlige oplevelser…

… Uden at de ved det. De kan sige og agere på måder, der stiller os med handicap i en ubehagelig situation.

Er du en fraværende dagdrømmer?

Tidligere har jeg oplevet, at andre opfattede mig som en fraværende dagdrømmer eller en enspænder. I situationer hvor jeg ikke fangede at der var nogen der talte til mig eller at der blev informeret til alle, opfattede man mig som en fraværende, dagdrømmende enspænder – det gjaldt mine tidligere kollegaer, både på arbejdet og på studierne. Flere begyndte at koble situationen til, at jeg var mindre begavet, og snakken om mig kunne af og til foregå bag min ryg. Kun ganske få kunne se, at min fraværende og dagdrømmende enspænderagtig adfærd var et resultatet af mit høretab.

Selv om det er naturligt for os at situationer som denne og lignende, er et resultat af andres manglende forståelse for os og vores handicap, kan vi ikke regne med at der naturligt for andre.

Gør noget ved mobningen

Når vi ikke kan regne med at andre har indsigt og forståelse for vores situation og de følelser som bevidst eller ubevidst mobning giver os, er det en fordel, at vi selv kan håndtere situationen godt. Her er en række forslag du kan bruge hvis du udsættes for mobning:

På dit arbejde

Du kan:

  1. Snakke med vedkommende der udsætter dig for mobningen. Fortæl hvordan du oplever det vedkommende gør eller siger og hvad det får dig til at føle (eksempelvis ked af det, såret, ikke ønsket, forkert og anderledes mm.). Spørg vedkommende hvordan han vil have det, hvis han var dig og blev udsat for mobningen. Så giver du ham mulighed for at sætte sig i dit sted. Forhold dig som om vedkommende mangler forståelse for dig og indsigt i dit handicap og ikke som om vedkommende gør det for at være ond.
  2. Snakke med din leder og finde en måde at håndtere problemet på. Lederen kan eksempelvis alene eller sammen med dig tage en snak med vedkommende, der udsætter dig for den ubehagelige situation, eller lederen kan overveje om der kan rokkeres rundt på opgaver eller fysisk placering, så du ikke har kontakt med vedkommende.
  3. Undersøge mulighederne for hjælp til at håndtere mobningen fra din kommune, fagforening eller andre der er professionelle inden for området.
  4. Løser ovenstående ikke problemet, er det værd at overveje, om du skal søge et andet job. Vedvarende og hård mobning kan få konsekvenser for dit fremtidige tilværelse og din lyst til at arbejde.

Af og til kan det være nødvendigt at gå mere alvorligt til sagen og starte længere nede i rækken fra eksempelvis punkt 2 eller 3.

I privatlivet

Kan du:

  1. Snakke med vedkommende der udsætter dig for mobningen. Fortæl hvordan du oplever det vedkommende gør eller siger og hvad det får dig til at føle (eksempelvis ked af det, såret, ikke ønsket, forkert og anderledes mm.). Spørg vedkommende hvordan han vil have det, hvis han var dig og blev udsat for mobningen, så giver du ham mulighed for at sætte sig i dit sted. Forhold dig som om vedkommende mangler forståelse for dig og indsigt i dit handicap, og ikke som om vedkommende gør det for at være ond.
  2. Snakke med dine venner om hvad de ville gøre eller snak med andre der også har været udsat mobning, og se om du kan lære af deres erfaringer.
  3. Henvende dig til din handicapforening eller lignende og hør, hvordan du skal håndtere problemet eller hvor du kan få viden om dette.
  4. Løser ovenstående ikke problemet, er det værd at overveje, om du skal undgå at omgås personen og om vedkommende skal fortsat være en del af din omgangskreds. Er der tale om en person som du ikke kan undgå at mødes med af og til, så hold dig væk fra personen så meget du kan og hold dit fokus på dem der vil dig det godt.

Acceptér aldrig mobningen!

Mobning kan få ubehagelige konsekvenser for vores selvværd og selvtillid, og dermed og vores livskvalitet. Den kan i alvorlige tilfælde føre til psykiske problemer som depression, angst og udmønte sig i, at man isolere sig og lever et ensomt liv. Derfor er det vigtig at du får tacklet og håndteret modningen, så den ikke får ikke negativ indflydelse på dig og dit fremtidige liv. Du skal ikke give op og lade mobningen få overtaget. Bliv ved med at gøre noget. Søg hjælp og find nye veje så du kan stoppe mobningen mod dig. Husk, når din indsats er årsagen til at andre stopper med at mobbe, har du ikke kun hjulpet dig selv. Du har også hjulpet andre handicappede som fremover kunne blive offre for mobning fra samme kilde!